Dziś sobota , 27 listopada 2021 r.
 

Konferencja edukacyjna „Szczecin – od archeologii do czasów najnowszych. Źródła wiedzy o historii miasta” – Szczecin, 9 grudnia 2008 r.

I Konferencja Edukacyjna. W październiku 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta Szczecina, Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty oraz Polskim Radiem Szczecin dotyczące szerzenia wiedzy o historii Szczecina i budowania tożsamości jego mieszkańców.

Wynikiem umowy jest I Konferencja Edukacyjna „Szczecin – od archeologii do czasów najnowszych. Źródła wiedzy o historii miasta”, która odbędzie się 9 grudnia 2008 roku w Studio S-1 Polskiego Radia Szczecin przy al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie w godzinach od 9.00 do 14.30.

Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli historii pracujących w szczecińskich szkołach. W trakcie spotkania wygłoszonych zostanie 9 referatów, przybliżających różnorodne źródła historyczne. W konferencji wezmą udział historycy z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Książnicy Pomorskiej, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz szczecińskiego oddziału IPN. Prelegenci zaprezentują nietypowe materiały, które mogą być wykorzystane w pracy z uczniami podczas zajęć z historii regionalnej. W wystąpieniach omówione zostaną źródła heraldyczne, sfragistyczne, kartograficzne, architektoniczne, ikonograficzne, audiowizualne i multimedialne.

Ponadto podczas spotkania omówione zostaną założenia nowego konkursu historycznego dotyczącego Szczecina oraz możliwości wykorzystania funduszy europejskich przez nauczycieli. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają płyty multimedialne: „Szczecińska Trylogia Grudnia 70”, „Szczeciński Sierpień 88” oraz „Archiwalny zapis audycji radiowych Polskiego Radia Szczecin poświęconych historii Szczecina”, które przekaże Urząd Miasta Szczecin oraz publikacje Instytutu Pamięci Narodowej oferowane przez szczeciński oddział IPN. Plonem konferencji będzie publikacja, która ukaże się w czerwcu 2009 roku.

Program konferencji

* 9.00 – 9.30 – otwarcie konferencji: Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Elżbieta Masojć, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Marcin Stefaniak, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Artur Gałęski, Prezes Polskiego Radia Szczecin Krzysztof Soska
* 9.30 – 9.45 dr Przemysław Krajewski (US IHiSM)
„Źródła archeologiczne z terenu Szczecina i ich potencjał dydaktyczny w nauczaniu historii"
* 9.45 – 10.00 dr Agnieszka Gut (US IHiSM)
„Od pieczęci do herbu. Średniowieczny Szczecin przez pryzmat źródeł sfragistycznych i heraldycznych”
* 10.00 – 10.15 dr Radosław Skrycki (US IHiSM)
„O wykorzystaniu dawnych map w pracy dydaktycznej na przykładzie mapy Pomorza J. B. Homanna”
* 10.15 – 10.30 dr Ewa Gwiazdowska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
„Plan i panorama Szczecina w okresie nowożytnym jako źródła wiedzy o mieście”
* 10.30 – 10.45 dr Wojciech Łopuch (Książnica Pomorska)
„Architektura wielkomiejskiego Szczecina (XIX/XX w) – źródło historyczne do dziejów miasta”

10.45 – 11.30 dyskusja i przerwa na kawę

* 11.30 – 11.45 Paweł Miedziński (IPN/O Szczecin)
„Ikony Szczecina – fotografia jako źródło do badań nad historią miasta”
* 11.45 – 12.00 dr Małgorzata Machałek
„Film fabularny "Skarga" w reż. J. Wójcika jako źródło wiedzy o dramacie szczecińskiego Grudnia'70 i jego walory edukacyjne” – abstrakt
* 12.15 – 12.30 Katarzyna Rembacka (IPN/O Szczecin)
„Jeden dzień z życia miasta w świetle szczecińskiej prasy oficjalnej i nieoficjalnej”
* 12.30 – 12.45 Paweł Szulc (IPN/O Szczecin)
„Fonoteka Polskiego Radia Szczecin jako źródło w poznaniu najnowszych dziejów Szczecina”

12.45 – 13.15 dyskusja i przerwa na kawę

* 13.15 – 13.30 Arkadiusz Bis
„Sedina.pl. Portal Miłośników Dawnego Szczecina”
* 13.30 – 13.45 Grzegorz Szczudło (Kuratorium Zachodniopomorskie)
Podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej z wykorzystaniem funduszy europejskich”
* 13.45 – 14.10 Jarosław Usowicz (Urząd Miasta Szczecin), Wojciech Banaszak
Przedstawienie ramowych założeń regulaminu konkursu o historii Szczecina” oraz „Dofinansowanie zajęć szkolnych z zakresu edukacji regionalnej”

14.10 – 14.30 dyskusja i zakończenie konferencji


9 grudnia 2008 r., godz. 9.00–14.30
Polskie Radio Szczecin, Studio Koncertowe S-1, al. Wojska Polskiego 73


za: www.ipn.gov.pl

Odsłon: 1742
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin