Dziś wtorek , 27 lutego 2024 r.
 

„Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989”

Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989” organizowana jest przez Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie i Katedrę Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 25–26 marca 2009 r.

Jej celem jest przybliżenie historii walki „o rząd dusz”, jakie toczyły komunistyczne władze z Kościołem katolickim w okresie PRL-u. Postaramy się przybliżyć specyfikę działalności duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz struktury i metody aparatu represji, którego zadaniem była ateizacja społeczeństwa. Częścią integralną konferencji będzie panel dyskusyjny, w którym wezmą udział historycy oraz uczestnicy wydarzeń, a który będzie miał za cel pokazanie wielu postaw, zarówno duchownych, jak i społeczeństwa, wobec polityki władz państwowych wymierzonej w Kościół katolicki w tym okresie.

PROGRAM KONFERENCJI

25.03.2009 (środa)

14.00–14.15 Otwarcie

14.15–14.35 ks. dr hab. Józef Marecki (OBEP IPN Kraków)
Państwo a Kościół katolicki w latach 1945–1989. walka o „rząd dusz”

14.35–14.55 ks. dr hab. Grzegorz Wejman (WT US)
Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972

14.55–15.15 Tomasz Błaszak (BUiAD IPN Szczecin)
Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność)

15.15–15.35 ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (WT US)
Zielonogórski aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa wobec dekanatu żarskiego w latach 1945–1972

15.35–15.55 Dyskusja

15.55 –16.10 Przerwa

16.10–16.25 s. dr Ewa Kaczmarek
Ingerencja władz państwowych w działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych na Pomorzu Zachodnim

16.25–16.45 ks. dr Dominik Zamiatała (UKSW)
Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej zakonów męskich na Pomorzu Zachodnim

16.45–17.05 ks. dr Grzegorz Harasimiak (WPiAUS)
Karanie administracyjne duchownych w województwie szczecińskim w latach 1962–1972

17.05–17.25 ks. Robert Włodkowski
Antykościelne działania władz w latach 1945–1956. Próba klasyfikacji

17.25–17.45 Dyskusja

19.00 Panel dyskusyjny z udziałem ks. dr. Tadeusza Ceynowy, dr. hab. Grzegorza Wejmana, Edmunda Jana Bilickiego, ks. dr. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, dr. Marcina Stefaniaka (TVP Szczecin)

26.03.2009 (czwartek)

9.00–9.20 dr Arkadiusz Słabig (AP Słupsk)
Polityka władz państwowych wobec innych związków wyznaniowych

9.20–9.40 dr Igor Hałagida (OBEP IPN Gdańsk)
Polityka władz państwowych wobec Kościoła greckokatolickiego

9.40–10.00 ks. dr Tadeusz Ceynowa (WT US)
Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku

10.00–10.15 Dyskusja

10.15–10.30 Przerwa

10.30–10.50 Zbigniew Stanuch (OBUiAD IPN Szczecin)
Polityka władz na Pomorzu Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961

10.50–11.10 Edward Stępień
Proces stanu wojennego. Przykład ks. Bolesława Jewulskiego

11.10–11.30 dr Tomasz Kenar (OBEP IPN Szczecin)
Wojewódzki Oddział Stowarzyszenia PAX wobec Kościoła katolickiego w Szczecinie

11.30-11.50 Paweł Knap (OBEP IPN Szczecin)
„Kiedyś trzeba było zgodę wyrazić”. Dążenia do rozbudowy kościoła Świętego Krzyża w Szczecinie

11.50–12.05 Dyskusja

12.10 Zakończenie konferencji

Odsłon: 1767
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin