Dziś wtorek , 27 lutego 2024 r.
 

Informacje dotyczące metod ratowania archiwaliów i dokumentów zalanych podczas powodzi

Załączone pliki:

Na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Biblioteki Narodowej, opublikowane zostały informacje dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi uszkodzonymi w trakcie powodzi.

Kolejne kroki postępowania z zalanymi archiwaliami:


 • Przeniesienie do suchych zadaszonych, przewiewnych pomieszczeń lub tymczasowo pod wiatę, do garażu itp.)
   
 • O ile to możliwe selekcja najcenniejszych lub najważniejszych archiwaliów, które będą suszone lub zamrażane w pierwszej kolejności.
   
 • Oczyszczenie z powierzchniowych zanieczyszczeń (np. przez przepłukiwanie czystą, zimną wodą)
   
 • Jeżeli to możliwe zawilgocone archiwalia można suszyć w przewiewnych pomieszczeniach rozłożone na posadzce lub na paletach, zawieszone na linkach, poprzekładane chłonnymi papierami (bibuła, ręczniki papierowe, makulatura gazetowa itp.). Przekładki należy regularnie wymieniać na suche.
   
 • Do suszenia dokumentacji można wykorzystać próżniowe komory do suszenia drewna. Temperatura w komorze nie powinna przekraczać 380C.
   
 • Przygotowanie do zamrażania - zapakowanie w ażurowe pojemniki plastikowe lub folię plastikową (paczki objętościowo nie większe niż karton po papierze ksero (A4) – Każda porcja zamrażanych archiwaliów musi być opisana do późniejszej identyfikacji. Bezwzględnie nie wolno przetrzymywać archiwaliów szczelnie zapakowane w worki foliowe do zamrożenia dłużej niż 24 godz.
   

 • Podczas akcji ratunkowej o ile to możliwe nie wolno oddzielać od archiwaliów okładek, teczek, fascykuł i innych opakowań, na których zapisana jest sygnatura i informacje o archiwaliach.
   
 • Zamrożenie obiektów - jak najszybsze (max. 48 godz. od zalania) i w jak najniższej temperaturze (min. —18° C). Zalane archiwalia zamrażać można we wszelkiego rodzaju urządzeniach chłodniczych zapewniających niską temperaturę np. chłodnie przemysłowe, przyczepy samochodów chłodni, zamrażarki.
   
 • Obiekty, których nie można zamrażać: - materiały fotograficzne na błonach kolodionowych, taśmy filmowe, fotografie oprawne (dagerotypy, ambrotypie itp.), płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, dyskietki komputerowe.
   
 • Po zamrożeniu archiwaliów niezwłocznie należy rozpocząć planowanie i organizację suszenia, a następnie dezynfekcji.

Uwaga: w przypadku materiałów fotograficznych, mikrofilmowych i audiowizualnych konieczne odrębne postępowanie (należy je niezwłocznie suszyć).

PO WYSUSZENIU WSZYSTKIE ARCHIWALIA, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z WODAMI POWODZIOWYMI JAK NAJSZYBCIEJ POWINNY ZOSTAĆ ZDEZYNFEKOWANE. SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI POWINNY POTWIERDZIĆ BADANIA LABORATORYJNE.

Odpowiednią metoda do dezynfekcji archiwaliów po powodzi jest zastosowanie tlenku etylenu w komorze fumigacyjnej. Dezynfekowane archiwalia mogą zawierać max.12%-14% wody.

WSZYSTKIE PRACE RATOWNICZE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W ODZIEŻY OCHRONNEJ: RĘKAWICE, FARTUCHY, MASKI ZABEZPIECZAJĄCE DROGI ODDECHOWE ORAZ OKULARY OCHRONNE.

Liofilizatorami dysponują następujące instytucje:
Archiwum Państwowe w Katowicach
Biblioteka Śląska
Biblioteka Narodowa

Komorami do dezynfekcji tlenkiem etylenu dysponują:

 1. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
 2. Archiwum Akt Nowych
 3. AP Gdańsk-Gdynia (pojemność 3 m.b. akt formatu A4)
 4. AP m.st. Warszawy, Odział Grodzisk Mazowiecki (poj. 12 m.b. akt/ A4)
 5. AP Katowice (poj. 5 m.b. akt/ A4)
 6. AP Lublin (poj. 5 m.b. akt/ A4)
 7. AP Olsztyn (poj. 3 m.b. akt/ A4)
 8. AP Poznań (poj. 2 m.b. akt/ A4)
 9. AP Przemyśl (poj. 1,5 m.b. akt/ A4)
 10. AP Szczecin (poj. 1,5 m.b. akt/ A4)
 11. AP Wrocław (poj. 2,5 m.b. akt/ A4)

Komora jezdna znajduje się obecnie w AP w Bydgoszczy.

Komory dezynfekcyjne w innych instytucjach państwowych:
 1. Biblioteka Śląska
 2. Biblioteka Narodowa
 3. Instytut Pamięci Narodowej
 4. Centralna Biblioteka Wojskowa
 5. Muzeum Pałac w Wilanowie

Dodatkowych informacji na temat ewakuacji, suszenia i dezynfekcji archiwaliów udzielają Archiwa Państwowe oraz Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (22 831 54 91 w. 465,455,469)

Odsłon: 3061
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin