Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

CZERWIEC 2010

03.06.2010 r. - w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, miejska centralna procesja Bożego Ciała przeszła trasą papieską z kościoła pw. Królowej Korony Polskiej do bazyliki katedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Miejskie centralne obchody Bożego Ciała miały
w Szczecinie następujący porządek:
- o godz. 9.00, Msza Święta w kościele pw. Królowej Korony Polskiej, której przewodniczył Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz;
- o godz. 10.00, rozpoczęła się centralna miejska procesja Bożego Ciała, która przeszła trasą papieską, z kościoła pw. Królowej Korony Polskiej do bazyliki katedralnej pw. św. Jakuba Apostoła;
- o godz. 12.30, pontyfikalna Msza Święta na Placu Katedralnym, której przewodniczył Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)03.06.2010 r. - do Gryfina przybyła grupa ok. 80 motocyklistów, podróżujących w rajdzie motocyklowym „ Za wolność Waszą i Naszą”, którego organizatorem jest ks. Jan Zalewski. 4 czerwca o godz. 9.00 motocykliści wzięli udział w Mszy Świętej w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

09-13.06.2010 r. - odbyła się pielgrzymka młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do Bambergu, bawarskimi śladami Ojca Świętego Benedykta XVI. Każdego roku w Dniach Młodych Archidiecezji uczestniczy grupa młodzieży z Bambergu. Kontynuację wzajemnej współpracy stanowi pielgrzymka młodzieży naszej Archidiecezji do Bambergu. W tym roku wzięło w niej udział ok. 30 osób z różnych miast Archidiecezji i uczestniczyło wspólnie z młodzieżą niemiecką w pieszej pielgrzymce młodych do Burg Feuerstein. Głównym celem pielgrzymowania jest nawiedzenie grobu Świętego Ottona, patrona obu archidiecezji. Istotnym wymiarem corocznych spotkań młodzieży jest również budowanie mostów przyjaźni, zrozumienia i pojednania z młodymi Niemcami, którzy zawsze serdecznie przyjmują gości z Polski.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

10.06.2010 r. - w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, w 25 rocznicę powstania tej parafii, Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Do grona Prezbiterium szczecińskiego dołączyli: ks. Bartosz Adamiak, ks. Arkadiusz Prokop, ks. Piotr Raczyński i ks. Rafał Szutra.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

11.06.2010 r. - 33 rocznicę święceń kapłańskich Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. W 1971 roku Ks. Arcybiskup Metropolita rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, które ukończył przyjmując w 1977 roku święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bp. Jana Mazura.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

11.06.2010 r. - odbyła się w Kołbaczu I Zachodniopomorska Pielgrzymka Sołtysów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Kilkugodzinna pielgrzymka sołtysów rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w kościele kołackim. Zgromadzonych blisko 200 sołtysów powitał Ks. Abp Andrzej Dzięga oraz organizator spotkania ks. Piotr Twaróg. Następnie głos zabrali Wicemarszałek Zachodniopomorski Jan Krawczuk i gospodarz Gminy Stare Czarnowo Marek Woś. Z kolei ks. Andrzej Sowa – proboszcz parafii w Kołbaczu przypomniał dzieło cystersów uwypuklając wielkie znaczenie opactwa w Kołbaczu w historii duchowości całej Europy. Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Ks. Abp A. Dzięga razem
z 17 kapłanami. Ukoronowaniem uroczystej Mszy Świętej było wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz szczególnie oddanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wszystkich sołtysów, samorządy terytorialne, instytucje pracujące na rzecz wsi.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

11.06.2010 r. – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, J. E. Dziekan Roty Rzymskiej, Biskup Antoni Stankiewicz przewodniczył procesji eucharystycznej głównymi ulicami Szczecina. Uroczyste obchody rozpoczęły się w kościele oo. Jezuitów o godz. 17.30 gdzie kapłani i osoby konsekrowane odprawili nieszpory, po których, o godz. 18.00, wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami Szczecina. Zakończyła ją uroczysta Msza Święta w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył J. E. Dziekan Roty Rzymskiej, Biskup Antoni Stankiewicz. Na zakończeni odnowiono akt oddania mieszkańców Szczecina Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa od 12 lat jest przeżywana jako Dzień Modlitwy o Świętość Kapłanów, a w tym roku zbiegła się w sposób szczególny z zakończeniem Roku Kapłańskiego.
(oprac.: ks. dr R. Masalski, Szczecin)

12.06.2010 r. – odbył się dzień skupienia duchowieństwa Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na zakończenie Roku Kapłańskiego w bazylice archikatedralnej. Zorganizowana została również konferencja poświęcona upamiętnieniu posługi duszpasterskiej księży diecezjalnych - „65 rocznica przejęcia przez Kościół katolicki w Polsce duszpasterskiej odpowiedzialności za mieszkańców Pomorza Zachodniego”. Prelegentami byli: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, Inż. Piotr Zaremba – lider osadnictwa polskiego w Szczecinie oraz ks. kan. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US, Posługa duszpasterska duchowieństwa diecezjalnego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 2010
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

13.06.2010 r. – w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gryfinie [na Górnym Tarasie] o godz. 13.00 odbyła się uroczysta Msza Święta odpustowa. Wśród przybyłych mieszkańców Gryfina uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP działających na terenie gminy Gryfino. Po Mszy Świętej odbyła się procesja ulicami miasta. Kolejnym punktem wspólnego świętowania był jarmark, podczas którego wystąpiła m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łobza, grupa taneczna "Arkan Country" z Daleszewa Kapela ludowa "Dębniacy" z Dębna oraz kapela ludowa "Pyrzyczanie" z Pyrzyc. Były także porady specjalistyczne lekarzy, prezentacje wyrobów kół gospodyń wiejskich i punkty gastronomiczne. Odpust zakończono Apelem Jasnogórskim. Należy podkreślić iż był to pierwszy odpust o takiej formule w gryfińskiej parafii.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

15-18.06.2010 r. – w Domu Rekolekcyjnym Księżówka Północy w Świnoujściu odbyła się kolejna seria rekolekcji kapłańskich, w których wzięło udział 23 kapłanów naszej Archidiecezji. Rekolekcje w duchu biblijnej medytacji Lectio divina poprowadził ks. Jakub Szcześniak z Warszawy.
(oprac.: ks. kan. mgr A. Buczma, Szczecin)

17.06.2010 r. – Instytut Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie oraz Fundacja Forum Gryf w Szczecinie zorganizowali konferencję „Solidarność z błoń”. Sympozjum miało na celu upamiętnienie przełomowej w historii Polski i Europy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny a także, jak podobne konferencje zorganizowane dotąd na terenie kraju, służyło umacnianiu prawdy przełomu, jaki dokonał się w czerwcu 1979 r.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

19.06.2010 r. – pod hasłem Radość służenia Chrystusowi” odbyły się tegoroczne Dnia Otwartej Bramy w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup senior Jan Gałecki. Wśród atrakcji programu można wymienić: możliwość zwiedzania seminarium duchownego, zapoznania się z sprzętem jakim dysponuje Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska. Odbył się również pokaz Klubu Kawaleryjskiego oraz wręczono nagrody uczestnikom Ligi Ministranckiej. O doznania artystyczne dbał: zespół seminaryjny Clerboys, Zespół Pieśni i Tańca „Krąg” i Zamkowa Młodzieżowa Orkiestra Kameralna. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim ministranci ze Szczecina i okolic, ale także i z innych części naszej Archidiecezji.
(oprac.: ks. mgr lic. G. Gruszka, Szczecin)

20.06.2010 r. - wspólnota parafialna w Lipianach przeżywała 50 lecie święceń kapłańskich swojego śp. proboszcza ks. kanonika Jana Szczepańczyka. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński Arcybiskup Andrzej Dzięga. Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup dokonał poświęcenia, płyty pamiątkowej, która została zamieszczona w nawie bocznej kościoła. W krypcie kościelnej powstała - " Izba pamięci " zawierająca pamiątki i fotografie związane z posługiwaniem księży proboszczów, którzy pracowali w parafii od lat powojennych. W dalszej części ceremonii Ksiądz Arcybiskup dokonał poświęcenia płyty nagrobnej ks. Jana, na cmentarzu komunalnym w Lipianach, oraz krzyża przydrożnego w Prądniku.
(oprac.: ks. mgr K. Jarzynka, Batowo)

20.06.2010 r. - zorganizowane zostało Spotkanie Dziękczynne Doradców Życia Rodzinnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Domu Pielgrzyma Totus Tuus w Szczecinie. W ramach spotkania została odprawiona Msza Święta w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP na os. Słonecznym w Szczecinie wraz z Aktem zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej nowych Doradców Życia Rodzinnego. Wygłoszona została także konferencja Nowoczesne metody wspierania płodności małżeńskiej - dr Tadeusz Wasilewski spec. położnictwa i ginekologii, Centrum Leczenia Niepłodności Napro-Medica w Białymstoku. Na zakończenie rozdano Misje Kanoniczne Doradcom Życia Rodzinnego.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

21.06.2010 r. - w szpitalu w Szczecinie, zmarł ks. Marian Nowak, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej posługujący w naszej Archidiecezji. Msza Święta pogrzebowa została odprawiona 25 czerwca 2010 r. w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny w Goleniowie. Następnie, o godz. 14.00 nastąpiło ostatnie pożegnanie w kwaterze Księży Chrystusowców na cmentarzu w Stargardzie Szczecińskim.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

21-24.06.2010 r. odbyła się 20 Szczecińska Młodzieżowa Piesza Pielgrzymka do Siekierek. Pielgrzymka rozpoczęła się Msza Święta o godz. 7.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Trasa wiodła przez: Sanktuarium Pani Fatimskiej w Szczecinie, Binowo, Gardno, Lisie Pole, Cedynię do Siekierek.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

24.06.2010 r. – odbyło się uroczyste wprowadzenie pierwszych w Szczecinie relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Relikwiarz w kształcie monstrancji z fragmentem doczesnych szczątków Błogosławionego został uroczyście wniesiony do bazyliki pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie podczas Mszy Świętej odpustowej o godz. 18.00, sprawowanej pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Po liturgii nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej błogosławionemu męczennikowi ks. Jerzemu Popiełuszce.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

28.06-01.07.2010 r. - w Domu Rekolekcyjnym Księżówka Północy w Świnoujściu odbyła się kolejna seria rekolekcji kapłańskich, w których wzięło udział 14 kapłanów naszej Archidiecezji. Rekolekcje poprowadził o. Witold Słabig OP z Warszawy.
(oprac.: ks. kan. mgr A. Buczma, Szczecin)

Odsłon: 3361
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin