Dziś wtorek , 27 lutego 2024 r.
 

LIPIEC-SIERPIEŃ 2010

27.06.2010 r. – z sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach na blisko 4 km trasę Drogi Różańcowej wyruszyła pokutna pielgrzymka w intencji uratowania Ojczyzny od klęski powodzi, trąb powietrznych i innych zjawisk przyrodniczych a także by modlić się w intencji powodzian o ich siłę ducha i nadzieję. Pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium ks. Bogdana Przybysza 92 osobowa grupa odmówiła po drodze 4 części różańca a po przybyciu na Cmentarz wojenny w Starych Łysogórkach odmówiono Akt Poświęcenia Sercu Pana Jezusa całej ludzkości oraz odśpiewano modlitwę Anioł Pański.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)29.06.2010 r. – w Żabnicy odbył się XVI Maraton Trzeźwości, który sobotnią Mszę Świętą rozpoczął biskup senior Jan Gałecki – wielki przyjaciel Maratonu. Następnie na terenie Szkoły Podstawowej w Żabnicy odbyło się uroczyste rozpoczęcie imprezy z udziałem władz powiatowych oraz gminnych i wszystkich uczestników. Tradycyjnie już Maraton otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat , który na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Feniks” Henryka Puacza złożył serdeczne podziękowania za aktywną pracę na rzecz wszystkich uzależnionych. Uczestnicy rywalizowali w biegach, licznych konkurencjach sportowych i rekreacyjnych, zawodach wędkarskich , szachach i konkursie plastycznym . Spotkanie zakończyło się przeglądem twórczości abstynenckiej i nocnym otwartym mitingiem przy muzyce dla wszystkich uczestników. W Maratonie uczestniczyło około pięciuset gości, zgodnie podkreślając bardzo dobrą organizację imprezy i wielkie zaangażowanie jej organizatorów.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

01-4.07.2010 r. - blisko 100 młodych osób wyjechało ze Szczecina na Spotkanie Młodzieży Chrystusa "Góra Tabor" we Władysławowie. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Razem", działające przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W programie 4-dniowego spotkania i świętowania młodzieży były rozmowy wokół tematu-hasła tego spotkania: "Poznaliśmy miłość, bo On pierwszy oddał za nas swoje życie”. Jednym z głównych punktów programu była msza św. nad brzegiem morza. W programie przewidziano również katechezy, konferencje, turniej siatkówki, muzyczne uwielbienie, czyli adorację Najświętszego Sakramentu z muzyką chrześcijańską, koncerty zespołów Jesienni Przyjaciele, czy też spotkanie z s. Anną Bałchan.
(oprac.: mgr P. Kołodziejski, Szczecin)

12-19.07.2010 r. - już po raz 19 wyruszyła Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Rowerowi pątnicy w ciągu 8 dni pokonali 608 km, aby przybyć przed obraz "Czarnej Madonny". W tym roku na pielgrzymi szlak wyruszyło aż 262 rowerzystów co sprawiło, że jest to jedna z największych pielgrzymek rowerowych w Polsce. Pątnicy jechali w 18 grupach po ok. 15 osób. Dziennie przemierzając ok. 90 kilometrów i po drodze odwiedzą maryjne sanktuaria. Główną intencją ich wędrówki była Nowenna o Świętość Rodzin. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki miał 11 lat, a najstarszy 77 lat. W dzień rozpoczęcia pielgrzymki, jeszcze przed poranną Mszą Świętą, o godz. 6 rano, pielgrzymi modlili się przed pomnikiem Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację. Potem, po Eucharystii sprawowanej w szczecińskiej katedrze w intencji pielgrzymów przez Księdza Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza, nastąpiło poświęcenie rowerów i wyjazd na szlak. Wielu pielgrzymów przybyło do Szczecina z całej Polski. Jest wśród nich kobieta - żołnierz, Wioletta Śliwka z Gdańska, która już po raz siódmy rowerem jechała na Jasną Górę. W ubiegłym roku wróciła z misji w Afganistanie. Tradycją jest, że w szczecińskiej pielgrzymce rowerowej biorą udział również przedstawiciele nawet tak odległych miejscowości jak Zabrze czy Gliwice.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

12-23.07.2010 r. - ponad 30 osób z upośledzeniem fizycznym i umysłowym wzięło udział w półkoloniach na szczecińskich Pomorzanach – jedynej w letnich miesiącach możliwości wypoczynku dla dzieci, które na co dzień wymagają stałej opieki. Organizatorem wypoczynku już od 11 lat jest Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie na Wzgórzu Hetmańskim. Dzieci w półkolonii uczestniczyły za darmo. W dużej mierze półkolonie wspomagały oddziały Caritas z parafii, do których należą uczestnicy półkolonii.
(oprac.: mgr P. Kołodziejski, Szczecin)

16.07.2010 r. - w Gryfinie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Początek uroczystości o godzinie 10.00 miał miejsce w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. Mszę Świętą. koncelebrował Ks. Abp Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga wraz z Ks. Dziekanem Henrykiem Krzyżewskim, Ks. Proboszczem Parafii NNMP Stanisławem Helakiem, ks. Prałatem Piotrem Kordulą i Ks. Kanonikiem Bronisławem Kozłowskim. Podczas Mszy Świętej został poświęcony sztandar Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: senator Jan Olech, poseł Sławomir Preiss, poseł Magdalena Kochan, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski. Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Wojciech Olbryś, Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Andrzeja Stechnij, Komendant Powiatowy PSP st. kap. Jacek Rudziński oraz Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie Roman Rataj. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, wśród nich – Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat oraz burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin. Po Mszy Świętej na placu im. Księcia Barnima I odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczenia sztandaru dokonał Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Wojciech Olbryś. Sztandar zdobi wizerunek patrona Policji św. Michała Archanioła i symbole trzech służb policyjnych – prewencyjnej, kryminalnej i wspomagającej. Zakończenie uświetniły pokaz musztry paradnej oraz defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Policji.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

19.07.2010 r. - rozpoczął swoją pracę Katolicki Telefon Zaufana. Grupa 10 wolontariuszy, każdy z przynajmniej kilku letnim już stażem pracy w Telefonach Zaufania oraz współpracujący z nimi kapłan, rozpoczęli swoje dyżury od poniedziałku do soboty w godzinach od 17.00 do 20.00, pod szczecińskim numerem telefonu 91 885 1111 lub 801 009 741. Ich celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie oraz udzielenie wsparcia osobom, które z różnych powodów czują się odrzucone przez własne środowisko. Rozmowa z cierpliwe słuchającą drugą osobą jest dla wielu szansą na wyjście z psychicznej izolacji i zmniejszenie swojego poczucia osamotnienia, a często jest to pierwszy krok na odbicie się od dna i zobaczenie światełka w nadziei. Osobami dyżurującymi w Katolickim Telefonie w swojej działalności kierują się oni zasadami moralności katolickiej oraz ogólnymi zasadami Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

22-25.07.2010 r. – trwały uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Apostoła, patrona Bazyliki Katedralnej w Szczecinie, połączone z Drugim Jarmarkiem Jakubowym. Punktem kulminacyjnym uroczystości była Msza Święta odpustowa w niedzielę, 25 lipca, o godz. 18.00. Przez czas trwania uroczystości odpustowych, na Placu Katedralnym, Placu Orła Białego i ul. Grodzkiej, trwał Jarmark Jakubowy z produktami regionalnymi, rękodziełem i wyrobami rzemieślniczymi. W piątek, 23 lipca, o godz. 16.30 rodziny z dziećmi mogły uczestniczyć w koncercie zespołu „Arka Noego”, który odbył się, na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. W programie były również: Nocne Kino Dobrych filmów, pokazy teatralne, koncerty, bezpłatne wjazdy na wieżę i wiele innych atrakcji. Do uroczystości upustowych wiernych przygotowywały rekolekcje odpustowe trwające od 22 do 24 lipca br., podczas których nauki głosił ksiądz kan. Dariusz Knapik.
(oprac.: ks. mgr M. Pliszka, Szczecin)

25.07-13.08.2010 r. – z końcem lipca, z różnych miejsc Archidiecezji, wyruszyły grupy pielgrzymów, aby zebrawszy się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie wyruszyć razem na pątniczy szlak wiodący na Jasną Górę. Uroczyste rozpoczęcie tegorocznej dwudziestej szóstej Szczecińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasna Górę miało miejsce 29 lipca o godz. 7.00 w szczecińskim maryjnym sanktuarium. 13 sierpnia pielgrzymi dotarli do Częstochowy. Przed oblicze Jasnogórskiej Pani pątników wprowadził Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga. W tym roku pielgrzymowało 350 pątników w dwóch grupach: św. Ottona i św. Jakuba. Pierwsza grupa skupiała pielgrzymów ze Szczecina. Druga grupa to tzw. grupa promienista, w skład której wchodzili pielgrzymi z mniejszych grup wychodzą w różnych miejscowości Archidiecezji, m. in. ze Świnoujścia, Myśliborza, Kamienia Pomorskiego, które połączyły się w Choszcznie w jedna grupę – świętego Jakuba. Pielgrzymom towarzyszyło w tym roku 14 kapłanów i 14 kleryków z Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Opiekę medyczną sprawowało 10 osób: pielęgniarki i studenci Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz do dyspozycji był przez cała trasę pielgrzymowania ambulans Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Nad bezpiecznym na drodze czuwało 10 porządkowych, szkolonych przy współpracy ze szczecińska Policją. Nowością w tym roku był wydany przewodnik turystyczny "Szlakiem Szczecińskiej" autorstwa Małgorzaty i Tomasza Dudów. Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli wędrować, została utworzona grupa duchowego uczestnictwa. Pątnik z takiej grupy korzystał z duchowych owoców pielgrzymki. Grupa duchowa powstała m.in. w szczecińskiej parafii na Wzgórzu Hetmańskim, gdzie pielgrzymi pod kierunkiem księdza proboszcza - kan. Andrzeja Buczmy spotykali się każdego wieczoru na Apelu Jasnogórskim, aby w sposób duchowy łączyć się z szczecińskimi pielgrzymami na jasnogórskim szlaku.
(oprac.: ks. dr R. Masalski, Szczecin)

26.07-02.08.2010 r. - grupa Księży i młodzieży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wzięła udział w XI Przystanku Jezus, który odbył się w dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 2010 r. Tematem przewodnim tegorocznej edycji PJ było ta przyjaźń. Hasło zaczerpnięto z Ewangelii św. Jana: „Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,15). Na koszulkach przystankowiczów pojawiły się hasła: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się”. Ewangelizatorom towarzyszył kilkumetrowy obraz oblicza Pana Jezusa z całunu turyńskiego na tle imion, które u jego dołu zostały ułożone w napis: NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI. Tegoroczna edycja zgromadziła 489 ewangelizatorów, w tym 200 kobiet i 289 mężczyzn. Na PJ zarejestrowało się łącznie 64 Księży, a wspólnie celebrowało Eucharystię ponad 80 kapłanów wliczając gościnnych prezbiterów. Wśród ewangelizatorów były osoby min z: Białorusi, Irlandii, Szkocji, Anglii, Niemiec, Francji. Modlitwą wspierało inicjatywę 202 duchowych przystankowiczów. Potwierdzono mailowo wsparcie dotarło min. z: Kanady, kilku stanów USA, Australii; a także z: Izraela, Węgier, Islandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Chorwacji, Belgii, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Litwy, Norwegii. Na polu woodstockowy stanął namiot w którym zawieszono 12m baner przedstawiający Jezusa Ukrzyżowanego z napisem: „Niema większej miłości”. Na polu rytm dnia wyznaczały godziny modlitw, które odbywały się pod białym Krzyżem: 12:00 - Anioł Pański, 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia, 18:00 - Modlitwa różańcowa, 21:00 - Apel jasnogórski. W sobotę i niedzielę przystankowy zespół muzyczny poprowadził modlitewne uwielbienie na podeście pod białym Krzyżem na Woodstocku. Można powiedzieć o nowym wymiarze Przystanku Jezus – wspólnota zabawy, jednocząca świeckich, księży, siostry zakonne i uczestników festiwalu Przystanek Woodstock. Podczas modlitwy uwielbienia oprócz rockowych pieśni uwielbienia prezentowano pantomimy i świadectwa ludzi, którzy mówili o działaniu Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Na tegorocznym Przystanku Jezus można było zobaczyć fragmenty filmów: Opowieści z Narnii: „Lew czarownica i stara szafa” oraz „Książę Kaspian”; „Prawdziwa Historia”, „Księga Ocalenia”, „Madagaskar II”. Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna Przystanek Jezus jest organizowana od 1999 r przez Wspólnotę św. Tymoteusza z Gubina. Celem młodych przyjeżdżających na PJ jest wyjście do swoich braci i sióstr na pole woodstokowe z orędziem Ewangelii. W ten sposób ewangelizatorzy pragną odpowiadać na słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice Redemptoris Missio: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86).
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

29.07.2010 r. - w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie, w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze Szczecińskie Spotkanie modlitewne ku czci Aniołów. To pierwsze Spotkanie miało charakter wewnętrzny. W modlitwie udział wzięło kilkanaście osób przybyłych ze Szczecina oraz z innych miast Polski. Dwoje spośród uczestników Spotkania - Halina Nowina-Konopczyna oraz Jan Łopuszański - poprowadzili też po wieczorowej Mszy świętej krótką prelekcję na temat modlitwy ku czci Świętych Aniołów oraz tematyczne rozważanie w czasie modlitwy Apelowej. W części Spotkania wziął też udział Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, który w swoim słowie nawiązał do Objawień z Fatimy. Ustanowione 25 lat temu przez Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego Sanktuarium na Słonecznym, w którym czczona jest Matka Boża w Znaku pierwszej w Polsce Figury Fatimskiej koronowanej przez Jana Pawła II, jest centrum duchowości fatimskiej dla całej Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Wielkiej Nowenny Fatimskiej na setną Rocznicę Objawień |Matki Bożej. Warto przypomnieć, że rok przed Objawieniem się Matki Bożej dzieciom z Fatimy, były one duchowo przygotowywane przez objawienia Anioła. Dlatego połączenie modlitwy ku czci Aniołów z tym Sanktuarium Maryjnym wydaje się być naturalne. Z tych racji we wspomnianym Sanktuarium na Słonecznym
w Szczecinie, każdego 29 dnia miesiąca odbywać się będą Spotkania modlitewno-formacyjne ku czci Aniołów. Będzie to niejako duchowe przygotowanie do coraz głębszego przeżywania każdej pierwszej soboty kolejnego miesiąca. Czasem szczególnej modlitwy będzie Triduum ku czci Aniołów (26-27-28 września), bezpośrednio poprzedzające święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w dniu 29 września. Wszystkich pragnących pogłębienia swojej duchowości drogą modlitw i rozważań ku czci Świętych Aniołów już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy do ‘duchowej szkoły życia w bliskości Aniołów’, przez Boga wyznaczonych na stróżów nie tylko osobom, ale także całym narodom, miejscom, zdarzeniom i czasom. Do Sanktuarium Maryjnego na Osiedlu Słoneczne w Szczecinie zapraszamy 29 dnia każdego miesiąca, także chętnych spoza Archidiecezji, aby u stóp Fatimskiej Królowej Świata we wspólnocie Kościoła powierzać opiece Świętych Aniołów naszą Ojczyznę, Pasterzy i nas samych.
(oprac.: Paweł Ziętek, Szczecin)

08.08.2010 r. - w kościołach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbyła się zbiórka do puszek, z której pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz lekarstw dla potrzebujących pomocy medycznej mieszkańców Haiti poszkodowanych w tragicznym trzęsieniu ziemi na początku stycznia bieżącego roku. Na początku września grupa 15 osób, w tym lekarzy, pielęgniarek i psychoterapeutów z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wyleci do Haiti, aby pomagać chorym i potrzebującym mieszkańcom tego kraju poszkodowanym przez styczniowy kataklizm, który pochłonął setki tysięcy ofiar. Jeszcze 1,5 miliona ludzi żyje tam bez dachu nad głową, bez prądu, w prowizorycznych namiotach, zagrożeni przez opady deszczu i huragany. Brak należytej opieki lekarskiej i sanitarnej, zagraża epidemią. Stąd m.in. dzisiejsza zbiórka pieniężna przed kościołami i wrześniowy wyjazd wolontariuszy na Haiti.
(oprac.: mgr P. Kołodziejski, Szczecin)

09.08.2010 r. - z inicjatywy wiernych, za zgodą i błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Metropolity, odbyło się czuwanie modlitewne
w intencji duchowej ochrony i wsparcia dla wszystkich, którzy trwają w modlitwie przy Krzyżu w Warszawie na placu przed pałacem prezydenckim. Czuwanie trwało w godzinach od 21.00 do 24.00, w świątyni Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, przy ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie. Dołączyć do tej modlitwy mógł każdy, zarówno we wspólnocie w świątyni, jak też w swoim domu lub tam gdzie przebywał, odmawiając i medytując tajemnice Różańca lub w inny sposób wspierając duchowo obrońców Krzyża i przepraszając Boga za bluźnierstwa ze strony osób i grup agresywnych.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

09-14.08.2010 r. - szósty festiwal muzyki w Trzęsaczu Sacrum - non Profanum w Roku Chopinowskim był okazją do pierwszego wykonania wszystkich utworów organowych Chopina z towarzyszeniem orkiestry. Festiwal Sacrum – non Profanum od 2004 roku skupia wokół siebie publiczność z całej Polski, dla której muzyka poważna, kameralna nie przestaje zaskakiwać i wnosi nowe wartości do tradycji muzycznej. Taki właśnie jest festiwal, który co roku próbuje wprowadzić nowe elementy i prezentować wielkie osobowości sceny. Podczas koncertów festiwalowych w kościele Miłosierdzia Bożego w Trzęsaczu, wzięło udział ponad 80 muzyków - wśród nich takie gwiazdy jak Konstanty Andrzej Kulka, Trio fortepianowe Andrzeja Jagodzińskiego oraz Sławomir Wilk. W festiwal zaangażowane było Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

10.08.2010 r. - o godz. 20.00, 4 miesiące po katastrofie katyńskiej pod Smoleńskiem, Ksiądz Arcybiskup Metropolita odprawił w intencji Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy, a także w intencji ochrony Krzyża Smoleńskiego w Warszawie oraz umocnienia ducha Narodu Polskiego, Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Msza Święta zakończył Apel Jasnogórski w jedności duchowej z obrońcami Krzyża i pielgrzymami podążającymi na Jasną Górę.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

12.08.2010 r. - pod hasłem „Dialog i wzajemne zrozumienie” tegoż dnia rozpoczął się Międzynarodowy Rok Młodzieży ogłoszony przez ONZ. Będzie on trwał do 11 sierpnia 2011 r. W ciągu najbliższego roku na całym świecie odbywać się będzie szereg inicjatyw, które mają być okazją do promowania idei pokoju, poszanowania praw człowieka oraz solidarności pokoleń, kultur, religii i cywilizacji. Oficjalna strona ONZ poświęcona temu wydarzeniu to: www.social.un.org/youthyear. Poprzedni Międzynarodowy Rok Młodzieży ONZ ogłosiła w 1985 roku. Wtedy też Jan Paweł II podjął inicjatywę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. Na całym świecie zaplanowano w tym roku szereg wydarzeń, wśród nich konferencje Narodów Zjednoczonych w sprawie młodzieży, które odbędą się m.in. w Turcji, Motrealu, Meksyku oraz Igrzyska Olimpijskie dla młodzieży w Singapurze. Swoistym zwieńczeniem Roku Młodzieży będą Światowe Dni Młodzieży w Madrycie, które rozpoczną się dokładnie w ostatnim tygodniu ONZ-owskiego Roku Młodych. Międzynarodowy Rok Młodzieży wpisuje się w przygotowania do XXVI ŚDM w Madrycie. Warto inicjatywę ONZ uwzględnić w duchowym i organizacyjnym przygotowaniu do spotkania z Benedyktem XVI. Polecamy szczegółowe informacje, ciekawe linki do stron ONZ o młodzieży oraz materiały do pobrania zamieszczone na stronie: www.madryt2011.pl
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

13.08.2010 r. - w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie na Górnym Tarasie odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Energetyka. Eucharystii przewodniczył ks. infułat dr Edmund Cybulski wraz z duszpasterzami parafii w Gryfinie. Dla pracowników Elektrowni była to istotny dzień w czasie którego podpisano i poświęcono akty erekcyjne dla nowych inwestycji w Elektrowni Dolna Odra. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta akademia w Elektrowni oraz spotkanie i poczęstunek w CW Laguna.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

16-22.08.2010 r. - w Ognisku Św. Brata Alberta w Szczecinie odbyły się kolejne rekolekcje w duchu Ćwiczeń Duchownych Św. Ignacego Loyoli. W rekolekcjach przeżywanych w pełnym milczeniu, które poprowadziła Wspólnota Gloria Crucis wraz z ks. kan. Andrzejem Buczma, uczestniczyło 25 osób. Jest to coraz bardziej znana forma rekolekcji, dzięki której wielu ludzi znajduje skuteczną pomoc w spotkaniu z Bogiem i ze sobą samym. Nazywa pochodzi od ich autora świetego Ignacego z Loyoli. W rzeczywistości nie on wymyślił czy stworzył tę metodę, ale opisał w niej to, co sam wcześniej przeżył i w jaki sposób był prowadzony przez Boga. Ich ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia książeczki Ćwiczeń, opisującej treść Rekolekcji i sposób ich odprawiania, w 1548 roku przez papieża Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę, ułatwiającą wewnętrzną przemianę i odkrywanie woli Bożej przez człowieka. Ćwiczenia Duchowe przeżywane w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, stwarzają szczególną okazję do lepszego poznania siebie, a przede wszystkim do odkrycia miłości Bożej. Są one drogą pogłębionego życia duchowego i przeprowadzają rekolektanta przez kolejne etapy życia duchowego, tradycyjnie określane jako: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Odprawiane z zaangażowaniem, otwartością i hojnością wobec Boga, mogą stać się szkołą pogłębionego życia wewnętrznego, prowadzącego do większego zaangażowania się w służbie Bożej. Są szkołą modlitwy - zwłaszcza medytacyjnej i kontemplacyjnej - oraz okazją do uczenia się sztuki rozeznawania koniecznej do właściwego podejmowania decyzji i ich realizacji. Osobom stojącym przed wyborem drogi życia Rekolekcje Ignacjańskie pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Są pomocne także do reformy życia oraz do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem wyraźnego wzrostu duchowego.
(oprac.: ks. dr R. Masalski, Szczecin)

22.08.2010 r. - w godzinach porannych, w szpitalu klinicznym w Szczecinie, po ciężkiej chorobie zmarł ks. prałat Wenancjusz Borowicz, wieloletni proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Szczecinie i dziekan Dekanatu Szczecin Pogodno. Ks. prałat mgr Wenancjusz Borowicz urodził się 10 maja 1934 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1958 r. Od 1959 r. posługą liturgiczną i duszpasterską otaczał wiernych pierwotnie Administracji Gorzowskiej a następnie z Kościoła szczecińsko-kamieńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 27 sierpnia, w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Szczecinie. Ciało Księdza Prałata zostało złożone w Grobowcu Kapłańskim na Szczecińskim Cmentarzu Centralnym.
(oprac.: ks. dr R. Masalski, Szczecin)

23-25.08.2010 r. - miała miejsce 19 Szczecińska Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. 27 sierpnia o 7.00 na rozpoczęcie pielgrzymki w Sanktuarium Niepokalanego Serca Matki Bożej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie, Mszę Świętą sprawował i Słowo Boże wygłosił Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa "Miej Miłosierdzie". W pątniczą drogę wyruszyło 201 pielgrzymów, którym towarzyszyło 6 kapłanów, 2 kleryków Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie i 2 siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Pielgrzymi doszli na miejsce 25 sierpnia, tj. w dniu 105 rocznicy urodzin św. Faustyny.
(oprac.: ks. mgr M. Śpiewak, Szczecin)

26.08.2010 r. - podczas uroczystości odpustowych w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga wprowadził nową wspólnotę Sióstr Jezusa Miłosiernego do posługi w naszej Archidiecezji. Siostra Maria Franciszka Kwiatkowska od Jezusa Ukrzyżowanego i Siostra Maria Damaris Wyrostek od Jezusa swoją posługą w szkole i w zakrystii oraz pracą wśród wiernych będą wspomagać księży w pracy duszpasterskiej na Wzgórzu Hetmańskim. Należy zaznaczyć, ze już pierwszy proboszcz „parafii jasnogórskiej” ks. prałat Stanisław Skibiński wybudował i przygotowywał plebanię tak, aby mogła ona w przyszłości przyjąć siostry zakonne. Po prawie 25 latach zamysł ten udało się zrealizować obecnemu proboszczowi ks. kan. mgr Andrzejowi Buczmie. Wymownym znakiem jest również fakt, że zakonnice rozpoczęły swoją posługę w parafii dzień po 105. urodzinach św. Faustyny Kowalskiej.
(oprac.: ks. dr R. Masalski, Szczecin)

27-31.08.2010 r. - 27 sierpnia z Pustkowa po uroczystej Mszy Świętej o godz. 7.00 celebrowanej przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę po raz drugi wyruszyła z naszej Archidiecezji pielgrzymka motocyklistów od Krzyża w Pustkowie do Krzyża na Giewoncie. Pomysł pielgrzymki powstał w ubiegłym roku podczas wizyty Księdza Arcybiskupa Metropolita Andrzeja Dzięgi w Pustkowie, który zachwycony ustawioną tam repliką Krzyża z Giewontu, zapytał ks. prof. Wiesława Dyka, czy jest jakieś połączenie z Krzyżem na Giewoncie. Tak powstał pomysł pielgrzymki na Giewont. Przygotowanie pielgrzymki przebiegło bardzo szybko. Włączyli się w jej organizację księża motocykliści naszej Archidiecezji i policjanci z klubu motocyklowego „Blue Knights VI”. Do udziału zostali zaproszeni zaprzyjaźnieni motocykliści. Wyruszyło nas z Pustkowa 70 osób, w tym 40 motocykli. W tym roku pielgrzymi na motorach wyruszyli po raz drugi. Trasa została podzielona na pięć etapów: Pustkowo-Gniezno, Gniezno-Częstochowa, Częstochowa-Zakopane, Zakopane-Wrocław, Wrocław-Siekierki. 31 sierpnia br. w Siekierkach - Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju, tak jak w poprzednim roku została uroczyście zakończona pielgrzymka. Komandorem pielgrzymki jest ks. prof. Wiesław Dyk.
(oprac.: ks. mgr P. Kilian, Trzebiatów)

28.08.2010 r. - już po raz 21 w Kościele Mariackim w Chojnie odbyło się Nabożeństwo Ekumeniczne, które było integralna częścią przezywanych każdego roku Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu. W sobotę 28 sierpnia po krótkim nabożeństwie na cmentarzu w Chojnie gdzie wspominano zmarłych do 1945 r. dawnych mieszkańców Chojny oraz tych, którzy odeszli do wieczności już po wojnie, zgromadzono się w Kościele Mariackim by pod przewodnictwem ks. kard. Georga Sterzinskiego z Berlina uczestniczyć we wspólnej modlitwie, w której wzięli udział także Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp. Andrzej Dzięga, ks. prał. Aleksander Ziejewski, ks. prał. Antoni Chodakowski, ks. dziekan Ignacy Stawarz, kapłani z dekanatu Chojna i Cedynia oraz ze strony ewangelickiej pastor Bert Schwarz. Słowo Boże wygłosił ks. abp Andrzej Dzięga podejmując refleksję nad hasłem tegorocznego spotkania „Bóg jest Miłością”. Ukoronowaniem ekumenicznej modlitwy było nadanie jednej z kaplic świątyni imienia Dietricha Bonhoeffera, zamordowanego przez Niemców w 1945 r. znanego szczecińskiego pastora.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

28.08.2008 r. - na placu przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski Borzymiu (filia parafii Chwarstnica) odbyły się „Dożynki Gminne 2010”. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W programie uroczystości była o godz.15.00 - Msza Święta dożynkowa oraz uroczystości dożynkowe i występy artystyczne: kapel ludowych: "Gryfinki" "Borzymianka" "Bartkowiacy" "Wełtynianka" Zespół biesiadny "Gardnianki" Zespół Śpiewaczy z Piasek Zespół Wokalny "DESIRE" Zespół taneczny ze świetlicy wiejskiej w Borzymiu oraz Zespół Pieśni i Tańca "PYRZYCE" O godz.21.00 – rozpoczęła się zabawa ludowa z zespołem "Lizureje" Dożynki urozmaiciły także zabawy z LKS Piast, stoiska gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich oraz wiele innych atrakcji dla dorosłych i dla dzieci.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

29.08.2010 r. – w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach odbyły się Dożynki Archidiecezjalne dla południowej i centralnej części Archidiecezji. Uroczystej Mszy Świętej o godz. 13.00 przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. W dożynkach wzięli udział wierni z następujących dekanatów: Banie, Barlinek, Cedynia, Choszczno, Dębno, Drawno, Gryfino, Lipiany, Mieszkowice, Police, Stargard Wschód, Suchań, Szczecin – Dąbie, Szczecin – Niebuszewo, Szczecin – Pogodno, Szczecin – Pomorzany, Szczecin – Słoneczne, a także gospodarze powiatu pyrzyckiego. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą „Anioł Pański”. Po przywitaniu uczestników i zaproszonych gości odbyła się prezentacja ponad 30. Wieńców dożynkowych.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

29.08.2010 r. – w Sanktuarium pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie odbyły się Dożynki Archidiecezjalne zorganizowane dla północnej części Archidiecezji. Uroczystej Mszy Świętej o godz. 13.00 przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. W dożynkach wzięli udział wierni z dekanatów: Golczewo, Goleniów, Gryfice, Ińsko, Kamień Pomorski, Łobez, Maszewo, Nowogard, Resko, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin. Mszę Świętą poprzedziła prezentacja około 20. wieńców dożynkowych i grup wiernych, którzy zawierzali swój los Najświętszej Maryi Pannie. Po uroczystej Mszy Świętej wierni przeszli w korowodzie dożynkowym na Stadion Miejski, gdzie odbyła się część artystyczna uroczystości.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

29.08.2010 r. - ponad 20 kapłanów wraz z biskupami, a także mieszkańcy Szczecina, wśród nich przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności Mieczysław Jurek, Andrzej Milczanowski, Marian Jurczyk, prezydent Szczecina Piotr Krzystek wzięli udział w Mszy Świętej w intencji ludzi pracy, która była również podziękowaniem za 30 lat Solidarności. Eucharystii przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Obecni byli także ordynariusze sąsiednich diecezji wchodzących w skład metropolii: bp Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który wygłosił homilię. Wcześniej jednak metropolita szczecińsko-kamieński na początku liturgii wspomniał szczególną rolę zamordowanego kapelana Solidarności. - Gdy po 16 października 1978 roku rozśpiewały się skowronki nad polską ziemią nową radością, gdy melodia pokoju popłynęła przez polską ziemię i serca po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II, to w 1980 roku w sierpniowych dniach jak werble na trwogę, niepokój a jednocześnie wzywające na front zabrzmiały wiadomości o strajkach. A 30 lat temu gdy potężny akord radości, chwały, nadziei i wolności zaczął się rozlewać przez Polskę, a potem wielki jęk po 13 dniu grudniowym 1981 roku brzmiący w wielu sercach i potem już zmieszane akordy nadziei i trwogi, radości i niepokojów, pracy i cierpienia. Wśród tych akordów jest jeden akord szczególny, który spina te 30 lat wielką nadzieją, bólem i chwałą - to akord błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - powiedział abp Andrzej Dzięga. Biskup Dajczak przypomniał w kazaniu słowa Jana Pawła II że Solidarność to jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. - Nie może być walka silniejsza od Solidarności. Dziś te słowa brzmią w naszej ojczyźnie jak zadanie pilne - kontynuował ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski. - Okazuje się, że dzisiaj to "wspólnie" stało się trudne, to co jest sercem Solidarności wydaje się zbyt trudne. A mieliśmy dorastać, mieliśmy dojrzewać, bo to jest sprawdzian dojrzałości, nie metryka a serce, umysł i człowiek.
(oprac.: mgr P. Kołodziejski, Szczecin)

Odsłon: 3471
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin