Dziś poniedziałek , 11 grudnia 2023 r.
 

„Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska” - „Kultura słowa drukowanego”

Głównym założeniem cyklu spotkań organizowanych przez Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie jest ukazanie m.in. wpływu i miejsca Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu świadomości patriotycznych i europejskich wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego.

W 2010 roku główne zainteresowanie zostało skierowane na formowanie postaw społecznych poprze prasę religijną, czytelnictwo, twórczość literacką czy bibliotekarstwo parafialne.
W dniu drugim, tj. 22 października, zaplanowane zostały bezpłatne „Warsztaty dla bibliotekarzy parafialnych” prowadzone przez Książnicę Pomorską w Szczecinie. Proponowana problematyka warsztatów to m.in.: rola biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie wiedzy; podstawowe procesy biblioteczne: gromadzenie zbiorów jako sztuka ich kompletowania, opracowanie zbiorów bibliotecznych, różne formy udostępniania zbiorów; działalność edukacyjna, informacyjna oraz promocyjna biblioteki.

Honorowy patronat na konferencją „Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska. Kultura słowa drukowanego” objęli: Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga i Marszałek Zachodniopomorski Władysław Husejko.

Konferencję naukową z cyklu „Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska” pod tytułem „Kultura słowa drukowanego”
21-22 października 2010 r. w Szczecin w Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15/15, w Sali „Pod Piramidą”.


Patronat medialny:
TVP Szczecin
Radio Plus Szczecin
Czasopismo Niedziela Kościół nad Odrą i Bałtykiem
Kurier Szczeciński

Program
Kultura słowa drukowanego
21 października 2010 r.

10.00 – otwarcie konferencji, powitanie gości – Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie, ks. dr Robert Masalski, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie;
10.30 – Słowo wstępne – arcybiskup prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko – Kamieński

I sesja 10.30-12.00
Referaty:
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz ( Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ), W orbicie polskiego słowa. Z kultury umysłowej polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim z przełomu XIX i XX wieku;
Mgr Małgorzata Mazikiewicz, Przedtrydenckie mszały z diecezji kamieńskiej jako element tożsamości lokalnej (Książnica Pomorska)
Dr Agnieszka Szczaus (Uniwersytet Szczeciński), Wkład jezuitów w upowszechnianie słownictwa specjalistycznego w polszczyźnie ogólnej XVIII wieku (na przykładzie „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego SJ);
Ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US, Słowo drukowane w Kościele gorzowskim w latach 1945-1972;
Ks. dr Robert Masalski (Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie), Prasa diecezjalna Kościoła szczecińsko-kamieńskiego;

godz. 12.00-12.30 przerwa kawowa

II sesja. godz.12.30 – 14.30
Referaty:
Dr Maria Kabata (Uniwersytet Szczeciński), Językowy obraz Szczecina (na materiale kazań „Szczecińskie rocznice” bp. Kazimierza Majdańskiego).
Ks. dr Sławomir Zyga (Kuria Metropolitalna w Szczecinie), Tożsamość społeczności lokalnej w problematyce prasy lokalnej i parafialnej na przykładzie Nowogardu;
Dr Beata Afeltowicz (Uniwersytet Szczeciński), Funkcjonowanie nazw własnych w komunikacji językowej (na przykładzie prasy);
Mgr Monika Kwaśniak (Książnica Pomorska), Działalność wydawnicza bibliotek samorządowych województwa zachodniopomorskiego źródłem wiedzy i zachowania lokalnej kultury;
Ks. Kan. Tomasz J Król (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej w Warszawie), Idea i misja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej.

14.30-15.00 dyskusja
15.00 Zakończenie obrad

22.10.2010 r.
Warsztaty dla bibliotekarzy parafialnych
Odpowiedzialna:
mgr Monika Kwaśniak, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej
kontakt: metodyczny@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19 240

I Sesja - prowadzą: mgr Iwona Kolenda, mgr Ewa Porada
Uczestnicy: bibliotekarze szczecińscy

8.00 – I część warsztatów
9.30 – 9.45 – przerwa kawowa
9.45 – 11.15 II część warsztatów
11.15 – 12.15 – zwiedzanie Książnicy Pomorskiej


II Sesja - prowadzą: mgr Iwona Kolenda, mgr Ewa Porada
Uczestnicy: bibliotekarze terenowi

10.15 – 11.30 – zwiedzanie Książnicy Pomorskiej
11.30 – 13.00 - I część warsztatów
13.00 – 13.15 - poczęstunek
13.15 – 14.45 - II część warsztatów

Odsłon: 11645
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin