Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

WRZESIEŃ 2010

01.09.2010 r. - Mszą św. w bazylice katedralnej w Szczecinie w 20. rocznicę katechizacji w szkole pod przewodnictwem ks. abpa Andrzeja Dzięgi z udziałem władz oświatowych i uczniów rozpoczęto nowy rok szkolny i katechetyczny. Za wzorem Jezusa Chrystusa katecheci podjęli na nowo trud siewu ziarna słowa Bożego w środowisku szkolnym. Dyrektorium ogólne o katechizacji zachęca do „ nieustannego patrzenia… ( przez ) pasterzy i pracowników katechezy… na pole siewne” (DOK 14 ). W homilii Metropolita szczecińsko- kamieński życzył szczecińskiej oświacie satysfakcji i wrażliwości w kształtowaniu przyszłych pokoleń oraz sił i światła Ducha Świętego w trosce o zachowanie tożsamości chrześcijańskiej i narodowej.
(oprac.: ks. mgr. lic. P. Superlak, Szczecin)01.09.2010 r. - w 71 rocznicę wybuchu II wojny światowej w Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Polski w Siekierkach Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp. Andrzej Dzięga sprawował Najświętszą Ofiarę w intencji ofiar wojny a także o trwały pokój na całym świecie. Po Mszy św. nastąpił przemarsz na cmentarz wojenny w Starych Łysogórkach, gdzie po modlitwie za wszystkich tam spoczywających odbył się Apel Poległych.

(oprac.: ks. R. Gołębiowski, Lubicz)

01.09.2010 r. - upłynęło 71 lat od wybuchu II Wojny Światowej. Jak co roku, dla uczczenie bohaterskiej walki Polaków o wolność swojej ojczyzny i dla przypomnienia przebiegu tych dramatycznych wydarzeń, odbyły się w Gryfinie uroczystości rocznicowe. Obchody rozpoczęły się, tuż przed południem, przemarszem pocztów sztandarowych spod kaplicy cmentarnej na miejsce uroczystości, pod pomnik "Golgota Wschodu". W uroczystości wzięły udział: władze miasta i gminy, władze starostwa powiatowego, delegacje instytucji i zakładów pracy, organizacje kombatanckie i społeczne. Po krótkiej modlitwie za dusze ofiar września głos zabrali: ks. dziekan Henryk Krzyżewski, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat oraz Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów czcząc tym samym pamięć wszystkich poległych.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

01.09.2010 r. - ks. abp Andrzej Dzięga ustanowił Archidiecezjalną Radę Katechetyczną. Delegatem nowego organu doradczego biskupa diecezjalnego w zakresie posługi katechetycznej ustanowił ks. prałata dra hab. prof. US Andrzeja Offmańskiego, Prodziekana ds. Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - dziękując mu za wieloletnią posługę dyrektora Wydziału Katechetycznego, w którą angażował swoje doświadczenie, gorliwość i wiedzę akademicką. Nowym dyrektorem Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko- Kamieńskiej mianowany został ks. Piotr Superlak.
(oprac.: ks. mgr. lic. P. Superlak, Szczecin)

04.09.2010 r. - w Kołbaczu odbyła się uroczystość z okazji 800-lecia rozpoczęcia budowy klasztoru cystersów oraz 25-lecia istnienia tutejszej wspólnoty parafialnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Głównej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. bp senior Jan Gałecki w asyście ks. dr Jana Mazura – diecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych, ks. Kan Zdzisława Brzozowskiego – pierwszego proboszcza w Kołbaczu, ks. Jana Zalewskiego z Danii, który reprezentował Esrom – miejsce skąd przybyli cystersi, ks. dziekana Piotra Twaroga oraz kapłanów z dekanatu Kołbacz. Słowo Boże nawiązujące do historii klasztoru oraz parafii wygłosił ks. Kan Z. Brzozowski a tuz po Eucharystii z koncertem dawnej muzyki sakralnej wystąpił Chór Pomerania Ensemble. Podczas dwudniowych obchodów jubileuszu odbyło się wiele cennych koncertów, wystaw i prezentacji przybliżających historie opactwa cysterskiego w Kołbaczu.
(oprac.: ks. R. Gołębiowski, Lubicz)

04.09.2010 r. - w kościele Narodzenia NMP w Gryfinie odbyła się o godz. 1100 uroczysta Msza Św. którą celebrował ks. proboszcz Kan Stanisław Helak. Sprawowana była ona z okazji 30 rocznicy powstania Solidarności. Po zakończonej Eucharystii dokonano uroczystego otwarcia „Placu Solidarności” mieszczącego się w okolicach stadionu miejskiego. Nazwa Placu ma przypominać wszystkim ludziom o zrywach wolnościowych Polaków po drugiej wojnie światowej, począwszy od czerwca 1956r., poprzez marzec 1968r., czerwiec 1976 po lipiec i sierpień 1980r.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

10-12.09.2010 r. - Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katechezy – pod takim hasłem odbyły się XXXVI Dni Katechetyczne w ramach formacji permanentnej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym oraz na Wydziale Teologicznym US. Abp Andrzej Dzięga w przesłaniu na nowy rok katechetyczny mówił o zagrożeniach nowoczesnych prądów, które dążą do zagubienia tożsamości narodowej i roli Kościoła w życiu narodu polskiego. Zwrócił również uwagę na rolę krzyża w życiu chrześcijańskim. Uczestnicy wysłuchali wykładów : ks. dra Andrzeja Kieliana z Krakowa pt. „Proboszcz w oczach katechety- katecheta w oczach proboszcza. Wokół troski o dobre relacje z katechetami”, ks. dra Kazimierza Półtoraka ze Szczecina: „ Nowe czasy, nowe duszpasterstwo, nowa parafia”, ks. prof. Mariana Zająca z Lublina : „ Nowe czasy wołają o nowe sposoby ewangelizacji” i ks. prof. Andrzeja Offmańskiego ze Szczecina : „Konieczność katechezy o charakterze ewangelizacyjnym”. Ks. Piotr Superlak we wprowadzeniu do Mszy św. w intencji 60- lecia posługi katechetycznej n Ziemiach Odzyskanych mówił : „ Nadszedł dziś moment, aby w dziękczynieniu stanąć z siostrami zakonnymi
i osobami świeckimi, które kształtowały powojenną misję Kościoła”. Ordery św. Ottona z Bambergu z rąk abpa Andrzeja Dzięgi otrzymały : Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza za 110- letnie posługiwanie oraz Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej ( szczególnie za podtrzymywanie katolicyzmu, gdy Kościół katolicki na tych ziemiach był jeszcze w diasporze oraz świadectwo miłosierdzia w trudnym czasie II wojny światowej, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalicio III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego za ponad 60- letnie posługiwanie oraz współudział w programowaniu dzieł duszpasterskich i tworzeniu struktur kościelnych w wymiarze diecezjalnym na Pomorzu Zachodnim, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego (za troskę w rozpowszechnianiu kultu Miłosierdzia Bożego i indywidualną formację wiernych), Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego ( za troskę o poczęte życie i samotne matki oraz za pełną poświęcenia samarytańską posługę na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo ). Ponadto Metropolita Szczecińsko- Kamieński wręczył listy gratulacyjne wszystkim zgromadzeniom zakonnym, które od 60 lat posługują w archidiecezji, a także tym wiernym świeckim, którzy w parafiach wspierają duszpasterstwo z pełnym oddaniem i poświęceniem od wielu lat. U progu nowego roku szkolnego i katechetycznego warto na nowo zwrócić uwagę na możliwości intensyfikacji posługi katechetycznej
i szukać sposobów powiązania nauczania religii w szkole z rodziną i parafią, by katecheza doprowadzała do spotkania z żywym Chrystusem. Stale należy ukazywać, że Kościołowi zależy na młodym pokoleniu, które potrzebuje akceptacji, warunków, pomocy w dążeniu do dojrzałej wiary. Katecheza musi więc być związana z całym życiem Kościoła i inicjować do bycia w parafii. Rzeczywistość niełatwa, statystyki niezadawalające, ale trzeba przyjąć sprawę katechezy jako powszechną, jako tę, która wszystkich zobowiązuje. Więź pomiędzy działaniem Boga przez łaskę w sakramentach świętych a działaniem człowieka, działaniem Kościoła nauczającego, wyraża się również w katechezie.
(oprac.: ks. mgr. lic. P. Superlak, Szczecin)

14.09.2010 r. - podczas uroczystej Mszy Świętej dokonano aktu nadania konkatedrze św. Jana Chrzciciela tytułu Sanktuarium Cudownego Obrazu Brzozdowieckiego Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Wielka radość przeszyła serca naszych parafian, że będziemy tu w Kamieniu radować się tytułem sanktuarium, ale z drugiej strony serce mi drży bo zdaje sobie sprawę, jak wielkie to wymaganie i zobowiązanie – mówił po odczytaniu dekretu ustanawiającego sanktuarium jego kustosz i proboszcz parafii katedralnej w Kamieniu Pomorskim, ks. kanonik Dariusz Żarkowski.
Brzozdowce to miejscowość na Ukrainie. Do 1945 roku w miejscowej parafii znajdował się obraz łaskami słynący. W XVIII wieku na obrazie, który znajdował się w prywatnym domu pojawiły się krwawe krople krwi, proboszcz zalecił przenieść wizerunek Pana Jezusa i Matki Bożej do kościoła, a ludzie przychodzący na modlitwę doznawali darów. Po II wojnie światowej obraz wraz z mieszkańcami Brzozdowiec przybył na Ziemie Zachodnie do Kamienia Pomorskiego.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

15.09.2010 r. - w liturgiczne wspomnienie NMP Bolesnej, w Sanktuarium Maryjnym w Siekierkach, miała miejsce Pielgrzymka Samorządowców Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiciele lokalnych władz pod przewodnictwem Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego uczestniczyli w Drodze Krzyżowej prowadzonej przez kustosza sanktuarium ks. Bogdana Przybysza, wykładzie ks. prof. Tadeusza Dyka "Etyka w wykonywaniu mandatu samorządowca", Eucharystii i modlitwie na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach.
(oprac.: ks. R. Gołębiowski, Lubicz)

17.09.2010 r. - odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. Przy kaplicy cmentarnej zgromadziły się poczty sztandarowe delegacje instytucji i zakładów pracy, organizacje kombatanckie i społeczne. Uroczystość rozpoczął przemarsz sztandarów do Golgoty Wschodu. Podczas przywitania gości głos zabrał Antoni Rak, przedstawiając rys historyczny wydarzeń. Następnie odbyły się przemówienia okolicznościowe Burmistrza Henryka Piłata, Wicestarosty Jerzego Milera, Księdza Kanonika Bronisława Kozłowskiego, Księdza Dziekana Henryka Krzyżewskiego. Uroczystości zakończono nabożeństwem za dusze ofiar oraz złożenie wieńców i kwiatów pod symboliczną mogiłą.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

17-19.09.2010 r. - w Szczecinie odbył się Jubileusz 25-lecia powstania Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła działalność 28 czerwca 1972 r. Obchody, którym przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, rozpoczęły się 17.09.2010 r. w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie – Podjuchach, gdzie wspominano zmarłych członków Wspólnoty, a także zmarłych kapłanów, którzy pomagali w trudnych początkach. Podczas Mszy Świętej Ks. Arcybiskup Metropolita wyraził zgodę, aby członkowie Wspólnoty wraz z siostrami ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego rozpowszechniali obraz Matki Boskiej Kapłańskiej. W sobotę, 18.09.2010 r. rozważano tajemnicę Bożego Miłosierdzia w parafii św. Antoniego w Szczecinie. W czasie Eucharystii, celebrowanej przez ks. Prob. W. Kruczyńskiego w intencji dobrodziejów i wszystkich wspierających Wspólnotę, homilię wygłosił ks. prof. G. Wejman. W niedzielę, 19.09.2010 r. Apostołowie Miłosierdzia zgromadzili się w parafii Miłosierdzia Bożego na oś. Książąt Pomorskich w Szczecinie, aby podczas Mszy Świętej powierzyć Miłosiernemu Bogu wszystkich członków Wspólnoty. Uroczyste błogosławieństwo udzielone przez ks. Prob. Zdzisława Brzozowskiego zakończyło obchody jubileuszu, a słowa „Obyśmy wszyscy w zdrowiu dożyli kolejnych jubileuszy!” były dla wszystkich zachętą w dalszym kroczeniu drogami Ewangelii.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

18.09.2010 r. - w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie Szczecińskim odbył się II Archidiecezjalny Dzień Służby Liturgicznej. Do uczestnictwa w spotkaniu rozpoczynającym formację liturgiczną w nowym roku szkolnym, zaproszeni zostali duszpasterze i opiekunowie służby liturgicznej, ministranci, lektorzy, szafarze, członkowie scholi i zespołów muzycznych. W modlitwie, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w Stargardzie Szczecińskim uczestniczyło: 53 Kapłanów, 13 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, 132 lektorów, 337 ministrantów oraz 40 osób zrzeszonych w scholach i zespołach muzycznych z 32 dekanatów i 44 parafii Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanym programie, na który składały się m.in.: Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne modlitwy, spotkania formacyjne w grupach, Sakrament Pokuty i Pojednania oraz agapa. Punktem centralnym była Eucharystia celebrowana przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę i ponad 50. Kapłanów. Dzień obchodów nie był przypadkowy, ponieważ 18 września Kościół obchodzi święto Św. Stanisława Kostki - patrona Polski i jednocześnie patrona ministrantów.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

24–25.09.2010 r.-  miała miejsce 39. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem "Bądźmy świadkami Miłości". Pielgrzymce przewodniczył Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

26.09.2010 r. - parafia pw. św. Antoniego w Grzybnie ( dekanat Banie) obchodziła Jubileusz 20 lecia swego istnienia. Erygowanie tej wspólnoty nastąpiło 16 VII 1990 r. poprzez wydzielenie jej z parafii w Swobnicy i Trzcińsku Zdroju. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił dziekan ks. Robert Gołębiowski. W Eucharystii obok kapłanów z dekanatu Banie, obecnego proboszcza ks. Daniela Klicha uczestniczyli także dawni księża pracujący w tej parafii ks. Krzysztof Łada SDB oraz długoletni, niedawny jeszcze proboszcz ks. Paweł Grędziak.
(oprac.: ks. R. Gołębiowski, Lubicz)

26.09.2010 r. - w Parafii Św. Ojca Pio w Pniewie odbył się odpust Parafialny. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Kan Bronisław Kozłowski. Słowo Boże ks. Proboszcz z Lubanowa Jacek Mankielewicz. Uroczystości odpustowe zostały połączone z festynem parafialnym, który miał na celu zintegrowanie wspólnoty parafialnej Warto nadmienić, że w kościele znajdują się także relikwie św. Ojca Pio
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

27-29.09.2010 r. - w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie odbyło się Triduum ku czci Świętych Aniołów. Wydarzenie to zainaugurowało w naszym sanktuarium cykl nabożeństw i formacji Ludu Bożego, każdego 29 dnia miesiąca, ku czci Świętych Aniołów i Archaniołów. Po raz pierwszy spotkanie modlitewne przez wstawiennictwo opiekunów niebiańskich miało miejsce w dniu 29 lipca b.r. w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. W niedzielę 29 sierpnia b.r. podczas Mszy Świętych zapoznano wiernych z ideą i skutecznością nabożeństwa ku czci Świętych Aniołów. O skutecznej ich pomocy i niezwykłym towarzyszeniu człowiekowi opowiadała s. Jadwiga Jastrzębska ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Krzyża z Austrii. Szczególnymi gośćmi, którzy dzielili się swoim świadectwem Opus Angelorum byli: Pan Jan Łopuszański i Pani Halina Nowina – Konopczyna, którzy po każdej Mszy Świętej spotykali się z wiernymi i opowiadali o Dziele Aniołów. Każdy dzień Triduum ku czci Świętych Aniołów poświęcony był innemu Archaniołowi. Gabrielowi, Rafałowi, Michałowi. Spotkanie rozpoczynało się godzinnym nabożeństwem, następnie Msza Święta z kazaniem na temat Aniołów, po której wygłoszona została konferencja. Pierwszego dnia konferencję wygłosiła Pani Halina Nowina – Konopczyna ukazując skuteczność pomocy Świętego Archanioła Gabriela w życiu rodziny. Drugiego dnia konferencję wygłosił Pan Jan Łopuszański na temat dojrzewania do odpowiedzialności za dobro wspólne. Trzeci dzień poświęcony Świętemu Archaniołowi Michałowi poprowadził ks. Andrzej Trojanowski – egzorcysta. Każdego dnia kaplica Matki Bożej Fatimskiej wypełniona była wiernymi. Ostatniego dnia Triduum, po lewej stronie figury Matki Bożej Fatimskiej, została zainstalowana duża figura Świętego Archanioła Michała, spotkało się to z bardzo życzliwym przyjęciem przez wiernych.
(oprac.: o. Jan Paweł M. Bagdziński OFM, Szczecin)


28.09.2010 r. - w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko miała miejsce III Międzynarodowa Akcja Modlitewna „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. O godz. 15.00, przy 50. Skrzyżowaniach Szczecina, wierni modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji o łaskę wiary w świecie, w naszej Ojczyźnie i naszym mieście. Do modlitwy dołączyły m.in. następujące miasta Stargard Szczeciński, Świnoujście, Goleniów i Barlinek, w których wierni modlili się przy 6. skrzyżowaniach.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

Odsłon: 3429
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin