Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

PAŹDZIERNIK 2010

03.10.2010 r. - odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. ks. Michała Sopoćki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w Kolegiacie pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Ks. Biskup Senior Edmund Piszcz z Olsztyna, słowo Boże wygłosił Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Bezpośrednio po Mszy Świętej licznie zebrani wierni Myśliborza udali się w procesji modlitewnej ulicami miasta do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 wszyscy zebrani wzięli udział w Godzinie Miłosierdzia, które przygotowało pielgrzymów, przybyłych z różnych stron Polski do uczestnictwa we Mszy Świętej. O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, a słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Senior Edmund Piszcz. W końcowej części liturgii Ks. Arcybiskup Metropolita wprowadził relikwie bł. Ks. Michała Sopoćko do relikwiarza, usytuowanego po prawej stronie ołtarza. Następnie Ks. Arcybiskup Metropolita przekazał nowe nominacje kanonikom Kapituły Myśliborskiej i poświęcił tablicę pamiątkową, umiejscowioną przy wejściu do świątyni.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)08.10.2010 r. - zainaugurowano nocne czuwania młodzieżowe w kaplicy sióstr Uczennic Krzyża na Stołczynie. W tym roku głównym całorocznym tematem będzie wiara. Na pierwsze spotkanie przybyła młodzież z Choszczna, Dębna, Trzebiatowa, Poznania i oczywiście ze Szczecina. Tematem tego czuwania było: "Żyję ponieważ wierzę". Czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Następnie wszyscy przeszli do sali na dole, aby tam posłuchać ks. Pawła Ostrowskiego, który przyjechał prosto z Haiti. Pokazując zdjęcia opowiadał o trudnej sytuacji mieszkańców po trzęsieniu ziemi. Zainteresowana młodzież pytała o szczegóły pobytu. Potem wszyscy udali się z powrotem do kaplicy, aby posłuchać konferencji ks. Krzysztofa Pokorskiego na temat: "Żyję ponieważ wierzę". Po północy odbyła się Eucharystia koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Pokorskiego i ks. Pawła Wiśniewskiego. Nie obyło się oczywiście bez kawy i ciastka, które wzmocniły na dalszy etap czuwania nocnego. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odbyła się adoracja krzyża i wspólna modlitwa. Czuwanie zakończyło się o 4.30.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

08.10.2010 r. - rozpoczęły się w Nowogardzkim Domu Kultury w kinie Dni Papieskie, gdzie mogliśmy obejrzeć film „Jan Paweł II na Kubie”. Kolejnym punktem programu był sobotni turniej piłkarski Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu Nowogard o puchar proboszczów na boisku „Orlik”. Brali w nim udział uczniowie naszej szkoły. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy. Na koniec całodniowej imprezy zaproszone drużyny udały się na wspólne ognisko z kiełbaskami przy plebani kościoła pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Wieczorem w sobotę w Nowogardzkim Domu Kultury można było zobaczyć spektakl w wykonaniu naszej młodzieży „ I stworzył Bóg człowieka…”, w którym zawarte były teksty Karola Wojtyły z „Tryptyku Rzymskiego”. Po przedstawieniu odbył się koncert zespołu „Cantore Gospel”. Kolejny dzień to już niedziela, gdzie w całej Polsce odbywały się uroczystości papieskie. W naszym mieście także odbyły się w kościołach Msze papieskie, a popołudniu rozpoczął się program papieski. Całość imprezy odbyła się w Nowogardzkim Domu Kultury, gdzie mogliśmy zobaczyć występy lokalnych zespołów, kapel, oraz ciekawe programy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Wieczorem odbył się koncert zespołu „JESTEM” z Świnoujścia. W czwartek 14 października odbyła się Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II oraz wieczorne czuwanie w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Czuwanie głównie skierowane było do małżonków i rodzin, bowiem prowadził je Domowy Kościół, który przytaczał myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. Następnie w sobotę 16 października, w dzień samego wyboru Karola Wojtyły na stolice piotrową w Rzymie, odbyło się przedstawienie teatralne „Stół Boga Ojca”, pod kierownictwem s. Maksymilii Grzyśnik, młodzi ludzi przybliżyli nam postać Jana Pawła II i jego przesłanie o kochającym Bogu. To przedstawienie odegrano także we wtorek 19 października w ZSO Nowogard dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego miasta za ofiary składane podczas niedzielnej zbiórki do puszek na stypendia na zdolnej młodzieży z ubogich środowisk wiejskich. W Nowogardzie na ten cel zebrano kwotę 5219,50 zł i przekazano do Fundacji Papieskiej „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
(oprac.: ks. mgr lic. T. Tylutki, Nowogard)

09.10.2010 r. - Obchody Jubileuszowego X Dnia papieskiego mieszkańcy Choszczna rozpoczęli już dzień wcześniej wieczorem Mszą świętą o godz. 20.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Choszcznie. Mszę świętą w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II sprawował ks. Paweł Wiśniewski, który w homilii ukazał papieża Polaka jako „honorowego ambasadora Polski na całym świecie”. Udowodnił także racje przemawiające za tym, aby Jana Pawła II nazywać „Wielkim”. Następnie odbył się różaniec poprowadzony przez choszczeńską Akcję Katolicką. Około godziny 21.37 wszyscy udali się przed figurę Jana Pawła II, aby tam modlić się o jego rychłą beatyfikację i zapalić symboliczne znicze, które ułożono w kształt serca. Modlitwę prowadził ks. Dziekan Grzegorz Suchomski. W niedzielę 10 października 2010 roku Choszcznianie udali się o godz. 11.30 przed dąb poświęcony przez papieża Polaka, który znajduje się obok pomnika ofiar Oflagu w Choszcznie. Następnie procesyjnie udali się do kościoła farnego w Choszcznie, aby tam uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Po sumie wszyscy udali się przed plac kościelny, aby tam wspólnie świętować Dzień Papieski. Można było zjeść bigos, pierogi, kiełbaski i ciasto upieczone przez mieszkańców Choszczna. Można było nabyć wartościową książkę. Jak co roku ZSP nr 2 w Choszcznie sprzedawał smalec w słoiczkach. Największą popularnością cieszyła się loteria fantowa. Dodatkowe emocje były również przy losowaniu nagród ufundowanych przez licznych przedsiębiorców z Choszczna i okolic. Główną nagrodą były rowery ufundowane przez Burmistrza Choszczna i Starostę Choszczeńskiego oraz pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji ufundowana przez ks. Proboszcza. Dużym powodzeniem cieszyła się również aukcja cennych rzeczy ufundowanych przez licznych mieszkańców Choszczna. Wszystko po to, aby zebrać jak najwięcej dla młodzieży uzdolnionej w fundacji: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Świętowanie Dnia Papieskiego w Choszcznie zakończyło się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez Choszczeński Klub Młodzieżowy, który odbył się w nowej świątyni Św. Jadwigi Króla Polskiego w Choszcznie. Po refleksyjnej zadumie uczestnicy udali się pod przewodnictwem ks. Andrzeja Lemieszki w procesji asekurowanej przez policję choszczeńską do figury Jana Pawła II. Tam pomodlono się dziesiątką różańca i odśpiewano ulubioną pieśń Karola Wojtyły „Barkę”. W sumie mieszkańcy Choszczna zebrali kwotę w wysokości 14 932 złociszy i 71 grosików, co stanowi rekord o ponad dwa tysiące złociszy z poprzedniego roku. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Dnia Papieskiego w Choszcznie należą się słowa uznania i podziękowania.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

10.10.2010 r. - w całej Archidiecezji był obchodzony X Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”. Jedną z form przeżywania tej uroczystości w parafiach była organizacja zbiórki funduszy na cele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a także festynów parafialnych, które odbyły się m.in. w Choszcznie. W Szczecinie w dniach 9 i 10 października 2010 r. stypendyści FDNT prowadzili kolejną zbiórkę publiczną na ulicach miasta. Obchody X Dnia Papieskiego w Szczecinie rozpoczęły się już 9 października koncertem w wykonaniu Ks. Michała Barańskiego z zespołem, który odbył się na Zamku Książąt Pomorskich. W dalszej części wieczoru odbyło się czuwanie modlitewne pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła, które poprowadzili studenci z FDNT oraz schola muzyczna pod kierunkiem ks. Piotra Leśniaka. Na zakończenie modlitwy Ksiądz Arcybiskup Metropolita skierował słowo pasterskie do młodzieży, podkreślając ich ważne miejsce w Kościele i naszym mieście. W niedzielę, 10 października, odbyła się Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. W oprawę liturgiczną włączyli się ponownie studenci z FDNT. Stypendyści zrzeszeni w Fundacji dzielili się również świadectwami na początku koncertu papieskiego zespołu „Jesienni”, który odbył się w niedzielne popołudnie na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

12.10.2010 r. - odbyła się pierwsza Sesja Plenarna, powołanej w tym roku przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę, Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie odbyło się w Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Sesji przewodniczył Ks. Bp Marian Błażej Kruszyłowicz, a moderatorem spotkania był ks. dr Kazimierz Półtorak. W spotkaniu wzięło udział łącznie 35 osób duchownych i świeckich, którzy obradowali nad zagadnieniem parafialnych rad duszpasterskich i priorytetami pastoralnymi, które warto realizować w nowym roku duszpasterskim 2010/2011. Na początku zebrania uczestnicy sesji zostali powiadomienie o nominacji Księdza Arcybiskupa Metropolity, który ks. dr. Piotra Skibę powołał na funkcję Sekretarza Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Następnie uczestnicy sesji wybrali członków Komisji Stałej. Zostali do niej powołani: ks. dr K. Półtorak, ks. dr P. Skiba, Ks. A. Staszak TChr, Ks. M. Borowski SAC, ks. L. Zioła SDB, s. Justyna Oleś USJK, p. Agnieszka Szewczyk. Do grona członków Komisji Statutowej zostali wybrani: Ks. dr A. Maćkowski, Ks. prof. A. Offmański, ks. dr. K. Półtorak, p. Paulina Fryszka, s. Karolina Szymkowiak MChK. W toku dyskusji i głosowań uczestnicy sesji pozytywnie zaopiniowali postulat parafialnych rad duszpasterskich we wszystkich parafiach Archidiecezji i potrzebę odnowy inicjacji chrześcijańskiej, a szczególnie przygotowania do chrztu świętego, stanowiącą priorytet pastoralnej działalności.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

14.10.2010 r. - odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z prezentacją odnowionego szkolnego forum, a także utworzonego szkolnego RadioWęzła „FORUM”, który jest pierwszym takim projektem, który dzięki programowi „Młodzież w działaniu”, gminie Nowogard, wspólnej pracy uczniów, nauczycieli, sponsorów rozpoczął swoją działalność radiowo-dziennikarską. Wśród wielu gości przybyłych na uroczystość zaszczycił nas także prezes Radia Plus w Gryficach – ks. Sylwester Marcula, który skierował do nas okolicznościowe słowo, zachęcając do współpracy z Radiem „Plus”. To wielki sukces, który dla szkoły i uczniów otwiera nowe horyzonty w kształceniu i rozwijaniu pasji i talentów. To dzięki unijnym środkom (programowi „Młodzież w działaniu”) i wsparciu gminy Nowogard oraz wielu osób mogło powstać miejsce na realizację działań radiowo-dziennikarskich i bardzo nowoczesny radiowęzeł wraz z studiem nagrań. Młodzież w ciągu roku przejdzie też specjalne warsztaty, dające im pewne narzędzia do pracy radiowo-dziennikarskiej. Propozycje programowe są bardzo urozmaicone. Nadawane będą nie tylko same utwory muzyczne, ale również własne autorskie programy jak: wywiady, felietony, sondy szkolne, informacje o świętach i uroczystościach jako wprowadzenie do dnia. W całości muzyki będzie promowana także muzyka chrześcijańska, ciekawe zespoły, które na co dzień nie są znane młodzieży.
(oprac.: ks. mgr lic. T. Tylutki, Nowogard)


15.10.2010 r. - w Kurii Metropolitalnej odbyło się spotkanie promocyjno-organizacyjne poświęcone XXVI Światowemu Dniu Młodzieży w Madrycie w 2011 r. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Grzegorz Suchodolski – Dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, który został zaproszony przez Wydział Duszpasterski. Podczas spotkania, w którym wzięło udział 23 Księży i 10 osób świeckich z Diecezjalnego Biura ŚDM i Wspólnoty Emmanuel oraz dziennikarze, ks. dr Grzegorz Suchodolski przedstawił genezę ŚDM, treść Orędzia XXVI ŚDM i jego logo. Następnie po przedstawieniu sytuacji socjologiczno-religijnej w Hiszpanii, ks. G. Suchodolski przedstawił zebranym program duchowego przygotowania do ŚDM w Madrycie. W kolejnej części spotkania uczestnicy poznali zasady obowiązujące w organizacji grup, uwzględniając transport samolotem lub autobusem, koszty ubezpieczenia oraz zasady uczestnictwa w formie wolontariatu. Po dyskusji i odpowiedziach na pytania uczestników głos zabrali przedstawiciele wspólnoty Emmanuel, którzy przedstawili swoją propozycję wyjazdu na ŚDM w Madrycie. Spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji młodzieży i ŚDM w Madrycie.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)


15.10.2010 r. - rozpoczęły się nocne czuwania młodzieżowe w Myśliborzu. Pierwsze czuwanie miało temat: "Wyszedł na górę, aby się modlić". Na czuwanie przyjechała młodzież wraz z księżmi opiekunami: Ks. Pawłem Wiśniewskim z Choszczna, ks. Zdzisławem z Gorzowa, ks. Tadeuszem Łapyrem ze Szczecina Pomorzan, ks. Adamem Słomińskim TChr ze Szczecina, ks. Piotrem Budą z Nowogardu i oczywiście z ks. Maciejem Piotrowskim z Myśliborza. Na czuwanie przyjechała także indywidualnie młodzież z Sulęcina. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim oraz odmówieniem dziesiątki różańca. Na każde "Zdrowaś..." młodzież podchodziła do ołtarza i ustawiała zapalone świeczki na znak modlitwy. Następnie wszyscy udali się do sali, gdzie miała miejsce integracja. Młodzież miała kłębek wełny który był podawany dalej przy równoczesnym przedstawianiu się. Po chwili w sali pojawiła się "pajęczyna" z wełny na znak wspólnego poznawania się. Jeden z końców został "podłączony" do obrazu Jezusa miłosiernego na znak bycia z Jezusem. Potem wszyscy słuchali konferencji sióstr Jezusa Miłosiernego na temat modlitwy. Potem zdobyta wiedza była utrwalana w pracach w grupach. Każda z grup miała wybrać z trzech dostępnych obrazków jeden, który najbardziej przypomina modlitwę. Następnie przedstawiciele grup prezentowali wyniki pracy w grupach i wspólnie sformułowano definicję modlitwy. Potem był czas w kaplicy na Adorację Najświętszego Sakramentu. Można było skorzystać z sakramentu pokuty. O 1.00 rozpoczęła się Eucharystia podczas której ks. Maciej przypomniał znaczenie modlitwy w naszym życiu. Po uczcie duchowej uczestnicy czuwania posilili się ciastem i kawą. Po przerwie był czas na tańce integracyjne. Czuwanie zakończyło się przed 5.00 wspólnym ogniskiem i smażeniem kiełbasek.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

16.10.2010 r. - w sobotę wspólnota seminaryjna przeżywała kolejną już uroczystość inaugurującą rok formacyjny. Rozpoczynający się rok 2010/2011 jest dla seminarium rokiem szczególnym, rokiem jubileuszowym, związanym z 30 rocznicą podpisania dekretu erygującego Seminarium Duchowne p.w. Świętej Rodziny z Nazaret w Szczecinie. Dokonał tego 24 marca 1981 r. ówczesny Pasterz diecezji szczecińsko – kamieńskiej, Ks. Bp Kazimierz Majdański. W czasie mszy świętej, której przewodniczył ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga 7 alumnów przyjęło strój duchowny. Przed błogosławieństwem została dokonana immatrykulacja 11 alumnów rozpoczynających pierwszy rok formacji.
(oprac.: ks. mgr lic. G. Gruszka, Szczecin)

15-16.10.2010 r. - Szczecińska Inicjatywa Ekumeniczna, zrzeszająca Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Baptystyczny, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, zorganizowała w Szczecinie pierwsze Ekumeniczne Święto Biblii. Uroczystość – współorganizowana przez Ks. dr. hab. Krzysztofa Wojtkiewicza i ks. dr Piotra Skibę – rozpoczęła się 15 października br. o godz. 13.00 wspólnym czytaniem Ewangelii wg Św. Łukasza na Deptaku Bogusława. Proklamacja słowa Bożego w publicznym miejscu wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców Szczecina. Zwieńczenie pierwszego dnia stanowił koncert Beaty Bednarz z zespołem, który odbył się w Bazylice Św. Jana Chrzciciela. Bezpośrednio po nim organizatorzy zgromadzili się na wspólnym świętowaniu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Następnego dnia, 16 października br., w 32. Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, uczestnicy Ekumenicznego Święta Biblii wzięli udział w otwarciu wystawy poświęconej Biblii, która odbyła się w Książnicy Pomorskiej. O godz. 11.30 rozpoczęły się prelekcje i panel dyskusyjny poświęcony ekumenicznemu przekładowi Pisma Świętego w Auli Wydziału Teologicznego US. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Ks. prof. Flis – Kościół Rzymskokatolicki, Małgorzata Platajs – Dyrektor Towarzystwa Biblijnego, Dr Jerzy Ostawczuk – Kościół Prawosławny, Ks. dr Leszek Jańczuk – Kościół Zielonoświątkowy, Prof. Kalina Wojciechowska – Kościół Ewangelicko-Augsburski. Wieczorem uczestnicy Święta Biblii, a także inni wierni zgromadzili się w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła, aby podczas Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi modlić się w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, w 32. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także w intencji Śp. Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego, w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Kontynuację wspólnej modlitwy stanowiło nabożeństwo słowa Bożego współprowadzone przez przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, a słowo Boże wygłosił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Zakończenie Święta Biblii stawił koncert chóru „Cantare Gospel” ze Stargardu Szczecińskiego.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)


16.10.2010 r. – ulicami Dolnego tarasu w Gryfinie przeszedł II Marsz Życia, który związany jest z gryfińskim stowarzyszeniem Amazonek „Ewa”. Panie należące do tej grupy uczestniczyły we Mszy Świętej o godzinie 9.00 w kościele pw. Narodzenia NMP. Uroczystą Eucharystię celebrował proboszcz Parafii ks. Kan Stanisław Helak wraz z ks. Kan Bronisławem Kozłowskim, który w homilii podkreślał znaczenie i wartość cierpienia, które niosą ze sobą Amazonki. Marsz wyruszył spod klubu nauczyciela a zakończył się na Palcu Barnima. Tam głos zabrała prezes stowarzyszenia Ewa Olejarz, która przypomniała, jak wiele kobiet w Polsce umiera na chorobę raka, zapraszając także do stowarzyszenia panów, gdyż ta choroba także ich dotyka. Marszowi towarzyszyły występy lokalnych zespołów oraz pokaz mody alternatywnej. Marsz i uczestnictwo we Mszy Świętej miały przypomnieć , kobietom chorym że nie są same, a ich życie nie kończy się wraz z chorobą.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

17.10.2010 r. - w parafii Narodzenia NMP odbył się koncert Chóru SORRIDERE pod dyr. Celiny Krupowicz, poświęcony osobie papieża Jana Pawła II. Zespół jest prawdziwą i jedną z najpiękniejszych wizytówek miasta Gryfina, gdyż wszędzie gdzie koncertuje podbija serca słuchaczy. Tak też było w ten niedzielny wieczór gdzie wierni mogli na nowo powrócić pamięcią do osoby naszego rodaka i przypomnieć jego przesłanie i nauczanie.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

21-22.10.2010 r. – odbyła się w Szczecin w Książnicy Pomorskiej, w Sali „Pod Piramidą” konferencję naukową z cyklu „Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska” pod tytułem „Kultura słowa drukowanego” Honorowy patronat na konferencją objęli: Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga i Marszałek Zachodniopomorski Władysław Husejko. Głównym założeniem cyklu spotkań organizowanych przez Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie jest ukazanie m.in. wpływu i miejsca Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu świadomości patriotycznych i europejskich wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego. W tym roku główne zainteresowanie zostało skierowane na formowanie postaw społecznych poprze prasę religijną, czytelnictwo, twórczość literacką czy bibliotekarstwo parafialne. Wśród prelegentów były osoby reprezentujące środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie, Książnicę Pomorską w Szczecinie czy Uniwersytet Szczeciński. W dniu drugim, tj. 22 października, odbyły się bezpłatne „Warsztaty dla bibliotekarzy parafialnych” prowadzone przez Książnicę Pomorską w Szczecinie. Poruszona problematyka warsztatów to m.in.: rola biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie wiedzy; podstawowe procesy biblioteczne: gromadzenie zbiorów jako sztuka ich kompletowania, opracowanie zbiorów bibliotecznych, różne formy udostępniania zbiorów; działalność edukacyjna, informacyjna oraz promocyjna biblioteki. W szkoleniu udział wzięły osoby zajmujące się bibliotekami parafialnymi i klerycy AWSD.
(oprac.: ks. dr R. Masalski, Szczecin)

23.10.2010 r. - odbyła się uroczystość, z okazji 40-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. O godzinie 10 odbyła się Uroczysta Msza Św. w kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego, w intencji szkoły, której przewodniczył Ks. Abp Andrzej Dzięga wraz z zaproszonymi kapłanami, którzy kiedyś kończyli tę szkołę czy też w niej katechizowali. Po Mszy Świętej był przemarsz do szkoły, który prowadziła orkiestra. Wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie odbyła się II część oficjalna uroczystości. Młodzież obecnie uczęszczająca do tej szkoły włączyła się do organizacji tego święta. Wszyscy zaproszeni goście zostali oficjalnie powitani przez szkolne władze. Przybyły bardzo ważne osobistości, min. delegacja z Serbii, która gościła w tym czasie w Nowogardzie. Przez 40 lat istnienia szkoły, jej mury były drugim domem dla wielu nauczycieli i uczniów, kilku z nich już nie ma wśród nas, dlatego wszyscy obecni uczcili ich minutą ciszy. Dyrektor szkoły - Stefan Sitkowski przeprowadził uroczysty apel. Uczniowie przedstawili rysy historyczne szkoły, goście mogli obejrzeć krótką prezentację multimedialna przedstawiającą rozwój szkoły w minionym dziesięcioleciu, były to zdjęcia z studniówek, wycieczek, matur, zawodów sportowych, różnych uroczystości itd. Głos na apelu zabrał także Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, oraz reszta zaproszonych osób. Jubileusz tej szkoły był okazją do wspomnień, to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich, skłoniła nas do refleksji i zachęcała do cofnięcia się myślami do lat, które żyją w pamięci wszystkich absolwentów. ,,Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada’’ (Stanisław Staszic)
(oprac.: K. Kozieł, Nowogard)


24.10.2010 r. – w niedzielę w kościele pw. NSPJ w Szczecinie odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji inauguracji roku akademickiego wyższych uczelni. Liturgii przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. We Mszy Świętej koncelebrowanej przez ponad 20 księży wzięli udział rektorzy wyższych uczelni Szczecina oraz studenci i nauczyciele akademiccy. W końcowej części liturgii Ks. Arcybiskup Metropolita powiadomił wiernych o ustanowieniu nowego urzędu duszpasterza wyższej uczelni. Następnie Ks. Arcybiskup Metropolita wręczył dekrety mianujące 25. Duszpasterzy wyższych uczelni, powierzając ich pasterskiej trosce środowiska akademickie funkcjonujące w Szczecinie i innych miastach.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)

24.10.2010 r. - w parafii Narodzenia NMP w Gryfinie w czasie niedzielnych Mszy Świętych – Słowo Boże głosił Ks. mgr Tomasz Kancelarczyk, diecezjalny asystent kościelny KS Civitas Christiana w Szczecinie i wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na prośbę ks. Arcybiskupa wspólnocie parafialnej przybliżył on tematy: adopcji dziecka poczętego oraz marszu dla życia.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

27.10.2010 r. - w Tygodniu Misyjnym w Nowogardzie, w ramach lekcji religii gościliśmy po raz kolejny studentkę - Agnieszkę Gołda ze Szczecina, która po maturze udała się w ramach wolontariatu na misję do Ugandy. Opowiedziała nam o swoim dwumiesięcznym pobycie w Afryce. Z wielką fascynacją przedstawiała poznanych tam ludziach, szczególnie młodych chłopców z ulicy, którzy już w wieku dziecięcym doświadczyli wiele cierpienia, bólu i samotności. Uświadomiła nam, że najważniejszą rzeczą dla nich jest po prostu poczucie bliskości drugiego człowieka oraz odkrycie miłości Boga. Los także do nich się uśmiechnął i dostali możliwość przeniesienia się z ulicy do ośrodka Księży Salezjanów, który stał się dla nich namiastką rodzinnego domu, którego nigdy nie posiadali i szansą na nowe, lepsze życie. Tam też odkryte zostały ich liczne i wielkie talenty, m.in. akrobacja, gra na instrumentach, śpiew, czy nauka. Zobaczyliśmy również różne pamiątki przywiezione z Ugandy oraz poznaliśmy kulisy misji, a także dowiedzieliśmy się jakie warunki trzeba spełnić i jaką drogę przejść, by móc udać się na misję jako wolontariusz. Dziękujemy Agnieszce za złożoną wizytę i relacje emanujące entuzjazmem. Przy tej okazji wspieramy małego chłopca z Afryki - Patricka, którego jako szkoła przyjęliśmy w ramach duchowej adopcji dzieci afrykańskich programu „Maitri”. Młodzież napisała do niego list, który został przetłumaczony na język francuski przez jedną z nauczycielek naszej szkoły.
(oprac.: ks. mgr lic. T. Tylutki, Nowogard)

29.10.2010 r. - o godzinie 19.00 w Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie odbył się koncert ELENI pt. „Za tych co odeszli”. Występ poświęcony był czci ofiarom katastrofy w Smoleńsku, tragicznie zmarłym na polskich drogach w 2010 roku, tym co doznali strat podczas tegorocznej powodzi oraz ku pociesze tych, którzy stracili bliskich. Gościem specjalnym koncertu był chór Res Musica pod dyr. Grzegorza Handke. Patronat nad koncertem objął Henryk Piłat – Burmistrz miasta i gminy Gryfino oraz ks. Henryk Krzyżewski – Dziekan dekanatu Gryfino. Koncert zgromadził wielu wiernych, wstęp na koncert był wolny a w czasie gdy trwał była prowadzona kwesta na rzecz budowy kościoła pw. Św. Maksymiliana.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

30.10.2010 r. - młodzież obu choszczeńskich parafii tworząca Choszczeński Klub Młodzieżowy wspólnie zaprosiła na wspaniały koncert grupę Eight the Great z Częstochowy. Koncert odbył się w nowo poświęconej świątyni Choszczna to jest św. Jadwigi Króla Polskiego. Ośmioosobowa grupa z Częstochowy zaśpiewała pieśni, które były ulubionymi pieśniami naszego rodaka Jana Pawła II. Podczas śpiewu uczestnicy koncertu machali chorągiewkami otrzymanymi przy wejściu do kościoła. Koncert był przerywany konkursami oraz prezentacjami o polskim papieżu. Każdy otrzymał pamiątkowy obrazek. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Apel Jasnogórski. Potem udali się na ognisko z kiełbaskami. Wspólna zabawa zakończyła się około godziny 22. Na wieczór poświęcony Janowi Pawłowi II przybyła młodzież nie tylko z dekanatu choszczeńskiego, ale również z poza. Na koncercie bawili się nie tylko mieszkańcy Choszczna, ale także z Drawna, Stargardu, Dolic, Recza.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)


30.10.2010 r. - grupa oazy salezjańskiej działającej przy parafii Narodzenia NMP w Gryfinie obchodziła 20 lecie swojego istnienia. O godzinie 15.00 odbyło się spotkanie z osobami, które tworzyły tę wspólnotę. Świadectwa założycieli oraz osób wcześniej należących do ruchu były niezwykłym ubogaceniem dla obecnych młodszych uczestników Oazy. O godzinie 18.00 odbyła się Eucharystia koncelebrowana przez moderatora generalnego salezjańskiej oazy ks. Tomasza Motykę. Uroczysty dzień został zakończony w kościele koncertem młodzieżowym oazy i studentów.
(oprac.: ks. mgr M. Filipek, Gryfino)

Odsłon: 2602
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin