Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

PAŹDZIERNIK 2011

12-13.09.2011 r. - w dwóch dekanatach szczecińskich Szczecin – Niebuszewo i Szczecin – Pogodno, odbyły się spotkania z kapłanami w ramach godziny kapłańskiej z o. Marią Clemensem Kofflerem ORC, ( zakon św. Krzyża ), przeorem klasztoru św. Macieja w Schondorf (Niemcy). W obu spotkaniach uczestniczyło ponad dwudziestu kapłanów. Po adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele, o. Clemens zachęcał do modlitwy do Świętych Aniołów i wskazywał na pomoc jaką mogą oni udzielać kapłanom w codziennej. Temat tych spotkań wynikał ze słów błogosławionego Jana Pawła II: ”Pozwólcie się prowadzić przez Świętych Aniołów.” W trakcie spotkania o. Clemens nawiązał do Dzieła Świętych Aniołów przypisanego przez Kongregację Nauki Wiary zakonowi Świętego Krzyża, i wspomniał iż jest to publiczne stowarzyszenie Kościoła i szerzy wśród wiernych nabożeństwo do Świętych Aniołów. Wzywa do modlitwy za kapłanów, krzewi miłość do Chrystusa i Jego męki i zachęca do ścisłej więzi ze Zbawicielem. O. Przeor odpowiadał na liczne pytania księży dotyczące statusu prawnego stowarzyszenia, oraz o kształcie duchowości anielskiej, jak również wspominał o możliwości zawierzenia osobistego Aniołowi Stróżowi. Mówca zwracał uwagę, iż jest wiele nieporozumień związanych z Dziełem Świętych Aniołów, wynikających ze zwyczajnej niewiedzy, a nawet ignorowania Nauki Kościoła w zakresie Angelologii jako ważnego elementu praktycznej teologii duchowości. W trakcie prelekcji padła zachęta, aby gorliwiej zapoznać się ze oficjalnym stanowiskiem Watykanu na ten temat, które wybrzmiało w majowym numerze tegorocznego L’osservatore Romano (str.42-44). We wtorek ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga spotkał się o. Cofflerem i towarzyszącymi mu osobami, zapoznał się z poruszaną przez Gościa tematyką, i wyraził aprobatę dla rozwijania życia modlitwy kapłanów i świeckich wokół Świętych Aniołów. O. Coffler otrzymał zgodę na podejmowanie tej tematyki na terenie naszej diecezji, oraz zaproszenie na odwiedziny w przyszłości
(oprac.: ks. mgr J. Skowroński, Barzkowice)27-29.09.2011 r. - w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie odbyło się Doroczne Triduum ku czci Świętych Aniołów. Drugie już Triduum, jest odpowiedzią Kościoła na nauczanie błogosławionego Jana Pawła II, który na audiencji generalnej w Rzymie, 20 sierpnia 1986r. powiedział: „Teraz pozwalając, by prowadziło nas Boże Objawienie, musimy zagłębić się w inne tajemnice naszego zbawienia. Poznaliśmy już prawdę, która winna leżeć na sercu wszystkim chrześcijanom: prawdę o istnieniu czystych duchów, stworzeń Bożych… .” Te właśnie słowa stały się mottem tegorocznego świętowania. Celem trzydniowych spotkań było przywracanie świadomości, obecności wokół nas duchowych stworzeń - Aniołów, i zaproszenie uczestników do modlitwy wraz Se Świętymi Aniołami. Każdy dzień Triduum miał swojego patrona w postaci Świętego Archanioła Gabriela, Rafała i Michała. Każdego dnia spotkania rozpoczynały się Adoracją Najświętszego Sakramentu z modlitwą o pomoc Świętych Aniołów, następnie Msza św. z kazaniem dotyczącym roli czystych duchów w dziele zbawienia. I tak pierwszego dnia ks. Kustosz Henryk Silko podjął ciągle aktualny temat: „Anioł Pokoju z Fatimy, i wezwanie do pokuty.” Drugiego dnia ks. Jacek Skowroński zachęcał do błogosławienia ludzi, pracy, miejsc przybywania człowieka, oraz przestrzegał przed stosowaniem złorzeczenia, wskazując na ich poważne skutki. Temat kazania brzmiał: „Potrzeba ludzi błogosławiących.” Trzeciego dnia Mszy św. przewodniczył ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga zachęcił zebranych do obrony Krzyża, znaku naszej wiary, i przypomniał o odpowiedzialności jaką mają wierzący w Chrystusa za znaki wiary umieszczone w miejscach publicznych. Każdego dnia po Eucharystii odbywała się konferencja. Celem tych konferencji była zachęta, aby za przykładem Świętych Aniołów, wierni śmielej włączali się w życie Kościoła. Pierwszego dnia konferencję wygłosił o. dr Grzegorz Łukawski OP :„Adoracja Boga przez Aniołów, a adoracja Boga przez wiernych w Kościele.” Następnego dnia Jan Łopuszański wypowiedział się na temat: „Pomoc Świętych Aniołów dla Kościoła, a nasza pomoc dla Kościoła.” Trzeciego dnia ks. Jacek Skowroński, a następnie Halina Nowina Konopka podjęli wspólnie temat: „Próba aniołów w niebie, a próba wiary u ludzi.” Codzienne spotkania kończyły się około godziny 20.00 modlitwą do Świętych Aniołów, i Archaniołów, oraz uroczystym błogosławieństwem. Każdego dnia wierni mogli zaopatrzyć się w książki poświecone tematyce anielskiej, głównie: „Mój Anioł Stróż”, poświęconej rozwijaniu osobistej przyjaźni ze Świętym Aniołem Stróżem, i modlitewnika: „Z Aniołami przez życie” – zachęcającej do korzystania z zebranych modlitw do Świętych Aniołów.
(oprac.: ks. mgr J. Skowroński, Barzkowice)

07.10.2011 r. - w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie odbyło się o godz. 21.00 pierwsze nocne czuwanie. W tym roku s. Wiktoria UK, główna organizatorka czuwań zaprasza do Szkoły Błogosławionego Jana Pawła II. Pierwsze czuwanie z tego cyklu miało temat: „Bóg jest Miłością i Szczęściem”. Na czuwanie przyjechała młodzież wraz z opiekunami: ks. Krzysztofem Pokorskim ze Szczecina, ks. Danielem Sacikiem z Kamienia Pomorskiego, ks. Maciejem Babickim z Barlinka, ks. Dawidem Szymkowiakiem ze Świnoujścia, ks. Pawłem Wiśniewskim z Gryfic, katechetą Radkiem Nowickim z Dębna oraz indywidualnie z Trzebiatowa, Morynia, Stargardu Szczecińskiego. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim oraz wspólnym śpiewem, który poprowadzili s. Filipa UK i katecheta Radek. Następnie ks. Krzysztof Pokorski wprowadził wszystkich w tematykę całorocznym czuwań, które będą odbywać się pod pięknym tytułem: „W szkole błogosławionego Jana Pawła II”. Potem wszyscy uczestnicy wysłuchali pięknej i pouczającej konferencji ks. Maciej Babickiego: „Bóg jest Miłością i Szczęściem”. W tym duchu młodzież medytowała poznane treści w medytacji biblijnej. Około północy odbyła się Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Daniel Sacik. W homilii ks. Daniel poruszył postać Błogosławionego Jana Pawła II i pokazał wyjątkowość tego człowieka. Po Mszy wszyscy udali się do auli na kanapkę i kawę, które wzmocniły młodzież na następną część nocnego czuwania.
Ostatnim punktem tego nocnego spotkania młodych była Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja na początku była w milczeniu, a następnie prowadzona przez s. Magdalenę UK i Miriam UK.W czasie adoracji młodzi ludzie mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz z rozmowy duchowej. Czuwanie zakończyło się przed godziną 5.00.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)


08.10.2011 r. – w parafii pw. św. Dominika (dekanat Szczecin-Niebuszewo) rozpoczął się już dziesiąty cykl wykładów „Dominikańska Szkoła Wiary”. Pierwszy tegoroczny wykład „Cierpienie, choroba, starość i śmierć w drodze do nieba” wygłosił inicjator szczecińskiego cyklu o. Witold Słabig OP. „Dominikańska Szkoła Wiary” jest inicjatywą ogólnopolską, w ramach której odbywają się adresowane do osób dorosłych spotkania. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, od października do czerwca, z wyjątkiem okresu wielkanocnego. W ciągu dziesięciu lat w głoszonych prelekcjach poruszano tematy związane z wiarą, etyką i życiem społecznym. Tematy wykładów są tak formułowane, by ukazywały w świetle nauki Kościoła problemy współczesnego świata. Pierwszy wykład w Szczecinie w 2001 r. wygłosił o. prof. dr hab. Jacek Salij OP.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

15.10.2011 r. – zakończył się XVIII „Uznamski Festiwal Muzyczny”, który trwał trzy tygodnie. Podczas każdej edycji festiwalu prezentowana jest muzyka krajów regionu Morza Bałtyckiego. W tym roku można było zapoznać się ze sceną muzyczną Litwy, a zwłaszcza z twórczością najbardziej znanego kompozytora tego kraju Mikolajusa Konstantinasa Ciurlonisa. Bieżący rok poświęcono właśnie temu twórcy, ze względu na obchody 100-lecia jego śmierci. W ramach festiwalu w świnoujskich kościołach odbyły się dwa koncerty. Podczas pierwszego, 27 września, w kościele pw. Chrystusa Króla zaprezentowały się kwartety smyczkowe, Almadin z Hanoweru i ArtVio z Wilna. 2 października w kościele pw. bł. Michała Kozala odprawionemu nabożeństwu muzyczną oprawę nadała Baltic Neopolis Orchestra.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

16.10.2011 r. - w kościele mariackim w Gryficach o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna za dar beatyfikacji papieża Polaka. Po Mszy wszyscy uczestnicy wzięli udział w wieczornicy przygotowanej przez formację Totus Tuus z Gryfic. Następnie złożyli znicze i kwiaty przy figurze Jana Pawła II, która stoi obok kościoła Wniebowzięcia NMP w Gryficach. Na zakończenie wszyscy odśpiewali ulubioną pieśń naszego papieża – barkę.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

17.10.2011 r. - dzień po 33. rocznicy wyboru Polaka na papieża społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach uczciła pamięć nowego polskiego błogosławionego. Dzień Papieski w tym roku był obchodzony pod hasłem: „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”. Dodatkowym motywem była wdzięczność za ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym, zgodnie z życzeniem ludu: „Santo Subito”. To pierwszy papież w historii Kościoła, który był beatyfikowany przez swego następcę. Uroczysty apel poprowadził ks. Paweł Wiśniewski, katecheta w ZSP w Gryficach. Na początku młodzież zaśpiewała ulubioną pieśń Karola Wojtyły „Barkę”. Następnie wysłuchała kilku ciekawostek na temat Ojca Świętego oraz kilku wierszy, podejmujących tematykę papieża. Na koniec młodzież z uwagą obejrzała prezentację o życiorysie Jana Pawła II. Ze szczególnym skupieniem młodzież obejrzała prezentację dotyczącą życiorysu Jana Pawła II. Kończąc uroczysty apel, dyrektor Stanisław Stolz powiedział, że skrót: „JP2” można – przy odrobinie wyobraźni – odczytywać jako numer… drogi. Drogi do nieba! „Jak bardzo Papieża zachowujemy w sercach naszych, jak blisko są nam Jego nauki, tak blisko jest nam do nieba. Ale wydaje się, że mamy tu jeszcze dużo do zrobienia”.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)


21.10.2011 r. – W Policach rozpoczęły się „Dni Muzyki”. Przez trzy dni w kościołach pw. św. Kazimierza i pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbywały się koncerty z udziałem znanych instrumentalistów i wokalistów. W koncercie inauguracyjnym „Exsultate Jubilatae”, który został wykonany w kościele pw. św. Kazimierza wzięła udział grupa instrumentalistów dętych Christiana Friedricha Dallmana z Universitat der Künste w Berlinie i orkiestra Famd.pl pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego ze Szczecina. Koncert inauguracyjny poświęcono muzyce W.A. Mozarta i J.M. Krausa. 23 października w Kościele Mariackim liczne grono słuchaczy wysłuchało koncertu „Delizia Musica à cappella”, który zaprezentował zespół wokalny OCTAVA z Krakowa. Od wielu lat, polickie „Dni Muzyki” są festiwalem klasycznej muzyki sakralnej i oratoryjnej.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

Odsłon: 2183
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin