Dziś wtorek , 27 lutego 2024 r.
 

GRUDZIEŃ 2011

03.12.2011 r. - Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga dokonał uroczystego poświęcenia, czyli konsekracji, stałego kamiennego ołtarza w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, dopełniając tym samym poświęcenia tej świątyni, odremontowanej po pożarze z 3 grudnia 2005 r. Kamienny stały ołtarz został wykonany z piaskowca, fundacji śp. ks. kan Grzegorza Zakliki - zmarłego przed rokiem nowogardzkiego proboszcza.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)07.12.2011 r. – we wspomnienie św. Ambrożego, który jest patronem pszczelarzy, w kościele pw. NSPJ w Łobzie została odprawiona Msza św. Eucharystię w intencji miejscowego koła Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP) sprawował ks. kanonik Józef Cyrulik. We Mszy św. uczestniczyli pszczelarze oraz członkowie ich rodzin. Odświętny charakter uroczystości nadał poczet sztandarowy koła PZP. Na sztandarze znajduje się wyhaftowana postać św. Ambrożego. Podczas Eucharystii złożono dary, miód i woskową świecę. Św. Ambroży (ok. 340–397) biskup Mediolanu i doktor Kościoła był nazywany „perłą, która błyszczy na palcu Boga”. Podanie głosi, że przy narodzeniu Świętego rój pszczół osiadł na jego ustach. Matka chciała ten rój odegnać, ale ojciec radził, aby poczekać do chwili, kiedy pszczoły same odlecą. Kiedy już tak się stało, ojciec zawołał: „Jeśli niemowlę żyć będzie, to zostanie kimś wielkim”. Atrybutami św. Ambrożego są: bicz o trzech rzemieniach, dziecko w kołysce, gołąb, ptasie pióro jako znak nadprzyrodzonej inspiracji, księga, ul, model kościoła oraz napis – „Dobra mowa jest jak plaster miodu”. Po Mszy św. w siedzibie zarządu koła składano sobie życzenia świąteczne i podzielono się opłatkiem. Koło PZP w Łobzie liczy 33 członków, a jego prezesem jest p. Władysław Kutynia.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

08.12.2011 r. - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w kościele seminaryjnym w Szczecinie miało miejsce zainaugurowanie działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego na terenie naszej Metropolii. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 17.00, po czym odbyło się spotkanie na auli Wydziału Teologicznego US z prezesem PTT z Krakowa ks. prof. Kazimierzem Panusiem i ukonstytuowanie władz Towarzystwa.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

09.12.2011 r. - w Domu Generalnym sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie Stołczyn odbyło się kolejne nocne czuwanie dla młodzieży z cyklu Szkoły Błogosławionego Jana Pawła II. Na spotkanie przybyła młodzież z Barlinka z Ks. Maciejem Babickim, z Gryfic z ks. Pawłem Wiśniewskim, ze Szczecina z ks. Łukaszem Śniadym, z Dębna z p. Radkiem Nowickim oraz indywidualnie z Morynia, Trzebiatowa, Świnoujścia i Kalisza. Tematem zjazdu było: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi!" O godz. 21.00 rozpoczęła się modlitwa do Maryi śpiewem Apelu Jasnogórskiego. Potem s. Wiktoria UK powitała wszystkich i wprowadziła w tematykę nocnego czuwania. Ks. Maciej Babicki wygłosił konferencję na temat słów papieża Jana Pawła II z inauguracji pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Następnie młodzi pracowali w grupach. Pod opieką animatorów pisali list, który mieli zachować na później. Przed północą odbyła się przerwa na kanapkę i gorącą kawę. Podczas posiłku przybył św. biskup znany z podarunków, który obdarował młodych słodyczami.  Chwilę po północy miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której młodzi lidzie mogli się wyspowiadać i porozmawiać o swoich problemach. Adorację poprowadziła s. Magdalena UK, a śpiewem zajęli się s. Filipa UK i p. Radek. Po adoracji przygotowywano się do Eucharystii. Ostatnim i najważniejszym punktem programu była Msza Święta roratnia, której przewodniczył ks. Paweł Wiśniewski, a Słowo Boże wygłosił ks. Maciej Babicki. Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

09.12.2011 r. – w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. św. Józefa w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 26 rozpoczęły się adwentowe rekolekcje trzeźwościowe, które zakończyły się w niedzielę 11 grudnia w godzinach popołudniowych. W rekolekcjach uczestniczą członkowie bractw trzeźwościowych, ruchów Anonimowych Alkoholików (AA), Grup Rodzinnych (Al-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Rekolekcje prowadził ks. Henryk Grządko z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i niżej podpisany. Pierwsi rekolektanci zaczęli przyjeżdżać do Domu Rekolekcyjnego już około godz. 16.00. O godz. 17.15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy, aby wspólnie się pomodlić i poprosić o błogosławione owoce rekolekcji. Po kolacji rozpoczęła się Msza św. Później, podczas zawiązania wspólnoty, każdy mógł się przedstawić, powiedzieć o tym po raz który przyjeżdża na rekolekcje i przedstawić swoje oczekiwania duchowe. Ostatnim punktem pierwszego dnia był otwarty miting nocny AA, który prowadzili przedstawiciele Szczecina i Polic. Miting poświęcony był 8 krokowi realizowanemu przez Ruch AA – „Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staraliśmy się zadośćuczynić im wszystkim”. Sobota rozpoczęła się od śpiewu „Godzinek”. Przed południem została wygłoszona konferencja, a później rozpoczęło się Nabożeństwo Pokutne, które przygotowało wszystkich do sakramentu pokuty i pojednania. Skorzystać ze spowiedzi można było u kilku kapłanów. Podczas spowiedzi w kaplicy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Część popołudniową rozpoczęła Msza św. Eucharystia wprowadziła rekolektantów w ducha wieczerzy wigilijnej. Na Wigilię przyjechało wiele osób, które nie mogły uczestniczyć w całych rekolekcjach. Ten wieczór okazał się bardzo potrzebny, ponieważ składanie życzeń i łamanie się opłatkiem zbliżyło do siebie przedstawicieli wielu środowisk, które do tej pory nie miały z sobą kontaktu. Sobotę zakończyły dwa mitingi (AA i Al-Anon), które odbywały się równolegle. Świętowanie niedzieli zaczęło się od „Jutrznii”. Następnymi punktami programu były konferencja i Msza św. Rekolekcje zakończyło tradycyjnie wspólne podsumowanie, w którym uczestnicy dzielą się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, które inspirują organizatorów w przygotowaniach następnych programów. Szczecińskie rekolekcje mają charakter ponadregionalny. Zawsze kilka osób przyjeżdża z innych części Polski, nawet spod Warszawy. Największą radość sprawiła obecność pewnego małżeństwa, które po opuszczenie Szczecina osiedliło się w Bieszczadach i stamtąd przyjechało na rekolekcje. Program rekolekcji krystalizował się w przeciągu kilku lat. Organizatorzy, którymi są świeccy i osoby duchowne, w ciągu kilku lat stworzyli program, który wyróżnia rekolekcje szczecińskie spośród innych organizowanych na terenie kraju. Daje on możliwość zaspokojenia duchowych potrzeb członków grup samopomocowych. Ponadto na rekolekcje, dzięki współpracy duszpasterzy, przybywają ludzie, którzy dopiero rozpoznają w swoim życiu – i życiu rodziny – problem alkoholowy. Rekolekcje mają charakter zamknięty. Są czasem duchowej formacji, kultywowania tradycyjnych polskich nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie w rekolekcje mogą się włączyć ci, którzy mieszkają w Szczecinie lub w Policach, a nie mogą się zakwaterować się w Domu Rekolekcyjnym.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

14.12.2011 r. – w Sanktuarium NSPJ (dekanat Szczecin-Środmieście) zakończyły się adwentowe rekolekcje akademickie, które głosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie ks. infułat dr Dariusz Jastrząb. Rekolekcjonista święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Jest doktorem teologii, absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Swoją dysertację poświęcił moralny aspektom twórczości Fiodora Dostojewskiego. Publikuje w wielu periodykach (m.in. Pastores, Życie duchowe). Rekolekcje rozpoczęły się w niedzielę, a ich tematykę wyznaczyły słowa Przy studni Jakubowej. Spotkania rozpoczynały się codziennie o godz. 20.00. Studenci znając wcześniej biblijną osnowę rekolekcji mogli pogłębiać swoje uczestnictwo w nich, przez osobistą lekturę Ewangelii wg św. Jana. Umiłowany Uczeń Chrystusa w 4 rozdz. swojego Dzieła (w. 1–26) przedstawia rozmowę Zbawiciela z Samarytanką przy studni Jakubowej.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

16.12.2011 r. - w Domu Macierzystym Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu odbyło się kolejne nocne czuwanie dla młodzieży. Na adwentowe skupienie przyjechała młodzież z Przecławia z ks. Łukaszem Krasulą, ze Szczecina z ks. Łukaszem Śniadym, z Myśliborza z ks. Maciejem Piotrowskim, z Nowogardu z ks. Piotrem Budą, z Gryfic z ks. Pawłem Wiśniewskim, z Barlinka z katechetką Agnieszką Komorowską oraz indywidualnie z Sulęcina i Gorzowa Wielkopolskiego. Tematem czuwania było „adwentowe oczekiwanie”. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 krótkim wprowadzeniem s. Teresy ZSJM, która pokazując otwarte okna w kaplicy zaprosiła do otworzenia okien swoich serc podczas tej nocy. Następnie odśpiewano Apel Jasnogórski, po którym księża pobłogosławili wszystkich na dobre przeżycie czuwania. Potem młodzież otrzymała kartki z fragmentami Pisma Świętego o czuwaniu. Młodzież czytała metodą skrutacji, aby następnie w grupach podzielić się refleksjami z przeczytanych perykop biblijnych. Około północy była przerwa na ciasto i kawę. W drugiej części nocnego czuwania młodzież zgromadziła się w auli gdzie śpiewano pieśni religijne. Potem ks. Piotr Buda powiedział konferencję na temat adwentowego czekania. Uzupełnieniem konferencji była prezentacja wyświetlona na ekranie. Następnie wszyscy przeszli do kaplicy, gdzie była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której księża spowiadali. Pod koniec adoracji każdy mógł poprosić o modlitwę wstawienniczą. Ostatnim i najważniejszym punktem programu była Msza Święta Roratnia sprawowana pod przewodnictwem ks. Piotra Budy. Homilię wygłosił ks. Łukasz Śniady, który zachęcił młodych do głębszego przeżywania Eucharystii. Po Mszy wszyscy podzielili się opłatkiem i życzyli sobie udanych zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Czuwanie zakończyło się o 5.30.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

17.12.2011 r. - w kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów. Na spotkanie przybyli nie tylko obecni ministranci, ale również ministranci seniorzy, którzy służyli przy ołtarzu od czasów powojennych z obu gryfickich parafii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 15.00 w kościele mariackim w Gryficach, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Waldemar Sadowski, pracujący obecnie w Stargardzie Szczecińskim. Na początku ks. Dziekan Jerzy Sosna przywitał wszystkich i wyraził radość z przybycia tylu ministrantów. Po Mszy zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Potem wszyscy udali się do Domu Kultury, aby tam podzielić się opłatkiem i zaśpiewać kolędy. Spotkanie w Domu Kultury poprowadził ks. Paweł Wiśniewski. W spotkaniu uczestniczył również proboszcz sąsiedniej gryfickiej parafii ks. Ireneusz Pastryk. Życzenia złożył także wiceburmistrz Gryfic Waldemar Wawrzyniak. Przypomnijmy spotkania ministrantów zainicjowane zostały przez ks. Waldemara Sadowskiego oraz Henryka Chmiela i Władysława Siemaszko. To już piąte spotkanie, a trzecie opłatkowe.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

22.12.2011 r. - podczas spotkania opłatkowego pracowników Kurii Metropolitalnej oraz innych instytucji diecezjalnych, przedstawiciele Komendy ZHP przekazali księżom dziekanom szczecińskich dekanatów Betlejemskie Światełko Pokoju. Podczas spotkania Ksiądz Arcybiskup Metropolita ogłosił również nowe nominacje kanonickie. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego nabożeństwa Słowa Bożego w kościele Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, podczas którego przedstawiciele Komendy Hufca ZHP w Szczecinie przekazali księżom dziekanom Szczecina Światełko Pokoju, aby przekazali je parafiom swojego dekanatu. Po przejściu do refektarza seminaryjnego, rozważanie wprowadzające w atmosferę wigilijnego czuwania poprowadził Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. W imieniu duchowieństwa Księdzu Arcybiskupowi życzenia złożył ks. kan. dr Zbigniew Woźniak. Na zakończenie spotkania Ksiądz Arcybiskup ogłosił nominacje nowych kanoników po czym, przy śpiewie kolęd, wszyscy przełamali się opłatkiem
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

28.12.2011 r. – w Bazylice Katedralnej pw. św. Jakuba Apostoła odbył się koncert kolęd, który zorganizował Zespół Smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie. Ten wzruszający koncert był zwieńczeniem integracyjnego projektu, który Szkoła Muzyczna prowadziła razem ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”. Stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy rodziców w 2004 r. ma swoją siedzibę w Szczecinie przy ul. Parkowej 64. Podczas koncertu Zespół Smyczkowy poprowadziła Anna Strycharczyk. Niektóre kolędy razem z młodymi muzykami wykonali podopieczni „Iskierki”.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

Odsłon: 2887
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin