Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

STYCZEŃ 2012

30.12.2011 r. – w kościele seminaryjnym odbył się koncert, podczas którego wystąpili Zespół Wokalny „Agniculi” i Chór „Cantus Firmus” z katolickiej parafii pw. św. Ottona z Pasewalku. Śpiewakom, którzy wspólnie wykonali trzy kantaty „Oratorium na Boże Narodzenie” Jana Sebastiana Bacha, towarzyszyli Kameraliści Szczecińscy. Partie solowe wykonali: Annette Bohsung (sopran), Annerose Kleiminiger (alt), Michael Zabanoff (tenor), Martin Schubach (baryton). Soliści, którzy wystąpili w święto Świętej Rodziny są już cieszącymi się uznaniem artystami. A. Kleiminiger występuje przede wszystkim w północnych Niemczech, ale koncertuje także z Chórem Madrygalistów z Duelmen. M. Zabanoff śpiewał m.in. ze znanymi na całym świecie symfonikami berlińskimi. Chór „Cantus Firmus” do występu przygotował Stefan Kircheis z Berlina, który jest kantorem parafii w Pasewalku. Koncert poprowadził twórca i dyrygent Zespołu „Agniculi” Łukasz Popiałkiewicz, który ma wiele osiągnięć na polu propagowania muzyki sakralnej. Sam jest kantorem szczecińskiej parafii pw. św. Kazimierza, członkiem Komisji do spraw Kultu Bożego I Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i dyrektorem Studium Organistowskiego. Organizowane koncerty mają także swój wymiar ekumeniczny. W przeddzień szczecińskiego występu ten sam repertuar został wykonany w ewangelickim kościele w Brüssow pod Pasewalkiem.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)01.01.2012. r. – w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie (dekanat Choszczno) ks. abp A. Dzięga wręczył statuetki „Betlejemskie serce”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach. W tym roku zostały nimi wyróżnione: w kategorii darczyńca – Mirosława Jarmołowicz (dziekan Akademii Sztuki w Szczecinie), Rafał Zając (wiceprezydent Stargardu Szczecińskiego), Kazimierz Karabuda (przedsiębiorca); w kategorii współpracownik – Wiesław Drabik (radca prawny), Maciej Muszyński (dyrektor Szkół Katolickich w Szczecinie); w kategorii świadectwo – Janina Gacia (długoletni pracownik Ośrodka Wspierania Rodziny w Korytowie). Nagrodę „Betlejemskie Serce” ustanowił w ubiegłym roku ks. abp A. Dzięga. Po raz pierwszy nagrody „Betlejemskie Serce” zostały przyznane przez Księdza Arcybiskupa 18 grudnia 2011 r. Statuetkę zaprojektowała studentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie Alicja Haczkowska, której kompozycję najwyżej oceniono w rozpisanym konkursie. Ośrodek Wspierania Rodziny powstał 6 czerwca 1998 r. i jest jedną z placówek „Caritas” naszej archidiecezji. Twórcą Ośrodka jest proboszcz parafii ks. Sławomir Kokorzycki. Działalność tej instytucji koncentruje się przede wszystkim na wspieranie dzieci i młodzieży, która mieszka na tych terenach, na których funkcjonowały przed laty Państwowe Gospodarstwa Rolne.
(oprac.: ks. mgr. R. Włodkowski, Szczecin)

07.12.2011 r. – w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego odbyła się prezentacja książki Vicaria hominis. Na drogach i ścieżkach kultury. Publikacja została poświęcona ks. Janowi Marcinowi Mazurowi w 40-lecie święceń kapłańskich. W lekturę książki wprowadza tekst ks. abpa A. Dzięgi, w którym Pasterz naszej archidiecezji scharakteryzował osobę i posługę bohatera publikacji: „Szczególnym, bardzo osobistym charyzmatem kapłaństwa Księdza Jana jest jednak Jego wieloletnia, mądra praca na rzecz środowisk twórczych naszego Miasta i Regionu. Była to posługa cichej acz zauważalnej obecności, posługa cierpliwego patrzenia i słuchania, posługa właściwego słowa pochwały i zachęty, ale także – gdy była taka potrzeba – skutecznego przypomnienia komuś, że ewangeliczne zasady obowiązują każdego jako człowieka. Wielokrotnie mogłem się przekonać, jak na przywołanie imienia i osoby Księdza Jana jeszcze bardziej łagodniały twarze moich rozmówców, rozjaśniały się ich oczy i ożywały liczne dobre wspomnienia. Bez wątpienia, wiele zmieniło się w sercach ludzi tego pokolenia dzięki Księdzu Janowi”. Ks. J. Mazur urodził się w 1948 r. Święcenia przyjął w 1971 r. z rąk ks. bpa Jerzego Stroby. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. W 1977 r. ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Jeszcze w tym samym roku wyjechał na studia do Louvain w Belgii. Pracę doktorską Moralne problemy kultury w optyce Soboru Watykańskiego II obronił w 1982 r. W latach 1985–2007 był proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla (Szczecin-Skolwin). Wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym, oraz etykę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Przez wiele lat był Diecezjalnym Duszpasterzem Środowisk Twórczych. W dalszy ciągu jest asystentem kościelnym Szczecińskiego Klubu Katolików. W pierwszej części publikacji zebrano artykuły i wypowiedzi poświęcone Jubilatowi. Ich autorami są ludzie reprezentujący bardzo różnorodne profesje: ks. dr Tadeusz Uszkiewicz, ks. Piotr Filipowski, prof. Ireneusz Kojder, Wanda Warska-Kurylewicz, Anna Milczanowska, dr Bazyli Baran, dr Bogdan Matławski, Dariusz Mikuła, Danuta Falkowska, Wanda Tomaszewska, Waldemar Predko, redaktorzy Teresa Jasiunas i Bogdan Twardochleb. Druga część składa się z niektórych opublikowanych już wcześniej artykułów poświęconych współczesnej kulturze i moralności. Oto tytuły niektórych z nich: Miejsce kultury w badaniach teologicznych, Kościół wobec kultury ludowej, Biopolityka czy służba życiu, Cmentarz miejscem pietyzmu, Nauczyciel i wychowawca kapłanów ksiądz rektor Gerard Dogiel (1915–1992). Książkę zamyka bibliografia publikacji ks. dra J. Mazura. Promocję ubogacił koncert zespołu „Pomerania Ensamble”. Książkę w nakładzie 400-stu egzemplarzy wydano staraniem wydawnictwa Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”, wydawnictwa drukarni „Kadruk” i Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

08.01.2012 r. – uroczysty koncert, który odbył się w hali Opery na Zamku przy ul. Energetyków zakończył XIII Szczeciński Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej. Festiwal organizują Urząd Miasta Szczecina, Szkoła Podstawowa nr 35, Pałac Młodzieży i parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie. W festiwalu biorą udział dzieci ze szczecińskich przedszkoli i szkół. Dużą pomysłowością wykazali się katecheci świeccy i duchowni, którzy nadali oryginalne interpretacje znanym kolędom i pastorałkom. Do finału zakwalifikowali się wykonawcy wyłonieni podczas eliminacji, które odbyły się w szkołach i placówkach oświatowych. Laureatami tegorocznego konkursu zostało 19 osób i zespołów: Magdalena Ładna (PP nr 23), Łukasz Kisielski (SP nr 10), Sandra Chorąży (SP nr 42), Karolina Psiarska (GM nr 9), Michał Grobelny (LO nr 12), Paulina Stawiarska (LO Stargard Szczeciński), Jadwiga Bosacka (LO nr 4), Maciej Bieluch (ZS nr 8), Natalia Grudnik, Zespół z PP nr 23, Zespół z SP nr 56 kl. 1-3, Zespół z SP nr 56 kl. IV-VI, Zespół „Dobrze być” GM nr 12, Zespół z SP nr 35, Zespół GM nr 18, Zespół z Maszewa, Zespół z ZS nr 6, Zespół z ZS nr 8, Zespół z GM nr 10. Podczas koncertu wręczono nagrody wszystkim laureatom.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

09.12.2011 r. – w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. św. Józefa w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 26 rozpoczęły się adwentowe rekolekcje trzeźwościowe, które zakończyły się w niedzielę 11 grudnia w godzinach popołudniowych. W rekolekcjach uczestniczą członkowie bractw trzeźwościowych, ruchów Anonimowych Alkoholików (AA), Grup Rodzinnych (Al-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Rekolekcje prowadził ks. Henryk Grządko z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i niżej podpisany. Pierwsi rekolektanci zaczęli przyjeżdżać do Domu Rekolekcyjnego już około godz. 16.00. O godz. 17.15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy, aby wspólnie się pomodlić i poprosić o błogosławione owoce rekolekcji. Po kolacji rozpoczęła się Msza św. Później, podczas zawiązania wspólnoty, każdy mógł się przedstawić, powiedzieć o tym po raz który przyjeżdża na rekolekcje i przedstawić swoje oczekiwania duchowe. Ostatnim punktem pierwszego dnia był otwarty miting nocny AA, który prowadzili przedstawiciele Szczecina i Polic. Miting poświęcony był 8 krokowi realizowanemu przez Ruch AA – „Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staraliśmy się zadośćuczynić im wszystkim”. Sobota rozpoczęła się od śpiewu „Godzinek”. Przed południem została wygłoszona konferencja, a później rozpoczęło się Nabożeństwo Pokutne, które przygotowało wszystkich do sakramentu pokuty i pojednania. Skorzystać ze spowiedzi można było u kilku kapłanów. Podczas spowiedzi w kaplicy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Część popołudniową rozpoczęła Msza św. Eucharystia wprowadziła rekolektantów w ducha wieczerzy wigilijnej. Na Wigilię przyjechało wiele osób, które nie mogły uczestniczyć w całych rekolekcjach. Ten wieczór okazał się bardzo potrzebny, ponieważ składanie życzeń i łamanie się opłatkiem zbliżyło do siebie przedstawicieli wielu środowisk, które do tej pory nie miały z sobą kontaktu. Sobotę zakończyły dwa mitingi (AA i Al-Anon), które odbywały się równolegle. Świętowanie niedzieli zaczęło się od „Jutrznii”. Następnymi punktami programu były konferencja i Msza św. Rekolekcje zakończyło tradycyjnie wspólne podsumowanie, w którym uczestnicy dzielą się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, które inspirują organizatorów w przygotowaniach następnych programów. Szczecińskie rekolekcje mają charakter ponadregionalny. Zawsze kilka osób przyjeżdża z innych części Polski, nawet spod Warszawy. Największą radość sprawiła obecność pewnego małżeństwa, które po opuszczenie Szczecina osiedliło się w Bieszczadach i stamtąd przyjechało na rekolekcje. Program rekolekcji krystalizował się w przeciągu kilku lat. Organizatorzy, którymi są świeccy i osoby duchowne, w ciągu kilku lat stworzyli program, który wyróżnia rekolekcje szczecińskie spośród innych organizowanych na terenie kraju. Daje on możliwość zaspokojenia duchowych potrzeb członków grup samopomocowych. Ponadto na rekolekcje, dzięki współpracy duszpasterzy, przybywają ludzie, którzy dopiero rozpoznają w swoim życiu – i życiu rodziny – problem alkoholowy. Rekolekcje mają charakter zamknięty. Są czasem duchowej formacji, kultywowania tradycyjnych polskich nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie w rekolekcje mogą się włączyć ci, którzy mieszkają w Szczecinie lub w Policach, a nie mogą się zakwaterować się w Domu Rekolekcyjnym.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

12.01.2012 r. – w Trzebiatowie rozpoczęło się już szesnaste „Spotkanie Czterech Świec”, podczas którego wyznawcy Chrystusa z różnych Kościołów świętują narodzenie swojego Pana. Każda świeca symbolizuje jedno z wyznań chrześcijańskich mieszkających na terenie tego wielokulturowego miasta. W kościele pw. bł. Michała Kozala (ordynariat wojskowy) przez ponad trzy godziny śpiewano kolędy i pastorałki w języku polskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim. Spotkanie uroczyście otworzyli dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek, ks. kapelan Artur Majorek, burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz. Symboliczne świece zapalili przedstawiciele poszczególnych parafii: Teresa Suszyńska (rzymskokatolicka), Olga Wójtów (greckokatolicka), Maria Drożdżewska (ewangelicko-augsburska), Włodzimierz Demczuk (prawosławna). Każde wyznanie zaprezentowało swój program artystyczny. Dzieci, które uczą się języka ukraińskiego przedstawiły charakterystyczne dla gregokatolików przedstawienie Bożonarodzeniowe – wertep. Spotkanie ubogacili swoją obecnością goście. Do Trzebiatowa przyjechały dzieci z ewangelicko-augsburskiej parafii pw. Świętej Trójcy ze Szczecina, z Niemiec pastor Hans-Udo Vogler z rodziną, chór z prawosławnej parafii świętego Mikołaja ze Szczecina. Na zakończenie wystąpił zespół „Boży Promyczek” i chór „Cantare”.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

13.01.2012 r. – w przeddzień 19-stej rocznicy katastrofy promu m/f „Jan Heweliusz” w kościele pw. Bożego Ciała (dekanat Szczecin-Niebuszewo) o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. za ofiary tego morskiego wypadku. Była to największa katastrofa w historii polskiej floty handlowej, w której zginęło 55 osób. Tego samego dnia uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już o godz. 15.00 na Cmentarzu Centralnym przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Pod pomnikiem złożono kwiaty, zapalono znicze, odczytano apel pamięci i modlono się za tragicznie zmarłych.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

14.01.2012 r. w parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach odbyło się I Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Wzięło w nim udział blisko 230 dzieci wraz z opiekunami z 16 ognisk misyjnych Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez dyrektora Referatu Misyjnego naszej Archidiecezji, ks. Krzysztofa Wąchałę SChr. Spotkanie to nie byłoby możliwe, gdyby nie życzliwość i gościnność ks. proboszcza Ryszarda Szymanika SChr oraz zaangażowanie ks. Krzysztofa Janickiego SChr, który wraz parafialną młodzieżą z KSM-u oraz lektorami włączył się w organizację spotkania. Prosto z Warszawy przyjechała sekretarz krajowa PDMD - pani Anna Sobiech, która już po raz drugi gościła w Szczecinie, niezmiennie zachwycając się "misyjnymi" dziećmi z naszej Archidiecezji. To bardzo ważne wydarzenie w życiu wspólnoty. W tym roku szkolnym dzieci po raz drugi mogły spotkać się, aby wspólnie – integrując się w dużym środowisku misyjnym – modlić się w intencji misji, poznawać nowe kraju oraz uczyć się empatii. Najważniejsze jednak jest, że po raz pierwszy spotkali się ci wszyscy, którzy czas ferii poświęcili na kolędowanie, by zbierać datki dla dzieci w Sudanie Południowym.

Wspólne przeżywanie tego spotkania rozpoczęło to, co wszystkich jednoczy – spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. Mszy Świętej przewodniczył ks. Franck Mbida z Kamerunu, który od pewnego czasu pracuje w naszej archidiecezji. Ksiądz Franck w wygłoszonym przez siebie słowie, szczególnie podkreślał dziecięcą wrażliwość na świat, którego w dużej mierze jeszcze nie znają. Przypomniał o Sudanie Południowym, jednym z najbiedniejszych państw świata, najmłodszym, bo liczącym sobie zaledwie pół roku, borykającym się z olbrzymimi problemami społecznymi i ekonomicznymi.

Po Eucharystii przyszedł czas na odpoczynek i zakupy w sklepiku misyjnym. Kubek gorącej herbaty i drożdżówka zaspokoiły głód i pragnienie, a asortyment w sklepiku – estetykę. Jak zawsze, fundusze ze sprzedaży zostały przekazane na cele misyjne. Potem nastąpiło wspólne kolędowanie, które poprowadziły dwa zespoły: Boże Światełka z parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim i Szmaragdowe Duszki z parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach. Kolędowanie było niezwykle radosne, wszystkich porwało do wspólnego śpiewu. Dzieci miały możliwość poznać kolejny misyjny kraj. Ks. Marcin Sęk SChr opowiadał o Kazachstanie, w którym pracuje od kilku miesięcy. Nakreślił obraz życia, przyczyny, przez które w tym kraju żyje tak wiele osób polskiego pochodzenia. Z kolei pani Anna Sobiech obrazowo wyjaśniła dzieciom sens ich misyjnego działania. Wskazała, że kolędnicy misyjni to akcja, która pozwala otworzyć świat dzieciom, które żyją w krajach ubogich, pozbawionych takich możliwości rozwoju, jakie są w Polsce. Dwa ogniska misyjne: ze Świnoujścia i Szczecina - Dąbia, które zaprezentowały swój program kolędników misyjnych. Zwracały uwagę przebrania dzieci: bardzo kolorowe, precyzyjnie dopracowane, w pełni kolędnicze. Tradycją stały się konkursy – tym razem na najpiękniejszą kolędniczą gwiazdę i skarbonkę misyjną. Werdykt jury był bardzo trudny, ale zawsze muszą być ci, którzy zostaną wyróżnieni. I miejsce w kategorii na najpiękniejszą gwiazdę zajęło ognisko misyjne z parafii Nawiedzenia NMP z Przecławia, miejsce II – ognisko misyjne z parafii św. Michała Archanioła w Rosinach, miejsce III zaś ognisko misyjne z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W konkursie na skarbonkę misyjną wygrało ognisko misyjne z parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie, miejsce II zajęło ognisko misyjne z parafii św. Ottona z Pyrzyc, miejsce III przypadło ognisku misyjnemu z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie - Podjuchach. I Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych zakończyła wspólna modlitwa różańcowa. Bardzo rodzinny klimat, wiele uśmiechu, sympatyczna atmosfera to, to co pozostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania. Oby było takich spotkań więcej.
(oprac.: Joanna Stefańska, Stargard Szczeciński)

23.01.2012 r. – w szczecińskim Hospicjum św. Jana Ewangelisty ks. abp. A. Dzięga poświęcił pomnik „Pamięci tych, którzy od nas odeszli”. Centralną częścią pomnika jest krzyż wzorowany na krucyfiksie z pastorału bł. Jana Pawła II. Krzyż jest pisany w krąg, na którym wypisano słowa Zbawiciela wypowiedziane w chwili agonii W ręce Twoje powierzam duch mojego (Łk 23, 46). Hospicjum istnieje już 25 lat, a swoją działalność rozpoczynało od posługi ludziom cierpiącym w domach. Aktualnie oprócz opieki nad osobami terminalnie chorymi, Hospicjum prowadzi Akademię walki z rakiem. Onkolodzy z Akademii wspierają tych, którzy dowiedzieli się o chorobie nowotworowej. Osoby, które wracają do zdrowia mogą liczyć na pomoc, która realizowana w ramach cyklu medycyny paliatywnej. Hospicjum prowadzą księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) – Księża Pallottyni. Zgromadzenia wpisało uroczystość w obchody jubileuszu 50-lecia kanonizacji swojego założyciela św. Wincentego Pallottiego.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

29.01.2012 r. – wieczornej Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Trzebieży (dekanat Police) bogatą oprawę muzyczną nadały trzy wyjątkowe zespoły. Przed parafianami i zaproszonymi gośćmi zaprezentowały swoje wokalne uzdolnienia: Zespół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży ARTSCREW, Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka” z Wilna, oraz uczestnicy Studium Wokalnego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Bezpośrednio po Mszy św. odbył się koncert kolęd. Młodzi chłopcy, w wieku od 13 do 18 lat, którzy trafili do Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, są formowani przez związanych ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej wychowawców i wolontariuszy (m.in. Rafał Głuszyk, Konrad Pachciarek). Trud pracy wychowawczej, która opiera się na wartościach chrześcijańskich i tradycjach ruchu skautowego, owocuje u młodzieży, mimo występujących trudności, odnalezieniem sensu swojego życia w miłowaniu Boga i bliźniego.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

29.01.2012 r. - już po raz 30. w szczecińskiej Bazylice Katedralnej odbyło się Misterium Kolędowe organizowane w ostatnią sobotę stycznia przez Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego oraz "kolędników" Katedralne Misterium Kolędowe stało się już tradycyjnym wydarzeniem Miasta Szczecina odbywającym się zawsze w ostatni weekend stycznia. Jest to ostatnia możliwość, aby jeszcze raz zanurzyć się w rozmyślaniach nad cudem jaki jest narodzenie Jezusa Chrystusa. Scenariusz tego koncertu oparty na pomyśle śp. profesora Jana Szyrockiego, jest obecnie adaptowany i rozwijany przez Szymona Wyrzykowskiego, który również poprowadził koncert. W misterium, obok Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT pod dyr. Szymona Wyrzykowskiego, wystąpił Chór „Collegium Maiorum” pod dyr. Pawła Osuchowskiego, Zespół Młodych pod dyr. Iwony Charkiewicz oraz Kapela Zespołu Folklorystycznego „Siermięgi” pod kier. Magdaleny Kruszewskiej. Występy CHAPSu (Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego) i „kolędników” w przepięknych strojach ludowych przeplatane były kolędami w wykonaniu towarzyszących zespołów. Bogata oprawa świetlna pozwoliła po raz kolejny stworzyć niezapomnianą atmosferę. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Miasta Szczecin oraz przychylności szczecińskiej Bazyliki Katedralnej św. Jakuba Apostoła.
(oprac. ks. dr S. Zyga, Szczecin)

29.01.2012 r. - Uroczystego zatwierdzenia konstytucji zakonnych Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża dokonał Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga podczas liturgii w Bazylice Katedralnej w Szczecinie, w dniu 29 stycznia 2012 r.
Na zakończenie obrad Pierwszej Sesji Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, odbywającej się w dniach 22-29 stycznia 2012 roku siostry przedstawiły znowelizowane konstytucje Wspólnoty. Ksiądz Arcybiskup zatwierdził dokument składając swój podpis pod konstytucjami przyniesionymi do ołtarza Pańskiego, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w niedzielę, 29 stycznia 2012 roku, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie o godz. 12.00, co została również potwierdzone wydaniem odpowiedniego dekretu. W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2012 roku, który przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, wszystkie Siostry Uczennice Krzyża otrzymały tekst znowelizowanych konstytucji Wspólnoty. Uroczystego nadania konstytucji Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża dokonał Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej w tym dniu, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, o godz. 18.00. Znowelizowane Konstytucje Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża zaczną odwiązywać od dnia 25 marca 2012 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dwudziestą rocznicę ustanowienia bullą Błogosławionego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniæ Populus Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Staną się one regułą życia sióstr oraz przyczynią się do dynamicznego, duchowego i organizacyjnego rozwoju nowego Zgromadzenia.
Księdzu Arcybiskupowi konstytucje przedstawiły:
s. Helena Christiana Mickiewicz, założycielka Wspólnoty
s. Lucyna Ancilla Krysmalska, przełożona generalna
s. Barbara Maksymiliana Maciejewska, pierwsza siostra we Wspólnocie
s. Elżbieta Emmanuela Sikorska, delegatka Kapituły Generalnej
s. Magdalena Agata Łukasik, delegatka Kapituły Generalnej
Podczas prac kapituły, od strony prawnej pomocą siostrom służył ks. dr Andrzej Maćkowski - sekretarz Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.
(oprac. ks. dr S. Zyga, Szczecin)

Odsłon: 3001
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin