Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

LUTY 2012

03.02.2012 r. – w Łobzie rozpoczęły się uroczystości z okazji 10-lecia istnienia powiatu łobeskiego. Mszę św. w kościele pw. NSPJ, która zainaugurowała obchody, odprawił ks. abp A. Dzięga. Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich samorządowców oraz ich rodzin. Mszy św. oprawę muzyczną nadała młodzież z Zespołu Szkół Gimnazjalnych oraz zespół powiatowy „SunDayLove”. Następnego dnia Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców powiatu łobeskiego odprawił bp M. Kruszyłowicz. Reformę administracji obok trzech innych fundamentalnych reform dla naszego państwa wprowadził rząd Jerzego Buzka, który był premierem w latach 1997–2001. W skład powiatu łobeskiego wchodzą gminy miejsko-wiejskie (Dobra, Łobez, Resko, Węgorzyno), gminy wiejskie (Radowo Małe), miasta (Dobra, Łobez, Resko, Wegorzyno). Komitet Honorowy obchodów dziesięciolecia powiatu łobeskiego utworzyli: Antoni Gutkowski, Tadeusz Jóźwiak, Halina Szymańska, Ryszard Brodziński, Wiesław Bernacki, Marian Płóciennik, ks. Grzegorz Kalamarz, proboszcz parafii pw. MB Szkaplerznej z Radowa Małego.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)03-05.02.2012 r. - w Niechorzu odbył się wyjazd integracyjny dla młodzieży skupionej w wolontariacie Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach. Opiekunami wyjazdu byli ks. Sylwester Marcula, ks. Paweł Wiśniewski oraz p. Magdalena Halak. Celem zgrupowania było poznanie się i nabranie sił do wspólnej pracy w organizacji Dni Młodych. Młodzież chętna do współtworzenia Dni Młodych ma poznać siebie, aby tym efektywniej pomagać w organizacji Dni Młodych w Gryficach. Kilkunastoosobowa grupa wyjechała w piątek wieczorem do budynku Szkoły Podstawowej w Niechorzu. Spotkanie rozpoczęło się wspólnymi nieszporami i kolacją. Następnie uczestnicy poznawali się nawzajem poprzez zabawy integracyjne. Na zakończenie dnia odmówiono kompletę. Następnego dnia młodzież poznawała cechy dobrego wolontariusza oraz odpowiadała na pytanie kim właściwie jest wolontariusz. Przez wspólna zabawę w „Wioskę Kaku” młodzi ludzie zauważyli że nie można traktować innych jak gorszych od siebie. Po obiedzie wszyscy udali się na spacer brzegiem Morza Bałtyckiego. Centralnym punktem dnia była Eucharystia sprawowana przez ks. Sylwestra Marculę. Po kolacji młodzież bawiła się w kalambury odgadując religijne przysłowia. Dzień zakończono wspólnym odmówieniem komplety. W ostatnim dniu wyjazdu wolontariusze spotkali się na wspólnej niedzielnej jutrzni. Następnie młodzież podsumowując spotkanie dzieliła się przeżyciami. Wyjazd zakończyła Eucharystia sprawowana w kościele mariackim w Gryficach.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

05.02.2012 r. - o godzinie 21.00, w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie odbył się koncert Jana Budziaszka i Janusza Saługi. Głównym celem organizacji koncertu była obrona życia ludzkiego. Patronat nad wydarzeniem objął Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Od blisko 20 lat Jan Budziaszek i Janusz Saługa muzykują w duecie. Świetnie rozumiejąc się na scenie śpiewają o tym , co w ich życiu najważniejsze, tworząc w trakcie swoich występów niepowtarzalną atmosferę. Jan Góra OP: "Od lat przyjeżdżał (Janusz Saługa) do Hermanic na nasze zgrupowania młodzieżowe i stał się niezbywalną ich cząstką. A co nam dawał? Piosenkę przez siebie skomponowaną, liryczną, delikatną, jakby nie z tego świata, raczej ze świata marzeń, świata dzieciństwa. Z tego dobrego, lepszego, niezagrażającego nikomu świata. Jakby do niego nie docierało, że świat może być zły, drapieżny, złośliwy, że ludzie mogą być okrutni. Janusz Saługa zapraszał nas zawsze do swojego nieba, w którym nie jest może za głośno, ale w którym jesteśmy u siebie. Zamieszkać w sercu, nie w betonie, to sztuka i niebo według Janusza. Piosenki Janusza leczą samotność, tę najokrutniejszą z chorób naszych czasów. Przypominają o sprawach najprostszych, z których składa się życie: o modlitwie, zapachach, domu, przyjaźni, ogrodzie czy drzewku."
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

9.02.2012 r. - o niezwykłym pątniczym Szlaku Jakubowym powiedziano już w ostatnich latach bardzo wiele w związku z odrodzeniem ducha wędrowania do sanktuarium tego wielkiego Apostoła w hiszpańskim Santiago de Compostela. Liczne inicjatywy odnowienia różnorodnych szlaków opisywane były już na naszych łamach. Relacjonowaliśmy także trud pielgrzymowania do tego świętego miejsca kapłanów naszej archidiecezji oraz osób świeckich. Jednak sporo jest jeszcze odcinków szlaku, które wymagają historycznego przypomnienia i odnowienia. Dlatego radością napawa niedawna konferencja, która 9 lutego 2012 roku odbyła się w Gross Pinnow, niedaleko Schwedt. Główną problematyką tego inauguracyjnego spotkania była kwestia „Rewitalizacji szlaku pielgrzymkowego Szczecin – Berlin, jako centralnego polsko – niemieckiego połączenia z europejską siecią szlaków pielgrzymkowych”. Ten długi tytuł wskazuje już z samej natury na charakter tego spotkania, które zgromadziło bardzo duże grono osób zafascynowanych odrodzenia tego szlaku oraz tych, którzy mogą się do tego przyczynić w sposób formalny. Jak podkreślono we wstępie do dyskusji: „Spotkanie inauguracyjne ma stanowić forum do rozmów między zainteresowanymi przedstawicielami organów administracji publicznej, kościelnymi radami parafialnymi, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami, w celu wstępnego zapoznania się z ideą rewitalizacji dalekodystansowych turystycznych szlaków pieszych i pielgrzymkowych”. W trakcie spotkania, w którym uczestniczył ks. Paweł Ostrowski, prezes Fundacji Szczecińska i wytrwały pielgrzym oraz przedstawiciele rad parafialnych min. z Gryfina i Chojny przypomniano, że w dotychczasowej europejskiej sieci tras pielgrzymkowych brak jest istotnej części odcinka połączenia północnej Polski i terenów północno-wschodnich Niemiec. Historyczną podstawą jest stworzona przez Ehrharda Etzlauba z Norymbergii, około roku 1500 r. mapa szlaków pielgrzymkowych prowadzących do Rzymu. W związku z tym pojawił się pomysł dotyczący rewitalizacji średniowiecznych szlaków pielgrzymkowych i zamknięcia luki między Szczecinem a Berlinem. W tym kontekście bardzo ciekawie zabrzmiały referaty prof. dr Ulricha Knefelkampa o „Średniowiecznych szlakach pielgrzymkowych i pątniczych w Brandenburgii oraz na Pomorzu do Rzymu“, jak również dr Hartmuta Kühne, który przedstawił temat: „Szczecin, jako duchowe miejsce pielgrzymek w średniowieczu”. Wskazano także w wystąpieniach dr Pawła Migdalskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego czy pastora Justusa Werdina z Geiffenbergu koło Angermunde na to, że średniowieczne trasy pielgrzymek przebiegały wzdłuż głównych szlaków handlowych, tak zwanych wojskowych i handlowych traktów. Z upływem lat zostały one rozbudowane na szosy, drogi komunikacji dalekobieżnej, tak, więc obecnie należy ponownie odszukać historyczny przebieg szlaków pieszych. Z drugiej zaś strony reaktywacja szlaków pielgrzymkowych i pątniczych pozwoliłaby na przybliżenie naszego regionu jego mieszkańcom oraz odwiedzającym go oraz jeszcze ściślej pochylić się przy rewitalizacji nad ich wymiarem ekumenicznym. W drugiej części spotkania skupiono się na poszczególnych miejscach, które staną się przystankami na nowym szlaku. Należą do nich oczywiście Szczecin, później Kołbaskowo, Gartz, Angermunde, klasztor Chorin, Eberswalde, Bernau oraz land Berlin. Spotkanie w niemieckim Gross Pinnow staje się początkiem ważnego wyzwania, które realizowane wspólnie przez obie strony doprowadzić powinno do ważnego ubogacenia nowym etapem istniejącego już Szlaku Jakubowego.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

13.02.2012 r. – w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Seledynowej rozpoczął się jedenasty Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej, nad którym patronat objął ks. abp A. Dzięga. Przegląd trwał do 15 lutego, a wzięły w nim udział zespoły z 19 szkół. Oprócz reprezentantów Szczecina, wystąpili uczniowie z Stargardu Szczecińskiego, Gryfina, Golczewa, Radowa Małego i Dębna. Organizowane przeglądy teatralne mają na celu przygotowanie zespołów dziecięcych do aktywnego włączenia się w rekolekcje wielkopostne, rozpowszechnianie tekstów o tematyce religijnej, ukazywanie wartości chrześcijańskich w sztuce teatralnej, umożliwienie dzieciom wyrażania treści w sposób pełen ekspresji i kształtowanie woli wyboru dobra. Spektakle mogły trwać tylko 20 minut, a dekoracje miały charakter bardzo symboliczny. Przedstawienia niejednokrotnie nawiązywały do przypowieści Chrystusa. Uczniowie SP nr 45 dokonali inscenizacji przypowieści o Synu Marnotrawnym. W wielu przedstawieniach posługiwano się językiem, którym mówi współczesna młodzież. Finałowe spotkanie przeglądu odbyło się 28 lutego w auli Pałacu Młodzieży. Nagrody i wyróżnienia za przedstawienia, scenografię, plakaty teatralne i dla wyróżniających się aktorów wręczał bp M.B. Kruszyłowicz. Tradycją finałowych spotkań są występy nagrodzonych. Spektakle Stwarzanie świata SP Towarzystwa Salezjańskiego i Zostawić..., by pójść za Nim Gimnazjum nr 31 z Zespołu Szkół nr 13 wzbudziły duże uznanie widzów.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

17-18.02.2012 r. - kolejne czuwanie w szkole bł. Jana Pawła II odbyło się w nocy z 17 na 18. lutego 2012 r. w domu wspólnoty sióstr Uczennic Krzyża w Szczecińskim Stołczynie. Na czuwanie przyjechało około 60 młodych ludzi. Mimo zimowej aury kaplica, którą, na co dzień wypełnia modlitwa zakonnic, stała się jakby górą, na której podczas uwielbienia Boga stanął między nami Pan Jezus. Z radością przybyliśmy najpierw na wspólną modlitwę przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II, a także z wytęsknieniem siebie samych, gdyż każde kolejne spotkanie umacnia nasze więzi i zawiązuje piękne przyjaźnie. Naszymi przewodnikami w wierze posłużył się Bóg w osobach naszych duszpasterzy: księży Krzysztofa i Przemysława Pokorskich ze Szczecina, ks. Daniela Sacika z Kamienia Pomorskiego, ks. Pawła Wiśniewskiego z Gryfic, oraz ks Macieja Babickiego z Barlinka, którzy przybyli na spotkanie z powierzonymi sobie w parafiach młodymi chrześcijanami. Tematem przewodnim tejże nocy było ukazanie bł. Jana Pawła II, który uczynił dekalog drogowskazem swojego życia, a co przedstawił w różnych momentach jego posługi na stolicy św. Piotra, ks. Krzysztof w przepięknej konferencji. W Apelu Maryjnym, konferencji, Eucharystii i spowiedzi świętej mogliśmy wszyscy umacniać naszą wiarę i odnawiać przymierze z Bogiem, by silniejszymi wracać do naszej codzienności. Młodzież miała okazję pracować w grupach, gdzie zastanawiali się na d wypełnianiem dekalogu w swoim życiu. Po Mszy świętej ks. Daniel odczytał słowo, które skierował do nas ks. kard. S. Dziwisz, wyrażając wdzięczność za pochylenie się nad nauczaniem naszego błogosławionego Rodaka. Czuwania nocne dają także nam wszystkim, szansę pełniejszego przygotowania się do udziału archidiecezjalnych dni młodych, które już w maju odbędą się w Gryficach. Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30.
(oprac.: ks. mgr M. Babicki, Barlinek)

19.02.2012 r. – w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Policach, podczas wieczornej Mszy św., ks. abp A. Dzięga poświęcił organy parafialne. Instrument ma 55 głosów. Jego początki organów sięgają 1944 r. Wtedy zostały po raz pierwszy poświecone w Szwajcarii. Organy w obecnej formie zostały unowocześnione, przebudowane i dopasowane do kształtu kościoła. Tymi żmudnymi pracami kierował Waldemar Wasilewski. Instrument posiada trzy klawiatury ręczne i jedną klawiaturę nożną. Przy organach zasiadł Bartłomiej Pudło, który zagrał wybrane utwory klasycznej muzyki religijnej. Prezentacja muzyczna okazała wysoką jakość instrumentu. Uroczystość zgromadziła przy Chrystusowym ołtarzu bardzo wielu wiernych. Mszę św. koncelebrowało liczne grono zaproszonych księży. Byli wśród nich m.in. tacy, którzy pracowali w parafii, bądź z niej się wywodzą. Do Polic przyjechali: poprzedni proboszczowie parafii: ks. Kazimierz Treder, ks. Jan Kazieczko, ks. Leszek Konieczny oraz ks. Krzysztof Krawiec, o. Andrzej Dołęga OP.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

22-29.02.2012 r. - w pierwszych dniach Wielkiego Postu parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzycy gościła krzyż Dni Młodych. Krzyż ten peregrynuje po dekanacie Gryfickim. Od środy popielcowej 22 lutego 2012 roku wygłoszone były również rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Franciszek Moździerz, rezydent z Trzebusza. W naukach rekolekcjonista wskazywał na krzyż jako narzędzie zbawienia. To kolejna parafia, która gości Krzyż Archidiecezjalnych Dni Młodych.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

24.02.2012 r. - w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach odbyło się wielkopostne nocne czuwanie dla młodzieży. Podczas spotkania odbyły się również warsztaty muzyczne, które mają stworzyć scholę śpiewającą na Dniach Młodych w Gryficach. Na czuwanie przybyło około 30 młodych ludzi z Gryfic i okolic, a także ze Szczecina. Czuwanie rozpoczęło się w kościele o godz. 21.00. Po krótkim przywitaniu młodzież uczestniczyła w drodze krzyżowej poprowadzonej przez ks. Waldemara Piątka i ks. Pawła Wiśniewskiego. Następnie pani katechetka Magdalena Halak przygotowała posiłek i gorącą herbatę dla wszystkich. Potem katecheta Akadiusz Dalewski wyświetlił młodzieży film o chwaleniu Boga przez śpiew i taniec. Na drugi dzień po porannej modlitwie młodzież pracowała w grupach. Grupa muzyczna uczestniczyła w warsztatach muzycznych prowadzonych przez ks. Waldemara Piątka, który podjął się organizowania scholi na nadchodzące Dni Młodych w Gryficach. Do tej grupy dołączyła także schola z Gryfic, prowadzona przez pana Jacka Białka. Inna grupa pod nadzorem ks. Sylwestra Marculi zajęła się przygotowaniem ozdób świątecznych na zbliżające się święta wielkanocne. To kolejne spotkanie, mające na celu przygotowanie młodzieży do zbliżających się dużymi krokami Archidiecezjalnych Dni Młodych, które odbędą się w Gryficach w dniach 1-3 maja 2012 roku.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

25.02.2012 r. - Mszą Świętą pod przewodnictwem Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi rozpoczęła się w koszalińskie katedrze, pierwsza sesja plenarna Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Homilię wygłosił Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt. Mszę Świętą koncelebrowali wszyscy biskupi z terenu metropolii i ponad 50 kapłanów. Po Eucharystii obrady przeniosły się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Przedmiotem obrad jest ujednolicenie prawa diecezjalnego w poszczególnych diecezjach, wyzwania duszpasterskie oraz refleksja nad wspólnym dziedzictwem duchowym i historycznym. W posiedzeniu uczestniczyli biskupi trzech diecezji: szczecińsko–kamieńskiej, zielonogórsko–gorzowskiej i koszalińsko–kołobrzeskiej oraz blisko 80 osób zaangażowanych w prace synodalne. „Synod metropolitalny to wydarzenie nie tylko religijne, czy kościelne, ale też społeczne, kulturowe i historyczne dla duchowych dziejów tej ziemi” – podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami inicjator synodu abp Andrzej Dzięga. „Na całym Pomorzu Zachodnim jest ten sam syndrom-popegeerowskich terenów, biedy, apatii, strukturalnego bezrobocia, masowych migracji ludzi, starzenia się społeczeństwa. Będziemy musieli razem szukać rozwiązań tych problemów, wspierać w inicjatywach, by odpowiedzieć na potrzeby naszych wiernych, bo oczekiwanie jest- co Kościół może zrobić w lokalnej społeczności” - tłumaczy w rozmowie z KAI bp pomocniczy diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko. W prace Synodu prowincjalnego zaangażowani są też świeccy eksperci, którzy zdaniem abp. Dzięgi wnoszą w prace swoją wiedzę, doświadczenia, „swoje zapasy sił i rezerwy nadziei”. „Jest wiele inicjatyw w parafiach, w środowiskach młodzieżowych, rodzinnych, nauczycielskich, kulturowych podejmowanych przez duchownych i świeckich - takich dobrych, Bożych szaleńców, którzy chcą taki ferment pozytywny czynić, przyciągając do siebie nie tylko gorliwych katolików, ale po prostu zwolenników tych dzieł i bądźmy razem w tej dobrej robocie”- uzasadniał abp. Hierarcha jednocześnie zastrzegł, że ten synod nie zastąpi inicjatyw oddolnych, parafialnych, w ośrodkach miejskich, natomiast chce pomóc we współpracy tych trzech diecezji. Praca synodu odbywa się w czterech komisjach zwanych "Wspólnota Kościoła", "Posługa nauczania", "Posługa uświęcania" i "Posługa pasterzowania". Efekty prac komisji będą przedstawiane na sesjach plenarnych. Planuje się zwołanie jeszcze dwóch sesji roboczych. Kolejne spotkanie odbędzie się w Szczecinie. Na końcu zespół redakcyjny zredaguje owoce synodu i przekaże to do aprobaty Stolicy Apostolskiej. Synod potrwa 2-3 lata, a jego kontynuacją będą synody diecezjalne. Podczas obecnej sesji plenarnej analizowany był dokument opracowany przez komisję synodalną, której tytuł brzmi „Wspólnota Kościoła metropolitalnego”. Treścią tego dokumentu jest wskazanie miejsca w Kościele prezbiterów, osób konsekrowanych i osób świeckich. „W ramach metropolii przygotowujemy liderów do pracy w parafiach, a także osoby świeckie do stałego diakonatu, którzy będą wspierać kapłanów w pracy parafialnej. Rozważamy, by te przygotowania prowadzić przy wydziale teologicznym” - poinformował promotor synodu ks. dr hab. Kazimierz Dullak z diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej. Sesja inauguracyjna synodu miała miejsce w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim 22 stycznia 2010 r. Od tamtej pory trwały prace w komisjach i zespołach eksperckich. To pierwszy Synod Metropolitalny w dziejach tych trzech diecezji i drugi synod metropolitalny zwołany w Polsce po II wojnie światowej. Pierwszy taki synod został zwołany w metropolii krakowskiej w 1971 r.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)

27.02.2012 r. - w Czelinie koło Mieszkowic odbyły się uroczystości upamiętniające 67-tą rocznicę postawienia pierwszego słupa granicznego nad Odrą. 27 lutego 1945 r. żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego postawili pierwszy słup graniczny nad Odrą, który został zrobiony przez żołnierza-cieślę z Wołynia. Na słupie umieszczono tabliczkę z piastowskim orłem i napisem „Polska”, oraz drogowskazy do Berlina i Warszawy. W południe w kościele pw. NMP Częstochowskiej ks. Marek Szczucki odprawił rocznicową Mszę św. Po Eucharystii uczestnicy przeszli pod pamiątkowy obelisk. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele lokalnych władz, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, kombatantów i placówek oświatowych. Tak jak w latach poprzednich o doświadczeniach II wojny światowej i losach powojennego osadnika opowiadał żołnierz batalionu Adam Niedźwiecki. Było to cenne świadectwo, a młodzież wysłuchała go z zainteresowaniem.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)Odsłon: 11007
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin