Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, tom II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012,

Recenzowana praca stanowi kontynuację pierwszego tomu dotyczącego zakonów w czasach PRL. Ten drugi tom został poświęcony przede wszystkim polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989 odnośnie do działalności społecznej i duszpasterskiej zakonów męskich. […] Ks. dr hab. Dominik Zamiatała ujął prezentowaną problematykę fachowo, zgodnie z zasadami nauk historycznych, nie zamykając przy tym pola do dalszych spostrzeżeń i przemyśleń. Jego opracowanie jest dysertacją rzetelną i nowatorską. Autor dał materiał do wielu naukowych przemyśleń i analiz. Dysertacja niniejsza pozwala lepiej ocenić działania władz nie tylko wobec zakonów, ale także znaczenie tych działań podejmowanych w tamtym okresie dla ograniczenia i wyeliminowania Kościoła z przestrzeni społecznej i zamknięcia go w przysłowiowej „kruchcie kościelnej”. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań autor ustalił, że ta polityka nie była jednolita, ale ewoluowała od polityki wspierania w pierwszych latach powojennych poprzez politykę totalnej dyskryminacji, próbę likwidowania różnorodnej działalności zakonów, szykanowania i ograniczania ich w tym zakresie, po politykę nieprzeszkadzania i wykorzystania do swoich, z góry przyjętych celów.
Z recenzji ks. dr. hab. Waldemara Żurka

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała (ur. 1967) – klaretyn, wykładowca na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Napisał m.in.: Caritas: działalność i likwidacja organizacji 1945–1950. Jest autorem wielu artykułów na tematy historyczne, a także haseł w Encyklopedii „Białych Plam”.

SPIS TREŚCI

Cz. II
Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989

Wstęp

Duszpasterstwo w kraju

1. Duszpasterstwo parafialne
2. Nauczanie religii
3. Budownictwo sakralne
4. Działalność kaznodziejska
5. Duszpasterstwo młodzieży
6. Sanktuaria
7. Duszpasterstwo specjalistyczne

Praca wśród Polaków za granicą i na misjach

1. Duszpasterstwo polonijne
2. Misje zagraniczne

Działalność społeczna

1. Szkolnictwo zakonne
2. Praca opiekuńczo-wychowawcza i charytatywna
3. Działalność wydawnicza

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób
Indeks miejscowości

Odsłon: 9252
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin