Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

MAJ 2012

28.04-03.05.2012 r. - Ludzkie życie jest ciągłym pielgrzymowaniem. Od chwili narodzin rozpoczynamy nieustanną wędrówkę, która doprowadzić ma nas do wiecznego zakończenia. W to doczesne kroczenie wplatają się wszystkie wydarzenia składające się na dziedzictwo życia. Nie zawsze są one radosne, pozytywne. Każdemu człowiekowi zdarzają się także liczne słabości. Wielkość człowieka poznaje się jednak wtedy, gdy potrafi się podnieść ze swych upadków by od tej pory dawać szlachetne świadectwo swego życia. Jednym z najpiękniejszych aspektów tej walki ze sobą jest sfera trzeźwości i abstynencji.
Drugi już raz tej niezwykłe istotnej intencji poświęcona była Piesza Pielgrzymka Trzeźwości, która w sobotę 28 kwietnia wyruszyła z Gryfina tak by na 3 maja dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Historia tej jakże cennej pielgrzymki sięga już 20 lat, gdy najpierw wyruszała ona z Witnicy w diecezji zielonogórskiej – gorzowskiej a później rozszerzona została o Dębno Lubuskie. Uczestniczący w niej przedstawiciele ruchów trzeźwościowych ze Szczecina i Gryfina podjęli inicjatywę, aby początek drogi wiodącej do Matki Bożej następował z Gryfina. Pierwsze, ubiegłoroczne doświadczenie wspólnotowej drogi sprawiło, że w tym roku jeszcze większa grupa trzeźwiejących alkoholików oraz członków ich rodzin podjęła trud pieszego, pięciodniowego pielgrzymowania. Warto dodać, że na każdym kolejnym etapie przybywa pielgrzymów tak, że w ostatnim dniu do Rokitna przybywa grupa już blisko 400 osobowa!
Eucharystii na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył ks. Kan. Henryk Grządko –diecezjalny duszpasterz trzeźwości w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w asyście ks. Kan Stanisława Helaka, proboszcza parafii Narodzenia NMP w Gryfinie, który także wygłosił Słowo Boże do pielgrzymów. Wskazał w nim na cel pielgrzymowania, na wartość trzeźwego życia oraz na trwałą obecność w naszym życiu Matki Bożej, która tak jak w obrazie w Rokitnie „ cierpliwie słucha i czeka na każdego człowieka szczególnie tego zagubionego”. We Mszy św. uczestniczyli także Henryk Piłat – burmistrz Gryfina, Jerzy Miler – wicestarosta oraz Jan Podleśny – radny powiatowy, przyjaciel ruchu abstynenckiego.
Wzruszającym akcentem Mszy św. były dwa wystąpienia trzeźwiejących alkoholików – organizatora Henryka oraz Marka, który dał świadectwo swego wychodzenia z uzależnienia, mówiąc, że: „modlić się będzie za wszystkich, którzy jeszcze cierpią, bo nie potrafią odnaleźć w sobie łaski do powstania. Idę do Rokitna, podejmuję ten trud by pokazać, że można żyć bez picia oraz że możliwe jest nawrócenie z największego nawet ludzkiego upodlenia, jakim jest alkoholizm. Podnoszę wysoko głowę, by pokazać, że mam siłę do trwania w abstynencji i że taki świat jest piękny a w nim odnajduje prawdziwe szczęście”.
Piesza Pielgrzymka Trzeźwości z Gryfina do Rokitna przebiegła w tym roku pod hasłem: „ Trzeźwość – Rodzina”. To znamienne słowa, które w trakcie drogi rozważane były w czasie głoszonych konferencji ascetycznych. Jest to także orędzie, które skierowane jest do wszystkich rodzin, aby naczelną wartością ich życia stało się właśnie życie w trzeźwości. Przez abstynencję niewielu dojść możemy do trzeźwości wszystkich. Niech to piękne świadectwo tegorocznych pielgrzymów wpłynie na zahamowanie tragedii, jaką jest alkoholizm naszego narodu.

(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)05.05.2012 r. – W Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie święcenia w stopniu diakona z rąk Ks. Bp. M.B. Kruszyłowicza przyjęło 9 alumnów: Maciej Błaszkowski (par. św. Kazimierza w Szczecinie), Paweł Bonkowski (par. św. Katarzyny w Goleniowie), Tomasz Kałuża (par. św. Antoniego Padewskiego w Szczecinie), Paweł Kołodziejski (par. św. Mateusza Apostoła w Starogardzie Gdańskim), Maciej Kowalski (par. Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach), Dariusz Krawczyk (Instytut Świętej Rodziny), Marcin Rolnicki (par. NSPJ w Świnoujściu-Przytorze), Rafał Stachowiak (par. Świętej Rodziny w Szczecinie), Łukasz Śliz (par. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach). Świecenia poprzedziły rekolekcje, które odbyły się od 29 kwietnia do 4 maja w klasztorze Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Rekolekcje prowadził ojciec duchowny ks. dr Wojciech Zimny. Greckie wyrazy diákonos i diakonia pochodzą od diakonéin – „służyć”, używanego w sensie zarówno religijnym, jak świeckim. Starożytna tradycja (św. Ignacy z Antiochii) widzi w „siedmiu”, o których mówi Księga Dziejów Apostolskie (6, 1n), pierwszych diakonów.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

08.05.2012 r. – ks. abp Metropolita Andrzej Dzięga wziął udział w uroczystościach 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbyły się na Cmentarzu Centralnym. Pod pomnikiem Braterstwa Broni złożono kwiaty, odczytano Apel Poległych. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz, kombatantów, harcerzy i uczniów szczecińskich szkół. Modlitwy zanoszono za wszystkich poległych, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu, otrzymali łaskę wiecznego pokoju. II wojna światowa była czasem wyjątkowej w dziejach martyrologii chrześcijan. Doprowadziły do niej antyewangeliczne ideologie, przed którymi ostrzegał już papież Pius XI. W encyklikach Mit brennender Sorge i Divini Redemptoris namiestnik Chrystusowy jednoznacznie potępił nazizm i komunizm.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

10.05.2012 r. - najświętszym skarbem każdego narodu jest zawsze hymn państwowy. W tej pieśni odzwierciedla się duch narodu, dostrzega się miłość do Ojczyzny. W tych patriotycznych strofach zawiera się pełnia uczucia do Ojcowizny. Każdy hymn naznaczony jest szacunkiem, dumą i honorem. Polacy są dumni z tego, że ta powstała w 1797 roku Pieśń Legionów Polskich stała się hymnem, który jednoczył wszystkich w chwilach radosnych i smutnych. To właśnie hymn dodawał nadziei, siły i odwagi. W ogromna wdzięcznością przyjąć należy głęboką w swojej treści inicjatywę, która doprowadziła do tego, że 10 maja, 2012 r. w Gryfinie odbyła się konferencja historyczna poświęcona szeroko rozumianej wartości polskiego hymnu oraz jego kontekstowi w walce narodowo – wyzwoleńczej.
Gryfińskie spotkanie stało się kanwą rozpoczętego dzień później IV Rajdu Szlakiem Hymnu „ Przejdziem Wisłę, Przejdziem Wartę". Jest to już czwarty etap realizacji wieloletniego projektu "Poznajemy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego", którego głównym celem jest popularyzacja Hymnu polskiego i chęć bliższego zapoznania młodzieży z symbolami narodowymi Polski. „Od 2008 roku realizowany jest - jak mówi główny organizator konferencji i rajdu ks. Jan Zalewski, kapłan naszej archidiecezji, obecnie proboszcz w Haderslev w Danii: wieloletni program, w którym poprzez rajdy motocyklowe i ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolonej można poznać osoby i wydarzenia z historii Polski, które wpisują się w tą nieśmiertelną pieśń poprzez swoje życie dla Rzeczpospolitej Polskiej. Motywem, jaki skłonił mnie do podjęcia projektu poznania Mazurka Dąbrowskiego, było odkrycie, że jestem proboszczem w Haderslev (dawniej Hadersleben) w Danii w miejscu gdzie stacjonowały wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez ówczesnego Wojewodę Ruskiego Stefana Czarnieckiego, które dokonały słynnego i legendarnego „ rzucenia się przez morze” na wyspę Als w Sønderborgu 14 XII 1658 r., Jaka jest historia wyprawy do Danii? Jaka była trasa i co się wydarzyło podczas tej ekspedycji? Aby to poznać zorganizowany został rajd motocyklowy oraz 14 grudnia 2008 roku jubileusz 350 lat na zamku w Sønderborgu. Podobna uroczystość odbyła się w Poznaniu oraz zakończenie jubileuszu 30 listopada 2009 roku w Gryfinie. Wiemy, co znaczą słowa „Jak Czarniecki do Poznania...”, ale, np., dlaczego mamy przejść najpierw Wisłę i potem Wartę? Jaki ma związek w Pieśni Legionów Tadeusz Kościuszko i słowa Jeszcze Polska nie umarła? Temu celowi służyła gryfińska konferencja – dodaje ks. Jan Zalewski.
Podczas spotkania w Gimnazjum w Gryfinie licznie zebrani słuchacze wysłuchali min. referatów na temat: „ Wojna i pokój w stosunkach polsko – brandenburskich w XVII wieku” prof. E. Opitza z Hamburga, „Pieśni patriotyczne i maryjne w literaturze polskiej” – dr Adrianny Suszek, „ Maryja Królowa Polski w muzyce polskiej” – ks. Kan. dr Zbigniewa Woźniaka, „ Madonny kresowe” dr Marty Trojanowskiej. Końcowym akcentem konferencji były połączone wystąpienia Oksany Bigun i ks. Krzysztofa Panasowca na temat obecnego w ołtarzu głównym kościoła Mariackiego w Gryfinie obrazu „ Hołd Stanów”, autorstwa Stanisława Kaczora – Batowskiego, który został przywieziony po wojnie przez ks. Jana Palicę oraz przybyłych do Gryfina repatriantów z Kałusza.
Nazajutrz w kościele Narodzenia NMP w Gryfinie sprawowana była uroczysta msza św. na rozpoczęcie Rajdu Motocyklowego szlakiem kontekstu historycznego hymnu. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz - metropolita mińsko – mohylewski. Wraz z nim koncelebrowali min. ks. bp Antoni Dziemianko, nowo mianowany ordynariusz diecezji w Pińsku, ks. Kan Br. Kozłowski, ks. Andrzej Steckiewicz, ks. Jan Zalewski i ks. prof. Wiesław Dyk. W Eucharystii uczestniczyli także motocykliści, którzy zostali na końcu mszy św pobłogosławieni i serdecznie pożegnani przez mieszkańców Gryfina. Podczas ponad dwutygodniowego rajdu duża rzesza motocyklistów odwiedziła ważne dla polskiej historii miejsca takie jak: Poznań, Warszawę, Grodno, Nowogródek, Baranowicze, Orszę, Smoleńsk, Katyń, Moskwę, Twer, Miednoje, Ostaszków, Wielkie Łuki, Wilno, Augustów, Waszetę, Gdańsk, Wdzydze i Rekownicę.
(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

10.05.2012 r. - od odprawienia Mszy św. w kościele pw. św. Kazimierza w Policach rozpoczęły się jedenaste obchody Dnia Godności Osób Upośledzonych Umysłowo. Dzień Godności zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe w Policach. W uroczystej Mszy św., którą sprawował ks. dziekan Waldemar Gasztkowski, wzięli udział przedstawiciele władz Polic i Szczecina, pracownicy stowarzyszenia, wolontariusze, dziennikarze, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po Mszy św. wszyscy przeszli ulicami miasta do siedziby Stowarzyszenia, która mieści się przy ul. Korczaka 55. W ramach obchodów ks. Jarosław Cieplichiewicz poświęcił teren, na którym zostanie wybudowany Dom Samopomocy. Warto podkreślić, że Polickie koło Stowarzyszenia co roku łączy obchody tego dnia z Eucharystią.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

12.05 2012 r.- w kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach odbyło się już szóste spotkanie ministrantów byłych i obecnych. O godz. 15.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył obecny opiekun ministrantów ks. Paweł Wiśniewski. Słowo Boże wygłosił były opiekun ministrantów ks. Stanisław Malczewski TChr, obecnie pracujący w Stargardzie Szczecińskim. W homilii ks. Stanisław wspominał pracę z ministrantami kilkadziesiąt lat temu w Gryficach. Przed błogosławieństwem pocieszające i krótkie słowo powiedział ks. Dziekan Jerzy Sosna, który cieszył się ze spotkania ministrantów i życzył wszystkim dobrej zabawy.
Po Mszy wszyscy udali się na gryficką strzelnicę LOK „Baszta”, aby tam posilić się i rozegrać turniej w strzelectwie sportowym w dwóch kategoriach: w kategorii karabinka pneumatycznego i pistoletu pneumatycznego. Na koniec spotkania rozdano puchary i okolicznościowe pamiątki a także zrobiono pamiątkowe zdjęcie.
To trzecie spotkanie ministrantów gryfickich w strzelnicy, a szóste w ogóle organizowane przez ministrantów seniorów: Henryka Chmiela i Władysława Siemaszko. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i zabawę.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Gryfice)

13.05.2012 r. – W szczecińskim Karmelu rozpoczęły się obchody 400-stu lat obecności Karmelitanek Bosych w Polsce. Wieczorem zostały odmówione Nieszpory, po nich ks. dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Grzegorz Wejman wygłosił referat Posługa Sióstr zakonnych na Pomorzu Zachodnim. Następnie wspomnienie o śp. Matce Teresie od Niepokalanego Serca Maryi wygłosił ks. dr Jan Mazur. Obchody zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwała do północy. 27 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego odprawiono dziękczynną Mszę św. za 400 lat obecności sióstr Karmelitanek Bosych w Polsce. W sobotę, 16 czerwca, będzie sprawowana Eucharystia w 15-tą rocznicę śmierci Matki Teresy od Niepokalanego Serca Maryi. Główna uroczystość ogólnopolska odbyła się 24 maja w Krakowie. Mszę św. odprawił generał Zakonu Karmelitów Bosych o. Saverio Cannistra. Jubileusz stał się okazją do podjęcia inicjatyw duszpasterskich, kulturalnych i naukowych. W klasztorach sióstr trwa peregrynacja ikony św. Teresy od Jezusa. Do Polski karmelitanki przybyły z inicjatywy swych współbraci Karmelitów, którzy wystosowali zaproszenie do Belgii, ponieważ tamtejsze klasztory zostały założone przez najbliższe współpracownice św. Teresy od Jezusa. Pierwsze siostry przyjechały do Krakowa w maju 1612 r.
(oprac.: ks.mgr R. Włodkowski, Szczecin)

19.05.2012 r. – W Trzebiatowie odbyły się uroczystości VI rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Macierzyństwa NMP. Już od godz. 9.00 pielgrzymi gromadzili się na placu przed kościołem i w samym Sanktuarium. Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00. Kościół szczecińsko-kamieński reprezentował Ks. Bp M.B. Kruszyłowicz, a celebracjom liturgicznym przewodniczył Ks. Bp Paweł Socha (diecezja zielonogórsko-gorzowska). Uroczystości poprzedziło modlitewne triduum. Na uroczystość przybyły piesze pielgrzymki z parafii, które wchodzą w skład trzebiatowskiego dekanatu. Pielgrzymi wyruszyli z parafii w Cerkwicy, Gosławia, Konarzewa (wyjście z Sadlna), Mrzeżyna, Niechorza i Rewala (wyjście z Lędzina) i Trzebusza. Ponadto na uroczystości pielgrzymi przybyli autokarami i rowerami. Jedną z grup stanowili doradcy Poradnictwa Rodzinnego, którzy zawierzyli swoją pracę Trzebiatowskiej Pani. Obraz Macierzyństwa NMP został namalowany w 1867 r. Sanktuarium w Trzebiatowie erygował 7 października 1996 r. Ks. Abp Marian Przykucki. Koronacji obrazu dokonał w 1996 r. ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Ks. Abp Józef Kowalczyk i Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ks. Abp Zygmunt Kamiński.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

19.05.2012 r. – Ks. Abp Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński odprawił w Koszalinie Mszę św., która wraz z innymi uroczystościami, była centralnym wydarzeniem dziękczynienia za 40-lecie trzech diecezji wchodzących w skład naszej metropolii (archidiecezja szczecińsko-kamieńska, diecezja zielonogórsko-gorzowska, diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Rocznica powołania do istnienia trzech diecezji przypada 28 czerwca. W 1972 r. papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus wyodrębnił z ordynariatu gorzowskiego diecezje, tworzące aktualnie metropolię szczecińsko-kamieńską. Mszę św., którą sprawowano na stadionie Klubu „Gwardia”, koncelebrowali wszyscy biskupi naszej metropolii. Obok ołtarza umieszczono cudowną Figurę Matki Bożej Bolesnej ze Skrzatusza, relikwie świętych: św. Wojciecha bpa i męczennika, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Jana Kantego i bł. Jana Pawła II. Kazanie wygłosił Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak. Mszę świętą Ksiądz Arcybiskup Metropolita zakończył błogosławieństwem, które zostało nadane ze szczególnego upoważnienia papieża Benedykta XVI. Na uroczystość przybyli głównie wierni z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ks. Abp A. Dzięga życzył wszystkim zebranym, „aby Duch Boży prowadził Was przez tę koszalińsko-kołobrzeską, nadmorską, polską ziemię. Idźcie jak zaczyn zdrowia. Idźcie jak lekarstwo dla tej ziemi, dla Polski i dla świata. I takich niech Was Boży Duch prowadzi”. Oprócz uroczystości, które odbyły się w Koszalinie, każda z diecezji organizuje jeszcze we własnym zakresie obchody swojego istnienia.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

24.05.2012 r. - w ramach struktur administracyjnych prezbiterium każdej diecezji funkcjonują kapituły kanonickie, które mają do wypełnienia ważne zadania w warstwie teologicznej, liturgicznej i ewangelizacyjnej. W naszej archidiecezji istnieje obecnie 5 kapituł: katedralna - szczecińska, oraz kolegiackie: kamieńska, stargardzka, myśliborska i od niedawna także wolińska. Jest to najmłodsza kapituła, bowiem powstała 14 września 2008 roku, gdy ustanowił ją śp. Ks. abp Zygmunt Kamiński i obecnie stała się największą pod względem ilości kanoników gremialnych i honorowych. We wspomnienie liturgiczne Maryi, Wspomożycielki Wiernych w kościele pw. Św. Mikołaja w Wolinie odbyła się podniosła uroczystość ustanowienia kolejnych 18 kanoników honorowych tutejszej Kapituły Kolegiackiej.
Wolińska Kapituła Kolegiacka stanowi zespół kapłanów, których podstawowym zadaniem jest sprawowanie „bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim oraz przyczynianie się do uświetniania życia liturgicznego Kościoła, zachowania przepisów liturgicznych i gorliwego uczestnictwa w nich wiernych”. W statucie kapituły oprócz tego fundamentalnego posłannictwa wyliczyć należy także inne zadania, do których należy: wcielanie w życie ducha Soboru Watykańskiego II i nauczania papieskiego, umacnianie wiary i polskości w tej części archidiecezji, budzenie świadomości dziedzictwa historycznego ziemi wolińskiej, roli Kościoła katolickiego na tym terenie. Zalecana jest także kapitule odpowiedzialna kontynuacja dzieła św. Ottona z Bambergu poprzez duszpasterstwo służące nowej ewangelizacji. Dzieło to winno być wypełniane poprzez wspólne modlitwy, uroczyste sprawowanie świąt w czasie roku liturgicznego, które związane są z kultem św. Ottona i św. Mikołaja. Biskup Diecezjalny przyznaje tytuł kanonika Kapituły Kolegiackiej zasłużonym kapłanom, którzy swoją postawą wnieśli wiele cennych akcentów duchowych i duszpasterskich w życie całej wspólnoty diecezjalnej, wyrażając w ten sposób wdzięczność za ofiarna posługę Ludowi Bożemu. W wymiarze duchowym nowi kanonicy wedle statutu „będą jeszcze intensywniej współpracować nad pogłębieniem ducha wiary i dziełem ewangelizacji a poprzez zachowanie wspólnoty modlitwy i działań duszpasterskich staną się ważnym znakiem kościoła i Jego Głowy Chrystusa, w świecie, któremu dzisiaj szczególnie potrzeba zewnętrznych oznak ludzi wierzących”.
Uroczystość instalacji nowych kanoników honorowych miała miejsce w ważnym historycznie kościele św. Mikołaja w Wolinie, który przeżywa jubileusz 25 lecia podjęcia decyzji o jego odbudowie, co zaowocowało poświęceniem tej monumentalnej świątyni 15 X 2000 roku. Liturgicznym obrzędom ustanowienia oraz Mszy św. przewodniczył Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp. Andrzej Dzięga w asyście prepozyta kapituły ks. Kan Jana Ubermana oraz dotychczas ustanowionych kanoników tej kapituły. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Wolin z Burmistrzem Eugeniuszem Jasiewiczem na czele, Bogdanem Wilkowskim, poprzednim burmistrzem, ministrem Arturem Balazsem, kompanią honorową Państwowej Straży Pożarnej z Choszczna oraz wieloma delegacjami wiernych z parafii, z których pochodzą nowi kanonicy. Całość instalacji, którą fachowym komentarzem opatrzył ks. Henryk Marszałek, proboszcz z Ładzina, poprzedziło poświęcenie nowych stall kanonickich, które z wielkim pietyzmem przygotował ks. kanonik Jan Uberman. W ten sposób w prezbiterium kościoła może obecnie zasiąść 34 kanoników kapituły. Podczas uroczystego obrzędu nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności kościołowi, co udokumentowali dotknięciem Biblii i złożeniem odpowiedniego podpisu. Następnie Ks. Arcybiskup wręczył pierścień (znak wiary i jedności), – jako pierwszemu prepozytowi ks. Janowi Ubermanowi oraz dystynktorium (symbol jedności z kapitułą kolegiacką). Ukoronowaniem podniosłej uroczystości w Wolinie była koncelebrowana Eucharystia odprawiona pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi razem z całą Kapitułą Kolegiacką. W Słowie Bożym Metropolita Szczecińsko – Kamieński nawiązał do wielkanocnego i maryjnego wymiaru przezywanej wspólnie modlitwy oraz odniósł się do znaczenia historycznego odbudowy miejscowej kolegiaty. Przypomniał kontekst historyczny biskupstwa wolińskiego oraz wskazał na cele, jakie przyświecały śp. Ks. abp Zygmuntowi Kamińskiemu przy powołaniu kapituły a teraz, gdy dochodzi do jej rozszerzenia. Ks. Arcybiskup przybliżył zadania, jakie od tej pory realizować maja wszyscy kanonicy szczególnie uwypuklając godność sprawowania liturgii oraz nawiązanie do dziedzictwa religijnego ziemi wolińskiej. W niezwykle wzruszających słowach ukazał bogactwo różnorodnych cech osobowości i charakteru nowo mianowanych kanoników wskazując na dar, jaki w ten sposób otrzymuje kapituła wolińska. Na zakończenie uroczystości po słowach wdzięczności, wypowiedzianych przez ks. Kan. Roberta Gołębiowskiego ks. arcybiskup otrzymał od nowych kanoników uroczystą stułę kapłańską, którą ofiarował na ręce prepozyta do miejscowego skarbca kolegiackiego.

Kanonikami honorowymi Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej zostali ustanowieni:

• Ks. prał. Antoni Chodakowski - dziekan dekanatu Chojna
• Ks. mgr Marek Cześnin - Diecezjalny Konserwator Zabytków
• Ks. Waldemar Garsztkowski - dziekan dekanatu Police
• Ks. dr Janusz Giec - wykładowca Wydziału Teologicznego US
• Ks. mgr Robert Gołębiowski - dziekan dekanatu Banie
• Ks. Sławomir Kokorzycki - proboszcz parafii Korytowo
• Ks. mgr Leszek Konieczny - dziekan dekanatu Pyrzyce
• Ks. Józef Kurdziel - proboszcz parafii Krępsko
• Ks. dr Krzysztof Łuszczek - prefekt Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego
• Ks. mgr Janusz Skałecki - dziekan dekanatu Goleniów
• Ks. dr Piotr Skiba - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii
• Ks. mgr. lic. Piotr Superlak - dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii
• Ks. Maciej Szmuc - dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
• Ks. Robert Szumowski - dziekan dekanatu Dębno
• Ks. mgr Piotr Twaróg - dziekan dekanatu Kołbacz
• Ks. dr Tomasz Zaklukiewicz - proboszcz parafii Przecław
• Ks. dr Wojciech Zimny - Ojciec Duchowny Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego
• Ks. dr Sławomir Zyga - p.o. Kanclerza Kurii Metropolitalnej

(oprac.: ks. kan mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

24.05.2012 r. – W Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba z okazji Święta Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się koncert Chóru Wydziału Ekonomicznych i Zarządzania oraz Szczecińskich Kameralistów. Z chórem i orkiestrą śpiewali: Katarzyna Oleś-Blacha (sopran), Monika Korybalska (mezzosopran), Marcin Gargała (tenor) i Łukasz Maciąg (bas). Chór wykonał Psalm Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. András Csáki zagrał na gitarze utwór Joauin Rodrigo Concerto de Aranjuez. Dyrygował Warcisław Kunc, a do koncertu chór przygotował Tadeusz Buczkowski. Uniwersytet Szczeciński powstał w 1984 r., na mocy uchwały Sejmu PRL z 21 lipca. Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie odbyła się 30 września 1985 r. Starania o jego utworzenie wspierał śp. Ks. Abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański, który 1 października 1992 r. został jego pierwszym doktorem honoris causa. Drugim arcybiskupem, który został tak samo uhonorowany przez Uniwersytet był Ks. Abp Zygmunt Kamiński. Ks. Abp. Z. Kamińskiemu nadano doktorat honoris causa 2 października 2007 r.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

26.05 2012 r.- W kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie Stołczyn odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym nocne czuwanie z cyklu „W szkole Błogosławionego Jana Pawła II”. Tematem spotkania był: „Testament Jana Pawła II”. Czuwanie przygotowała s. Wiktoria UK. Na czuwanie przyjechała młodzież z Barlinka z ks. Maciejem Babickim, z Gryfic z ks. Pawłem Wiśniewskim, z Kamienia Pomorskiego z ks. Danielem Sacikiem, ze Szczecina z ks. Mariuszem Wencławkiem SDB, z Goleniowa z ks. Waldemarem Piątkiem, z Dębna z katechetą Radkiem Nowickim oraz indywidualnie z Trzebiatowa, Choszczna i innych miejscowości. Oprawą muzyczną zajął się zespół „Jonasz” z Kamienia Pomorskiego.
Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Następnie ks. Maciej Babicki wprowadził wszystkich w tematykę nocnego skupienia, a ks. Daniel Sacik poprowadził litanię loretańską. Potem wszyscy wysłuchali konferencji ks. Mariusza Wencławka SDB o testamencie Jana Pawła II. O godz. 23.00 odmówiono różaniec. O północy ks. Waldemar Piątek wprowadził wszystkich w centralny punkt czuwania – wigilijną Mszę św. na Zesłanie Ducha Świętego. Eucharystii przewodniczył jubilat ks. Waldemar, który w tym właśnie dniu obchodził 10 rocznicę święceń. Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz. Po Mszy wszyscy udali się do salki na posiłek.
Po przerwie około godz. 2.00 ks. Mariusz wygłosił konferencję. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 4.00 każdy mógł ucałować i uczcić relikwie błogosławionego papieża Jana Pawła II, które dzięki życzliwości kardynała Dziwisza przez całe czuwanie były obecne w kościele. Czuwanie zakończyło się o godz. 5.00.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Gryfice)

29.05.2012 r. – Na terenie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja popularnonaukowa Pomorska droga Świętego Jakuba – kultura, religia, turystyka. Podczas konferencji 8 referatów wygłosili naukowcy z 5 wyższych uczelni – Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu w Kolonii, Uniwersytetu „Viadrina” (Frankfurt nad Odrą) i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykłady poruszały problemy współczesnego pielgrzymowania. Omówiono aspekty psychologiczno-religijne, ekonomiczne, turystyczne. Warto podkreślić, że przedmiotem refleksji było także uczestnictwo osób niepełnosprawnych w pielgrzymkach. Wydział Teologiczny przyczynił się do zorganizowania konferencji, a Fundacja „Szczecińska”, która jest organizatorem pieszych pielgrzymek na Jasną Górę była partnerem całego przedsięwzięcia.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

Odsłon: 12367
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin