Dziś niedziela , 19 maja 2024 r.
 

CZERWIEC 2012

01.06.2012 r. – z okazji Dnia Dziecka w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza odbył się Fe¬styn Rodzinny, który został zorganizowany przez „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Dom Kultury „Słowianin”. Festyn Bądźmy razem – Brzdąc 2012 trwał od godz. 16.00 do godz. 21.00. Podczas Festynu dzieci mogły za darmo skorzystać z wielu zabaw i atrakcji, które z reguły są płatne. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki konne, koncerty zespołów muzycznych (m.in. Zespołu The Fast Guitars), prezentacje artystycznych szkół tańca (w tym przedszkolaków), śpiewanie piosenek ze spektaklu „Pipi Pończoszanka”. Dzieci otrzymały przygotowane przez Parafialne Zespoły „Caritas” paczki. Każdy zespół otrzymał bezpłatne kupony na przyszykowanie 25 paczek.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)02.06.2012 r. – do Sanktuarium Matki Bożej w Brzesku pielgrzymowali już po raz drugi strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. Mszę św. w intencji strażaków i wszystkich przybyłych gości odprawił ks. bp M.B. Kryszyłowicz. Uczestniczący w Eucharystii burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech podziękował Księdzu Biskupowi za przybycie i modlitwę. Po Mszy św. poczty sztandarowe przybyłych jednostek wraz z pielgrzymami przeszli do źródła rzeki „Jordan”, gdzie jak głosi miejscowa tradycja, przed 888 laty św. Otton z Bambergu udzielał sakramentu chrztu świętego podczas swojej misji ewangelizacyjnej. Za wstawiennictwem św. Floriana proszono o bezpieczeństwo dla strażaków, którzy spieszą nie tylko do pożarów, ale wszędzie tam, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. W przyszłym roku pielgrzymka odbędzie się w pierwszą sobotę czerwca.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

03.06.2012 r. – w Morzyczynie w amfiteatrze nad jeziorem Miedwie odbył się III Festiwal Piosenki Religijnej. W tym roku Festiwal został poświęcony misjom, a nadano mu przesłanie By ziemię i niebo poruszyć w misyjnym rytmie serc. Głównym organizatorem był ks. Krzysztof Wąchała TChr., dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wystąpiło w nim prawie 160 osób, zorganizowanych w zespołach instrumentalno-wokalnych, które przyjechały z Barlinka, Pyrzyc, Szczecina, Szczecina-Podjuch. Gościnnie wystąpili: Zespół „Szaro-Czarni”, który składa się z misjonarzy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej; Siostry Misjonarki Chrystusa Króla; o. Silvanus Stock, misjonarz „Consolata” z Tanzanii. Występom przysłuchiwał się ks. abp A. Dziega, który obok krajowego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. prał. dra Tomasza Atlasa, oraz posłów na Sejm RP Michałowi Jachowi i Zofii Ławrynowicz, objął honorowy patronat nad Festiwalem.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

11.06.2012 r. – w Brzeźnicy w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski proboszcz parafii pw. NSPJ w Łobzie ks. Józef Cyrulik odprawił Mszę św. Świątynia, która przetrwała do naszych czasów, składa się z dwóch części, ryglowej i murowanej, oraz drewnianej wieży. Poświęcono także tablicę, którą ufundowała burmistrz Węgorzyna Monika Kuźmińska. Na tablicy, w języku polskim i niemieckim, opisano dzieje wioski. Brzeźnica to już opustoszała wieś, a o jej dawnym życiu świadczy kościół. Losy wioski od kilku lat badają uczniowie gimnazjum z Węgorzyna. Na jej historii uczą się dziejów Pomorza Zachodniego, badają problemy demograficzne i religijne. W ubiegłym roku odprawianie corocznych Mszy św. zainaugurował ks. abp Andrzej Dzięga.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

15.06.2012 r. - po raz trzeci w pocysterskim opactwie w Kołbaczu na chwilę skupienia, zadumy i modlitwy oraz merytorycznej formacji spotkali się sołtysi archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To niezwykle ważne spotkanie organizowane przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ma na celu wzmocnienie jedności posłannictwa wszystkich odpowiedzialnych za społeczności sołeckie. Ponad stu sołtysów przybyło do Kołbacza, aby podkreślić rangę i znaczenie tego najmniejszego w hierarchii organu władzy samorządowej. Była to doskonała sposobność do wspólnej modlitwy, a następnie do wymiany bogatych doświadczeń, które owocować mają ubogaceniem ich służby wobec najbliższych. Podobnie jak w poprzednich latach ważnym aspektem spotkania była obecność oprócz samych sołtysów także przedstawicieli władz odpowiedzialnych za sektor rolnictwa w województwie zachodniopomorskim w tym wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jana Krawczuka, Maraka Wosia wójta Gminy Stare Czarnowo, na terenie, której położony jest Kołbacz oraz wielu burmistrzów, i wójtów. Taka wspólnota podkreśla wzajemną troskę o budowanie coraz godniejszego oblicza życia w wiejskich wspólnotach.
Tegoroczna Pielgrzymka Sołtysów rozpoczęła się od słowa powitalnego wikariusza biskupiego ks. kan. dr. Piotra Skiby, ks. kan. Piotra Twaroga –dziekana dek. Kołbacz oraz gospodarza ks. Andrzeja Sowy – proboszcza parafii w Kołbaczu, który poinformował o zakończeniu instalacji nowej sygnaturki na wieży kościoła. Wprowadzeniem w atmosferę spotkania był wykład ks. kan. dr Kazimierza Półtoraka na temat: Społeczne zaangażowanie katolików. Polska wieś, sołtysi na drogach Nowej Ewangelizacji”, w którym przypomniał fundamenty pastoralne i duszpasterskie misji katolików świeckich w tym sołtysów w świetle katolickiej nauki społecznej.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył w imieniu ks. abpa Andrzeja Dzięgi ks. inf. dr Edmund Cybulski w asyście kilkunastu kapłanów. Słowo Boże wygłosił ks. Kan. dr Piotr Skiba, który nawiązując do wymowy uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, wskazał na uwrażliwienie, jakie powinno towarzyszyć ludzkiemu życiu, które ma być odzwierciedleniem miłości, którą obdarzył nas Bóg. Zwracając się do sołtysów uwypuklił troskę i odpowiedzialność za wizerunek zachodniopomorskich wsi: „ Przybyliście tutaj by umocnić się duchowo i odpowiedzieć na pytanie, kim jest sołtys? Otrzymaliście od mieszkańców waszych miejscowości kredyt zaufania do pełnienia służby. Sołtys to człowiek, który ma serce dla ludzi, serce wrażliwe i czułe. Sołtys to człowiek nieobojętny na losy mieszkańców wioski. Sołtys to prawdziwe powołanie, to misja, którą trzeba godnie pełnić”.
Ukoronowaniem Eucharystii było wystawienie Najświętszego Sakramentu i szczególnie odmówienie Aktu Zawierzenia Sołtysów Sercu Pana Jezusa. Przybyły na pielgrzymkę ks. abp. Andrzej Dzięga przekazał słowo pozdrowienia oraz przypomniał o godności pracy sołtysów i ich współpracy z władzami samorządowymi nad usprawnieniem całokształtu życia w powierzonych ich pieczy wspólnotach wiejskich. Po Eucharystii wszyscy przybyli goście udali się na zewnątrz świątyni gdzie odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia nowej wieży kościoła klasztornego, w czym wielki udział miał Samorząd Województwa oraz Ewa Stanecka – wojewódzki konserwator zabytków.
Po tej ceremonii w asyście orkiestry dętej Elektrowni Dolna Odra oraz zespołów ludowych „Borzymianka” oraz z Kobylanki wszyscy uczestnicy pielgrzymki przeszli do sali widowiskowo - sportowej, gdzie odbyła się druga część spotkania, której głównym punktem konferencja pt. „Działania Wydziału Rolnictwa i Rybactwa na rzecz wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego” wygłoszona przez dr Jarosława Rzepę – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego. Nad całością drugiej części spotkania czuwali ks. dziekan Piotr Twaróg oraz red Zdzisław Tarako wraz z dr Bogdanem Małtawskim, etnografem, dziennikarzami, autorami audycji „Kraj za miastem” w Polskim Radiu Szczecin.
Trzecia Pielgrzymka Sołtysów była wydarzeniem dla nich samych niezwykłym. Podkreślali to we wzajemnych rozmowach: „Jesteśmy zauważeni, rola samorządności sołeckiej została dowartościowana”. Jest to największy dar tego spotkania. Należy wierzyć, że wyzwoli on w lokalnych, wiejskich społecznościach ogromne pokłady inicjatyw, które zaowocują coraz bogatszymi przykładami brania odpowiedzialności za przyszłość polskiej wsi przez tych, którzy decydują o codzienności naszych wiosek.
(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

16.06.2012 r. - tegoroczne jubileusze istnienia diecezji, metropolii oraz wizyty Jana Pawła II w Szczecinie obchodzone były bardzo uroczyście w centralnych miejscach, które związane są bezpośrednio z wymiarem okazywanego dziękczynienia. Obok tych podniosłych obchodów swoje wspólnotowe podziękowanie za dary minionych lat złożyli sami kapłani naszej archidiecezji. W sobotę zgromadzili się na malowniczo położonym wzgórzu w Siekierkach, by u stóp Nadodrzańskiej Królowej Pokoju przeżyć dzień skupienia i wdzięcznej modlitwy za 40 lecie powołania w 1972 roku do życia diecezji szczecińsko – kamieńskiej.
Sanktuarium w Siekierkach stało się nieprzypadkowym miejscem spotkania prezbiterium szczecińsko – kamieńskiego. Jest to najstarsze sanktuarium powołane do życia przez śp. Ks. abp. Kazimierza Majdańskiego 1 lipca 1984 roku. Oprócz ważnych treści dotyczących wartości trwałego pokoju, troski o szacunek dla ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci miejsce to związane jest w sposób niezwykły z posługą Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. W ołtarzu głównym sanktuarium znajduje się wierna i jedyna kopia obrazu z klasztoru w Stoczku Warmińskim, gdzie podczas swojego internowania modlił się Prymas St. Wyszyński. Dlatego z woli Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego pielgrzymka kapłanów do Siekierek miała także wymiar modlitwy o beatyfikację tego niezłomnego Syna Kościoła, jakim był kardynał St. Wyszyński. Niewiele jest w naszej archidiecezji miejsc tak silnie związanych z życiem tej historycznej postaci, dlatego obraz w Siekierkach nabiera ogromnej wartości w kontekście całokształtu podjętych już starań o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.
Pielgrzymka w Siekierkach rozpoczęła się wspólna modlitwą w sanktuarium a następnie ponad 100 kapłanów wyruszyło na 3, 5 km wędrówkę wzdłuż poświęconego 3 maja br. szlaku „ Dona Nobis Pacem” poświęconego pamięci 122 polskich męczenników II wojny św. przy 9 stacjach nowenny kapłani zapoznali się ze wszystkimi postaciami, które beatyfikował Jan Paweł II oraz modlili się w intencjach pokoju, wartości życia oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po przybyciu do sanktuarium Mszy św. przewodniczył tegoroczny Jubilat 60 lecia kapłaństwa ks. prałat Aleksander Jaszczur. Słowo Boże do zgromadzonych księży skierował ks. kan. Andrzej Buczma – Ojciec Duchowny Kapłanów Archidiecezji. Po Eucharystii przybyli do Siekierek ks. arbp. Andrzej Dzięga oraz ks. bp. Jan Gałecki, uczestniczący w konsekracji nowego biskupa w Gorzowie ks. prał. Tadeusza Lityńskiego. Po modlitwie do Miłosierdzia Bożego Metropolita Szczecińsko – Kamieński przypomniał kapłanom o fundamencie ich duchowego życia oraz nawiązał do modlitewnej troski o beatyfikację Prymasa St. Wyszyńskiego a także prymasa kard. Augusta Hlonda oraz bp. Wilhelma Pluty, ordynariusza gorzowskiego. Miłym, końcowym akcentem pielgrzymki w Siekierkach było ogłoszenie kolejnych dwóch nominacji prałatów Jego Świątobliwości: ks. kan. Andrzeja Buczmy oraz ks. kan. Dariusza Knapika. Dołączyli oni do ogłoszonych wcześniej: ks. kan. Zbigniew Wójcika, ks. kan. Bronisława Kozłowskiego, ks. kan. Jana Kazieczki i ks. kan. Jana Ubermana.
(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

17.06.2012 r. – TVP „Polonia” transmitowała Mszę Św. z Sanktuarium MB Fatimskiej przy parafii pw. Niepokalanego Serca w Szczecinie (Osiedle Słoneczne). Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił bp M.B. Kryszyłowicz, który nawiązując do niedzielnego Słowa Bożego podkreślił konieczność formowania ludzkiego sumienia przez niezmienne Prawo Boże. Mszę św. z Księdzem Biskupem koncelebrował kustosz sanktuarium ks. Henryk Silko i ks. Józef Filipek, proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława biskupa i męczennika. Eucharystia była jedną z wielu form dziękczynienia za koronowanie Figury MB Fatimskiej przez bł. Jana Pawła II w Szczecinie podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny (1987 r.). Transmisja Mszy Świętych odbywa się na mocy porozumienia, które zostało zawarte przez Konferencję Episkopatu Polski (KEP) i Zarząd Telewizji Polskiej SA. Do realizacji tego celu Zespół do spraw Transmisji Mszy Świętych przy KEP opracował specjalne zalecenia. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel TVP Polonia. Msze Święte transmitowane są z wszystkich polskich diecezji. Niejednokrotnie dzięki przekazowi telewizyjnemu można uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach Kościoła w Polsce.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

22.06.2012 r. – rozpoczęły się Dni Cedyni, które trwały przez trzy dni. W tym roku mija 1040-ta rocznica bitwy pod Cedynią. Dlatego temu wydarzeniu i jego znaczeniu w procesie kształtowania się młodego państwa polskiego poświęcono konferencje naukową, w której wzięli udział najwybitniejsi polscy mediewiści (m.in. prof. Jerzy Strzelczyk, prof. Edward Rymar). Pierwszy dzień zakończył koncert w kościele pw. Narodzenia NMP. Podczas koncertu zatytułowanego Między niebem a ziemią. Muzyka wokalna i instrumentalna XVII wieku wystąpił zespół „Consortium Sedinum”. W niedzielę o godz. 9.00 ks. abp A. Dzięga poświęcił wody Odry. Później została odprawiona przez byłego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji Stanisława Stefanka Msza św., podczas której Ksiądz Arcybiskup wygłosił homilię. W uznaniu wybitnych zasług dla gminy Cedynia, Rada Miasta Cedynia nadała tytuł honorowego obywatela dla ks. prałata Aleksandra Jaszczura, który w latach 1962–1974 był proboszczem tamtejszej parafii. Dzięki jego poświęceniu odbudowano kościół w Osinowie Dolnym i zniszczoną przez pożar świątynię w Golicach. Podobnie jak w poprzednich latach trud organizacji podjęli: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, gmina Cedynia, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. Patronat merytoryczny sprawował Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

22.06.2012 r. – w Kamieniu Pomorskim rozpoczął się 48-my Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Festiwal zakończy się 31 sierpnia. We wszystkich jedenastu piątkowych koncertach wystąpią soliści, zespoły i orkiestry z kraju i za granicy. Dodatkowy koncert odbył się 27 bm. Festiwal gromadzi od lat stałą publiczność, przed którą z przejęciem, ale i z przyjemnością występują wirtuozi z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Rosji i Korei Południowej. Festiwal, który został zainicjowany w latach „Polski Ludowej” stał się świadectwem kultywowania chrześcijańskiej kultury i wiary wybitnych artystów. W Kamieniu Pomorskim, dzięki postawie lokalnej społeczności związanej z parafią, ta cenna inicjatywa znalazła zrozumienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy nad Festiwalem objął marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i ks. abp metropolita Andrzej Dzięga.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

23.06.2012 r. – w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie odbył się Dzień Otwartej Bramy, który obchodzono pod hasłem W imię Ojca wypełnieni radością. Podczas prezentacji uczelni wspominano pobyt bł. Jana Pawła II prze 25-ciu laty, podczas którego wmurował kamień węgielny. O godz. 10.00 odprawiono Mszę św. dziękczynną. Po Eucharystii rozpoczął się bogaty program artystyczno-reakreacyjny, na który złożyło się: zwiedzanie seminarium, zakończenie Ligi Ministranckiej, koncert Zespołu Seminaryjnego „Clerboyz”, Duet Wodzirejów „The Plums”, nauka projektowania orantów, przegląd amatorskiej twórczości kleryckiej oraz zabawy i konkursy. Do seminarium przybyli duszpasterze, osoby konsekrowane, katecheci, młodzież, ministranci, uczniowie szkół katolickich. Modlono się o nowe powołania.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

24.06.2012 r. - w kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach odbyło się pożegnanie ks. prałata Jerzego Sosny, wieloletniego proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Gryficach. Decyzją ks. Abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku ks. Sosna został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii oraz dziekana gryfickiego i przeniesiony w stan spoczynku.
Podczas parafialnej sumy o godz. 11.30 zebrało się wielu parafian, którzy chcieli podziękować za wieloletnią pracę duszpasterską. W uroczystej Mszy się koncelebrowanej przez wszystkich księży pracujących obecnie w Gryficach Słowo Boże wygłosił ks. infułat Edmund Cybulski. Na prośbę ks. Abpa ks. Infułat odczytał list metropolity, w którym przedstawił zasługi ks. Sosny w pracy najpierw w administracji gorzowskiej, a potem w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Podczas czytania listu ks. Edmundowi drżał głos, ponieważ – jak podkreślił na końcu – wiele go łączyło z ks. Jerzym Sosną. Na zakończenie homilii ks. infułat wręczył dokument stwierdzający nominację Stolicy Apostolskiej na Kapelana Jego Świątobliwości. Od dziś ks. Jerzy jest prałatem za ponad półwieczną trudną pracę kapłańską.
Za zakończenie Mszy Świętej ks. prałat Jerzy Sosna podziękował zebranym za pamięć i wspólną modlitwę. Podczas czytania również ks. prałatowi głos drżał, a czasami musiał chwilę przerywać ze wzruszenia. Dodał, że wcale się nie żegna tylko zostaje w Gryficach, aby - jak to tylko jest możliwe - pomóc nowemu proboszczowi, któremu życzy wielu łask Bożych na nowej placówce. Następnie słowa podziękowań skierowali księża, siostry zakonne, pracujące w parafii Wniebowzięcia NMP w Gryficach, proboszcz gryfickiej parafii prawosławnej, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele miejscowości, należących do parafii, katecheci, pracujący w parafii, przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, delegacje Związku Sybiraków w Gryficach, a także Makroregionu Solidarność, chór parafialny im. Św. Cecylii, ministranci, młodzież, dzieci, żywy różaniec i redaktorzy Katolickiego Radia Plus Gryfice. Potem ustawiła się jeszcze długa kolejka, ponieważ wielu parafian chciało osobiście wyrazić swoją wdzięczność ks. proboszczowi. Warto zaznaczyć że ks. prałat dostał największe wyróżnienie Powiatu Gryfickiego – Odznakę Złotego Gryfickiego Gryfa.
Następcą na tym urzędzie został mianowany ks. kan. dr Kazimierz Półtorak, dotychczasowy wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczyste liturgiczne wprowadzenie nowego ks. proboszcza i dziekana gryfickiego odbędzie się 1 lipca 2012 roku na sumie o godz. 11.30.
(oprac.: ks. mgr lic. Paweł Wiśniewski, Gryfice)

25-26.06.2012 r. - odbyła się Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża w Pustkowie. W pielgrzymce wzięła udział młodzież skupiona w wolontariacie Dni Młodych z różnych gryfickich szkół pod kierunkiem lokalnych koordynatorów Dni Młodych w Gryficach księżmi: Sylwestrem Marculą i Pawłem Wiśniewskim.
Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 9.00 w kościele mariackim w Gryficach. Mimo niesprzyjającej pogody pątnicy wyruszyli po Mszy w drogę do Pustkowa. W czasie drogi nie zabrakło wspólnych śpiewów, modlitw, konferencji i wspólnych rozmów. Na pierwszym postoju obok kościoła w Przybiernowie młodzież pokazała scenkę obrazującą grzech w naszym życiu. Ten temat kontynuował w konferencji ks. Sylwester. Drugie śniadanie pątnicy zjedli dzięki gościnności ks. proboszcza przy plebanii w Cerkwicy. Następnie wszyscy udali się w dalszą drogę, by w Karnicach zjeść obiad. Na miejsce młodzież przybyła około godziny 20.00, aby przy krzyżu, który jest kopią krzyża z Giewontu podziękować Bogu za wspólne pielgrzymowanie. W końcu wszyscy udali się na nocleg w świetlicy w Pustkowiu dzięki życzliwości Pana Sołtysa.
Następnego dnia 26 czerwca miała miejsce Msza święta przy krzyżu oraz zwiedzanie nadmorskiej miejscowości. Pielgrzymka zakończyła się powrotem do Gryfic już nie na własnych nogach, ale busem.
(oprac.: ks. mgr lic. Paweł Wiśniewski, Gryfice)

28.06.2012 r. - ludzkie życie naznaczone jest wieloma wydarzeniami, które niosą w sobie radości, ale także i troski. Często przychodzą chwile trudne, bolesne, gdy codzienność przynosi życiowe porażki, które trzeba umieć z godnością przyjąć. Do jednej z najtrudniejszych do zaakceptowania jest niewątpliwie bezdomność. Jedynym miejscem ocalenia jest wówczas schronisko i pełne życzliwości serca tych, którzy ze wszystkich sił pragną dopomóc w uwzniośleniu ludzkiej godności. Prowadzone w ramach Centrum Socjalnego Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Nehringa przeżyło chwile ogromnego wzruszenia, gdy nadano mu imię śp. Ks. kan. Piotra Prymy – dyrektora Caritas.
Postać ks. kan. Piotra Prymy została porywem serca Jego najbliższych przyjaciół powszechnie wysunięta, gdy padła propozycja by ta ważna dla Szczecina noclegownia otrzymała patrona. Oczywistym stał się fakt, że to właśnie pierwszy dyrektor odrodzonego diecezjalnego Caritas oraz protoplasta założenia i funkcjonowania schroniska na Stołczynie był natchnieniem dla tych, którzy w tym miejscu otrzymują dar nadziei i małej stabilizacji życia. Ksiądz Piotr Pryma urodził się 17. maja 1961 roku w Chociwlu. Święcenia diakonatu przyjął 29 czerwca 1986 roku, a 14 grudnia tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką duszpasterską księdza Piotra była parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gryficach. Od 1993 roku był proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Szczecinie na Krzekowie. Gdy w roku 1991 dekretem Ks. Biskupa Kazimierza Majdańskiego został powołany CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, pierwszym dyrektorem został Ks. Piotr Pryma. Na przestrzeni 15 lat zbudował struktury działalności Caritas, którego celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. By dotrzeć do jak największej ilości osób propagował powstawanie Parafialnych Zespołów Caritas, zakładał jadłodajnie, ogromną opieką otoczył powstające świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, uruchomił system rozdawnictwa żywności dla najuboższych oraz przede wszystkim stworzył nowe schroniska dla bezdomnych przywracające swoim podopiecznym nadzieję i godne życie. Ksiądz Piotr Pryma został za swoją działalność charytatywną i społeczną doceniony licznymi wyróżnieniami m. in. Medalem Zasługi dla Miasta Szczecina, oraz Srebrnego Krzyża Zasługi nadanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Uroczystości na ul. Nehringa zgromadziły liczne grono wolontariuszy i pracowników Caritas, bezdomnych ze wszystkich schronisk, władze samorządowe zajmujące się sferą socjalną, kapłanów, siostry zakonne oraz przyjaciół ks. P. Prymy. Niezwykle wzruszającym akcentem była obecność najbliższej rodziny ks. Piotra wraz z Jego siostrą. Część modlitewna rozpoczęła się od koronki do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. kan. Maciej Szmuc – następca śp. Ks. Piotra na urzędzie dyrektora Caritas oraz główny animator uroczystości. Następnie ks. abp. Andrzej Dzięga przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej wraz z kapłanami odpowiedzialnymi za dzieła miłosierdzia w archidiecezji. W Słowie Bożym min. przypominając świetlaną postać ks. Piotra wskazał na to, że Jego posługa, jako dyrektora Caritas nacechowana była cywilizacją miłości oraz wyobraźnia miłosierdzia jak tego uczył nas bł. Jan Paweł II. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się przed wejście do budynku schroniska by dokonać odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ufundowanej ku czci śp. Ks. kan. P. Prymy, który od tej chwili staje się patronem tego miejsca. Nie zabrakło także wspomnień i pięknych świadectw najbliższej rodziny oraz osób, które wraz z ks. Piotrem tworzyły podwaliny pod funkcjonowanie Caritas w naszej archidiecezji.
(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

29-30.06.2012 r. - wolność jest najświętszym darem, jaki ofiarowany jest każdemu człowiekowi. Można ten dar wykorzystać w pozytywnym znaczeniu, ale można równocześnie bardzo go zdegradować. Wolność jest, więc dana i zadana. Odrzucenie wolności prowadzi zniewolenia i dramatycznych uzależnień. Jednym z najbardziej bolesnych wymiarów zniszczenia wolności jest alkoholizm – nieuleczalna choroba, która czyni spustoszenie w nadużywających, ale i także wśród szerokiego grona najbliższych. Niezwykle ważnym jest całościowa praca podejmowana w sferze terapii i wychodzenia z uzależnienia. Jedną z takich form jest coroczny Maraton Trzeźwości, który odbywa się w Żabnicy k/Gryfina.
Już 18 raz, w sobotę 30 czerwca, w tej malowniczo położonej tuż nad Odrą miejscowości spotykają się wszyscy zatroskani o trzeźwość i abstynencję naszej Ojczyzny. Członkowie wspólnot Anonimowych Alkoholików oraz ich rodziny a także przyjaciele ruchów trzeźwościowych odnajdują tutaj solidarność ducha a także siłę wspomagającą ich decyzje na trwanie w osobistej trzeźwości. Dwudniowy Maraton rozpoczął się tradycyjnie już w piątek 29 czerwca Mszą św. a następnie bogatą w swej treści ponad dwugodzinną Drogą Krzyżową, która przeszła ulicami Żabnicy. Każda ze stacji ubogacona była świadectwami osób trzeźwiejących, którzy ze wzruszeniem opowiadali o swojej walce z nałogiem. Po Drodze Krzyżowej po późna w nocy trwał również otwarty mityng abstynencki. Nazajutrz wszyscy uczestnicy spotkali się najpierw na Eucharystii, którą sprawował ks. bp. Błażej Kruszyłowicz wraz z ks. kan Henrykiem Grządko –odpowiedzialnym za duszpasterstwo trzeźwości w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej oraz ks. Bogusławem Gurgulem – proboszczem parafii w Żabnicy. Pięknym ubogaceniem Mszy św, w której uczestniczyli także wicestarosta Jerzy Miler, wiceprzew. Rady Miejskiej w Gryfinie Janusz Skrzypiński, burmistrz Gryfina Henryk Piłat był przyjazd Bractwa Trzeźwościowego z Rokitna wraz z kopią obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z tamtejszego sanktuarium. Pod koniec Eucharystii ks. kan H. Grządko, który jest także członkiem komisji episkopatu ds. trzeźw ościowych odczytał dekret ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego odpowiedzialnego na dzieło abstynencji o nadaniu odznaczeń licznemu gronu osób od wielu lat zaangażowanych w ruch abstynencki w Gryfinie.
Miłym akcentem było także poświęcenie przez ks. bp. B. Kruszyłowicza terenu pod budowę tuz obok plebanii świetlicy środowiskowej pw. św. Filomeny, która wg zamierzeń ks. B. Gurgula służąc parafii, Żabnicy ma być także stanicą dla Anonimowych Alkoholików. Poczucie wspólnotowości widoczne było także w ciągu całego dnia podczas przede wszystkim konkurencji sportowo – rekreacyjnych, ale również w czasie przeglądu twórczości abstynenckiej oraz mityngu AA i AL. – ANON.
(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

Odsłon: 10124
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin