Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

Szczecin – codzienność miasta i jego mieszkańców. Czwarta Konferencja edukacyjna, 9 XII 2011 r., red. Katarzyna Rembacka, Szczecin 2012, 366 s.

Prezentowany tom jest pokłosiem Czwartej Konferencji Edukacyjnej, zorganizowanej przez Urząd Miasta Szczecin oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli historii oraz osób zajmujących się popularyzacją wiedzy o dziejach Szczecina. Zamieszczone w niej artykuły mogą być przydatne w realizacji celów edukacyjnych podejmowanych przez pedagogów. Autorzy tekstów obudowali swoje rozważania bogatym materiałem źródłowym, odnosząc się jednocześnie do bogatej literatury przedmiotu – ułatwili w ten sposób poszukiwania osobom dążącym do pogłębienia swojej wiedzy o historii miasta.

Materiały zawarte w niniejszym tomie są o tyle bardziej cenne, że adresowane są w pierwszej kolejności do nauczycieli, a to oni zaszczepiają albo nie w młodym człowieku zainteresowanie miejscem, w którym przebywa i jego przeszłością. Co prawda napisano już wiele prac dotyczących różnych aspektów życia Szczecina, ale zeszyty z konferencji organizowanych przez IPN o Szczecinie mają tę zaletę, że zawarte w nich wystąpienia przybliżają małe fragmenty dziejów, ubierając je w fakty, których nie zawierają najczęściej bardziej ogólne opracowania, skupiają się na szczegółach, dając bardziej wyrazisty obraz, w sumie składający się na szerszą wizje dziejów miasta i zamieszkujących je ludzi.

Fragment recenzji dr hab. prof. US Renaty Gałaj-Dempniak

Autorzy w sposób interesujący i kompetentny przedstawiają poruszane przez siebie tematy. Poszczególne teksty dowodzą znacznej sprawności warsztatowej w zakresie pracy z różnymi źródłami, pozwalającymi na odtworzenie elementów życia codziennego szczecinian w minionych epokach. Publikacja niewątpliwie stanie się ważną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli w zakresie nauczania historii regionalnej.

Fragment recenzji dr. Macieja Maciejowskiego


SPIS TREŚCI

Katarzyna Rembacka, Wstęp

Krzysztof Guzikowski, Gryfici i ich rycerze w Szczecinie

Janina Kochanowska, Artysty nadwornego dzień powszedni na szczecińskim zamku

Monika Ogiewa, Obowiązki i wynagrodzenia urzędników książęcych w świetle ordynku dworskiego z 1575 roku

Ewa Gwiazdowska, Życie codzienne w Szczecinie w świetle dawnej ikonografii z XVI–XIX wieku

Agnieszka Chlebowska, Stowarzyszenia kobiece w Szczecinie w XIX i na początku XX wieku

Edward Włodarczyk, Kilka uwag warsztatowych o badaniach nad życiem codziennym w pruskich miastach w XIX wieku

Lucyna Turek-Kwiatkwska, Przemiany w świadomości społeczeństwa szczecińskiego w latach 1918–1939. Kilka uwag

Tomasz Ślepowroński, Życie codzienne w okresie II wojny światowej

Urszula Kozłowska, „Miłuj bliźniemu, bliźniemu służ”. Działalność sanitarno-oświatowa Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w latach 1945–1950

Zofia Fenrych, W „cymbergaja”, „zośkę” i „chińczyka”, czyli o grach i zabawach w Szczecinie w okresie PRL

Michał Siedziako, Strajkowa codzienność Sierpnia ’80 w Szczecinie

Eryk Krasucki, Szczecińskie życie codzienne i nastroje społeczne w pierwszych tygodniach stanu wojennego

Krystyna Milewska, Codzienność zatrzymana w przedmiotach na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Paweł Miedziński, „Codzienne – niecodzienne” w kilku odsłonach szczecińskich fotoreporterów (1945–1989)

Informacje o autorach
Indeks osób


za: www.ipn.gov.pl

Odsłon: 9303
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin