Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

LISTOPAD 2012

04.10.2012 r.  - duńska delegacja kościelna przybyła do Wolina. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta z burmistrzem miasta Eugeniuszem Jasiewiczem i władzami gminy goście zwiedzili Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, oprowadzani przez dyrektora muzeum Ryszarda Banaszkiewicza.

W spotkaniu udział wzięli ze strony Królestwa Danii, luteranie: biskup luterańsko-ewangelickiej diecezji w Roskilde Peter Fischer-Møller, Niels Henrik Arend biskup luterańsko-ewangelickiej diecezji Haderslev, Maria Harms pastor parafii w Roskilde; katolicy: ks. prałat Lars Messerschmidt Wikariusz Generalny diecezji kopenhaskiej, ks. Jan Zalewski proboszcz katolicki kościoła św. Marii w Haderslev, ks. Władysław Zdunek, natomiast ze strony Polskiej: Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – inicjator uroczystości w Wolinie, ks. prałat Jan Uberman proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Wolinie oraz członkowie Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej.

W drodze do kolegiaty św. Mikołaja bp wszyscy uczestnicy zatrzymali się na modlitwie przy kamieniu upamiętniającym śmierć króla duńskiego Haralda Sinozębego, 1 listopada 987 r. Po słowie Ks. Arcybiskupa Metropolity zgromadzenie wspólnie odmówili Ojcze nasz w języku łacińskim.

Podczas Mszy Świętej, przy udziale kanoników kapituły Wolińskiej, modlono się o zjednoczenie chrześcijan. W uroczystej modlitwie uczestniczyli zaproszeni goście, harcerze i Wolinianie. Teksty odczytanych czytań mszalnych, homilii jak i pozdrowień zostały przekazane w języku polskim i duńskim. W homilii Metropolita Szczecińsko-Kamieński wskazał na dokonania Haralda Sinozębego dla Danii, podobnie jak Mieszko I dla Polski, obaj oni wprowadzili do rządzonych przez siebie krajów chrześcijaństwo. Przez te decyzje ukształtowali swoje kraje na całe tysiąclecie. Ksiądz arcybiskup przypomniał także Matkę Królów Sygrydę-Storrådę, córkę Mieszka I i Dobrawy. Serdecznym zakończeniem Eucharystii był wspólny śpiew pieśni Abyśmy byli jedno, połączony z gestem splecionych rąk.

(oprac.: ks. M. Babicki, Wolin)01.11.2012 r.  – ukazał się pierwszy numer regionalnego dwutygodnika społeczno-religijnego „Nasz głos ze Szczecina”, którego redaktorem naczelnym został ks. Sylwester Marcula. W numerze zamieścili swoje teksty i fotografie: s. Cypriana, Patrycja Szapiel, Katarzyna Adamiak, Joanna Budzik, Paulina Muskała, Ireneusz Mazurski, Magdalena Lesiak, Krzysztof Hendryk, Wiesław Wojciechowski, Małgorzata Krzemińska, Magdalena Anaszewska, Alicja Kowalska, Anna Baum, Konrad Sidor, Cezary Jankowski. Na 16. stronach czytelnik w każdym wieku znajdzie dla siebie dużo interesujących artykułów. Poruszono sprawy, które dotyczącą wszystkich mieszkańców grodu nad Odrą. Dwutygodnik omawia ponadto ważne wydarzenia religijne, patriotyczne oraz obchody rocznic historycznych. Dużą zaletą pisma są szczegółowe zapowiedzi wydarzeń społeczno-kulturalnych. Pierwszy numer, który został wydrukowany w nakładzie 30 tys. egzemplarzy ma również swoją edycję internetową.

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)09.11.2012 r. - w cieniu osoby bł. Karoliny Kózkówny, oraz w Jej obecności przez cząstkę relikwii w Szczecińskim Stołcznie odbyło się kolejne nocne czuwanie dla młodzieży.

Wstawiennictwo i przykład życia bł. Karoliny jest dziś dla wielu młodych ludzi doskonałym wzorcem w podążaniu ku świętości. Licznie zgromadzoną komunię osób tej nocy stanowiła młodzież w domu Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża przybyłą ze swoimi duszpasterzami: ks. Pawłem Wiśniewskim z Gryfic, ks. Michałem Mikołajczakiem ze Szczecina Skolwina, ks. Bartłomiejem Bugajakiem z Kamienia Pomorskiego, ks. Pawłem Gulickim ze Świnoujścia, oraz ks. Maciejem Babickim z Wolina. 

Szczególnymi gośćmi byli członkowie Ruchu Czystych Serc z parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, którzy podzielili się świadectwem życia według zasad ruchu. Natomiast o ruchu i zadaniach we wspólnocie opowiedzieli ks. Marcin Stefanik SChr i br. Dariusz Seewald SChr.

Czuwania rozpoczynają się o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim a kończą o 5:00 rano. Czas wypełniony jest konferencjami, świadectwami, spotkaniem w grupach, adoracją, oraz okazją do spowiedzi świętej czy rozmowy z kapłanem i siostrą zakonną. Centralnym wydarzeniem spotkania jest zawsze Eucharystia w czasie, której składamy na ołtarzu intencje naszych serc. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin, a Słowo Boże wygłosił ks. Marcin Bugajak. Na zakończenie młodzież uczciła relikwie bł. Karoliny. Kolejne czuwanie już 7. grudnia, a orędować tym razem będzie, bł. Matka Teresa z Kalkuty.

(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)09-10.11.2012 r. - odbyła się autokarowa pielgrzymka bezdomnych zorganizowana przez Caritas Szczecin, kierowana przez p. Włodzimierza Gutkowskiego. Grupa ze Szczecina liczyła 50 osób. Byli to przedstawiciele różnych ośrodków prowadzonych przez Caritas naszej archidiecezji, a także przez Siostry Misjonarki Miłości.

Całodzienny przejazd dał nam możliwości wzajemnego poznawania i wspólnej modlitwy. Na posiłek zatrzymaliśmy się w kaliskim ośrodku Caritas. Do Częstochowy dojechaliśmy w godzinach wieczornych i wzięliśmy udział w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. (Tam też w tych dniach mogliśmy spotkać ks. Biskupa Mariana Błażeja oraz maturzystów naszej archidiecezji, a także przedstawicieli szkół katolickich.) Po noclegu u sióstr nieopodal kościoła św. Barbary część uczestników udała się na poranne odsłonięcie. Wszyscy udaliśmy się na jasnogórskie spotkanie w kaplicy św. Józefa "na Halach", gdzie nastąpiła prezentacja poszczególnych grup. Organizatorzy informowali, że na tę IX ogólnopolską pielgrzymkę bezdomnych przybyło ok. 900 osób z 19 diecezji. Po przemówieniach odpowiedzialnych z Caritas Polska i Częstochowa usłyszeliśmy świadectwo osoby z Krakowa, z ośrodka Albertynów, która wyszła z problemu bezdomności. W tym wypadku było to również wejście na ścieżkę trzeźwości.

Następnie na Wałach przeżyliśmy piękną Drogę Krzyżową prowadzoną przez osoby z kieleckiego duszpasterstwa bezdomnych. Na zakończenie udaliśmy się do kaplicy Matki Bożej na uroczystą Eucharystię, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. abp Wacław Depo. Wspólna modlitwa i słowo wzmocniły nas wszystkich dając poczucie, że dom Matki jest również naszym domem i jak wielką wartością jest miłość bliźniego, szczególnie ta bezinteresowna.

(oprac.: ks. mgr T. Ceniuch, Szczecin)11.11.2012 r. – do parafi pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach (dekanat Resko) zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej ks. dr Piotr Skiba. Kaznodzieja przypomniał słowa C.K. Norwida o Ojczyźnie, która dla Polaków jest „zbiorowym obowiązkiem”. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz powiatowych i gminnych, członkowie NSZ „Solidarność” oraz licznie przybyli wierni. Wniesienie relikwii zostało poprzedzone odczytaniem, przez Adama Woronowicza, życiorysu Błogosławionego Kapłana. Relikwie złożyły na ręce ks. prob. Jerzego Senderka TChr. matki pochodzących z parafii księży. Patriotyczną atmosferę umocnił koncert szczecińskiego zespołu „Serduszka” i fragmenty kazań bł. Ks. Jerzego odczytane przez filmowego odtwórcę jego postaci (A. Woronowicz). Film „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego realizowano od sierpnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. Na ekrany kin trafił w lutym 2009 r. Połączenie tej uroczystości z obchodami Święta Niepodległości przypomniało rolę Kościoła w podtrzymywaniu chrześcijańskiej kultury narodu, zwłaszcza podczas czasów braku własnego państwa, oraz umacniania ducha Polaków w epoce totalitarnego zniewolenia.

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)16.11.2012 r. - w Domu Macierzystym Sióstr Jezusa Miłosiernego odbyło się kolejne nocne czuwanie młodzieży. Na spotkanie przyjechała młodzież z sąsiedniej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: z Sulęcina z opiekunem ks. Krzysztofem Kolanowskim, z Tarzyna z opiekunem ks. Sebastianem Muńko, z Gorzowa Wielkopolskiego z opiekunami ks. Piotrem Piestrzyńskim , z ks. Przemysławem Kotem oraz z s. Anielą ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi z Gorzowa. Z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej młodzież przyjechała z Nowogardu z ks. Andrzejem Gańskim, z Barlinka z ks. Tomaszem Romantowskim, z Gryfic z ks. Pawłem Wiśniewskim, ze Szczecina-Warszewa z ks. Pawłem Kasprzykiem i z dk. Tomaszem, ze Szczecina z parafii Miłosierdzia Bożego z ks. Maciejem Piotrowskim, z dk. Rafałem i z s. Dorotą ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich oraz z ks. Piotrem Budą, który przybył z parafii pw. Św. Stanisława Kostki ze Szczecina.

Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Następnie s. Jakuba ZSJM wprowadziła wszystkich w tematykę czuwania. Aby lepiej przeżyć noc księża pobłogosławili wszystkich. Następnie młodzież integrowała się przez zabawy integracyjne. Ostatnim elementem tej części czuwania była konferencja ks. Tomasza Romantowskiego, który mówił o słabych punktach w naszej duchowości oraz radził jak pokonywać nasze słabe punkty w walce ze złem.

Około północy odbyła się praca w grupach. Każda grupa miała ubrać żołnierza w zbroję, która ma chronić go od słabych punktów. Następnie każda grupa prezentowała wyniki pracy na forum. Po przerwie na kawę i ciasto odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której księża spowiadali. Podczas tej modlitwy młodzież dostała fragment murów z dziurą w środku. Tam miała zapisać swoje słabe punkty i oddać to Chrystusowi do uzdrowienia. Ostatnim najważniejszym momentem czuwania była Eucharystia której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Buda. Pod koniec Mszy ks. Paweł poprowadził modlitwę za zmarłych nawiązując do hasła wywieszonego w dekoracji listopadowej: „Idę przygotować wam miejsce…” (J 14,2). Szczególną pamięcią obdarzył śp. ks. Wojciecha Manelskiego, który właśnie w listopadzie przyjeżdżał ze swymi wychowankami ze Szkoły Katolickiej w Szczecinie. Czuwanie zakończyło się o 4.00.

(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)16.11.2012 r. – ze Szczecina na Haiti wyruszyła jedenastoosobowa ekipa wolontariuszy „Caritas”. W jej skład weszli: dyrektor archidiecezjalnej „Caritas” ks. Maciej Szmuc, s. Miriam Badran, lekarze (dwóch chirurgów, dwóch anestezjologów, pediatra), cztery pielęgniarki i tłumacze. Osoby, które pospieszyły z misją charytatywną na co dzień mieszkają i pracują w Szczecinie, Świnoujściu i Gryficach. Podczas pobytu na Haiti, który potrwa dwa tygodnie, anestezjolodzy będą pomagać amerykańskim ortopedom, a pediatra podejmie pracę w szpitalu. W wybranych kościołach archidiecezji zbierano dary, przede wszystkim leki, które wysłano do tego poszkodowanego kraju. Jest to już trzecia taka misja. Po raz pierwszy przedstawiciele szczecińskiego „Caritasu” wyruszyli na Haiti w 2010 r. bezpośrednio po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło wyspę. Mimo że ludność mieszkająca na terenie naszej diecezji bardzo zubożała po 1989 r., a poziom bezrobocia należy do najwyższych w kraju, „Caritas” realizuje swoją duchowość pomocy tym, którzy znaleźli się w jeszcze trudniejszej sytuacji.

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)19.11.2012 r. – w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie odbyło się spotkanie poświęcone zapłodnieniu in vitro. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem i pomogło, zwłaszcza przybyłej młodzieży, zrozumieć sens nauczania Kościoła w tej kwestii. Spotkanie zostało zorganizowane także ze względu na projekty refundacji tej procedury z kasy miasta. Od 25 listopada rozpoczęto akcję zbierania podpisów pod projektem odrzucenia finansowania in vitro z budżetu Szczecina. Poinformowano również o powstaniu przy Sekretariacie Marszu dla Życia internetowej sekcji pro-life. Działalność sekcji będzie polegać na bieżącym omawianiu wszystkich wydarzeń związanych z obroną ludzkiego życia i propagowaniu naprotechnologii. Organizowane spotkania uczulają młodych ludzi na potrzeby bliźnich, zwłaszcza ich rówieśników. Po raz kolejny apelowano o oddawanie krwi dla chorych na białaczkę. Tym razem taką pomoc zorganizowano dla 21. letniego Daniela z parafii w Szczecinie-Skolwinie.    

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)24.11.2012 r.  - tegoroczna Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla miała swoje niezwykłe obchody w Matce Kościołów Archidiecezji – Bazylice Św. Jakuba w Szczecinie. Motywów modlitewnych a zarazem dziękczynnych było kilka. Dominującym akcentem było 10 lecie przyjęcia sakry biskupiej przez ks. abp Andrzeja Dzięgę, następnie uroczyste wyznanie wiary przez przedstawicieli kandydatów do sakramentu bierzmowania a także przypadające wówczas Święto Patronalne Akcji Katolickiej i wreszcie przyjęcie nowych członków w poczet Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Spotkanie w Archikatedrze rozpoczęło się już o godz., 10.00 gdy duża rzesza bierzmowanych wraz ze swoimi duszpasterzami przybyła do Szczecina ze wszystkich zakątków archidiecezji by przez dwie godziny uczestniczyć w spotkaniu ewangelizacyjnym animowanym przez ks. Kan dr Piotra Skibę. Czas refleksji nad wartością młodości wypełniony był radosnym śpiewem, spontaniczną modlitwą oraz licznymi świadectwami młodych członków rożnych grup modlitewnych. Stanowił doskonały podkład duchowy do meritum spotkania, czyli uroczystego wyznania wiary przez bierzmowanych w czasie Eucharystii, która rozpoczęła się w samo południe.

Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce w asyście Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego ks. abp. Andrzeja Dzięgi, ks. bp. Bł. Kruszyłowicza, ks. bp seniora Jana Gałeckiego oraz 120 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Katedra wypełniła się także przedstawicielami władz samorządowych Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, delegacjami uczelni, służb mundurowych, wielu organizacji społecznych, kombatanckich, związkowych. W wygłoszonym Słowie Bożym Dostojny Celebrans po wyrażeniu życzeń dla Jubilata Sakry – Ks. Arcybiskupa, skupił się na analizie biblijnej oraz egzystencjalnej słów odnoszących się w Liturgii Słowa do Chrystusa Króla, który jest „świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych i władcą narodów”. Tą egzegezę biblijną skierował szczególnie do młodych wskazując na najważniejsze implikacje wynikające z natury życia młodego człowieka. „ Młode życie to przestrzeń, w której macie ukazać swoją wiarę w Chrystusa, udoskonalić osobistą relację z Nim a także zwiastować innym prawdę o Chrystusie. Kościół jest dla Was piękną wspólnotą, w której odnajdujecie sens życia i przezwyciężacie słabości po, to by tworzyć tutaj królestwo Chrystusa zdobywając ludzkie serca potęgą miłości. Wy młodzi jesteście królami wtedy, gdy bierzecie odpowiedzialność za bliźnich oraz gdy dajecie świadectwo prawdzie. Praktykowanie wiary nie jest rzeczą prywatną – ono wymaga tego, aby ją przeżywać we wspólnocie i konfrontować zawsze ze Słowem Bożym. W tym wszystkim ma się dokonywać Wasze nawracanie i życie zgodne z Ewangelią. Macie być zwiastunami ewangelii wskazując nowe drogi solidarności ludzi i wrażliwości na potrzeby wszystkich ludzi”.

   Tuż po homilii nastąpiło wyznanie wiary złożone szczególnie przez przybyłych kandydatów do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W trwającym Roku Wiary ten element duchowości młodych ludzi ma być dla nich inspiracją do doskonalenia swojej już dojrzałej wiary. Następnie na ręce Księży Arcybiskupów oraz Stefanii Biernat – prezesa Akcji Katolickiej w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przedstawiciele tego ruchu religijno - społecznego ponowili przysięgi służby Kościołowi, człowiekowi oraz rozwijania swej formacji duchowej. Ukoronowaniem tej części liturgii było także ślubowanie poparte przysięgą złożone przez wstępujących kilkunastu nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przed błogosławieństwem kończącym uroczystą Dziękczynną Eucharystię słowa wdzięczności i życzeń wypowiedział w imieniu wszystkich kapłanów oraz wiernych ks. inf. Andrzej Offmański. Ukierunkował je najpierw ku Nuncjuszowi Apostolskiemu dziękując za historyczną, pierwszą wizytę w Szczecinie i składając także życzenia z racji zbliżającej się również X rocznicy Jego święceń biskupich. Następnie ks. infułat wyraził pełnię kapłańskich uczuć wobec Pasterza Metropolii Szczecińsko – Kamieńskiej z racji także mijającej dekady od przyjęcia w 2002 roku w Sandomierzu sakry biskupiej. Wymownym dowodem tych słów stał się gustowny dar – obraz ukazujący Księdza Arcybiskupa podczas udzielania Komunii świętej w Bazylice Archikatedralnej, który wręczył gospodarz miejsca ks. prał Jan Kazieczko wraz z wiernymi. Dopełnieniem podniosłości sobotniej uroczystości była długa kolejka różnych delegacji, które po Mszy św. wyrażały swą wdzięczność za biskupią posługę w Szczecinie Jubilata ks. abp. Andrzeja Dzięgi.

(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)
25.11.2012 r.  - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zaprasza każdego roku wszystkich wierzących do szczególnej refleksji nad budowaniem zrębów Królestwa Chrystusowego już tutaj na ziemi a także w szczególny sposób do przyjęcia na nowo w swoje życie Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela. Oprócz ponawiania aktu oddania i zawierzenia Chrystusowi nas samych, naszych wspólnot rodzinnych i całego świata ważnym akcentem stały się w minionych latach uroczystości poświęcenia figur – pomników Chrystusa Króla. W tegoroczną Uroczystość Chrystusa Króla właśnie taki podniosły moment przeżywała wspólnota wiernych parafii pw. Św. Ojca Pio w Pniewie.

„Siedemdziesiąt cztery lata mija – mówi ks. Józef Dudek, proboszcz parafii w Pniewie, gdy Wizjonerka i Mistyczka Służebnica Boża Rozalia Celakówna wołała o to, aby Polska, jako naród i jako państwo uznała Królowanie Jezusa Chrystusa, aby Polska uznała Chrystusa za swojego Pana, a wtedy będzie bezpieczna... Na progu Roku Wiary, pragnęliśmy dokonać parafialnego zawierzenia wszystkiego, co stanowi o naszym życiu indywidualnym, rodzinnym, wspólnotowym i społecznym uznając Jezusa, jako swojego Króla i Pana. Innym motywem było dostrzeżenie w Chrystusie Króla Miłosierdzia. Kanwą tej myśli były słowa skierowane przez Pana Jezusa do Św. S. Faustyny: „..Zanim przyjdę, jako Sędzia Sprawiedliwy, przychodzę najpierw, jako Król Miłosierdzia”. Z tych słów wynika imperatyw, który jednoznacznie mówi o tym, że w kontekście wieczności, jeśli nie przyjmiemy łaski miłosierdzia to rzeczywiście może nam tylko pozostać oczekiwanie na sędziego sprawiedliwego, który z pilnością oceni nasze życie. Inspiracją do przeżycia tej głębokiej w swojej treści uroczystości było także podobne poświęcenie figury Chrystusa Króla, które odbyło się przed ponad rokiem w Dołgiem, w miejscowości należącej do parafii w Chwarstnicy. Prowadząc tam rekolekcje przygotowujące tamtejszych wiernych do tej chwili a później widząc z jak wielką wiarą oddali swoje serca Chrystusowi Królowi uświadomiłem sobie ważność tego aktu i zapragnąłem by także nasza wspólnota parafialna mogła stać się uczestnikiem tak wielkiego duchowego daru. Asystencją Ducha Świętego mogę nazwać odbytą niedługo później rozmowę z ks. prał Bronisławem Kozłowskim, budowniczym naszej świątyni, który zapytał czy myślę o postawieniu podobnej figury.  Miłym zaskoczeniem było to, że ks. prałat zdradził, iż poczynił już wiele starań, aby Chrystus Król mógł stanąć na placu przy świątyni w Pniewie. Przy wspaniałej jak zawsze ofiarności parafian mogliśmy skonkretyzować wszystkie szczegóły wraz z wykonawcą tej wynoszącej 4,40 m. figury – pomnika Adamem Szatkowskim z Sobieradza. Doskonałą okazją do poświęcenia stanowiła oczywiście sama Uroczystość Chrystusa Króla jak i obecność w tym czasie pośród nas relikwii Krzyża Świętego oraz Krzyża Wiary Ottonowej. Przygotowaliśmy się do tej historycznej chwili poprzez 3 dniowe triduum modlitewne uświadamiając olbrzymią odpowiedzialność za dojrzałe przyjęcie orędzia Chrystusa Króla w nasze życie – dodaje ks. Józef Dudek”.

Uroczystościom w Pniewie przewodniczył ks. abp. Andrzej Dzięga, który przed Eucharystią dokonał aktu poświęcenia figury i zawierzenia Chrystusa, jako Króla i Pana.  W głęboko teologicznym i osadzonym w egzystencjalnej rzeczywistości Słowie Bożym Dostojny Celebrans wskazał na powszechną obecność Chrystusa Króla w życiu naszego narodu, przypominając jednocześnie niektóre historyczne wydarzenia potwierdzające tę prawdę. Podkreślił także istotne znaczenie pełnego przyjęcia Chrystusa do swego życia i zawierzenia Jemu całokształtu naszego postępowania.

(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)25.11.2012 r. - nasza archidiecezja obchodząca w 2012 roku czterdziestolecie istnienia w swojej historii i strukturze administracyjnej ma zdecydowaną większość parafii, które powstały w czasie jej funkcjonowania. Jest także pokaźna ilość tych, które powołane zostały tuż po wojnie, w czasach administracji gorzowskiej. Ewenementem są jednak te, które rozpoczęły swą historię jeszcze przed II wojną św. Zalicza się do nich przede wszystkim wspólnota w Jesionowie, która 25 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla obchodziła 80 lecie swego powstania.

Parafia Jesionowo ma tradycje sięgające XIII w., bowiem istniał tu już kościół wraz ze zrębami prężnej wspólnoty. Najistotniejszy moment dotyczy okresu międzywojennego, kiedy to w 1929 r. przybyli tu holenderscy osadnicy z zachodniej Fryzji, którzy byli gorliwymi katolikami. Z racji osiedlenia się na Pomorzu, postawili dwa warunki: będzie tutaj katolicki kościół i szkoła. Życzenia te zostały spełnione, ale spotkało się to z krytyką ze strony konserwatystów pomorskich, którzy byli zaniepokojeni widmem kontrreformacji. Siła tkwiąca w religii i obyczajach była tak wielka, że osiedleńcy z Holandii przetrwali trudne chwile a z czasem ludność okoliczna przejmowała ich zwyczaje, kuchnię, sposób bycia. Solidarność wspólnoty manifestowała się w pracy, zabawie i modlitwie. Do kościoła uczęszczali nawet trzy razy dziennie. Początkowo należeli do parafii katolickiej w Pyrzycach. Z równie wielką determinacją osadnicy przystąpili do emancypacji pod względem kościelnym. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 27 X 1929 r., w Święto Chrystusa Króla, które odtąd stało się miejscowym odpustem. W 1931 r. pyrzycka rada parafialna złożyła do władz wniosek w sprawie budowy kościoła. W Pyrzycach zarządzono nawet specjalne zbiórki pieniężne na ten cel. Już 15 V 1932 r. Biskup Berliński Chrystian Schreiber poświęcił miejsce pod budowę, która postępowała bardzo szybko tak, że uroczystość poświęcenia kościoła pw. Chrystusa Króla odbyła się już 30 X 1932 r. W ten sposób w Jesionowie powstały dwa odrębne kościoły. Od 21 I 1934 r. Jesionowo miało swego kapłana, ks.Pabela, jednak za pierwszego proboszcza parafii uważa się ks. Pawła Zawadzkiego (pisany także Sawatzke), wpierw wikariusza w polskiej parafii św. Piusa w Berlinie. Od 6 III 1935 rozpoczął duszpasterstwo a już niedługo 1 II 1936 roku dekret erygujący granice nowej parafii określił Biskup berliński.  Ksiądz Proboszcz Zawadzki zginął tragicznie wiosną 1945 r. Po śmierci Księdza Sawatzke, od grudnia 1945 r. parafią opiekował się ks. Antoni Purol, pallotyn, a kolejnymi duszpasterzami byli tutaj: w 1946 r. ks. Ruprecht Dausmann, pallotyn,  od 1946 do 1948 ks. Józef Czapran a następnie od 1948 r. aż do 1962 r. proboszczem był ks. Franciszek Gerszberg. Po nim przez rok funkcję tę pełnił Ks. Andrzej Ziółek, ale niezatwierdzony przez władze opuścił Jesionowo. W Jego miejsce przybywa Ks. Michał Suliga i jest proboszczem do roku 1978. Nowym proboszczem zostaje mianowany Ks. Aleksander Słodkowski i pracuje w parafii do roku 1986, kiedy to 14 czerwca przybywa z 11 letnim stażem kapłańskim Ks. Waldemar Szczurowski, który oddał swoje serce tej wspólnocie przez ponad 25 lat. Obok umacniania duchowości wiernych ks. Waldemar dokonał wielu ważnych inwestycji. W roku 1988 zbudowano kaplicę w Topolinku. Natomiast mieszkańcy Lucina od 1995 roku uczestniczą w niedzielnej Eucharystii w wiejskiej sali. Następnie po uzyskaniu budynku po byłej szkole, rozpoczynają adaptację budynku do potrzeb sakralnych. W roku 2003 ks. bp. J. Gałecki poświęcił także kościół pomocniczy św. Floriana, w Jesionowie, który po wojnie był krótko czynny, lecz później został zamknięty a z kościoła zniknęło całe wyposażenie. Po renowacji i wyposażeniu kościół został poświęcony i oddany do kultu Bożego. Aktualnie parafia liczy 1250 mieszkańców a jej proboszczem od 15 miesięcy jest ks. Adam Polanowski, dla którego jest to druga placówka proboszczowska po Zajezierzu. Z posługą duszpasterską oprócz dwóch świątyń w Jesionowie dociera jeszcze do trzech kościołów filialnych w Dziedzicach, Lucinie i Topolinku. Ks. Adam z dużą pasją w sercu kontynuuje dzieło ks. Waldemara wnosząc także wiele cennych swoich inicjatyw duszpasterskich.

Cała ta błogosławiona historia parafii stała się kanwą uroczystości jubileuszu 80 lecia istnienia parafii, która 25 listopada zgromadziła w kościele w Jesionowie wielu znamienitych gości. Mszy św. przewodniczył ks. Waldemar Szczurowski, który także wygłosił wzruszającą, pełną odniesień historycznych, ale także osobistych z czasów duszpasterzowania tutaj homilię.  Przybył również z ponad 50 osobową grupą dawnych mieszkańców oraz ich potomków ks. Peter Busch z Osnabruck. Obecni byli kapłani z dekanatu Barlinek oraz władze samorządowe powiatu pyrzyckiego ze starostą Wiktorem Tołłoczką, Przew. Rady Gminy Przelewice Marianem Świderskim, sekretarzem Gminy Przelewice Januszem Wójtowiczem, dyr. Szkoły Podstawowej w Jesionowie Krzysztofem Jessa, druhowie z OSP oraz wierni z kościołów filialnych. Pięknym akcentem jubileuszu było wręczenie przez delegację niemiecką figury Matki Bożej, którą ufundował urodzony w Jarząbkach na terenie parafii i ochrzczony w Jesionowie Franz von der Heide. Cała zaś delegacja wraz z ks. Adamem Polanowskim procesyjnie udała się na cmentarz by przy grobie ks. P. Zawadzkiego modlić się za Jego duszę i spoczywających tam od wieków mieszkańców Jesionowa. 

(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

28.11.2012 r. – w południe w Sanktuarium MB Niepokalanie Poczętej w Resku ks. prob. Mirosław Socha odprawił Mszę św. w intencji 15. par małżeńskich, które obchodziły jubileusz 50-lecia zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Podczas Eucharystii, na która przybyli licznie krewni i przyjaciele, małżonkowie z wdzięcznością odnowili swoje przyrzeczenia. Tą wyjątkową Mszę św. grą na organach uświetniła Anna Szczepańska. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury. Burmistrz Arkadiusz Czerwiński razem z przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Basowską udekorowali małżonków pamiątkowymi medalami nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jubilaci od samorządu gminy otrzymali dyplomy i przedświąteczne paczki. Tak bogate obchody „złotych godów” uświadomiły zebranym, zwłaszcza młodzieży, jak wierna i wytrwała jest miłość, która ma swoje źródło w Bogu.

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

Odsłon: 11375
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin