Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

Historia

Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie zostało powołane przez abp. Zygmunta Kamińskiego 23 stycznia 2004 r. Dla usprawnienia funkcjonowania instytucji ówczesny Metropolita Szczecińsko-Kamieński, 23 listopada 2007 r., zgodnie z przepisami prawa kanonicznymi nadał archiwum statut osoby prawnej publicznej. Konsekwencją czego było nadanie 27 maja 2008 r., przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, osobowości prawnej.W swojej działalności Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie kierowało się statutem z 23 stycznia 2004 r., który następnie został modyfikowany 23 listopada 2007 r. Istotnym jest również dekret z 11 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania ksiąg metrykalnych i innych archiwaliów do Archiwum Archidiecezjalnego. Główną misją instytucji jest troska o przechowanie akt i dokumentów znajdujących się na terenie archidiecezji, a także tworzenie archiwum historycznego w którym strzeżone są dokumenty posiadające walor historyczny. Docelowo działania organu zmierzają do utworzenia w przyszłości jednej instytucji naukowo-kulturalnej mającej kuratelę nad archiwum, biblioteką i muzeum na terenie Kościoła na Pomorzu Zachodnim. Dla usprawnienia działania archiwum 11 grudnia 2007 r. powołana została Rada Audytowa Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie w składzie: ks. mgr Marek Cześnin, ks. dr Grzegorz Harasimiak i ks. dr hab. Grzegorz Wejman. Zakres obowiązków rady kształtuje umowa o przeprowadzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z 21 stycznia 2008 r.
Do głównych archiwaliów znajdujących się pod opieką Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie należą starodruki z: „Biblioteki Kamieńskiej” oraz część „Biblioteki Trzebiatowskiej”. Ponadto zbiór ksiąg metrykalnych z Pomorza Zachodniego wytworzonych przez parafie rzymskokatolickie i protestanckie przed 1945 r.
Za całokształt funkcjonowania archiwum odpowiada dyrektor, który każdorazowo powoływany był przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. Urząd ten w pięcioleciu istnienia placówki piastował od 23 stycznia 2004 r. ks. mgr Marek Cześnin, a następnie od 25 sierpnia 2007 r. ks. dr Robert Masalski.

 

Odsłon: 15953
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin