Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

Publikacje

Zamieszczone są tu artykuły i inne publikacje ukazujące dorobek naukowy Naszych pracowników

1. Robert Masalski, Sanktuaria maryjne na Pomorzu Zachodnim, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. Jan Walkusz, t. 7,  Lublin 2008 r. (konferencja wygłoszona podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Kościoła - Gietrzwałd 2007 )

2. Robert Masalski (współautor), Zakony i kościoły Pojezierza (trasa tematyczna), Barlinek 2008 r.

3. Robert Masalski (recenzja), Jan Walkusz, Polonia i parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w London Ontario, Lublin 2007, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 8, red. J. Walkusz, Lublin 2009, s. 295-299.

4. Maria Kompowska, Bibliografia prac ks. inf. Romana Kostynowicza, w: Cieniu trzech katedr. Wspomnienia. Twórczość. Część III, red. R. Kostynowicz, Szczecin 2006, s. 67-73.

5. Maria Kompowska, Biogramy rodzinne, w: Cieniu trzech katedr. Wspomnienia. Twórczość. Część III, red. R. Kostynowicz, Szczecin 2006, s. 73- 80

6. Robert Masalski, Anna Kosman, Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie 1999-2009, Szczecin 2009.

7. Robert Masalski, Arcybiskup Zygmunt Kamiński (1933-2009), w: Kronika Szczecina 2009, red. K. Kozłowski, Szczecin 2010, s. 167-168.

8. Robert Masalski, Nowy metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga, w: Kronika Szczecina 2009, red. K. Kozłowski, Szczecin 2010, s. 169-170

9. Robert Masalski, Inicjatywy społeczne Kościoła szczecińsko-kamieńskiego w dziesięcioleciu istnienia województwa zachodniopomorskiego, w: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008). Wybrane problemy, red. L. Bąbolewski, K. Kozłowski, Szczecin 2010, s. 137-143.

10. Robert Masalski, Kultura religijna diecezji szczecińsko-kamieńskiej, w "Roczniki Historii Kościoła" 2(57)2010, Lublin, s. 189-218.

Odsłon: 19918
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin