Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

WRZEŚIEŃ 2015

01.09.2015 r. – w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem ks. abp. A. Dzięgi została odprawiona Msza św. w intencji szczecińskiej oświaty. Eucharystia miała charakter jubileuszowy, ponieważ przed 70. laty w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim organizowano pierwsze polskie szkoły. Szczególnie uroczyście swój jubileusz obchodziła najstarsza szkoła ponadgimnazjalna Szczecina, I LO im. Marii Skodowskiej-Curie, która pracę rozpoczęła 1 września 1945 r. W jej murach zgromadziło się duchowieństwo, na czele z Ks. Arcybiskupem, władze miejskie i wojewódzkie, nauczyciele, uczniowie i absolwenci. Tego samego dnia, bp H. Wejman w Stargardzie Szczecińskim w kościele pw. Ducha Świętego sprawował Eucharystię, która rozpoczęła wojewódzką inaugurację nowego roku szkolnego.

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

05.09.2015 r. – do Sanktuarium NSPJ w Szczecinie przybyła II Archidiecezjalna Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ i czcicieli Serca Bożego. Hasłem pielgrzymki były starotestamentalne słowa „Dołóż starań, by poznać Pana” (Oz 6,3). O godz. 9.45 rozpoczęło się modlitewne uwielbienie. W południe ks. abp A. Dzięga sprawował Eucharystię, po której rozpoczął się koncert zespołu „Serduszka”. Podczas występu zespół, który powstał w 1989 r., promował swoją najnowszą płytę „Cały sercem przy Sercu Jezusa”. Ksiądz Arcybiskup skierował list do zespołu w którym napisał, że „nowa płyta przyczyni się do przekazywania informacji o Sanktuarium NSPJ w Szczecinie, a szczególnie do propagowania kultu Serca Bożego na całym świecie, gdyż zespół koncertuje nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, niosąc Boga i Ojczyznę do ośrodków polonijnych”. Wydanie płyty wsparło Towarzystwo Chrystusowe z kraju, oraz prowincje zakonne z Anglii, Irlandii i Szkocji, którym patronuje NSPJ. 

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

12.09.2015 r. – ks. dr Krzysztof Zdziarski, prorektor ds. nauki i rozwoju Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w Federacji Młodzieży Walczącej (FMW). Uroczystości, które zorganizowało Stowarzyszenie FMW i Instytut Pamięci Narodowej ((IPN), odbyły się w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki. Ks. Zdziarski znalazł się w grupie 32 osób, których krzyżami odznaczył prezes IPN Łukasz Kamiński. Decyzję o nadaniu odznaczeń podjął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 27 sierpnia br., na podstawie art. 138 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 26 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dziennik Ustaw 2015, poz. 475). Wniosek o odznaczenia składa prezes IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ze względu na zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ks. K. Zdziarski urodził się w 1968 r., święcenia kapłańskie przyjął z rąk ś.p. abp. Mariana Przykuckiego w 1994 r. 

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

13.09.2015 r. – ks. abp A. Dzięga, z okazji obchodów 150-lecia kościoła pw. św. Antoniego z Padwy (dekanat Szczecin-Żelechowa), dopełnił poświęcenia świątyni. Polegało ono na namaszczeniu ścian. W świątyni odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą wszystkim duszpasterzom. W 2001 r., poprzednik Księdza Arcybiskupa, ś.p. ks. abp Zygmunt Kamiński poświęcił kamienny ołtarz i nowe wyposażenie liturgiczne kościoła. Najstarsze świadectwo o kościele pochodzi z 1261 r. Pierwotny gmach rozebrano w II poł. XIX w., a na jego miejsce wzniesiono nową świątynię w stylu neogotyckim. Po zakończeniu II wojny światowej, kościół poświęcono 14 października i dedykowano MB Zwycięskiej. Rządca ordynariatu gorzowskiego, ks. Tadeusz Załuczkowski, 18 maja 1951 r. erygował parafię pw. św. Antoniego. Takie samo wezwanie otrzymała świątynia. W latach 90-tych ubiegłego stulecia zbudowano plebanię, a potem zakrystię. Znajdująca się na terenie dzielnicy Warszewo parafia, organizuje od dwudziestu lat festyny, których bogaty program integruje mieszkańców. 

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

14.09.2015 r. – Ks. abp A. Dzięga odprawił w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Mszę św., podczas której Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża dziękowała za erygowanie Wspólnoty jako instytutu zakonnego na prawie diecezjalnym. Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża (Communio Sororum Discipularum Crucis – CSDC) powstała 15 sierpnia 1982 r. Założycielką Wspólnoty jest s. Helena Christiana Mickiewicz. Dom Generalny mieści się szczecińskiej dzielnicy Stołczyn, przy ul. Kościelnej 4a. Postulat znajduje się w Poznaniu, przy ul. Malwowej 83b, a nowicjat w siedzibie Domu Generalnego. Przy Wspólnocie Sióstr została utworzona wspólnota dla osób świeckich – Uczniowie Krzyża. Wspólnota organizuje na terenie kraju rekolekcje, m.in. w ramach cyklu „Zasłuchanie w Słowo”. Siostry od chwili przybycia do Szczecina sprawują w diecezji ważne obowiązki, pracują m.in. w Kurii Metropolitalnej. 

(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

15.09.2015 r. – w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1394) zastało zamieszczone rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego z 31 sierpnia, w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie, które zostało erygowane przez Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. Minister podjął decyzję na podstawie art. 10 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 poz. 1169 oraz z 2014 poz. 498). Rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Minister administracji i cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie par. 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra administracji i cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

16.09.2015 r. – ks. abp A. Dzięga w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył Eucharystii, która była zwieńczeniem obchodów 25. lecia „Caritas”. We Mszy św. uczestniczyli także członkowie Cechów Rzemiosł Różnych i Rzemiosł Spożywczych, którzy dziękowali za 70 lat pracy w Szczecinie. Na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa patronem diecezjalnej „Caritas” został ustanowiony św. Jan Paweł II. Podczas akademii, która odbyła się w Filharmonii Ks. Arcybiskup wręczył jubileuszowe statuetki, które otrzymało osoby zasłużone dla działalności charytatywnej: s. Miriam Badran i ks. Tomasz Kancelarczyk (organizator Marszu dla Życia i „Bractwa Małych Stópek”) oraz Urząd Miasta Szczecina, który reprezentował wiceprezydent miasta Krzysztof Soska. Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej (Szczecin) Tamara Jędruszek otrzymała za długoletnią współpracę z niemiecką „Caritas”, od prezes Elżbiety Stolarczyk (Caritas Konferenz Deutschland) order św. Elżbiety. Uroczystości jubileuszowe nie ograniczyły się tylko do Szczecina. Zespoły Parafialne „Caritas” świętują także swoje rocznice. 5 września w Golczewie obchodzono 20. lecie działalności Zespołu Parafialnego. Po Mszy św. ks. dyr. M. Szmuc wręczył wolontariuszom dyplomy od Księdza Arcybiskupa. Z tej okazji zorganizowano dziesiąty Festyn Dobroczynny.

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

19.09.2015 r. – Szkoła Rodzenia im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego obchodziła swoje 25. lecie. Uroczystość rozpoczęła się w szczecińskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Podczas konferencji naukowej „Dobry start w rodzicielstwo, dobry start w życie” głos zabrali: Krzysztof Puc „Dobry start w rodzicielstwo na przykładzie Szkoły Rodzenia im prof. Włodzimierza Fijałkowskiego i innych działań na rzecz rodziny Katolickiego Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – wczoraj, dziś, jutro”; Michał Siedziako (IPN – Oddział w Szczecinie), Zofia Plater-Zyberk „Michał Plater-Zyberk – prekursor katolickiego poradnictwa rodzinnego w Szczecinie: szkic do biografii”; dr n. med. Maria Wolenta-Tyszko (Łódź) 2 wykłady: „Wzorcowy, scalony program wszechstronnego przygotowania do porodu, karmienia naturalnego i pełnienia ról rodzicielskich”; „Idea Szpital Przyjazny Dziecku, a przygotowanie w szkole rodzenia”; Bożena Miernik, Mateusz Miernik (Lublin) 2 wykłady: „Podmiotowe traktowanie dziecka w fazie prenatalnej”; „Kształtowanie postawy otwartej na rodzicielstwo w okresie narzeczeństwa”; prof. n. med. Bogdan Chazan 2 wykłady: „Szkodliwe działanie tabletki wczesnoporonnej”, „Dziecko przed urodzeniem jako pacjent – postawa lekarza wobec dziecka w okresie wewnątrzłonowym wg koncepcji prof. W. Fijałkowskiego”; Paweł Fijałkowski (syn Profesora, Łódź) „Prof. Włodzimierz Fijałkowski – jako wzór ojcostwa – refleksje syna”; dr n. med. Iwona Rawicka (Szczecin) „NAPROTECHNOLOGIA – naukowe podstawy, osiągnięcia i skuteczność w leczeniu niepłodności małżeńskiej”. O godz. 15.00 Mszę św. w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela odprawił bp H. Wejman. Następnie odbyło się spotkanie założycieli szkoły, osób prowadzących, absolwentów oraz gości. Szczecińska Szkoła Rodzenia działa nieprzerwanie od 25 lat, jest najdłużej działającą tego typu szkołą w Polsce. Ks. abp A. Dzięga objął patronat honorowy nad uroczystością.

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

29.09.2015 r. – w AWSD Szczecinie odbyła się inauguracja roku formacyjnego 2015/2016. O godz.17.00 w auli Wydziału Teologicznego przywitał zgromadzonych rektor, ks. dr Piotr Gałas. Następnie dokonano immatrykulacji alumnów. Wykład inauguracyjny wygłosił proboszcz i kustosz Sanktuarium NSPJ w Szczecinie, ks. dr Jarosław Staszewski SChr. Ks. abp A. Dzięga skierował swoje przesłanie do kandydatów do kapłaństwa. Klerycy, którzy brali udział w ewangelizacji na wioskach złożyli świadectwo o trudzie przekazywania Dobrej Nowiny, i o owocach, jakie ona wydała. W lipcu klerycy wraz z przełożonymi ewangelizowani wioski wchodzące w skład parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Suchaniu.

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

 

30.09.2015 r. – o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym (WT) Uniwersytetu Szczecińskiego (USz) rozpoczęła się sesja naukowa „Józef Kardynał Glemp. Prymas trudnych i doniosłych przemian. Pamięć i Wdzięczność na Pomorzu Zachodnim”, którą zorganizował WT USz, Archiwum Państwowe w Szczecinie, i parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Sesję otworzył i powitał gości dziekan WT USz, ks. prof. USz dr hab. Kazimierz Dullak. Następnie zabrał głos rektor USz, prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Wielki Kanclerz WT USz, ks. abp A. Dzięga poświęcił swoje wystąpienie zaangażowaniu prymasów Polski na rzecz Pomorza Zachodniego. Prymas Polski, abp W. Polak mówił o społecznym wymiarze nauczania kardynała Glempa. Następna część sympozjum została zatytułowana „Prymas Polski w przestrzeni Kościoła polskiego i na Pomorzu Zachodnim”. W jej ramach referaty wygłosili: bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman „Nauczanie pomorskie Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa”; prof. zw. dr hab.  Kazimierz Kozłowski „Pomorze Zachodnie w latach posługi Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa”. Drugą  grupę wystąpień nazwano „Prymasowskie przesłanie z Pomorza Zachodniego”. Podczas niej zabrali głos: ks. prof. USz dr hab. Grzegorz Wejman „Wizyty Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa na terenie Pomorza Zachodniego”; ks. dr Aleksander Ziejewski „Józef Kardynał Glemp w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie”; mgr Maria Frankel „Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski – wizyta w Archiwum Państwowym Szczecinie”; dr Tadeusz Krawczak „Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski w świetle źródeł Archiwum Akt Nowych w Warszawie”; dr Zbigniew Stanuch „Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski w świetle źródeł Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie”. Sympozjum połączono ze 125. rocznicą konsekracji Bazyliki św. Jana Chrzciciela. O godz. 15.00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której rozpoczęto sprawowanie, pod przewodnictwem Prymasa Polski, uroczystej Eucharystii. Podczas Mszy św. wniesiono relikwie św. Wojciecha. Na zakończenie, przy pomniku sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, który znajduje się przy Bazylice, odmówiono modlitwy i złożono kwiaty.  

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

Odsłon: 10683
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin