Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 
2013-05-09

Konserwacja inkunabułu

W ramach programu "Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych" Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie realizuje projekt "Konserwacja inkunabułu pochodzącego z Kamienia Pomorskiego". Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" i środków własnych. więcej »

2013-02-12

Nocna rewolta

Antysowieckie zamieszki w Szczecinie z 10 grudnia 1956 r. więcej »

2012-12-12

Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953, wybór i opracowanie Adam Dziurok, ks. Józef Marecki, Filip Musiał, wstęp Adam Dziurok, Filip Musiał, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie i Wydawnictwo Avalon, Kraków-Katowice 2012, 424 s.

W ramach serii „Normatywy aparatu represji”, wydawanej przez krakowski oddział IPN, ukazała się publikacja ukazująca zamierzenia komunistów i odsłaniająca kulisy tajnych działań wymierzonych w Kościół katolicki. W tomie, przygotowanym przez historyków z Krakowa i Katowic, zebrano podstawowe dokumenty wydane przez Julię Brystygier, dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (i jej zastępców), kierującą antykościelną działanością bezpieki w latach 1945–1953. W omawianych latach aktywność operacyjną przeciw Kościołowi katolickiemu podejmował Wydział V Departamentu V MBP, sekcje 5 wydziałów V wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa oraz wyznaczeni funkcjonariusze referatów 5 powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego. Cezurą początkową jest moment powołania Wydziału V Departamentu V MBP, datę końcową wyznacza powołanie nowego Departamentu XI MBP, który przejął kompetencje operacyjnego zwalczania Kościołów i związków wyznaniowych. Przez cały czas istnienia Departamentu V jego dyrektorem była słynna Julia Brystygier (z domu Prajs) – pedagog, doktor filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, przedwojenna komunistka, która w resorcie bezpieczeństwa pracowała w latach 1944–1956. więcej »

2012-12-12

Szczecin – codzienność miasta i jego mieszkańców. Czwarta Konferencja edukacyjna, 9 XII 2011 r., red. Katarzyna Rembacka, Szczecin 2012, 366 s.

Prezentowany tom jest pokłosiem Czwartej Konferencji Edukacyjnej, zorganizowanej przez Urząd Miasta Szczecin oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli historii oraz osób zajmujących się popularyzacją wiedzy o dziejach Szczecina. Zamieszczone w niej artykuły mogą być przydatne w realizacji celów edukacyjnych podejmowanych przez pedagogów. Autorzy tekstów obudowali swoje rozważania bogatym materiałem źródłowym, odnosząc się jednocześnie do bogatej literatury przedmiotu – ułatwili w ten sposób poszukiwania osobom dążącym do pogłębienia swojej wiedzy o historii miasta. więcej »

2012-08-13

32. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie – Szczecin, 30 sierpnia 2012

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zaprasza na spotkanie z okazji 32. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15 wernisażem wystawy pt. „Szczeciński Sierpień 1980”. więcej »

2012-06-20

Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, tom II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012,

Recenzowana praca stanowi kontynuację pierwszego tomu dotyczącego zakonów w czasach PRL. Ten drugi tom został poświęcony przede wszystkim polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989 odnośnie do działalności społecznej i duszpasterskiej zakonów męskich. […] Ks. dr hab. Dominik Zamiatała ujął prezentowaną problematykę fachowo, zgodnie z zasadami nauk historycznych, nie zamykając przy tym pola do dalszych spostrzeżeń i przemyśleń. Jego opracowanie jest dysertacją rzetelną i nowatorską. Autor dał materiał do wielu naukowych przemyśleń i analiz. Dysertacja niniejsza pozwala lepiej ocenić działania władz nie tylko wobec zakonów, ale także znaczenie tych działań podejmowanych w tamtym okresie dla ograniczenia i wyeliminowania Kościoła z przestrzeni społecznej i zamknięcia go w przysłowiowej „kruchcie kościelnej”. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań autor ustalił, że ta polityka nie była jednolita, ale ewoluowała od polityki wspierania w pierwszych latach powojennych poprzez politykę totalnej dyskryminacji, próbę likwidowania różnorodnej działalności zakonów, szykanowania i ograniczania ich w tym zakresie, po politykę nieprzeszkadzania i wykorzystania do swoich, z góry przyjętych celów.
Z recenzji ks. dr. hab. Waldemara Żurka
więcej »

2012-05-25

"Życie spełnione". Wspomnienie o ks. Grzegorzu Zaklice, red. ks. Krzysztof Łuszczek, Szczecin 2012

Postać ks. Grzegorza Zakliki na trwałe wpisała się w historię parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, ale nie tylko. Dotyczy to również innych miejsc, w których ks. Grzegorz duszpasterzował jak i całego nowogardzkiego dekanatu. Wynika to przede wszystkim ze sposobu sprawowania kapłańskiej posługi wśród wiernych jak i dzieł, które zostały dokonane. Z tych ostatnich należy wymienić przede wszystkim odbudowę zniszczonego pożarem kościoła parafialnego w Nowogardzie, odbudowę kościoła w Świerczewie (w dekanacie Nowogard), rozwój prasy parafialnej a także duszpasterstwa w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. więcej »

2012-05-18

NOC MUZEÓW 2012 w Szczecinie

1. Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3,

16.00–24.00

„Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000–1648" (wejście limitowane)
„PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI. Zbiory Fundacji Książąt Czartoryskich" (wejście limitowane)
„Pomorskie meble malowane"
„Polskie transatlantyki. Opowieści z ul. Polskiej 1"
„Z dziejów żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim 1945–2010"
„Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów"
„Mennictwo zachodniopomorskie od XII do XIX wieku"
16.00 Narodowy Bank Polski zaprasza do wymiany 2 zł na pamiątkowa monetę o nominale 2 zł wybita z okazji 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie (monety można wymienić w kasie muzeum, liczba ograniczona)
„W afrykanskiej wiosce"
„Sztuka Afryki – miedzy maska a fetyszem"
17.00 koncert Afrique Sogue „Piesni i rytmy kultury Mande"
16.00–22.00 wybijanie pamiątkowej kopii monety z wizerunkiem ukoronowanej głowy Gryfa, od XIV wieku symbolu Szczecina (pamiątkowe
żetony do wybijania można nabyć w kasie muzeum)
16.00–23.00 nocny kiermasz książek – ceny promocyjne
„Radość tworzenia" specjalna prezentacja efektów warsztatów z filcowania dla dzieci i dorosłych prowadzonych przez Hanne Piatkowska
„Pan Tadeusz w Muzeum" wyjątkowe przedpremierowe spotkanie z bohaterami przygotowane przez Teatr Współczesny (premiera spektaklu
„Pan Tadeusz" już 20 maja 2012)

Wieża widokowa Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie

16.00–22.00 „Astronomiczna Eureka" wystawa i seans w planetarium (wejście limitowane)
Panorama miasta i rzeki z wysokości 50 metrów (obiekt świeżo po remoncie) więcej »

2012-05-15

„Śmierci się z nas nikt nie boi”. Listy kapłanów archidiecezji wileńskiej z ZSRR. Wybór źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie ks. Adam Szot, Waldemar F. Wilczewski, Białystok 2012, 416 s.(Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku: tom 15)

„Księża archidiecezji wileńskiej pozostali po drugiej wojnie światowej w granicach ZSRS starali się utrzymywać kontakt ze swymi konfratrami przebywającymi w Polsce. W Archiwum Archidiecezji Białostockiej, głównie wśród materiałów po zmarłych kapłanach, przechowywana jest również korespondencja płynąca ze Wschodu. więcej »

2012-04-18

Janusz Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012, 124 s. (seria „39/89”, t.

Książka rzetelnie prezentuje obraz polskiej gospodarki w latach 1944–1989. Konsekwentnie zrealizowany układ problemowy przybliża czytelnikowi następujące kwestie: system gospodarki centralnie planowanej i zarządzanej, politykę ekonomiczną podporządkowaną nierealnej doktrynie, tzw. socjalistycznej industrializacji, problemy rolnictwa, zdominowane przez Związek Radziecki stosunki gospodarcze z zagranicą, zastąpienie handlu rozdzielnictwem, ułomność pieniądza oraz warunki bytowe ludności, będące śródłem kryzysów społeczno-ekonomicznych. W zakończeniu książki przedstawiono wady strukturalne i negatywne konsekwencje społeczne „gospodarki centralnie kierowanej… na manowce”, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych. więcej »Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin