Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

Konserwacja inkunabułu

W ramach programu "Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych" Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie realizuje projekt "Konserwacja inkunabułu pochodzącego z Kamienia Pomorskiego". Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" i środków własnych. więcej »

Sacrum w literaturze. Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska - 25 października 2012 r.

25 października 2012 r. odbyła się  w Książnicy Pomorskiej konferencji "Sacrum w literaturze"  - jest to trzecie spotkanie  z cyklu "Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska". więcej »

"Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska. Kultura muzyczna"

Już po raz drugi odbyło się spotkanie w ramach cyklu konferencji organizowanych przez Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie, których celem jest ukazanie m.in. osób i instytucji kształtujących świadomość patriotyczną i europejską wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego; podkreślenie wpływu i miejsca Kościoła rzymskokatolickiego w tym procesie. więcej »

„Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska” - „Kultura słowa drukowanego”

Głównym założeniem cyklu spotkań organizowanych przez Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie i Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie jest ukazanie m.in. wpływu i miejsca Kościoła rzymskokatolickiego w kształtowaniu świadomości patriotycznych i europejskich wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego. więcej »

Słownik biograficzny duchowieństwa szczecińsko-kamieńskiej

Celem tegoż projektu jest wydanie publikacji naukowej dotyczącej duchowieństwa Kościoła rzymskokatolickiego pracującego na Pomorzu Zachodnim w latach 1972-2012. więcej »

Biblioteki i prasa parafialna w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Głównym założeniem projektu jest dokonanie badań dotyczących prasy parafialnej i prowadzonych bibliotek na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. więcej »

Prezbiterium online

W ramach współpracy Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie z Książniącą Pomorską został rozpoczęty projekt mający na celu digitalizację "Prezbiterium" - pisma urzędowego diecezji szczecińsko-kamieńskiej i udostępnienia periodyku na platformie cyfrowej: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania".

więcej »

Gimnazjum Katolickie

Z okazji 10-lecia Gimnazujm Katolickiego w Szczecinie Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie wydało publikację "Gimnazjum Katolickie im. Stanisława Kostki w Szczecinie 1999-2009" ukazującą dekadę życia szkoły.

więcej »

Konserwacja inkunabułów

W ramach Programu "Dziedzictwo kulturowe", Priorytet "Rozwój instytucji muzealnych" Archiwum Archidiecezjlane w Szczecinie z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizuje projekt: "Konserwacja zabytkowych inkunabułów ze zbiorów Biblioteki Kamieńskiej Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie - etap I"

więcej »

Trasa tematyczna: Zakony i kościoły pojezierza

W wyniku podjętej współpracy z Stowarzyszeniem "Lider Pojezierza " został zrealizowany projekt "Zakony i kościoły pojezierza".

więcej »

Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin