Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

KWIECIEŃ 2011

01.04.2011 r. - w piątek wieczorem w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym rozpoczęły się Wielkopostne Rekolekcje Trzeźwościowe, które prowadził ks. Krzysztof Pietrzak z Diecezji Warszawsko-Praskiej i ks. Robert Włodkowski. Rekolekcje organizuje dwa razy w roku Duszpasterstwo Trzeźwości. Przyjeżdżają na nie przeważnie osoby, które uczestniczą w spotkaniach grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików (AA) i Grup Rodzinnych (Al-Anon). W rekolekcjach uczestniczą również dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka (Szczecin-Skolwin). Każde rekolekcje mają swoje motto, które jest z reguły odpowiednio wybranym cytatem z Pisma Świętego. Ostatnim rekolekcjom przyświecało wezwanie zaczerpnięte z Liturgii Godzin „Opiewaj tryumf Krzyża”. W niedzielę uczestnicy rekolekcji uczestniczą w parafialnej Mszy Świętej, tworzą oprawę liturgiczną – włączają się w służbę ministrancką, przygotowują procesję z darami, składają świadectwa o swoim życiu. Na tę Mszę Świętą przyjeżdżają specjalnie osoby, które nie mogły uczestniczyć w rekolekcjach, bądź członkowie rodzin rekolektantów.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)


02.04.2011 r. - w Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej pokoju w Siekierkach odbyła się trzecia pielgrzymka motocyklistów oraz miłośników off-roadu na quadach a także w samochodach terenowych. Jednocześnie była to inauguracja ich sezonu motocyklowego i rajdowego. W pielgrzymce razem z kapłanami – pasjonatami tego sporu wzięli udział motocykliści z wielu miejscowości naszej archidiecezji. Wszyscy zostali podniośle przyjęci przez kustosza sanktuarium ks. Bogdana Przybysza i uczestniczyli w drodze Krzyżowej, Eucharystii oraz spotkaniu integracyjnym.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

02.04.2011 r. - w tym roku obchody kolejnej rocznicy śmierci naszego papieża nabrały szczególnego znaczenia z racji na zbliżającą się beatyfikację Jana Pawła II w Rzymie. Jak co roku Choszczno po raz szósty nie zapomniało o rocznicy śmierci papieża. Już dzień wcześniej to jest 1 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbył się apel poświęcony pamięci papieża Polaka. Apel rozpoczął się w samo południe wystąpieniem młodzieży w dramie przedstawiającej sens życia młodego człowieka. Dziewczęta w piękny aktorski sposób pokazywały typowe ludzkie pragnienia, jak potrzeba pożywienia, odpoczynku czy zabawy, ale jednak czegoś im brakowało. Ten niedosyt został pięknie pokazany w prezentacji o papieżu. To właśnie Jan Paweł II nadał sens życiu współczesnemu światu. Następnie ks. Paweł Wiśniewski poprowadził modlitwę o liczne owoce beatyfikacji. Apel został przygotowany przez s. Nikodemę UK dzięki życzliwości pana Dyrektora Wiesława Włudarskiego. Dnia 2 kwietnia 2011 roku o godzinie 15.00 w kaplicy sióstr Uczennic Krzyża zgromadziła się młodzież klas 3 gimnazjum w Choszcznie, aby uczcić pamięć Karola Wojtyły. Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego poprowadzoną przez s. Nikodemę UK. Potem pani Krystyna Kowalewska poprowadziła warsztaty o miłości inspirowane nauczaniem Jana Pawła II. O godzinie 16.30 była przerwa na posiłek. O 17.00 była konferencja o krzyżu wygłoszona przez s. Gracjanę UK. Młodzież miała okazję wyspowiadać się w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwę poprowadziły katechetki z gimnazjum: pani Laura Jańczy i Małgorzata Prawucka. Młodzież gimnazjalna zakończyła swój dzień skupienia wspólną Eucharystią o godz. 18.00. Ostatnim etapem obchodów szóstej rocznicy śmierci Karola Wojtyły była Msza św. Sprawowana przez ks. Dziekana Grzegorza Suchomskiego o godz. 20.00 w intencji licznych owoców beatyfikacji. Po Mszy była prezentacja wykonana przez młodzież parafii Narodzenia NMP w Choszcznie. Następnie siostry Uczennice Krzyża modliły się litanią do Jana Pawła II. O godz. 21.00 ks. Paweł Wiśniewski zaintonował Apel Jasnogórski, po czym choszczeńska Akcja Katolicka poprowadziła różaniec. O godz. 21.37 wszyscy udali się pod choszczeńską figurę papieża, gdzie odśpiewano Barkę i zapalono znicze. Na zakończenie ks. Dziekan pobłogosławił wszystkich i życzył dobrego przygotowania do zbliżającej się beatyfikacji papieża Polaka.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

06.04.2011 r. - na Wydziale Teologicznym US odbyła się promocja książka pt. „Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański. Obrońca życia i mąż stanu”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu przyszło żyć i posługiwać w bardzo trudnych czasach, wymagających ogromnej wiedzy, charakteru, wyobraźni, wiary. Dał On jednakże bardzo piękne świadectwo Chrystusowi także na tej zachodniopomorskiej ziemi. Objęło ono różne wymiary Jego posługi kapłańskiej i biskupiej. Szczególny wyraz znalazło w aktywności na rzecz życia i rodziny – „Wasz Pasterz, biskup Kazimierz Majdański nosi w swojej pasterskiej «legitymacji» ten wielki temat, tę wielką sprawę: rodzina. Małżeństwa i rodziny. Sprawie tej służył i służy, nie tylko w Polsce, ale także w Rzymie” (Jan Paweł II, Szczecin 11 czerwca 1987 r.) – oraz w wymiarze działalności religijnej, naukowej, społecznej i moralnej, również na polu pojednania między zwaśnionymi narodami oraz wymiarze wewnętrznym Rzeczypospolitej. Ważna jest tu przestrzeni patriotyczna. Dał temu wyraz prezydent Lech Kaczyński 11 listopada 2007 r. w następujących słowach: „Przyznałem dziś Order Orła Białego Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi (...) także za uparte propagowanie polskości na ziemiach odzyskanych po roku 1945, za tworzenie podstaw polskiego życia religijnego na tych obszarach, które przecież dziś obejmują jedną trzecią terytorium Rzeczypospolitej”. Autorami, oddanej do rąk Czytelników książki są osoby, które znały osobiście śp. Arcybiskupa Majdańskiego. Znawcy różnych dziedzin życia kościelnego, naukowego, medycznego, społecznego i politycznego pragną w dowód wdzięczności złożyć w darze Wielkiemu Człowiekowi swoje dociekania naukowe i wspomnienia. W książce, w dwóch częściach stanowiących tkankę naukową tej publikacji, zostały uwypuklone najważniejsze wymiary życia i posługi Księdza Arcybiskupa, jako obrońcy życia i męża stanu. Wymiar wspomnieniowy stanowi refleksja ośmiu osób blisko związanych z abp. Kazimierzem Majdańskim. Nadto wzbogacono niniejszą publikację słowem zarówno Dziekanów Wydziału Humanistycznego i Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin, Rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego (obecnego i z czasów przyznania Księdzu Arcybiskupowi Majdańskiemu doktoratu honoris causa) i Przewodniczących Rady Miasta Szczecina (z lat 2006-2010 i z czasów nadania Arcybiskupowi honorowego obywatelstwa miasta), a także najnowszą wersję bibliografii prac Księdza Arcybiskupa Majdańskiego i obszerną dokumentację fotograficzną. Książka jest wyrazem wdzięczności szczecińskiego środowiska naukowego oraz samorządowego dla śp. abp. prof. Kazimierza Majdańskiego za trzynaście lata Jego posługi w regionie. Uważamy ponadto, że praca ta wpisuje się w jubileusz dwudziestopięciolecia Uniwersytetu Szczecińskiego.
(oprac.: prof. K. Kozłowski i ks. dr hab. G. Wejman, prof. US, Szczecin)

07.04.2011 r. - w kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej (DWK) w Szczecinie swój wielkopostny wieczór skupienia przeżywał Szczeciński Klub Katolików. Jednym z mieszkańców DWK jest ks. dr Jan Marcin Mazur – asystent kościelny Klubu. Domowa kaplica sprzyja przede wszystkim wyciszeniu, ale pozwala także na takie ułożenie programu, które jest korzystne dla osób dojeżdżających z całego miasta. Skupienie rozpoczęło się od połączonej z homilią Mszy Świętej, po której rozpoczęła się wypełniona milczeniem i modlitwami adoracja Najświętszego Sakramentu. Po niej uczestnicy skupienia mogli wysłuchać konferencji o sensie cierpienia. Nie był to już pierwszy, przeżywany w DWK, dzień skupienia Klubu. W wieczorne skupienia włączają się jeszcze inni mieszkający w DWK księża, którzy służą posługą w konfesjonale.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

07.04.2011 r. - w kościele pw. Świętego Ducha w Moryniu jednym koncertem muzyki poważnej uczczono szóstą rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II i pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Parafianie, którzy wypełnili świątynię wysłuchali pieśni wielkopostnych, które wykonał miejscowy chór „Sanctus”. Później wystąpiły zaproszone ze Szczecina zespoły. Kwintet smyczkowy Akademii Sztuki wykonał m.in. „Ave Verum Corpus” W. A. Mozarta. Po nim zaprezentował się chór i orkiestra Akademii. Chórem drygował Marek Siwka, a partie solowe wykonały Jolanta Tylkowska i Janusz Lewandowski.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

11-13.04.2011 r. - w Zamęcinie odbyły się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje poprowadził ks. Paweł Wiśniewski, wikariusz z Choszczna. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie gromadziły się codziennie o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Zamęcinie. Ks. Rekolekcjonista poprzez piękne prezentacje rzucane na ścianę pokazywał dzieciom jak mają realizować dwa najważniejsze przykazania – miłości Boga i bliźniego. Oprawę muzyczną miały siostry Uczennice Krzyża – s. Nikodema UK, s. Gracjana UK i s. Filipa UK. Dzieciom bardzo podobały się pieśni religijne szczególnie te z pokazywaniem gestów. W parafii w Zamęcinie rekolekcje trwały już dzień wcześniej to jest od niedzieli 10 kwietnia. Oprócz nauk głoszonych w kościele parafialnym w Zamęcinie były również głoszone w kościele filialnym w Nadarzynie oraz w kaplicy w Zwierzyniu. Rekolekcjonista podejmował tematy grzechu, spowiedzi, przebaczenia oraz przygotowania do owocnego przeżycia świąt wielkanocnych.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

15.04.2011 r. - w Szczecinie już po raz kolejny rozpoczęła się dwudniowa akcja Ruchu Hospicyjnego „Pola Nadziei”. Wolontariusze Hospicjum św. Jana Ewangelisty, którymi byli przeważnie uczniowie szczecińskich szkół, kwestowali w ośmiu galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych. Każda z osób, która złożyła datek na rzecz chorych terminalnie, otrzymała kwitnącego żonkila. O zaangażowaniu w to przedsięwzięcie duszpasterskie, jak i o skali ofiarności, świadczy liczba rozdanych kwiatów, potrzeba ich było aż 30 tysięcy. Zbiórki tego typu wymusza sytuacja ludzi chorych na nowotwory i ich rodzin, które nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków leczenia. Z kolei Hospicjum otrzymuje zbyt małe dotacje z publicznych funduszy, by mogło zabezpieczyć wszystkie niezbędne środki terapii i opieki. W tej sytuacji bezcenną staje się pomoc każdego wolontariusza.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

15.04.2011 r. - dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnych Dni Młodych w Choszcznie ulicami Choszczna miała miejsce droga krzyżowa. W czasie drogi rozważano życie i spuściznę pozostawioną po papieżu Janie Pawle II. Rozważania miały na celu przygotowanie do zbliżającej się beatyfikacji papieża Polaka, której transmisję będzie można oglądać podczas tegorocznych Dni Młodych. Krzyż Archidiecezjalnych Dni Młodych nieśli wolontariusze, którzy ubrani byli w pomarańczowe koszulki. Oprawę muzyczną przygotowała s. Nikodema UK, a drogę krzyżową poprowadził ks. Adam Krzykała. Procesja wyruszyła z kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Kościuszki o godz. 19.30. Następnie droga krzyżowa przeszła ulicami: Piastowską, Wolności i Rynek. Zakończyła się w kościele mariackim udzieleniem komunii świętej. To kolejny etap duchowego przygotowania młodzieży choszczeńskiej do przyjęcia po raz kolejny młodzieży z całej archidiecezji na Dniach Młodych.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

15.04.2011 r. - już po raz szósty w Szczecinie-Skolwinie zaprezentowano artystyczną inscenizację Drogi Krzyżowej, która zorganizowana została przez parafię pw. Chrystusa Króla, Dom Kultury „Klub Skolwin”. Scenariusz napisał Marek Maj, a nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Arkadiusz Wieczorek. Współorganizatorami były dwie najważniejsze szczecińskie sceny, Teatr Polski i Teatr Współczesny. W Drodze Krzyżowej udział wzięli artyści tych teatrów, Chór Męski „Słowiki 60”, Szczecin Gospel Choir, Kameralny Chór „Stavaros”, Zespół Instrumentalistów Perkusyjnych „Sambal”, GTW Kiosk Ruchu, Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej, Agencja Muzyczna „Onomatopeja”, Teatr Elipsa, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 10, młodzież z XXIII LO, Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 27, studenci Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka oraz pracownicy DK „Klub Skolwin”. W Drodze Krzyżowej uczestniczyło kilkuset wiernych. Oprócz nich, sama tylko obsada liczyła ponad 150 osób. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa wyszli spod Domu Kultury, by na drodze wiodącej do parafialnego kościoła rozważać stacje Męki Pańskiej.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

16.04.2011 r. - przed wejściem na teren cmentarza wojennego w Łysogórkach odbyła się doroczna uroczystość ku czci ofiar ofensywy kwietniowej w 1945 roku wiodącej Wojsko polskie na Berlin. W forsowaniu Odry zginęło męczeńsko ponad 8 tyś. żołnierzy, z których blisko 2 tysięcy zostało pochowanych na miejscowym cmentarzu – miejscu Pamięci Narodowej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Metropolita Szczecińsko – Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga w asyście kilkunastu kapłanów oraz zgromadzonych władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego, kompani honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych kombatantów oraz licznego grona młodzieży.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

19.04.2011 r. - po raz pierwszy w szczecińskiej katedrze wykonano utwór „Jesteś tym, kim będziesz jutro – Pasja szczecińska”. Dzieło składa się z utworów poetyckich Romana Brandstaettera, które zaczerpnięto z tomu „Pieśń o moim Chrystusie”. Muzykę do „Pasji” skomponował Stanisław Soyka, a trudu adaptacji wierszy podjął się Krzysztof Czeczot. W koncercie premierowym wystąpił kwartet smyczkowy Altra Volta i wielu instrumentalistów; zabrzmiały także katedralne organy. Przedstawienie miało doskonałą obsadę aktorską. Szczecińskiej publiczności zaprezentowali się Jerzy Trela, Danuta Stenka, Kamil Baar, Marcin Wasilewski, Piotr Bondyra.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

29.04-03.05.2011 r. - od dawna trwa praca terapeutyczna oraz troska duszpasterska Kościoła by krzewić postawę abstynencji w naszym narodzie. W „Ślubach Jasnogórskich” na Millenium Chrztu Polski podjęliśmy zobowiązanie do uczynienia wszystkiego aby Polska była trzeźwym narodem. Budujące są więc wszystkie inicjatywy, które służyć mają wzbudzeniu ducha abstynencji. Do nich należy I Piesza Pielgrzymka Trzeźwości, która wiodła z Gryfina do Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. Tradycja trzeźwościowego pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie ma już wieloletnią historię. Najpierw jednak wędrowano z Dębna do Rokitna. Narastające zainteresowanie tą formą apostolstwa trzeźwości sprawiło, że podjęto decyzję aby wydłużyć to pielgrzymowanie i rozpocząć je od Gryfina, bardzo prężnego ośrodka, gdzie od wielu lat z powodzeniem prowadzona jest praca nad trzeźwością. Celem pielgrzymowania jest główne sanktuarium maryjne diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, które znajduje się w Rokitnie nieopodal Międzyrzecza. W tym bogatym historycznie i duchowo miejscu, wobec obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, od dawna kilka razy w roku odbywają się rekolekcje i dni skupienia dla wszystkich związanych z ruchem trzeźwościowym. Są na nich obecni zarówno trzeźwiejący alkoholicy ale także współuzależnieni członkowie ich rodzin skupieni wokół Al-Anon (rodziny alkoholików), DDA ( dorosłe dzieci alkoholików) i Alateen ( ruch nastolatków w rodzinach alkoholików). Gryfińska pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej w Kościele Narodzenia NMP w Gryfinie przez ks. Kan. Henryka Grządkę – diecezjalnego duszpasterza trzeźwości diecezji zielonogórsko - gorzowskiej oraz ks. Jarosława Iwańca ze Szczecina, zaangażowanego w pracę terapeutyczno – duszpasterską wśród alkoholików naszej archidiecezji. Obecni byli również Burmistrz Gryfina Henryk Piłat, wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler oraz radny powiatu gryfińskiego Jan Podleśny. Niezwykle ważne słowa padły w Słowie Bożym wygłoszonym przez ks. Kan. H. Grządkę: „ w naszych czasach trzeba być świadkiem trzeźwości a nie tylko o niej mówić. Ludzie uzależnieni muszą doświadczyć abstynencji w postawie świadków, którzy udowodnią, że kultura nie picia ma sens! Należy ciągle budzić sumienia by pokazywać istniejące zagrożenia dla trzeźwości”. Pobłogosławiona na trud pielgrzymowania przez ks. Kan. Stanisława Helaka – proboszcza gryfińskiej parafii ponad 30 osobowa grupa, do której na trasie 5 dniowego pielgrzymowania dołączyło jeszcze kilkanaście osób, jest wspaniałym dowodem na siłę woli i moc charakteru tych, którzy uwierzyli w siebie i porzucili alkoholizm oraz członków ich rodzin, którzy są najlepszym wsparciem dla trwających w abstynencji.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

Odsłon: 3111
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin