Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

Wolontariat dla dziedzictwa kulturowegoJednym z założeń programowych Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie na rok 2008 i lata następne jest wprowadzenie w życie projektu "Wolontariat dla dziedzictwa kulturowego". Jest to program wolontarystyczny uwzględniający i określający potrzeby instytucji w zakresie pracy wolontariuszy. Docelowym efektem programu wolontariatu dla dziedzictwa kulturowego jest rozpoczęcie działalności wolontariuszy w archiwum jako instytucji działającej w sferze non profit oraz określenie i ustalenie współpracy z wolontariuszami.

W wdrażanym w życie programie jako wolontariat rozumie się dobrowolną, bezpłatną, świadomą działalność na rzecz innych oraz poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp.
Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.

Proponujemy trzy formy wolontariatu w naszej instytucji:
 1. wolontariat stały: występuje wówczas, gdy wolontariusz jest ściśle związany z naszą instytucją i wykonuje na jej rzecz określone prace. Zadania podejmowane są regularnie np. raz, dwa razy w tygodniu, w ustalonych godzinach;
 2. wolontariat akcyjny: planowany jest przy jednorazowych imprezach organizowanych przez archiwum, np.: konferencja, realizacja jednodniowych lub kilkudniowych projektów, itp.;
 3. praktyki studenckie.
    Odpowiedzmy sobie też na kilka zasadniczych pytań:
1.  Do jakich prac będzie nam potrzebny wolontariusz?
 • pomoc w pracach biurowych;
 • współtworzenie strony internetowej;
 • projektowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • nagłaśnianiu działań instytucji;
 • pomoc w przeprowadzaniu kampanii społecznych, sympozjów i innych spotkań kulturalno-naukowych lub koordynowanie ich;
 • dzielenie się swoją wiedza fachową np. z zakresu archiwistyki, bibliotekarstwa, muzealnictwa, historii, nauk teologicznych i humanistycznych, księgowości, zarządzania, PR, itp;
 • opracowywanie zasobu ksiąg metrykalnych;
 • porządkowanie zbiorów archiwalnych;
 • pomoc w wykonywaniu innych zadań statutowych Archiwum.
2. Ile czasu wolontariusz będzie musiał poświęcić na pomoc?
Większość wolontariuszy poświęca tygodniowo od 2 do 4 godzin. Zakłada się, że zasadniczo będzie to czas przed południem i raz w tygodniu.
3. Jakich kwalifikacji oczekujemy od ochotnika?
Mówiąc o kwalifikacjach nie mamy na myśli formalnie potwierdzonego zaświadczeniem zakresu wiedzy wymaganej do realizacji misji Archiwum, ale raczej rzeczywiste umiejętności. Aczkolwiek dobrze żeby przyszły wolontariusz był osobą o szeroko rozumianych zainteresowaniach humanistycznych, np.: student filologii, teologii, historii czy prawa. W praktyce wystarczą nam osoby z  podstawowa znajomość obsługi komputera, dostateczną znajomością języka łacińskiego, niemieckiego i angielskiego oraz lubiące prace biurowe.
4. Inne wymagania?
Pasja odkrywcy, kreatywność i odwaga w proponowaniu wniesienia do pracy własnych rozwiązań, odpowiedzialności, umiejętności samodzielnego myślenia i  pracy w grupie.

5. Jakiego wsparcia wolontariusz może oczekiwać ze strony naszej instytucji?
 • zaznajomienie z ideą naszej instytucji jej misję, celem oraz formami działania;
 • zapoznanie z zespołem pracowników;
 • z pewnością otrzyma wsparcie ze strony koordynatora, który wprowadzi go do pracy i pomoże rozwiązać ewentualne problemy pojawiające się w jej trakcie;
 • pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej czy w przeprowadzaniu własnych badań i projektów naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych;
 • stwarzanie warunków do bycia koordynatorem własnych projektów zgodnych z polityką naszej instytucji;
 • możliwość publikowania swoich wyników z przeprowadzonych kwerend naukowych, artykułów i innych prac na stronie internetowej naszej instytucji;
 • pierwszeństwo w korzystaniu z zasobów i biblioteki archiwum;
 • wolontariusz będzie mógł po wykonanej pracy korzystać z Internetu dla swoich potrzeb;
 • w ramach możliwości pomoc w załatwieniu spraw związanych z działalnością naukowo-społeczną w zaprzyjaźnionych instytucjach, np.: Książnica Pomorska, Biblioteka Wydziału Teologicznego US, Archiwum Państwowe w Szczecinie itp.
Zgodnie ze wszystkimi przyjętymi normami wolontariusz na własną prośbę otrzyma od Nas zaświadczenie o wykonaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy, którą oczywiście będzie mógł dołączyć do swojego CV.

                    Zapraszamy do współpracy


 

Odsłon: 74831
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin