Dziś niedziela , 05 lutego 2023 r.
 

MAJ 2011

01.05.2011 r. w Żabnicy, z inicjatywy ks. prob Bogusława Gurgula po raz kolejny odbyła się „ Majówka Żabnicka”, której celem jest uczczenie Matki Najświętszej oraz zaprezentowanie piękna regionalnej maryjnej pobożności. Po Mszy św. odprawionej przez ks. bp. Jana Gałeckiego licznie zebrani wierni przeszli w procesji pod maryjną kapliczkę by tam uczestniczyć w nabożeństwie majowym. Następnie rozpoczął się folklorystyczny festyn, podczas którego bogactwo maryjnych pieśni oraz ludowych zwyczajów zaprezentowało kilkanaście zespołów i grup z terenu naszego województwa.
(oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski, Lubicz)


05.05. 2011 r. - dzień po zakończeniu Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Choszcznie spotkali się wolontariusze wraz z lokalnymi koordynatorami Dni Młodych ks. Adamem Krzykałą i ks. Pawłem Wiśniewskim. Nie było to już spotkanie przygotowujące, ale podsumowujące, bowiem wolontariusze zaangażowani w pracę teraz mogli odpocząć i wspólnie przy herbacie i ciastku wspominać zakończony ADM w Choszcznie. Był czas na wspólne oglądanie zdjęć, na opowiadanie wrażeń, ale także na przyznawaniu się do kilku „wpadek”. Przecież nikt nie jest doskonały. Na zakończenie ks. Adam podziękował jeszcze raz wszystkim wolontariuszom za wspaniałą i ogromną pracę w przygotowaniu tego wielkiego wydarzenia. Wszyscy wyrazili chęć dalszej pracy, ale także formacji duchowej w duszpasterstwie młodzieży w Choszcznie. Wolontariusze odważnie przyznali, że Dni Młodych przyczyniły się do ożywienia duszpasterstwa młodzieży w Choszcznie. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

06.05.2011 r. – w kaplicy Domu Macierzystym Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie znów napełniła się młodymi ludźmi. Czuwanie miało temat: „wiara wystawiona na próbę aż do śmierci”. Do wspólnego przeżywania nocy przyjechała młodzież ze Szczecina wraz z ks. Maciejem Babickim, z Nowogardu z ks. Piotrem Budą, z Choszczna z ks. Pawłem Wiśniewskim, ze Świnoujścia z s. Dorotą UK, z Dębna z p. Radkiem Nowickim oraz indywidualnie z Trzebiatowa i innych miejscowości. Czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Następnie ks. Maciej Babicki opowiedział o Krzyżu Świętym, który peregrynuje po całej naszej archidiecezji. Krzyż jest kopią najstarszego krzyża z Pomorza Zachodniego z XIII wieku. Wraz z repliką krzyża peregrynują relikwie krzyża świętego, którymi wszyscy uczestnicy zostali pobłogosławieni. Następnie odbyła się praca w grupach. Potem była konferencja ks. neoprezbitera Macieja na temat wiary wystawionej na próbę. O godz. 23 była przerwa na kawę i na kanapeczki, przygotowane przez siostry. Około północy rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji młodzież miała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty lub kierownictwa duchowego. O godzinie 3.30 odbyła się Eucharystia, w której Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Buda. Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

07.05.2011 r. – Do parafii pw. św. Jana Marii Vianeya w Żabnicy (dekanat Gryfino) przybyli przedstawiciele grup samopomocowych, Anonimowych Alkoholików (AA), Grup Rodzinnych (Al-Anon) oraz animatorów duszpasterstwa trzeźwości. Okazją do spotkania stała się 15 rocznica trzeźwości Jana AA. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej sprawowanej w intencji jubilata. Ołtarz otoczyło liczne grono ministrantów, którymi byli trzeźwiejący alkoholicy. Bardzo często podejmują oni na nowo służbę liturgiczną, wracając w ten sposób do czasów swojej młodości. Chętnie włączają się także w życie parafialne. Po Mszy Świętej można było jeszcze uczestniczyć w otwartym mitingu AA i zabawie bezalkoholowej. Jedynym pomieszczeniem w Żabnicy, w którym może spotkać się duża liczba osób jest sala gimnastyczna miejscowej Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I. Organizatorzy się nie zawiedli, ponieważ na uroczystości przyjechało dwieście kilkadziesiąt osób z Dębna Lubuskiego, Dolic, Goleniowa, Gryfina, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina. Dlatego serdeczne podziękowania należą się dyrektorowi SP p. Sławomirowi Fuchsowi, który nie tylko przyjął gości pod dach placówki, ale i sam uczestniczył w części oficjalnej. Po mitingu rozpoczęła się zabawa bezalkoholowa. Tego typu zabawy stanowią, zwłaszcza w małych społecznościach – szczególnie dla młodzieży – wymowne świadectwo autentycznej radości, której nie musi towarzyszyć alkohol. Ponadto jubileusz już po raz kolejny pokazał jak owocnie rozwija się współpraca między parafią, której proboszczem jest ks. Bogusław Gurgul, a władzami szkoły.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

07.05.2011 r. - w pierwszą sobotę miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyło się niecodzienne zdarzenie. S. Gracjana UK, która straciła serdeczny palec podczas Archidiecezjalnych Dni Młodych w Choszcznie podarowała obrączkę, zniekształconą podczas wypadku do kształtu łezki jako wotum w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Wydarzenie to było już zapowiedziane przez s. Gracjanę podczas uroczystej Mszy św., która zakończyła Archidiecezjalne Dni Młodych w Choszcznie 3 maja 2011 roku. Na ręce Kustosza ks. Grzegorza Suchomskiego złożyła obrączkę wraz z kartką na której widnieje następujący napis: „Z dnia 2 na 3 maja 2011 roku podczas trwających Archidiecezjalnych Dni Młodych uległam wypadkowi. Wskutek czego utraciłam palec prawej ręki. Całe to doświadczenie ofiaruję Matce Bożej Nieustającej Pomocy w choszczeńskim Sanktuarium przez pośrednictwo błogosławionego Jana Pawła II w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Na prośbę ks. Abpa Andrzeja Dzięgi składam moją ocalałą obrączkę ślubów wieczystych we wspólnocie sióstr Uczennic Krzyża na ręce Ks. Dziekana Kustosza Grzegorza Suchomskiego za zgodą przełożonych wspólnoty. Podpisała s. Agnieszka Gracjana Woroniak od miłości Bożego Baranka”. Tego dnia było wspomnienie Matki Bożej Łaskawej, a więc z języka łacińskiego „gratia”. Tym bardziej wydaje się opatrznościowy ten dar, że imię „Gracjana” znaczy „łaskawa, pełna łaski”.
Wszystko odbyło się podczas nabożeństwa wynagradzającego za grzechy ludzkości, które odbywa się w Sanktuarium w każdą pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej mszy. To kolejne wotum złożone w choszczeńskim Sanktuarium. Przypomnijmy, że Sanktuarium zostało erygowane w 1993 roku przez Ks. Abpa Mariana Przykuckiego.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

08.05.2011 r. - cały autokar wolontariuszy z Dni Młodych w Choszcznie wyjechał do Szczecina na największy w Polsce marsz dla życia. W tym roku marsz był pod hasłem: „Nasze dzieci anioły”. Pod opieką księży koordynatorów choszczeńskich Dni Młodych ks. Adama Krzykały (parafia św. Jadwigi w Choszcznie) oraz ks. Pawła Wiśniewskiego (parafia Narodzenia NMP w Choszcznie) wolontariusze nieśli flagi w marszu. Tuż przed godziną 15.00 zgromadzona młodzież była gotowa do marszu. Już z daleka widać było charakterystyczne wolontariackie pomarańczowe koszulki z tegorocznych Dni Młodych w Choszcznie. Równo o godzinie 15.00 wszyscy wyruszyli do Katedry, aby tam uczestniczyć we wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem JE ks. Abpa Andrzeja Dzięgi. Uroczystość była transmitowana przez Radio Maryja i TV Trwam. W czasie Mszy Świętej wolontariusze mogli zaadoptować duchowo dziecko zagrożone zagładą. W procesji z darami przedstawiciele młodzieży, a wśród nich wolontariusz z Choszczna, wnieśli przepisaną przez młodzież encyklikę Jana Pawła II. Po Eucharystii odbyło się krótkie spotkanie z O. Dyrektorem Radia Maryja Tadeuszem Rydzykiem, z którym wolontariusze zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

11.05.2011 r. - w Godkowie ( dek. Chojna), w miejscowej Szkole Podstawowej im. Kard. St Wyszyńskiego odbyła się XIII edycja Rejonowego Konkursu Biblijnego pod hasłem: „ Poznajemy Dzieje Apostolskie 16 – 28”. W tym corocznym konkursie wzięło udział 5 zespołów reprezentujących 4 dekanaty: Cedynia, Zielin ( dek. Mieszkowice), Witnica ( dek. Mieszkowice), Strzelczyn ( dek. Banie) oraz Godków. Najlepszymi znawcami biblijnego tekstu okazali się uczniowie z Godkowa, drugie miejsce zajęli przedstawiciele Strzelczyna a trzecie z Cedyni. Była to niestety ostatnia edycja tego konkursu w związku z decyzją władz Chojny o zamknięciu szkoły w Godkowie od września tego roku.
(oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski, Lubicz)

14.05.2011 r. – w Szczecinie odbył się III Dzień Kaszubski, który został zorganizowany przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bogaty program rozpoczął się od Mszy Świętej, która została odprawiona w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela. W Liturgii Słowa posługiwano się językiem kaszubskim. W czasie Mszy Świętej śpiewał Szczeciński Chór Kameralny pod dyrekcją Ludwiki Mitkiewicz. Po Mszy Świętej w przykościelnej sali spotkali się Kaszubi i miłośnicy Pomorza. Spotkanie poprowadził dr Ryszard Stoltmann, prezes szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia. Dalszą część Dnia Kaszubskiego kontynuowano na Zamku Książąt Pomorskich. W zamkowych komnatach można było obejrzeć wystawę haftu kaszubskiego i uczestniczyć w sesji naukowej poświęconej wybitnemu historykowi prof. Gerardowi Labudzie, honorowemu obywatelowi Szczecina i współautorowi Dziejów Szczecina.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

14.05.2011 r. - w Śniatowie, w miejscu gdzie kiedyś znajdował się kościół, który został zburzony przez władze komunistyczne w połowie lat 50. XX w., Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, poświęcił pierwszy w Archidiecezji i jeden z pierwszych w Polsce kościół pw błogosławionego Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Arcybiskup przekazał na ręce ks. Proboszcza Romana Rostkowskiego fragment sutanny, którą za życia nosił Jan Paweł II, jako relikwie dla kościoła. Kiedy 2 kwietnia 2005 r. odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II, mieszkańcy Śniatowa, Gańca i Giżkowa (250 osób) postanowili, że On będzie patronował nowo powstającej świątyni, którą budowali na fundamentach dawnego kościoła, rozebranego z przyczyn ideologicznych w czasach komunistycznych. To wielkie dzieło powstawało dzięki modlitwom i ofiarowanemu cierpieniu mieszkańców śniatowskiego DPS oraz pracy i ofiarom ludzi o wyobraźni Miłosierdzia z wielu zakątków Polski. Kościół został zaprojektowany przez p. Adama Barczyka a bezpłatnego nadzoru budowlanego podjął się p.Stanisław Jankowski z Kamienia Pomorskiego. 2 kwietnia 2007r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Kościół od początku budowany był przez parafian, bezrobotnych, więźniów osadzonych w zakładzie karnym w Buniewicach oraz przyjaciół ze Szczecińskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę oraz motocyklistów z Klubu „Gryf” z Gryfic. Żadne fundusze europejskie i fundacje publiczne oraz państwowe nie wspierały tego dzieła. Kościół jest zbudowany z trwałego budulca, którym jest kamień i cegła klinkierowa. To co po ludzku wydawało się niemożliwe, aby 250 osób odbudowało kościół – z Bożą pomocą i dzięki ludziom o wyobraźni Miłosierdzia – stało się faktem
(oprac.: ks. dr Sławomir Zyga, Szczecin)

18.05.2011 r. - w dniu urodzin bł Jana Pawła II uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nawodnej ( dek Chojna) uczestniczyli w dziękczynnej pielgrzymce za dar beatyfikacji Jana Pawła II od kościoła parafialnego pw. św. Krzyża w Nawodnej do pomnika Jana Pawła II znajdującego się tuz obok Kościoła Mariackiego w Chojnie. Blisko 6 kilometrową pielgrzymkę poprowadził ks. Andrzej Zaniewski – wikariusz parafii NSPJ w Chojnie a na miejscu pielgrzymów powitał proboszcz parafii w Nawodnej ks. Antoni Ciemięga SDB.
(oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski, Lubicz)

20.05.2011 r. - w auli budynku Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej odbył się finał archidiecezjalny I Metropolitalnego Konkursu Papieskiego. Konkurs przygotował diecezjalny koordynator Konkursu papieskiego ks. Tomasz Ceniuch. Do konkursu przystąpiła młodzież z następujących gimnazjów: z Choszczna, Stargardu nr 4, Stargardu nr 3, Pyrzyc, Lipian, Chociwla, Maszewa, Płotów, Nowogardu nr 2, Wolina, Goleniowa nr 1, Goleniowa nr 2, Polic, Morynia i Szczecina. Młodzież została wyłoniona z czterech rejonów: Choszczno (koordynator ks. Paweł Wiśniewski), Gryfic (koordynator Magda Halak), Szczecin Gimnazjum Katolickie (koordynator ks. Robert Mrozowski) oraz Szczecin CRS Rydla (koordynator Agnieszka Zawiślak). Każdy rejon wyłonił 10 finalistów, którzy spotkali się w finale archidiecezjalnym. Na etap diecezjalny gimnazjaliści zostali poproszeni o przeczytanie następujących treści związanych z osobą Jana Pawła II: List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży z 31 marca 1985 r., przemówienia, homilia i rozważanie różańcowe wygłoszone w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1 czerwca 1991 r., list Św. Pawła Apostoła do Efezjan, list Św. Pawła Apostoła do Filipian, list Św. Pawła Apostoła do Kolosan. Nagrody ufundowała fundacja „Szczecińska”. Konkurs rozpoczął się o godz. 10.00 przywitaniem oraz wspólną modlitwą. Następnie przez całą godzinę rozwiązywali test. Potem wszyscy udali się do refektarza seminaryjnego na posiłek. Następnie ks. Waldemar Piątek oprowadzał wszystkich po seminarium, między innymi uczestnicy mogli zobaczyć kamień węgielny wmurowany przez papieża na dziedzińcu seminaryjnym. Około godz. 12.30 zostały ogłoszone wyniki komisji sprawdzającej, która pracowała pod przewodnictwem p. Anielii Brzezickiej. Spośród 35 uczestników do następnego finału metropolitalnego, który odbędzie się w Koszalinie zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Emilia Paziewska (Gimnazjum nr 1 w Policach) 65 pkt.
2. Marcin Biskupski (Gimnazjum nr 16 w Szczecinie) 64 pkt.
3. Alicja Janowska (Gimnazjum w Płotach) 62 pkt.
4. Roman Waszczyk (Gimnazjum w Pyrzycach) 61,5 pkt.
5. Zofia Sawicka (Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie) 60 pkt.
6. Radosław Lewandowski (Gimnazjum w Maszewie) 55,5 pkt.
7. Barbara Dudziak (Gimnazjum w Choszcznie) 50 pkt.
8. Michał Wędzina (Gimnazjum nr 4 w Stargardzie) 48,5 pkt.
9. Marta Mostowska (Gimnazjum nr 42 w Szczecinie) 48 pkt.
10. Hanna Kucińska (Gimnazjum w Płotach)47,5 pkt.
11. Agata Prusinowska (CKS Szczecin) 45,5 pkt.
12. Ilona Jakimowska (Gimnazjum nr 16 w Szczecinie) 45,5 pkt.
13. Justyna Kopra (Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie) 44 pkt.
14. Arkadiusz Kaznowski (Gimnazjum nr 3 w Stargardzie) 43 pkt.
15. Joanna Gortat (Gimnazjum nr 1 w Policach) 43 pkt.
Następna edycja konkursu w Koszalinie w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Koszalinie, a więc 1 czerwca 2011 roku.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

22.05.2011 r. – w kościele pw. św. Kazimierza (Szczecin) odbył się już piąty koncert z cyklu „Mistrzowie baroku”. W koncercie, który razem z parafią zorganizowało Stowarzyszenie „Pro musica sacra”, zaprezentowano utwory wokalno-instrumentalne niemieckiego kompozytora Dietricha Buxtehudego (ok. 1637–1707). W tej XIX-wiecznej, neogotyckiej świątyni wystąpili: Zespół Wokalny „Agniculi’, Zespół Muzyki Dawnej „Pomerania Ensamble”, Marzena Wiencis – sopran solo, Adam Kuliś – bas solo, Agnieszka Roguska – organy i szpinet, instrumentaliści szczecińskich orkiestr i zespołów. Drygował Łukasz Popiałkiewicz. Słowo o muzyce wygłosiła Anna Maria Kowalska.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

24.05.2011 r. - w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych w kościele parafialnym w Baniach odbyła się podniosła uroczystość 50-lecia świeceń kapłańskich ks. Bogdana Wegnerowskiego SDB, który pracował tutaj od 1972 roku do 1980 a w całej naszej diecezji przez 22 lata swego życia kapłańskiego. Koncelebrowanej Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył Jubilat a okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Koszyk TChr. wicedziekan dek. Banie. Równocześnie była to także niezwykła okazja do tego, by w gronie Księży Salezjanów oraz Księży Chrystusowców zanieść błagalną modlitwę o beatyfikację kard. Augusta Hlonda, salezjanina – założyciela Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Było to wyjątkowe wydarzenie, które inauguruje w naszej archidiecezji intensywną modlitwę o wyniesienie do chwały ołtarzy tego niezłomnego Prymasa Polski, tak zasłużonego dla Kościoła. Obydwa zgromadzenia zakonne, tak przecież zasłużone dla budowania tożsamości odradzającego się szczególnie w latach powojennych kościoła nad Odrą i Bałtykiem od tej chwili pragną wspólnie spotykać się w komunii modlitwy by osiągnąć owoc, który niewątpliwie umocnić może charyzmaty posługiwania zarówno salezjanów jak i chrystusowców.
(oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski, Lubicz)

24.05.2011 r – w Szkole Podstawowej w Korytowie odbył się I Inauguracyjny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Konferencją otworzono XIII Dni Korytowa. Na sympozjum do Korytowa zjechali przedstawicie szkół z terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, które noszą imię Jana Pawła II. – Wychowanie jest procesem złożonym, wieloaspektowym i angażujących wiele podmiotów. Wierzę, że jednym z takich podmiotów staniecie się państwo, a potem dołączą do was uczestnicy kolejnych Zjazdów Rodzinnych im. Jana Pawła II – mówił w trakcie otwarcia konferencji burmistrz Robert Adamczyk.
Tu historię życia swojego patrona w montażu poetycko-muzycznym zaprezentowali uczniowie korytowskiej podstawówki. W części konferencyjnej ks. Jarosław Dobrosz wygłosił referat zatytułowany „Wychowanie wg Jana Pawła II”, Maciej Kopeć mówił o „Szkołach im. Jana Pawła II wobec duchowej spuścizny polskiego papieża w praktyce szkolnej”, natomiast ks. Henryk Wejman przedstawił „Oblicza duchowości Jana Pawła II”. Gościem honorowym konferencji był metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.
(oprac.: ks. mgr P. Wiśniewski, Choszczno)

24.05.2011 r. – W Teatrze Polskim zaprezentowano spektakl teatralny „Sobotnia Góra”. Przedstawienie zostało oparte na motywach, które występują w polskich baśniach. Spektakl został przygotowany przez Fundację „Dom Rodzinny w Łysogórkach” i Szczecińską Wspólnotę Międzynarodowego Ruchu „Wiara i Światło”. Na scenie wystąpili: Grażynka, Grześ, Mateusz, Ewa, Krzyś, przyjaciele, „Zespół Piosenki Naiwnej”. Fundacja została poświęcona Dzięciątku Jezus. Swoją działalność rozpoczęła w 1992 r. w Szczecinie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Fundacja podejmuje systematycznie wiele inicjatyw, które podkreślają chrześcijańską godność człowieka.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

29.05.2011 r. - już po raz szósty w amfiteatrze w Cedyni odbył się Festiwal Piosenki Religijnej, w którym wzięło udział blisko 30 wykonawców reprezentujących południowe dekanaty naszej archidiecezji. Gościem specjalnym festiwalu był zespół „ Clerboyz” z Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego ze Szczecina. Jury pod przewodnictwem dziekana ks. Kan. Michała Kostrzewy przyznało następujące nagrody: Kategoria - SZKOŁA PODSTAWOWA: I Kinga Kościelna z SP MIESZKOWICE; II Zespół „ Małolaty” z SP nr 1 z Gryfina; III Agata Srokowska z SP MIESZKOWICE. WYRÓŻNIENIE: Agata Jaz z SP MIESZKOWICE; Iza Paszkiewicz SP nr 1 z Gryfina; Paulina Cholewa z CK Chojna; Duet: Dorota Lechowska i Daria Wilczyńska z SP Piasek Kategoria GIMNAZJUM: I Zespół „MWM” z Parafii z Morynia i Ewa Sokołowska z Nawodnej; II – nie było; III Aneta Żur z CK Chojna. WYRÓŻNIENIE – Olga Nawrot z Cedyni. KATEGORIA – DOROŚLI: I Schola z Żelichowa; II Środowiskowy Dom Pomocy z Chojny i Retro z CK Chojna; III Zespół Kalimera z Bielinka; III Zespół Czciborzanie z COKiS
(oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski, Lubicz)

29.05.2011 r. - uroczystego poświęcenia budowy i kamienia węgielnego pod pierwszy w Województwie Zachodniopomorskim kompleks budynków: przedszkola koedukacyjnego, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum dla dziewcząt, w których realizowany będzie model edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej, dokonał w niedzielę Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga. Budowy podjęli się rodzice, którzy poznawszy model edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej uznali go za najlepszy dla swoich dzieci, a nie znajdując takiej oferty wśród zachodniopomorskich placówek postanowili „wziąć sprawy w swoje ręce”. W budowanym obiekcie swą dotychczasową działalność będzie kontynuowało szczecińskie Przedszkole „FALE”, utworzone z inicjatywy rodzin naszego regionu i prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”. Model edukacyjny realizowany w tego typu placówkach zakłada edukację całościową od przedszkola do matury. Prymat wychowania nad dydaktyką, praca nad dobrymi nawykami (pracowitość, porządek, wytrwałość, radość, przyjaźń, etc.), ścisła współpraca szkoły i rodziny oraz edukacja spersonalizowana i zróżnicowana za względu na płeć – to główne filary, na których opierają swoją działalności placówki edukacyjne „Sternika”. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu edukacja spersonalizowana. Począwszy od przedszkola, każda rodzina ma do dyspozycji swojego opiekuna (tutora), z którym ustala plan osobistego rozwoju dziecka. W ciągu roku szkolnego oboje rodzice regularnie spotykają się z opiekunem w celu omówienia postępów wychowawczo – dydaktycznych. Od poziomu szkoły podstawowej placówki prowadzone są osobno dla dziewcząt i chłopców. Celowo używa się właśnie tego terminu: „dla dziewcząt”, „dla chłopców”, a nie – szkoła żeńska i szkoła męska. Różnica jest zasadnicza. W tym drugim przypadku chodzi o placówki, gdzie po prostu uczą się same dziewczynki lub sami chłopcy. „Szkoła dla…” to coś innego. Tu cały program wychowawczo – edukacyjny jest dostosowany do naturalnych różnic rozwojowych jakie istnieją pomiędzy dziewczętami i chłopcami, co rzutuje na sposób przyswajania przez nich wiedzy, pracę w grupie, wzajemną komunikację. Dzięki edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej można bardziej precyzyjnie dobierać narzędzia edukacyjne i skuteczniej pomagać dziecku w rozwijaniu własnych talentów. Szkoły Sternika, które są owocem inicjatywy rodziców, zachowują swą chrześcijańską tożsamość, nie będąc szkołami wyznaniowymi, tj. placówkami założonymi przez diecezję, lub jakąś inną instytucję religijną. Z myślą o pełnym wzroście człowieka, w szkołach STERNIKA rodzicom i uczniom proponuje się, z zachowaniem zasad wolności sumienia, formację i opiekę duchową, które oparte są o prawdy wiary katolickiej. Uniwersalizm zasad sprawia, że w szkołach tych mogą kształcić się, i rzeczywiście kształcą się, uczniowie różnych wyznań i przekonań. Opiekę duszpasterską, na prośbę Stowarzyszenia STERNIK, będą sprawowali kapłani Opus Dei - Prałatury Personalnej Kościoła Katolickiego. Korzystanie z formacji religijnej jest dobrowolne.

Placówki „STERNIKA” działają w Polsce od ośmiu lat, między innymi w Józefowie, Nadarzynie, Poznaniu Krakowie i Szczecinie. Z inicjatywy rodziców powstały również pierwsze w Polsce Szkoła dla dziewcząt „Strumienie” i Szkoła dla chłopców „Żagle”. Od września 2011 rodzice w kolejnych miastach takich jak Poznań, Kraków i Szczecin planują otworzenie pierwszych klas w szkołach podstawowych, w których będzie realizowany ten model edukacyjny.
(oprac.: ks. dr Sławomir Zyga, Szczecin)

Odsłon: 3293
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin