Dziś niedziela , 19 maja 2024 r.
 

KWIECIEŃ 2012

01.04.2012 r. – w Trzebiatowie odbył się czwarty marsz dla życia. Rozpoczęły go modlitwy w kościele garnizonowym, po których uczestnicy marszu przeszli ulicami miasta do Sanktuarium Macierzyństwa NMP. Marsz poprzedziło dwudniowe przygotowanie, które poprowadził w Gimnazjum i ZSP im. Zbigniewa Herberta ks. Tomasz Kancelarczyk. Do Trzebiatowa przyjechała ze Szczecina grupa młodych ludzi, którzy uwrażliwiają swoich rówieśników na nadprzyrodzoną wartość życia. Podczas marszu młodzież niosła transparenty z napisami: „Płodność to nie patologia”, „Boisz się oddać dziecko – okno życia czeka”, „Życie jest darem Boga – Dawcy życia”. Marsz zakończyła Eucharystia w intencji obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oraz tych wszystkich, którzy przypominają Boże przykazanie „Nie zabijaj”.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)01.04.2012 r. – w Schronisku dla Nieletnich, które znajduje się w Szczecinie przy ul. Modrej, na terenie parafii pw. Świętej Trójcy, ks. abp. A. Dzięga udzielił sakramentu bierzmowania 15-stu wychowankom ośrodka. Decyzja o przyjęciu sakramentu była osobiście podejmowana przez każdego z młodzieńców. Trudu przygotowań młodych ludzi do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej podjął się ks. Marcin Młodawski. W kazaniu Ksiądz Arcybiskup ukazał rolę sakramentu bierzmowania, który jest nieustannym źródłem duchowych mocy w trudzie zrywania z grzechem i świadczeniem o przynależności do Chrystusa-Mistrza. Sam dzień uroczystości – Niedziela Palmowa jest z ustanowienia bł. Jana Pawła II Światowym Dniem Młodzieży. Papież-Polak wprowadził to wielkie święto młodych ludzi do obchodów kościelnych, ponieważ sam pokładał w nich nadzieję i zawsze cenił wartości tego wieku. Schronisko istnieje od 1949 r., a obecnie podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Aktualnie w schronisku przebywa 30-stu chłopców. Po reformie szkolnictwa, która przeprowadzono w 1999 r., młodzież przebywająca w placówce rozpoczęła naukę w nowopowstałej SP nr 75, Gimnazjum nr 41 i ZSZ.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

01.04.2012 r. – w parafii Bożego Ciała (dekanat Szczecin-Niebuszewo) odbyła się ogólnopolska premiera Misterium Pasyjnego „Golgota Jasnogórska”. Misterium pasyjne składa się z 18 poetyckich stacji Drogi Krzyżowej, których tekst napisał Ernest Bryll. Muzykę do tekstów poety skomponowali Marcin Styczeń i Joanna Lewandowska. Napisane przez E. Brylla wiersze, maja swoją głęboką inspirację w Pasji Chrystusa i polskich tradycjach związanymi z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. „Golgota Jasnogórska” jest utworem głęboko osadzonym w trudnej najnowszej historii naszej Ojczyzny, ukazującym nasze narodowe wady i zalety. W szczecińskiej premierze wzięli udział wszyscy twórcy „Golgoty”.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

1.04.2012 r.- W Niedzielę Palmową w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Moryniu odbył się kolejny ważny koncert tym razem oparty na klimacie Wielkiego Postu. Głównym punktem programu było wykonanie „ Stabat Mater” autorstwa Giovanniego Battisty Pergolesiego ( 1710 – 1736), kompozytora włoskiego baroku. Dzieło to wykonała szczecińska orkiestra kameralna Concertino pod dyrekcja pochodzącego z Morynia Marka Siwki. Solistami byli: Agnieszka Szczerbińska organy, Maria Rozynek – sopran, Marta Panfil – alt. Ponadto podczas koncertu zaprezentowano zestaw pieśni pasyjnych w wykonaniu obchodzącego pięciolecie parafialnego chóru moryńskiego pod dyrekcją Ilony Włodarczyk.
(oprac.: Ks. mgr Robert Gołębiowski – Lubicz)


10.04.2012 r. – w drugą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba o godz. 18.00 ks. bp M.B. Kryszyłowicz odprawił Mszę św. za śp. parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich, oraz wszystkich tragicznie zmarłych. Władze miasta reprezentował wiceprezydent Szczecina Mariusz Kądziołka. W kazaniu ks. biskup wspominał moment, kiedy do szczecińskiej katedry dotarła wiadomość o tej tragedii. Wstrząs i zdumienie było tym większe, ponieważ w świątyni trwało radosne oczekiwanie na udzielenie święceń kapłańskich. Później przypomniał wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły pamięci o katastrofie. Wśród nich najważniejsza była obrona godności Krzyża. Bezpośrednio po zakończonej Eucharystii, modlono się przy dwóch kaplicach. Pierwsza jest poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych. Przy drugiej, wspominano męczenników komunizmu, polecając wszystkich Miłosierdziu Bożemu. Odmówiono Litanię Narodu Polskiego, ogarniając całe chrześcijańskie dzieje Ojczyzny i przyzywając wstawiennictwa jej świętych patronów. Po Mszy św. wyruszył Marsz Pamięci, którego trasa wiodła ulicami Szczecina, przez Rondo im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, do placu Ofiar Katynia. Na zakończenie przy tablicy, która upamiętnia Ofiary Zbrodni Katyńskiej złożono kwiaty i zapalono znicze. Już rano tragedię przypomniało wycie syren, których dźwięk rozbrzmiał o godzinie 8.41. Ruch komunikacji miejskiej został zatrzymany na symboliczną minutę. Na budynkach komunalnych zawisły flagi o narodowych barwach. Również bardzo wiele domów prywatnych zostało udekorowanych religijnymi i patriotycznymi emblematami.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

14.04.2012 r. – w przeddzień Uroczystości Bożego Miłosierdzia ks. abp A. Dzięga udzielił święceń prezbiteratu czterem diakonom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego pw. Świętej Rodziny. Eucharystię koncelebrowali ks. bp M.B. Kryszyłowicz, ks. bp J. Gałecki, oraz licznie przybyli księża. Święcenia przyjęli: ks. Tomasz Gruszto, parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Golczewie – Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choćby niektórych (1 Kor 9, 22–23); ks. Marek Kokoszyński, parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie – Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem; ks. Michał Mikołajczak, parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie – Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was (1 P 5,7); ks. Tomasz Romantowski, parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie – Wszystkie moje źródła są w Tobie (Ps 87, 7). Neoprezbiterzy otrzymali dekrety, na mocy których zostali posłani do parafii, w których odbywali praktyki pastoralno-katechetyczne. Uroczystość Bożego Miłosierdzia stała się dniem prymicji w rodzinnych parafiach. Poczynając od II wieku określenie „prezbiter” staje się terminem technicznym, odnoszącym się do mężczyzn posiadających drugi stopień święceń. Termin ten bywa zamiennie używany z określeniem „ksiądz”.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

16.04.2012 r. – na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pod Krzyżem Katyńskim odbył się uroczysty Apel Poległych z okazji 72-giej rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości na które przybyli kombatanci, żołnierze, przedstawiciele władz, delegacje szkół, zorganizowało jak co roku Stowarzyszenie „Katyń”. Modlitwy za zamordowanych poprowadził ks. bp M.B. Kruszyłowicz, który przypomniał rolę „Golgoty Wschodu” w jakże często tragicznych najnowszych dziejach naszej Ojczyzny. Ksiądz Biskup poświęcił również pamiątkową tablicę poświęconą Andrzejowi Przewoźnikowi, który zginął w drodze do Katynia. Tablicę odsłoniły wdowa Jolanta i 9-letnia córka Julia. A. Przewoźnik od 11 września 1992 r. był sekretarzem generalnym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na całym świecie upamiętniał miejsca polskiej martyrologii i walki, którą prowadzono w myśl hasła „Za naszą i waszą wolność”. Na początku odzyskanej wolności, 11 listopada 1990 r. Krzyż Katyński poświęcił śp. ks. abp Kazimierz Majdański.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

Posługa kapłańska ze swej najgłębszej natury wynikającej z łaski powołania nacechowana jest przede wszystkim troską o zbawienie wiernych, do których jest się posłanym. W tym zawiera się sfera duchowości, modlitwy i pracy duszpasterskiej podejmowanej w każdej wspólnocie parafialnej, do której zostanie zaproszony ksiądz poprzez wybór biskupa diecezjalnego. Realizacja tej łaski szczególnie w warunkach naszej archidiecezji wielokrotnie w minionym powojennym 65 – leciu wiązała się z ogromnymi materialnymi wyzwaniami dotyczącymi odbudowy lub budowy od podstaw wielu świątyń. Ta heroiczna czasem praca zyskuje społeczne uznanie i zostaje doceniona także poprzez władze samorządowe naszych gmin. Tak właśnie stało się 19 kwietnia 2012, gdy poprzez decyzję Rady Miejskiej w Pyrzycach, chrystusowiec ks Tomasz Koszyk, wicedziekan dekanatu Banie został uhonorowany tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce”
Ks. Tomasz Koszyk TChr, kapłan pochodzący z Grybowa w diecezji tarnowskiej swoje kapłańskie przeznaczenie odczytał w charyzmacie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 V 1978 roku w Poznaniu. Najistotniejszy okres, który został tak mocno podkreślony przez władze Pyrzyc dotyczy czasu pomiędzy latami 1988 a 1993 kiedy to ks. Tomasz sprawował pieczę nad niedawno wówczas powstałą, bowiem 31 XII 1986 roku, parafią pw. NMP Bolesnej. Czas pracy, ks. Tomasza Koszyka TChr naznaczony był przede wszystkim odbudową z ruin najstarszego pyrzyckiego, poaugustiańskiego kościoła. Jest to kościół ceglany z 1260 roku wzniesiony, jako kościół klasztorny sióstr augustianek. Został zniszczony przez pożar w XVI wieku popadł w ruinę. Pod koniec wieku odbudowany, ale nie na długo gdyż w XVII wieku ponownie został doszczętnie zniszczony. Kolejny ważny etap nastąpił w II połowie XIX wieku, kiedy świątynia została wyremontowana i rozbudowana. Jak większość kościołów w czasie II wojny św. został spalony i dopiero wytrwałość i nieugiętość charakteru ks. Tomasza sprawiła, że w latach 1989 1991 kościołowi NMP Bolesnej przywrócona została dawna świetność. Równolegle z odbudową kościoła prowadzona była przez ks. Tomasza Koszyka także druga budowa na terenie parafii w Obojnie. To tutaj 28 VI 1993 roku poświęcony został nowo wybudowany kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa.
Uroczystość nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce odbyła się w tutejszym Urzędzie Miejskim i zgromadziła znamienitych gości z przedstawicielem Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego ks. dr Sławomirem Zygą – kanclerzem Kurii, delegatem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Andrzejem Orczykowskim TChr – Sekretarzem Generalnym Zgromadzenia, księżmi dziekanami: Leszkiem Koniecznym, Waldemarem Gasztkowskim (również Honorowym Obywatelem Pyrzyc), Robertem Gołębiowskim, ks. Krzysztofem Rytwińskim TChr z Dobrzan, ks. Józefem Dudziakiem TChr z Tetynia, władzami samorządowymi Gminy i Powiatu Pyrzyce, władzami Gminy Kozielice, gdzie obecnie pracuje ks. Tomasz, radnymi Gminy Pyrzyce, parafianami i przyjaciółmi. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach Ryszard Grzesiak, który odczytał uchwałę nominacyjną i wręczył odznaczenie ks. Tomaszowi. W uzasadnieniu obok wielu ważkich słów dowartościowano szczególnie odbudowę i renowację kościoła NMP oraz szereg ważnych poczynań duszpasterskich na rzecz lokalnej społeczności, których inicjatorem był właśnie laureat pyrzyckiego wyróżnienia. Wystąpienia zaproszonych gości wskazywały na piękną kapłańską osobowość ks. Tomasza i Jego umiejętne łączenie spraw wiary z ludzkim podejściem do każdego człowieka. Sam zaś odznaczony w słowie podziękowania przypomniał cały trud włożony w odbudowę kościoła, charakterystyczne momenty i wydarzenia z posługi w Pyrzycach i oddał hołd tym, bez, których niemożliwe było dokonanie tak ogromnego dzieła odbudowy świątyni.
Ks. Tomasz Koszyk TChr jest już trzecim kapłanem, który na przestrzeni minionych lat otrzymał to piękne wyróżnienie. Honorowymi Obywatelami Gminy Pyrzyce są już: ks. Kan January Żelawski – kustosz sanktuarium Maryjnego w Brzesku – 15 VIII 2002 r oraz ks. Kan. Waldemar Gasztkowski – obecnie proboszcz parafii św. Kazimierza w Policach - 25 X 2006 roku.
(oprac.: Ks. mgr Robert Gołębiowski – Lubicz)20.04.2012 r. – w Szczecinie rozpoczęła się dwudniowa akcja „Pola nadziei”. Już po raz ósmy wolontariusze ze Stacjonarnego Hospicjum św. Jana Ewangelisty i trzystu uczniów wręczało wszystkim dobrodziejom ludzi terminalnie chorych symbolicznego żonkila. Do każdego kwiata została dołączona ulotka, w której przedstawiono działalność ruchu hospicyjnego i poinformowano o możliwości uzyskania porady w sytuacji wystąpienia choroby nowotworowej. Kwesta została zorganizowana w centrach handlowych, które znajdują się na terenie całego miasta. Trzeba podkreślić, że w akcję zaangażowali się uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo nr 1 z Polic, którzy sami niejednokrotnie potrzebują pomocy. Także bez udziału uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 4, Szkół Podstawowych (nr 14, 45, 59), Szkół Salezjańskich z ul. Ku Słońcu, Gimnazjów (nr 3, 10, 18, 26), Zespołu Szkół Prywatnych „Słoneczne” oraz Liceów Ogólnokształcących nr VII i VIII, przeprowadzenie akcji na tak masową skalę nie byłoby możliwe. Akcja z roku na rok spotyka się z coraz większym zrozumieniem. Wpływ na to ma przede wszystkim pełne miłosierdzia zaangażowanie osób tworzących ruch hospicyjny, ale i także niewydolność struktur publicznych, które mają za zadanie zapewnienie chorym i ich rodzinom wszechstronnej opieki i terapii.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

20.04.2012 r.- w Domu Generalnym Sióstr Uczennic Krzyża odbyło się kolejne nocne czuwanie z cyklu: „W Szkole Błogosławionego Jana Pawła II”. Tematem tego czuwania były słowa zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Gdański w 1987 roku: „Duchowe Westerplatte. Umiem bronić wartości”. Na czuwanie przyjechała młodzież z Dębna z ks. Robertem Szumowskim i katechetą Radosławem Nowickim, z Barlinka z ks. Maciejem Babickim, z Gryfic z ks. Pawłem Wiśniewskim oraz ze Szczecina z ks. Krzysztofem Pokorskim. Na nocne skupienie przyjechała także młodzież indywidualnie z okolic Choszczna, Drawna oraz Trzebiatowa.Czuwanie rozpoczęło się w kaplicy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, do którego wprowadziła s. Wiktoria UK. Następnie konferencję na temat duchowego Westerplatte wygłosił ks. Maciej Babicki. O godz. 22.30 rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu – najpierw w ciszy potem przeplatana śpiewem, prowadzonym przez s. Filipę UK. W czasie adoracji księża służyli w sakramencie pokuty oraz duchową rozmową. Około północy wszyscy udali się do auli, w której wyświetlono film z poprzedniego nocnego czuwania przygotowany przez trzebiatowską młodzież. Po filmie była przerwa na posiłek i gorącą kawę. Po przerwie wszyscy udali się do kaplicy, gdzie ks. Krzysztof wprowadził młodzież w tajemnicę Eucharystii. Mszy świętej przewodniczył ks. Maciej, a Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof. Po mszy odbyła się praca w grupach. Młodzież odpowiadała na pytanie kto jest w naszym życiu najważniejszy. Pracę w grupach podsumowała s. Katarzyna UK. Czuwanie zakończyło się o 4.30.
(oprac.: ks. Paweł Wiśniewski ,Gryfice)

24.04.2012 r. – w Barlineckim Domu Kultury „Panorama” rozpoczął się II Maraton Biblijny, który stał się integralną częścią obchodzonego Tygodnia Biblijnego. W inauguracji maratonu wziął udział dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej ks. kanonik Piotr Superlak i wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ks. dr Cezary Korzec, który jest opiekunem Dzieła Biblijnego im. bł. Jana Pawła II. Maraton polegał na publicznym czytaniu wszystkich ksiąg Nowego Testamentu i księgi Psalmów. Każdy uczestnik czytał przez 15 minut fragment natchnionej Księgi. Lekturę rozpoczęli zaproszeni księża, a tuż po nich kontynuowali ja przedstawiciele władz samorządowych. Przed rozpoczęciem maratonu zostało zaprezentowane przedstawienie O Jonaszu, który przed Bogiem uciekał, które przygotowali uczniowie SP nr 4 im H. Sienkiewicza. Maraton, który trwał prawie całą dobę został zorganizowany przez parafię pw. św. Wojciecha, której proboszczem jest ks. Jerzy Brocławik i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objął burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)

27.04.2012 r.- odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym nocne czuwanie młodzieży w Myśliborzu. Tematem spotkania było kontemplowanie Oblicza Jezusa. Na nocne skupienie przyjechała młodzież z Barlinka z opiekunem ks. Kryspinem Gasiulewiczem, z Polic z opiekunem ks. Łukaszem Śniadym, z Gryfic z opiekunem ks. Pawłem Wiśniewskim, z Nowogardu z opiekunem ks. Piotrem Budą, z Myśliborza z ks. Maciejem Piotrowskim, ze Szczecina z ks. Michałem Barańskim. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. S. Brygida ZSJM wprowadziła w temat obecnego czuwania. Następnie odmówiono litanie do Oblicza Jezusa. Tradycyjnie księża pobłogosławili na dobre przeżycie tej nocy. Potem wszyscy udali się do auli, gdzie s. Brygida ZSJM wygłosiła konferencję na temat wpatrywania się w oblicze Jezusa Miłosiernego, z którego wytryskują dwa promienie czerwony i blady. W tym celu każdy z młodych uczestników dostał obrazek Jezusa Miłosiernego i kontemplował Jego oblicze. Ciekawym punktem programu była drama przygotowana przez młodzież myśliborską, w której malowano oblicze Jezusa w kilku częściach, które potem zostały połączone. Aby jeszcze bardziej poznać oblicze Jezusa młodzi ludzie sami rysowali na kartkach twarz Jezusa. Była to niejako modlitwa do oblicza Jezusa, której zakończeniem była adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie księża spowiadali i służyli rozmową duchową. Około godziny 2 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ks. Maciej Piotrowski, a Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Buda. W homilii ks. Piotr opierał się o dokument papieża Jana Pawła II „Novo milllennio ineunte”, aby pokazać prawdziwe oblicze Jezusa. Następnie odbyła się przerwa na ciasto i kawę. O godz. 4.00 młodzież integrowała się przez wspólny taniec i zabawę. Czuwanie zakończyło się o godz. 5.00.
(oprac.: ks. Paweł Wiśniewski, Gryfice)

Odsłon: 10470
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin