Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 

WRZESIEŃ 2012

01.09.2012 r. – wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w Goleniowie. Inauguracja rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Razem z Ks. Abp. Metropolitą Andrzejem Dzięgą Eucharystię sprawował Ks. Bp Kazimierz Wilikosielec z diecezji pińskiej na Białorusi, który wygłosił do zebranych kazanie. Przypomniał w nim tragiczne skutki ateizacji, która wykreślając Boga z życia ludzi prowadzi do degeneracji człowieczeństwa. Po Mszy św. uczestnicy uformowali pochód, w skład którego weszły poczty sztandarowe szkół gminy Goleniów i orkiestra dęta. Pochód przeszedł ulicami miasta do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4. Szkolną aulę wypełnili nauczyciele miejscowych szkół, uczniowie, rodzice, powiatowi i gminni urzędnicy oświaty. W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP Magdalena Kochan, Joachim Brudziński, wicewojewoda Ryszard Mićko, komendant wojewódzki Policji Wojciech Olbryś, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który był uczniem szkoły. Jednym z przemawiających był Ksiądz Arcybiskup Metropolita, który życzył uczniom dużo wytrwałości w zgłębianiu wiedzy, a nauczycielom i rodzicom realizacji chrześcijańskiej misji wychowania, która jest już pracą dla następnych pokoleń. Gospodarzami uroczystości byli zachodniopomorski kurator oświaty Maria Borecka i burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)01.09.2012 – Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej prowadząc bardzo bogatą i żróźnicowaną w swej formie działalność opiekuńczo – charytatywną co jakiś czas szuka nowych możliwości pozyskiwania środków na utrzymanie dzieł miłosierdzia, które stanowią podstawę merytorycznej jego posługi. Jedną z tych form są liczne koncerty, które odbywają się w różnych miejscach archidiecezji. Ostatnim, bardzo spektakularnym wydarzeniem był koncert pt. „Santo Subito", dedykowany Janowi Pawłowi II w wykonaniu Zespołu Pieśni I Tańca Śląsk im. St. Hadyny, który odbył się 1 września w szczecińskim Teatrze Letnim.
Przypomnijmy, że Zespół Śląsk jest jednym z największych i najsłynniejszych obok Zespołu Mazowsze polskich zespołów folklorystycznych. Początkowo prezentował folklor śląski, w szczególności tańce i pieśni odnoszące się do Górnego Śląska, ziemi cieszyńskiej i Beskidów. Później wykonywał także inne polskie pieśni i tańce, w tym związane z folklorem małopolskim czy kujawskim. Obecnie w repertuarze zespołu znajdują się również pieśni i tańce wszystkich polskich regionów, a nawet opery, oratoria i muzyka sakralna. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk przygotował w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w trzydziestą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową koncert „ Santo Subito”, na który składają się pieśni sakralne w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry. Kolekcja tych utworów będących muzyczną ilustracją i wędrówką przez życie Papieża Polaka ukazuje także bogactwo ducha narodu i całej Europy. Usłyszeliśmy więc najstarszą polską pieśń „Bogurodzicę”, a następnie poprzez „Ave Maria” Stanisława Hadyny, „Panis Angelius” Cezarego Francka, „Czarną Madonnę”, „Barkę” – wędruje się do utworów muzyki klasycznej takich jak: „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Wielka Msza Żałobna” Françoisa Josepha Gosseca, „Agnus Dei” z „Mszy Koronacyjnej” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Program wieńczy „Alleluja” Georga Fridricha Haendla z oratorium „Messiah”.
1 września chór i orkiestra Zespołu, pod dyrekcją Mirosława Banacha, występując w Szczecinie wzbogaciła program pieśniami patriotycznymi, bowiem data koncertu zbiegła się z 73. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. W tak szczególnym dniu, koncert nie mógł się rozpocząć inaczej, jak tylko odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Publiczność ze wzruszeniem słuchała także patriotycznych utworów: „Pieśń o Ojczyźnie”, „Wojenko, wojenko”, „My, Pierwsza Brygada”, „Jak długo w sercach naszych”. Młodsze pokolenie miało w ten sposób okazję, by przez tę chwilę pamięci o polskiej historii nauczyć się jak godnie i pięknie upamiętnić jedną z najważniejszych dat w naszych dziejach. Kolejne utwory z programu „Santo Subito!” utrzymały podniosły nastrój. Pierwszy dzień września to również początek nowego roku szkolnego. Data ta stanowiła doskonałą okazję do wspomożenia Parafialnych Zespołów Caritas – jak powiedział ks. kan Maciej Szmuc, Dyrektor Caritas. Koncert ten połączony był bowiem z akcją charytatywną Caritas „Tornister pełen uśmiechów”. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony został na przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin.
Muzyczna opowieść o życiu Jana Pawła II wzbudziła wiele niezwykłych emocji i wzruszeń. Licznie zebrana w amfiteatrze publiczność długo wspominać będzie kunszt artystyczny wykonawców a przy okazji dopomogła w tym by na twarzy wielu dzieci pojawił się wdzięczny uśmiech za ufundowanie wyprawek szkolnych.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

01.09.2012 r. – w Siekierkach w Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej odprawiono Mszę Świętą, którą sprawował delegat Księdza Arcybiskupa Metropolity ks. inf. Ryszard Ziomek. Podczas Eucharystii modlono się o trwały, oparty na Bożych przykazaniach pokój. Na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Siekierkach przypomniano wielką daninę krwi, jaką okupiona była walka o wolność Ojczyzny. Oprócz pomnika Wdzięczności z 1961 r., znajduje się tam poświęcony w 1990 r. Krzyż. Nie można było go postawić przez cały czas „Polski Ludowej”. Podczas poświęcenia Krzyża śp. Ks. Abp Kazimierz Majdański powiedział: „Tutaj, w Siekierkach nad Odrą, mówią wieki, gdyż tu znajduje się wielki cmentarz epilogu II wojny światowej”. Przed 22. laty w tym historycznym wydarzeniu uczestniczył prezydent RP Wojciech Jaruzelski, minister obrony narodowej Florian Siwicki, marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski oraz ponad 20 tys. wiernych. W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli kombatanci, uczniowie, przedstawiciele władz powiatu gryfińskiego, Mieszkowic i Cedyni, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki zaangażowaniu ks. kustosza Bogdana Przybysza to miejsce ofiary życia żołnierzy, którzy forsowali Odrę i uczestniczyli w operacji berlińskiej nie pozostaje zapomniane. Do cmentarza docierają comiesięczne procesja pokutne, podczas których odmawia się wszystkie tajemnice Różańca. Na cmentarzu spoczywa prawie 2 tys. żołnierzy. Cmentarz w Siekierkach, w porównaniu z cmentarzem na Monte Cassino, jest prawie dwukrotnie większy.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

07.09.2012 r. – na Jasnych Błoniach w Szczecinie w południe odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu w Afganistanie. Wyjeżdżających żołnierzy żegnały rodziny, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, weterani misji stabilizacyjnych, mieszkańcy miasta, duchowni Kościołów chrześcijańskich, wśród których był Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga. Prawie 1800 żołnierzy do wyjazdu przygotowywało się ponad rok. O godz. 9.00 w kościele garnizonowym pw. św. Wojciecha została odprawiona Msza Święta. Pożegnanie rozpoczęło się od odegrania hymnu państwowego i uroczystego podniesienia flagi RP. Następnie odbyła się defilada jednostek Wojska Polskiego. Ksiądz Arcybiskup Metropolita w skierowanych do żołnierzy i ich najbliższych słowach dodał wszystkim otuchy oraz złożył życzenia: „Niech was Bóg prowadzi i przyprowadzi”.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

14.09.2012 r. - w Domu Macierzystym Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu odbyło się nocne czuwanie dla młodzieży. Tematem czuwania był: „Krzyż prowadzący do chrztu”. Na czuwanie przyjechała młodzież z Barlinka z ks. Kryspinem Gasiulewiczem, z Polic wraz z opiekunem ks. Łukaszem Śniadym, ze Szczecina- Warszewa z opiekunem ks. Pawłem Kasprzykiem, z Gryfic z opiekunem ks. Pawłem Wiśniewskim, ze Szczecina-Niebuszewa z opiekunem ks. Maciejem Piotrowskim, ze Szczecina-Grabowa z opiekunem ks. Piotrem Budą, z Barlinka z opiekunem ks. Tomaszem Romantowskim, z Sulęcina z opiekunem ks. Krzysztofem Kolanowskim (diecezja zielonogórsko-gorzowska), z Myśliborza z ks. Michałem Barańskim oraz indywidualnie z Nowogardu.
Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego w kaplicy sióstr. Następnie s. Jakuba ZSJM wprowadziła wszystkich w tematykę czuwania, po czym księża pobłogosławili wszystkich na dobre przeżycie nocy. Potem wszyscy udali się do auli, gdzie uczestniczyli w zabawach zapoznawczych i integracyjnych. Po zabawie s. Jakuba dała świadectwo swojego chrztu, pokazując białą szatkę, którą otrzymała na chrzcie świętym. Rozdano również karteczki, na których młodzi ludzie mieli wpisać datę swojego chrztu. Po modlitwie śpiewem hymnu do Ducha Świętego Ks. Michał Barański wygłosił konferencję na temat krzyża, który prowadzi do chrztu świętego. Aby treści z konferencji nie umknęły młodzież pracowała w grupach, przygotowując plakaty, przyciągające innych do wiary. Przed północą grupy prezentowały wyniki wspólnej pracy. Następnie odbyła się przerwa na kawę i ciasto.
Około godziny pierwszej w nocy rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której księża spowiadali młodzież. Każdy penitent po spowiedzi zakładał białą szatę i następnie podchodził do kropielnicy i czynił znak krzyża, aby te gesty przypominały spowiedź jako „ponowny chrzest”. Około godziny trzeciej rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta, której przewodniczył ks. neoprezbiter Tomasz Romantowski, a Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Kasprzyk. Na zakończenie Mszy udzielono prymicyjnego błogosławieństwa. Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

15.09.2012 r. - staje się już piękną tradycją naszej archidiecezji, że do ważnych miejsc uświeconych czy to przez historię lub rozwijający się kult pielgrzymują różnorodne grupy skupione wokół wybranych struktur życia społecznego. Tak dzieje się już od ponad 10 lat w Pyrzycach, a od 2 lat w Trzebiatowie, gdzie spotykają się rolnicy na coroczne Dziękczynienie za Plony. Podobnie jest od 3 lat w Kołbaczu, gdzie swoje miejsce modlitwy i refleksji znaleźli sołtysi. Kolejnym wartościowym spotkaniem jest także doroczna Pielgrzymka Samorządowców do Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej pokoju w Siekierkach.
Po raz trzeci w liturgiczne wspomnienie NMP Bolesnej, patronki tutejszej świątyni i parafii przybyli do Siekierek przedstawiciele różnych szczebli władzy samorządowej by przede wszystkim wzmocnić ducha, odczuć wzajemną wspólnotę oraz w głębokiej refleksji pochylić się nad najważniejszymi aspektami służby wobec społeczeństwa. Spotkania na majestatycznie wznoszącym się wzgórzu siekierkowskim nacechowane są klimatem wspólnego zatroskania o to by jak najgodniej pełnić swoją funkcję w wymiarze posła, burmistrza, wójta, czy także radnego. Specyfika każdej z tych nadanych w demokratycznych wyborach posługi wymaga nieustannej samokontroli, weryfikacji swych postaw oraz dbania o moralny kształt pracy a nade wszystko relacji do człowieka, która nadaje właściwy sens ich zaangażowania w samorządność.
Tegoroczna pielgrzymka zgromadziła blisko 100 osób, w dużej części radnych, wśród których był także poseł J. Brudziński oraz K. Drzazga – wiceprzewodniczący Sejmiku W. Zachodniopomorskiego. Niezwykłą, patriotyczną częścią tegorocznego spotkania była modlitewna, 3, 5 km wędrówka poświęconym w maju tego roku Szlakiem Polskich Męczenników II wojny św. rozpoczęła się ona modlitwą na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym gdzie samorządowcy oddali hołd tym, którzy w kwietniu 1945 r oddali życie za niepodległą Polskę. Następnie przy 9 stacjach Nowenny wspominali ponad 108 męczenników, którzy dali świadectwo wiary i ogromnego patriotyzmu. Po powrocie do sanktuarium wszyscy pielgrzymi skupili się na cennym wykładzie ks. prał. Zbigniewa Wyki, który zaznajomił zebranych z tematem: „ Ks. Piotr Skarga – pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego – Inspiracją dla współczesnych samorządowców”. Temat ten nie był przypadkowy, bowiem przeżywamy rok poświęcony oddaniu hołdu dla tej wielkiej postaci. Był niezwykle gorliwym patriotą, ostrym i zdecydowanym działaczem polskiej reformy katolickiej, pomysłodawcą przeróżnych (i skutecznych) akcji charytatywnych (Bractwo Miłosierdzia, Bractwo Świętego Łazarza, Bank Pobożny, Skrzynka Św. Mikołaja), obrońcą najuboższych, największym w swoich czasach kaznodzieją, pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej, autorem słynnych tekstów przeciwko konfederacji warszawskiej, współtwórcą Unii Brzeskiej, autorem zarówno bestsellera Żywotów Świętych jak i setek stron Kazań (przygodnych, obozowych, na niedzielę i święta, sejmowych) wreszcie niezliczonej ilości pism ulotnych, modlitw (w tym Modlitwy za Ojczyznę, która do dzisiaj odmawiana jest w kościołach w Polsce), niezwykle hojnie przez Boga obdarowanym artystą słowa (jego proza mieści w sobie wielką tradycję antycznej retoryki, ale zarazem jest nowatorska, otwiera nowe horyzonty), wybitnym organizatorem szkolnictwa w Rzeczypospolitej. W tym kontekście mówca wskazał na najważniejsze implikacje wynikające z pracy w samorządzie terytorialnym. Ukoronowaniem pełnego duchowych przeżyć był Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Andrzeja Dzięgi, który skierował do przedstawicieli różnorodnych szczebli władzy samorządowej słowo nacechowane podbudowane autorytetem ks. Piotra Skargi a także wyraził troskę o los każdego człowieka, któremu służą wszystkie władze.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)

15.09.2012 r. - w Myśliborzu spotkali się na I Rejonowym Dniu Skupienia Służby Liturgicznej ministranci, lektorzy, schole parafialne i zespoły muzyczne z dekanatów: Banie, Barlinek, Cedynia, Chojna, Dębno, Gryfino, Lipiany, Mieszkowice, Myślibórz i Pyrzyce. Duszpasterze i opiekunowie mieli pod swoją opieką 230 osób. Warsztaty muzyczne, wokalne (przygotowanie liturgii), historyczno-liturgiczne (marsz po Myśliborzu śladami kaplic Templariuszy pod przewodnictwem wolontariuszy i nauczycieli), sakrament pokuty i pojednania przygotowały wszystkich uczestników do wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem ks. inf. Ryszarda Ziomka i kazaniem ks. Andrzeja Moskwy. Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 poprzedziło losowanie nagród za udział w spotkaniu. Księża Andrzej Galant i Krzysztof Jarzynka rozlosowali Sony PSP wśród ministrantów i Sony MP3 wśród dziewcząt z
warsztatów muzycznych, ufundowane przez księży z dekanatu organizatorów. Smaczny posiłek przygotowany przez siostry zakonne i parafian: pomidorówka i kiełbaska z grilla był okazją do wielu rozmów, żartów i zabaw. Posileni duchowo i kulinarnie wszyscy rozjechali się z nadzieją na ponowne spotkanie.
(oprac.: ks. mgr K. Jarzynka, Ściechów)

16.09.2012 r. – w Gardnie koło Gryfina Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga poświęcił tereny, które przygotowano pod przyszłe inwestycje. W oddaniu do użytku parku, obok burmistrza Gryfina i władz samorządowych, uczestniczył wicepremier Waldemar Pawlak. Prawie 70 hektarów posiada kompletną infrastrukturę drogową, informatyczną i energetyczną. Poniesione koszty wyniosły prawie 35 mln zł. Tak wyposażony park daje nadzieję, że znajdą się inwestorzy, którzy zapewnią okolicznej ludności pracę. Wierni, którzy mieszkają w okolicznych parafiach dekanatu gryfińskiego są świadomi, że same ludzkie wysiłki nie wystarczą. Ich modlitwy o chleb powszedni są pełne bólu i pragnień godziwego utrzymania rodzin. Pamiętają, że konieczne jest działanie Bożej łaski, o którą ufnie proszą. Przypominają o tym słowa zaczerpnięte z Psalmu 127 Daremny trud bez Boga: „Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. / Jeżeli miasta Pan nie strzeże daremnie czuwają straże”.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

17.09.2012 r. – na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie obchodzono 73. rocznicę ataku Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na Polskę. Wszystkie późniejsze akty wywózek na Sybir, morderstw popełnionych na Polakach, niszczenia życia religijnego były konsekwencją tej zdradzieckiej napaści. Przy Krzyżu Katyńskim i pomniku Sybiraków zgromadzili się żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej, kombatanci, harcerze, członkowie Stowarzyszenia „Katyń”, którzy podtrzymują obchody rocznic patriotycznych. Kapelanem Stowarzyszenia jest ks. Janusz Mękarski TChr. Modlitwom przewodniczył Ks. Bp M.B. Kruszyłowicz, który przypominając miejsca martyrologii polecał Bogu życia poległych i zamordowanych oraz prosił o łaskę pokoju. Obchody przebiegały w duchu podpisanego miesiąc wcześniej przez Kościół katolicki i Kościół prawosławny Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji. Przesłanie daję nadzieję, że w przyszłości męczeństwo Kościoła na Wschodzie będzie bardziej upamiętnione, a mogiły Polaków, które są w większości jeszcze nieznane zostaną odnalezione. Szczeciński Krzyż Katyński jest symbolem wszystkich cierpień Rodaków na Wschodzie. Jest on szczególnie bliski tym wiernym, których wysiedlono z Kresów.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

21.09.2012 r. – Katolickie Liceum im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. W kościele seminaryjnym rocznicową Mszę Świętą odprawił, razem z byłym sufraganem szczecińsko-kamieńskim Stanisławem Stefanikiem TChr., Ks. Abp Metropolita Andrzej Dzięga. Słowo Boże wygłosił Ks. Bp St. Stefanek. Po Mszy Świętej w auli seminaryjnej rozpoczęła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczne. Wieczorem w gmachu liceum przy al. Wojska Polskiego spotkali się absolwenci szkoły, którzy dzielili się wspomnieniami i przekazywali swoje doświadczenia życiowe obecnym uczniom. We wtorek 1 września 1992 r. śp. Ks. Abp Marian Przykucki poświęcił budynek i odprawił Mszę Świętą. Powstanie liceum przyczyniło się do rozwoju szkolnictwa katolickiego w naszej Archidiecezji. Już w następnym roku pracę edukacyjną rozpoczęły trzy kolejne placówki. Od 10. lat liceum podlega Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Aktualnie w liceum wiedzę zdobywa 220 uczniów.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

21.11.2012 r. - w ostatnią noc kalendarzowego lata czyli 21 września 2012 roku odbyło się nocne czuwanie młodzieżowe w Domu Generalnym Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie. Na czuwanie przybyła młodzież z Wolina z opiekunem ks. Maciejem Babickim, z Barlinka z opiekunem ks. Marcinem Miczkułą, z Gryfic z opiekunem ks. Pawłem Wiśniewskim, z Kamienia Pomorskiego z opiekunem ks. Bartłomejem Bugajakiem, z Dębna z opiekunami ks. Robertem Szumowskim i katechetą Radkiem Nowickim, ze Szczecina z opiekunem ks. Waldemarem Piątkiem oraz indywidualnie. Czuwanie rozpoczęło cykl spotkań pod wspólnym tytułem: „Świadkowie wiary: wczoraj i dziś”. Patronem tego czuwania był św. Maksymilian Maria Kolbe.
Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Potem wniesiono relikwie św. Maksymiliana. Następnie s. Lidia UK powiedziała konferencję o św. Maksymilianie Marii Kolbym. Uwieńczeniem konferencji było wysłuchanie nagrania świadectwa Franciszka Gajowniczka, uratowanego od śmierci przez O. Maksymiliana. Następnie młodzież pracowała w grupach. Każdy miał się podzielić świadectwem swej wiary. Potem ks. Maciej Babicki opowiadał biografię O. Kolbego. W tym czasie księża spowiadali. O północy miała miejsce Msza święta pod przewodnictwem ks. Pawła Wiśniewskiego. Słowo Boże wygłosił ks. Bartłomiej Bugajak.
Po przerwie na ciasto i kawę odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której świadectwem swej wiary podzielił się ks. Waldemar Piątek. Po adoracji wyświetlono film obrazujący męczeństwo O. Maksymiliana Kolbego pod tytułem: „Życie za życie”. Po filmie młodzież dyskutowała o przeżyciach związanych z filmem. Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)


21.09.2012 r. – w kościele w Czachowie (dekanat Cedynia) o godz. 19.00 odbył się koncert pt. „Hortus Musicus”, czyli „Muzyczny Ogród”. Podobnie jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita przeprowadza akcję „Na ratunek cennym zabytkom”. Jej celem jest zbiórka funduszy na remont jednego z najważniejszych zabytków w regionie – kościoła pw. MB Częstochowskiej w Czachowie. Akcja prowadzona jest na terenie gminy Cedynia od 22 czerwca, a na terenie powiatu Gryfino od 1 września do 20 grudnia. Koncert nawiązywał do dzieła znanego hamburskiego kompozytora Johana Adama Reinckena (1643–1722), które otrzymało ten sam tytuł. Występ został przygotowany przez zespół Consortium Sedinum, który działa w ramach Fundacji Akademii Muzyki Dawnej i muzyków o uznanej europejskiej renomie. Koncert jak i cała akcja odbywa się dzięki darczyńcom: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrowni Dolna Odra, oraz osobom prywatnym. To przedsięwzięcie jest świadectwem zaangażowania ludzi świeckich, którzy kierując się motywami płynącymi z wiary, czują się odpowiedzialni za dobra kultury materialnej, które po wiekach odziedziczył Kościół nad Odrą i Bałtykiem.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

27-29.09.2012 r. - odbyła się autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę z parafii Wniebowzięcia NMP w Gryficach. Grupa licząca 30 osób zgromadziła się w kościele mariackim na mszy świętej o godz. 6.30. Ks. proboszcz Kazimierz Półtorak pobłogosławił pątników na szczęśliwą drogę. Pielgrzymi pod przewodnictwem ks. Pawła Wiśniewskiego wyruszyli spod kościoła o godz. 7.15 w strugach deszczu.
Pierwszym punktem pielgrzymki była wizyta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, gdzie wysłuchano s. Jakuby ZSJM, która opowiadała o łaskach słynących z Bożego Miłosierdzia, a także o św. s. Faustynie i ks. Sopoćce. Potem uczczono ich relikwie. Następnie grupa udała się do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Następnego dnia pątnicy zwiedzili Sanktuarium Chrztu św. s. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz dom, w którym urodziła się i mieszkała Helena Kowalska, późniejsza Apostołka Bożego Miłosierdzia. Po południu pielgrzymi dotarli do Sanktuarium Maryjnego w Gidlach, gdzie wysłuchali dominikanina opowiadającego o łaskach słynących od figurki Matki Bożej. Wieczorem grupa przybyła do Jasnej Góry, gdzie uczestniczyli w apelu jasnogórskim, pasterce maryjnej i nocnym czuwaniu.
W ostatnim dniu pątnicy uczestniczyli w drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich i mieli chwile na zwiedzanie Częstochowy. W południe udali się do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w którym wysłuchali diakona opowiadającego o cudach dziejących się w Kaliszu. Zwiedzali również kaplicę ufundowaną przez księży więzionych w Dachau. Wszyscy zadowoleni z przeżyć i pięknie spędzonego ze sobą czasu szczęśliwie dotarli do domów przed północą.
(oprac.: ks. mgr lic. P. Wiśniewski, Gryfice)

Odsłon: 10462
  
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin