Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 
2012-03-05

STYCZEŃ 2012

30.12.2011 r. – w kościele seminaryjnym odbył się koncert, podczas którego wystąpili Zespół Wokalny „Agniculi” i Chór „Cantus Firmus” z katolickiej parafii pw. św. Ottona z Pasewalku. Śpiewakom, którzy wspólnie wykonali trzy kantaty „Oratorium na Boże Narodzenie” Jana Sebastiana Bacha, towarzyszyli Kameraliści Szczecińscy. Partie solowe wykonali: Annette Bohsung (sopran), Annerose Kleiminiger (alt), Michael Zabanoff (tenor), Martin Schubach (baryton). Soliści, którzy wystąpili w święto Świętej Rodziny są już cieszącymi się uznaniem artystami. A. Kleiminiger występuje przede wszystkim w północnych Niemczech, ale koncertuje także z Chórem Madrygalistów z Duelmen. M. Zabanoff śpiewał m.in. ze znanymi na całym świecie symfonikami berlińskimi. Chór „Cantus Firmus” do występu przygotował Stefan Kircheis z Berlina, który jest kantorem parafii w Pasewalku. Koncert poprowadził twórca i dyrygent Zespołu „Agniculi” Łukasz Popiałkiewicz, który ma wiele osiągnięć na polu propagowania muzyki sakralnej. Sam jest kantorem szczecińskiej parafii pw. św. Kazimierza, członkiem Komisji do spraw Kultu Bożego I Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i dyrektorem Studium Organistowskiego. Organizowane koncerty mają także swój wymiar ekumeniczny. W przeddzień szczecińskiego występu ten sam repertuar został wykonany w ewangelickim kościele w Brüssow pod Pasewalkiem.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2012-01-30

GRUDZIEŃ 2011

03.12.2011 r. - Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga dokonał uroczystego poświęcenia, czyli konsekracji, stałego kamiennego ołtarza w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, dopełniając tym samym poświęcenia tej świątyni, odremontowanej po pożarze z 3 grudnia 2005 r. Kamienny stały ołtarz został wykonany z piaskowca, fundacji śp. ks. kan Grzegorza Zakliki - zmarłego przed rokiem nowogardzkiego proboszcza.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)
więcej »

2011-11-28

PAŹDZIERNIK 2011

12-13.09.2011 r. - w dwóch dekanatach szczecińskich Szczecin – Niebuszewo i Szczecin – Pogodno, odbyły się spotkania z kapłanami w ramach godziny kapłańskiej z o. Marią Clemensem Kofflerem ORC, ( zakon św. Krzyża ), przeorem klasztoru św. Macieja w Schondorf (Niemcy). W obu spotkaniach uczestniczyło ponad dwudziestu kapłanów. Po adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele, o. Clemens zachęcał do modlitwy do Świętych Aniołów i wskazywał na pomoc jaką mogą oni udzielać kapłanom w codziennej. Temat tych spotkań wynikał ze słów błogosławionego Jana Pawła II: ”Pozwólcie się prowadzić przez Świętych Aniołów.” W trakcie spotkania o. Clemens nawiązał do Dzieła Świętych Aniołów przypisanego przez Kongregację Nauki Wiary zakonowi Świętego Krzyża, i wspomniał iż jest to publiczne stowarzyszenie Kościoła i szerzy wśród wiernych nabożeństwo do Świętych Aniołów. Wzywa do modlitwy za kapłanów, krzewi miłość do Chrystusa i Jego męki i zachęca do ścisłej więzi ze Zbawicielem. O. Przeor odpowiadał na liczne pytania księży dotyczące statusu prawnego stowarzyszenia, oraz o kształcie duchowości anielskiej, jak również wspominał o możliwości zawierzenia osobistego Aniołowi Stróżowi. Mówca zwracał uwagę, iż jest wiele nieporozumień związanych z Dziełem Świętych Aniołów, wynikających ze zwyczajnej niewiedzy, a nawet ignorowania Nauki Kościoła w zakresie Angelologii jako ważnego elementu praktycznej teologii duchowości. W trakcie prelekcji padła zachęta, aby gorliwiej zapoznać się ze oficjalnym stanowiskiem Watykanu na ten temat, które wybrzmiało w majowym numerze tegorocznego L’osservatore Romano (str.42-44). We wtorek ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga spotkał się o. Cofflerem i towarzyszącymi mu osobami, zapoznał się z poruszaną przez Gościa tematyką, i wyraził aprobatę dla rozwijania życia modlitwy kapłanów i świeckich wokół Świętych Aniołów. O. Coffler otrzymał zgodę na podejmowanie tej tematyki na terenie naszej diecezji, oraz zaproszenie na odwiedziny w przyszłości
(oprac.: ks. mgr J. Skowroński, Barzkowice)
więcej »

2011-10-31

WRZESIEŃ 2011

09.09.20011 r. – W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czachowie (dekanat Cedynia) odbyła się inauguracja akcji „Na ratunek cennym zabytkom”, której inicjatorami są Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Terra Incognita” i Stowarzyszenie Przyjaciół Grabowa. Organizatorzy przygotowują koncerty w zabytkach, których znaczenia nie uświadamiają sobie jeszcze mieszkańcy naszego regionu. Rozpropagowanie wiedzy o wartości tych obiektów oraz przeprowadzona zbiórka funduszy na ich odbudowę lub konserwację jest pierwszorzędnym celem całego przedsięwzięcia. Inaugurację rozpoczął wykład, który wygłosił prof. dr hab. Edward Rymar. Po wykładzie muzycy z Fundacji Akademii Muzyki Dawnej i Zespołu „Consortium Sedinum” wykonali koncert, który zatytułowano „Scherzi Musicali”. Przed wiernymi wystąpili Grzegorz Lalek (skrzypce barokowe), Urszula Stawicka (klawesyn) i Antoni Birula (teorba). Podczas koncertu zabrzmiały utwory instrumentalne kompozytorów XVII wieku: I. Bibera, J. Waltera, H. Schmelzera, M. Schileda i M. Weckmanna. W kościele znajdują się unikalne średniowieczne freski oraz XVIII-wieczne organy, które zbudował Joachim Wagner. Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objęli Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Ewa Stanecka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Ks. Abp Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2011-07-27

MAJ 2011

01.05.2011 r. w Żabnicy, z inicjatywy ks. prob Bogusława Gurgula po raz kolejny odbyła się „ Majówka Żabnicka”, której celem jest uczczenie Matki Najświętszej oraz zaprezentowanie piękna regionalnej maryjnej pobożności. Po Mszy św. odprawionej przez ks. bp. Jana Gałeckiego licznie zebrani wierni przeszli w procesji pod maryjną kapliczkę by tam uczestniczyć w nabożeństwie majowym. Następnie rozpoczął się folklorystyczny festyn, podczas którego bogactwo maryjnych pieśni oraz ludowych zwyczajów zaprezentowało kilkanaście zespołów i grup z terenu naszego województwa.
(oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski, Lubicz)
więcej »

2011-06-30

KWIECIEŃ 2011

01.04.2011 r. - w piątek wieczorem w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym rozpoczęły się Wielkopostne Rekolekcje Trzeźwościowe, które prowadził ks. Krzysztof Pietrzak z Diecezji Warszawsko-Praskiej i ks. Robert Włodkowski. Rekolekcje organizuje dwa razy w roku Duszpasterstwo Trzeźwości. Przyjeżdżają na nie przeważnie osoby, które uczestniczą w spotkaniach grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików (AA) i Grup Rodzinnych (Al-Anon). W rekolekcjach uczestniczą również dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka (Szczecin-Skolwin). Każde rekolekcje mają swoje motto, które jest z reguły odpowiednio wybranym cytatem z Pisma Świętego. Ostatnim rekolekcjom przyświecało wezwanie zaczerpnięte z Liturgii Godzin „Opiewaj tryumf Krzyża”. W niedzielę uczestnicy rekolekcji uczestniczą w parafialnej Mszy Świętej, tworzą oprawę liturgiczną – włączają się w służbę ministrancką, przygotowują procesję z darami, składają świadectwa o swoim życiu. Na tę Mszę Świętą przyjeżdżają specjalnie osoby, które nie mogły uczestniczyć w rekolekcjach, bądź członkowie rodzin rekolektantów.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2011-03-23

STYCZEŃ 2011

03.01.2011 r. - w poniedziałek o godz. 7.00, w Oknie Życia przy parafii pw. Świętej Rodziny na ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie znaleziono niemowlę. To pierwsze dziecko znaleziono w Oknie Życia od momentu jego otwarcia. Okno życia działa przy parafii Świętej Rodziny od 16 października 2009 r. Uroczystej inauguracji dokonał Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Jest to specjalne miejsce gdzie kobieta, która ukrywała ciążę i nie rodziła w szpitalu, będzie mogła anonimowo zostawić nowonarodzone dziecko, nie narażając je na śmierć lub jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Okno Życia ma mówić, że każde życie jest święte i każde życie może znaleźć godne warunki do rozwoju. Jest to znak, że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma sytuacji tak tragicznej, by kogoś pozbawić życia, kiedy się jeszcze nie narodził lub porzucić zaraz po narodzeniu.
(oprac.: ks. dr S. Zyga, Szczecin)
więcej »

2011-02-11

GRUDZIEŃ 2010

03.12.2010 r. - po ostatniej piątkowej lekcji każdy z uczniów myślał, że dzień pracy już się zakończył, ale nie dla małej ośmioosobowej grupy młodzieży z Trzebiatowa, młodzieży ze Świnoujścia, kilkuosobowej młodzieży z Choszczna, młodzieży z Dębna oraz oczywiście Szczecina, która chcąc poświęcić się Bogu wyruszyła do Domu Macierzystego sióstr Uczennic Krzyża na nocne czuwanie. Wyjeżdżając ze swoich miejscowości nie spodziewali się, że będzie to dla nich najtrudniejsze dwanaście godzin życia. Gdy weszli do domu generalnego sióstr Uczennic Krzyża wiedzieli, że nie będzie już dla nich drogi powrotnej przez najbliższe osiem godzin. Siostry przyjęły ich bardzo gościnnie, dając im ciepłą kawę i przygotowując psychicznie na nadchodzące wydarzenie. Tematem rozpoczynającym czuwanie „Wiara czy niewiara” był wykład założycielki zgromadzenia Sióstr Uczennic Krzyża, Chrystiany Mickiewicz, która przedstawiła w bardzo interesujący sposób życie Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Następnie ks. Krzysztof Pokorski oznajmił czym dokładnie jest błogosławieństwo. Siostra Wiktoria podzieliła młodzież na pięć grup. Każda grupa w czasie trzydziestu minut miała za zadanie odpowiedzieć na fundamentalne pytania m.in. „Czym jest dla mnie wiara?” Po dłuższej przerwie nastąpił czas odkupienia win wspólną modlitwą w cichości serca oraz szansa przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Był to najtrudniejszy czas w całym czuwaniu ponieważ wszystkim doskwierała senność i zmęczenie. Momentem kulminacyjnym była uroczysta roratnia Eucharystia, którą odprawiali wyżej wymieniony ks. Krzysztof Pokorski (Szczecin) oraz ks. Paweł Wiśniewski (Choszczno). Ks. Paweł w homilii odniósł się do czytań i przedstawił ścieżki naszego życia poplątane przez ciemność i grzech. Na szczęście możemy je wyprostować. Zmęczeni i szczęśliwi po całonocnym czuwaniu młodzi rozproszyli się do swoich miejscowości, oczekując następnego czuwania, które odbędzie się 4.02.2011 w tym samym miejscu. Mamy nadzieję, że niezabranie tam młodzieży z innych miejscowości naszej archidiecezji.
(oprac.: ks. mgr. P. Wiśniewski, Choszczno)
więcej »

2011-02-09

LISTOPAD 2010

01.11.2010 r. - W Uroczystość Wszystkich Świętych dokonano poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy na cmentarzu w Swobnicy. Inwestycję tę zrealizowano przy wsparciu władz samorządowych Gminy Banie. Uroczystego poświęcenia podczas Mszy św. sprawowanej na cmentarzu dokonał ks. Adam Homoncika SDB – dyr. Wspólnoty Salezjańskiej w Swobnicy w obecności ks. Proboszcza Krzysztofa Oleszkiewicza SDB, współpracowników oraz nowicjuszy z Nowicjatu Salezjańskiego Inspektorii Św. Wojciecha w Pile oraz wójta Gminy Banie Teresy Sadowskiej.
(oprac.: ks. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)
więcej »

2010-11-26

PAŹDZIERNIK 2010

03.10.2010 r. - odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. ks. Michała Sopoćki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w Kolegiacie pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Ks. Biskup Senior Edmund Piszcz z Olsztyna, słowo Boże wygłosił Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Bezpośrednio po Mszy Świętej licznie zebrani wierni Myśliborza udali się w procesji modlitewnej ulicami miasta do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 wszyscy zebrani wzięli udział w Godzinie Miłosierdzia, które przygotowało pielgrzymów, przybyłych z różnych stron Polski do uczestnictwa we Mszy Świętej. O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, a słowo Boże wygłosił Ks. Biskup Senior Edmund Piszcz. W końcowej części liturgii Ks. Arcybiskup Metropolita wprowadził relikwie bł. Ks. Michała Sopoćko do relikwiarza, usytuowanego po prawej stronie ołtarza. Następnie Ks. Arcybiskup Metropolita przekazał nowe nominacje kanonikom Kapituły Myśliborskiej i poświęcił tablicę pamiątkową, umiejscowioną przy wejściu do świątyni.
(oprac.: ks. dr P. Skiba, Szczecin)
więcej »Strony: 1 [2] [3] [4] [5]
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin