Dziś poniedziałek , 22 lipca 2024 r.
 
2015-11-20

WRZEŚIEŃ 2015

01.09.2015 r. – w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem ks. abp. A. Dzięgi została odprawiona Msza św. w intencji szczecińskiej oświaty. Eucharystia miała charakter jubileuszowy, ponieważ przed 70. laty w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim organizowano pierwsze polskie szkoły. Szczególnie uroczyście swój jubileusz obchodziła najstarsza szkoła ponadgimnazjalna Szczecina, I LO im. Marii Skodowskiej-Curie, która pracę rozpoczęła 1 września 1945 r. W jej murach zgromadziło się duchowieństwo, na czele z Ks. Arcybiskupem, władze miejskie i wojewódzkie, nauczyciele, uczniowie i absolwenci. Tego samego dnia, bp H. Wejman w Stargardzie Szczecińskim w kościele pw. Ducha Świętego sprawował Eucharystię, która rozpoczęła wojewódzką inaugurację nowego roku szkolnego.

 (oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)

więcej »

2013-01-25

LISTOPAD 2012

04.10.2012 r.  - duńska delegacja kościelna przybyła do Wolina. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta z burmistrzem miasta Eugeniuszem Jasiewiczem i władzami gminy goście zwiedzili Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego, oprowadzani przez dyrektora muzeum Ryszarda Banaszkiewicza.

W spotkaniu udział wzięli ze strony Królestwa Danii, luteranie: biskup luterańsko-ewangelickiej diecezji w Roskilde Peter Fischer-Møller, Niels Henrik Arend biskup luterańsko-ewangelickiej diecezji Haderslev, Maria Harms pastor parafii w Roskilde; katolicy: ks. prałat Lars Messerschmidt Wikariusz Generalny diecezji kopenhaskiej, ks. Jan Zalewski proboszcz katolicki kościoła św. Marii w Haderslev, ks. Władysław Zdunek, natomiast ze strony Polskiej: Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – inicjator uroczystości w Wolinie, ks. prałat Jan Uberman proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Wolinie oraz członkowie Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej.

W drodze do kolegiaty św. Mikołaja bp wszyscy uczestnicy zatrzymali się na modlitwie przy kamieniu upamiętniającym śmierć króla duńskiego Haralda Sinozębego, 1 listopada 987 r. Po słowie Ks. Arcybiskupa Metropolity zgromadzenie wspólnie odmówili Ojcze nasz w języku łacińskim.

Podczas Mszy Świętej, przy udziale kanoników kapituły Wolińskiej, modlono się o zjednoczenie chrześcijan. W uroczystej modlitwie uczestniczyli zaproszeni goście, harcerze i Wolinianie. Teksty odczytanych czytań mszalnych, homilii jak i pozdrowień zostały przekazane w języku polskim i duńskim. W homilii Metropolita Szczecińsko-Kamieński wskazał na dokonania Haralda Sinozębego dla Danii, podobnie jak Mieszko I dla Polski, obaj oni wprowadzili do rządzonych przez siebie krajów chrześcijaństwo. Przez te decyzje ukształtowali swoje kraje na całe tysiąclecie. Ksiądz arcybiskup przypomniał także Matkę Królów Sygrydę-Storrådę, córkę Mieszka I i Dobrawy. Serdecznym zakończeniem Eucharystii był wspólny śpiew pieśni Abyśmy byli jedno, połączony z gestem splecionych rąk.

(oprac.: ks. M. Babicki, Wolin)więcej »

2012-12-12

PAŹDZIERNIK 2012

04-05.10.2012 r. - pamięć o historii naszych ziem jest bezcennym dziedzictwem, które należy pielęgnować z całą odpowiedzialnością. Czynimy to ze względu na bogactwo tej historii, ale i także z racji wielu trudnych chwil składających się na ten dorobek wieków. Jeszcze większe znaczenie ma to nawiązywanie do dalekiej przeszłości, jeśli dotyczy fundamentów wiary i ewangelicznego przekazu, który został przez to utrwalony. Takie cele legły u fundamentów wizyty w dniach 4 – 5 października 2012 roku w naszej archidiecezji duńskiej delegacji ekumenicznej, która przybyła z okazji 1025 rocznicy śmierci w Jomsborgu, czyli w Wolinie króla Haralda Sinozębego.
Sinozęby był synem króla Gorma Starego i królowej Tyry Danebod. Wychowywano go zgodnie z tradycją wikingów. W młodości, Sinozęby i jego brat Kanut wypływali na morze, by grabić, plądrować i przywozić ojcu łupy wojenne. Przypuszcza się, że Kanut zginął w Anglii podczas jednego z napadów u wybrzeży Irlandii. Po śmierci Kanuta Sinozęby został jedynym dziedzicem duńskiego tronu. Po śmierci Gorma w 958 r. Sinozęby zasiadł na tronie i okazał się być zdolnym przywódcą. Skonsolidował władzę i szybko zaczął jednoczyć pod swymi rządami pozostałe skłócone plemiona. Chociaż jego ojca, Gorma, uznaje się za pierwszego prawdziwego króla Danii, nie władał on całym regionem, gdyż część plemion zachowywała niepodległość. Dopiero Sinozęby zjednoczył pod swym berłem całą Danię oraz część Norwegii i Szwecji. Około 960 roku Sinozęby nawrócił się na chrześcijaństwo. Harald został gorliwym chrześcijaninem. Nie tylko umieścił chrześcijańskie wizerunki na kamieniu z Jelling upamiętniającym jego rodziców, ale także usunął ciało ojca z tradycyjnego kurhanu wikingów i pochował go w podziemiach wybudowanego kościoła, przy którym po dziś dzień stoją kamienie z Jelling. Król Harald Sinozęby zasiadał na duńskim tronie przez ponad 30 lat. Udało mu się zachować niepodległość państwa, mimo nacisków wielu sąsiednich imperiów, a jednocześnie stworzył kulturowe podwaliny swego ludu na kolejne wieki. W końcu przeciwko Sinozębemu zbuntował się jego syn, Swen, i zmusił ojca do opuszczenia Danii. Przybył do Wolina i tutaj zmarł 1 listopada 987 r.
1025 rocznica śmierci Haralda stała się dobrą okazją do tego, by odwołać się do wspólnego dziedzictwa Danii i Polski, które sięga czasów chrześcijańskiej Europy i niepodzielonego Kościoła. Na zaproszenie ks. abp Andrzeja Dziegi, który gościł przed rokiem w Dani u grobu Haralda w Roskilde, przybyła wspólna delegacja duńskiego kościoła katolickiego: ks. prałat Lars Messerschmidt Wikariusz Generalny diecezji kopenhaskiej, ks. Jan Zalewski proboszcz kościoła św. Marii w Haderslev, ks. Władysław Zdunek, Lidia Szuster, U i R Śmigielscy, Jorn Munksgaard, i A. Grodzka i luterańskiego w skład, której wchodzili: bp. Peter Fischer, bp. Niels Arendt, vicekoleeinspektor Kristen Thorgensen, pastor Maria Harms i pastor Bent Christensen. Program wizyty był niezmiernie bogaty. Rozpoczął się w Gryfinie rodzinnym mieście ks. Jana Zalewskiego, głównego organizatora obchodów. W kościele Narodzenia NMP goście powitani przez ks. Kan. St. Helaka oraz dziekana ks. Kan. H. Krzyżewskiego zapoznali się z historią świątyni, miasta a także pobytu w Gryfinie hetmana St. Czarnieckiego, przy którego pamiątkowej tablicy wspólnie odmówili Modlitwę Pańską. Następnym punktem odwiedzin był cysterski klasztor w Kołbaczu, gdzie goście z Danii zostali podjęci przez proboszcza ks. Andrzeja Sowę, który z wielkim znawstwem historii tego miejsca zaznajomił wszystkich z dziedzictwem wieków oraz współczesnymi dokonaniami związanymi z odbudową zabudowań klasztornych i ich restauracją. Centralnym punktem wizyty duńskich gości był pobyt w Wolinie, gdzie w obecności ks. abp. A. Dzięgi oraz Wolińskiej Kapituły Kolegiackiej z ks. prałatem Janem Uberrmanem na czele, najpierw odbyło się podniosłe spotkanie w sali posiedzeń Rady Miejskiej, gdzie honory gospodarza sprawował burmistrz Eugeniusz Jasiewicz. Po odwiedzeniu Muzeum Regionalnego wszyscy zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej śmierć Haralda by w modlitwie polecić Jego duszę a także ważne sprawy pokoju i wzajemnej ludzkiej egzystencji. Ukoronowaniem pobytu była Eucharystia sprawowana przez ks. arcybiskupa, który również wygłosił homilię odwołującą się do postaci Haralda oraz chrześcijańskiego dziedzictwa wieków, tak mocno obecnych w dziejach Wolina. Z Wolina udano się do Kamienia Pomorskiego gdzie w obecności tamtejszej kapituły kanoników odprawiono liturgię Słowa Bożego.
Drugi dzień delegacja duńska spędziła w Szczecinie, gdzie najpierw w auli Wydz. Humanistycznego US uczestniczyła w konferencji naukowej oraz dyskusji na temat: „Tworzenie się państwowości w Polsce i Danii w chrześcijańskiej Europie”. Kolejnym punktem programu były odwiedziny w parafii ewangelicko – augsburskiej, gdzie gości z Danii podjął ks. Sławomir Sikora, proboszcz tej parafii. Zakończeniem dwudniowej wizyty było nabożeństwo ekumeniczne sprawowane w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.
(oprac.: ks. . kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)
więcej »

2012-12-12

WRZESIEŃ 2012

01.09.2012 r. – wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w Goleniowie. Inauguracja rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Razem z Ks. Abp. Metropolitą Andrzejem Dzięgą Eucharystię sprawował Ks. Bp Kazimierz Wilikosielec z diecezji pińskiej na Białorusi, który wygłosił do zebranych kazanie. Przypomniał w nim tragiczne skutki ateizacji, która wykreślając Boga z życia ludzi prowadzi do degeneracji człowieczeństwa. Po Mszy św. uczestnicy uformowali pochód, w skład którego weszły poczty sztandarowe szkół gminy Goleniów i orkiestra dęta. Pochód przeszedł ulicami miasta do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4. Szkolną aulę wypełnili nauczyciele miejscowych szkół, uczniowie, rodzice, powiatowi i gminni urzędnicy oświaty. W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP Magdalena Kochan, Joachim Brudziński, wicewojewoda Ryszard Mićko, komendant wojewódzki Policji Wojciech Olbryś, marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który był uczniem szkoły. Jednym z przemawiających był Ksiądz Arcybiskup Metropolita, który życzył uczniom dużo wytrwałości w zgłębianiu wiedzy, a nauczycielom i rodzicom realizacji chrześcijańskiej misji wychowania, która jest już pracą dla następnych pokoleń. Gospodarzami uroczystości byli zachodniopomorski kurator oświaty Maria Borecka i burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2012-10-04

LIPIEC - SIERPIEŃ

03.07.2012 r. – z sanktuarium MB Fatimskiej, które znajduje się w Szczecinie na os. Słonecznym wyruszyła dziesięcioosobowa grupa z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM), aby w ramach trzeciego rowerowego „Rajdu dla życia” pielgrzymować pod hasłem „Krzyżem przez Polskę Maryjną”. Równocześnie z Krzeszowa wyruszyła druga grupa. Ich trasy skrzyżowały się 10 lipca w Warszawie. Podczas jazdy modlono się w intencji obrony życia, a podczas postojów propagowano ideę duchowej adopcji i rozprowadzano materiały o godności i świętości ludzkiego życia. Pielgrzymi, którzy wyruszyli ze Szczecina zakończyli swoją trasę 14 lipca w Krakowie. Pokonali 942 km. Szlak pielgrzymi został tak zaplanowany, aby po drodze można było nawiedzić jak najwięcej sanktuariów maryjnych. Trudu przygotowania pielgrzymki i czuwania nad jej przebiegiem podjął się asystent KSM ks. Tomasz Worobec.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2012-08-08

CZERWIEC 2012

01.06.2012 r. – z okazji Dnia Dziecka w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza odbył się Fe¬styn Rodzinny, który został zorganizowany przez „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Dom Kultury „Słowianin”. Festyn Bądźmy razem – Brzdąc 2012 trwał od godz. 16.00 do godz. 21.00. Podczas Festynu dzieci mogły za darmo skorzystać z wielu zabaw i atrakcji, które z reguły są płatne. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki konne, koncerty zespołów muzycznych (m.in. Zespołu The Fast Guitars), prezentacje artystycznych szkół tańca (w tym przedszkolaków), śpiewanie piosenek ze spektaklu „Pipi Pończoszanka”. Dzieci otrzymały przygotowane przez Parafialne Zespoły „Caritas” paczki. Każdy zespół otrzymał bezpłatne kupony na przyszykowanie 25 paczek.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2012-08-04

MAJ 2012

28.04-03.05.2012 r. - Ludzkie życie jest ciągłym pielgrzymowaniem. Od chwili narodzin rozpoczynamy nieustanną wędrówkę, która doprowadzić ma nas do wiecznego zakończenia. W to doczesne kroczenie wplatają się wszystkie wydarzenia składające się na dziedzictwo życia. Nie zawsze są one radosne, pozytywne. Każdemu człowiekowi zdarzają się także liczne słabości. Wielkość człowieka poznaje się jednak wtedy, gdy potrafi się podnieść ze swych upadków by od tej pory dawać szlachetne świadectwo swego życia. Jednym z najpiękniejszych aspektów tej walki ze sobą jest sfera trzeźwości i abstynencji.
Drugi już raz tej niezwykłe istotnej intencji poświęcona była Piesza Pielgrzymka Trzeźwości, która w sobotę 28 kwietnia wyruszyła z Gryfina tak by na 3 maja dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Historia tej jakże cennej pielgrzymki sięga już 20 lat, gdy najpierw wyruszała ona z Witnicy w diecezji zielonogórskiej – gorzowskiej a później rozszerzona została o Dębno Lubuskie. Uczestniczący w niej przedstawiciele ruchów trzeźwościowych ze Szczecina i Gryfina podjęli inicjatywę, aby początek drogi wiodącej do Matki Bożej następował z Gryfina. Pierwsze, ubiegłoroczne doświadczenie wspólnotowej drogi sprawiło, że w tym roku jeszcze większa grupa trzeźwiejących alkoholików oraz członków ich rodzin podjęła trud pieszego, pięciodniowego pielgrzymowania. Warto dodać, że na każdym kolejnym etapie przybywa pielgrzymów tak, że w ostatnim dniu do Rokitna przybywa grupa już blisko 400 osobowa!
Eucharystii na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył ks. Kan. Henryk Grządko –diecezjalny duszpasterz trzeźwości w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w asyście ks. Kan Stanisława Helaka, proboszcza parafii Narodzenia NMP w Gryfinie, który także wygłosił Słowo Boże do pielgrzymów. Wskazał w nim na cel pielgrzymowania, na wartość trzeźwego życia oraz na trwałą obecność w naszym życiu Matki Bożej, która tak jak w obrazie w Rokitnie „ cierpliwie słucha i czeka na każdego człowieka szczególnie tego zagubionego”. We Mszy św. uczestniczyli także Henryk Piłat – burmistrz Gryfina, Jerzy Miler – wicestarosta oraz Jan Podleśny – radny powiatowy, przyjaciel ruchu abstynenckiego.
Wzruszającym akcentem Mszy św. były dwa wystąpienia trzeźwiejących alkoholików – organizatora Henryka oraz Marka, który dał świadectwo swego wychodzenia z uzależnienia, mówiąc, że: „modlić się będzie za wszystkich, którzy jeszcze cierpią, bo nie potrafią odnaleźć w sobie łaski do powstania. Idę do Rokitna, podejmuję ten trud by pokazać, że można żyć bez picia oraz że możliwe jest nawrócenie z największego nawet ludzkiego upodlenia, jakim jest alkoholizm. Podnoszę wysoko głowę, by pokazać, że mam siłę do trwania w abstynencji i że taki świat jest piękny a w nim odnajduje prawdziwe szczęście”.
Piesza Pielgrzymka Trzeźwości z Gryfina do Rokitna przebiegła w tym roku pod hasłem: „ Trzeźwość – Rodzina”. To znamienne słowa, które w trakcie drogi rozważane były w czasie głoszonych konferencji ascetycznych. Jest to także orędzie, które skierowane jest do wszystkich rodzin, aby naczelną wartością ich życia stało się właśnie życie w trzeźwości. Przez abstynencję niewielu dojść możemy do trzeźwości wszystkich. Niech to piękne świadectwo tegorocznych pielgrzymów wpłynie na zahamowanie tragedii, jaką jest alkoholizm naszego narodu.

(oprac.: ks. kan. mgr R. Gołębiowski, Lubicz)
więcej »

2012-05-25

KWIECIEŃ 2012

01.04.2012 r. – w Trzebiatowie odbył się czwarty marsz dla życia. Rozpoczęły go modlitwy w kościele garnizonowym, po których uczestnicy marszu przeszli ulicami miasta do Sanktuarium Macierzyństwa NMP. Marsz poprzedziło dwudniowe przygotowanie, które poprowadził w Gimnazjum i ZSP im. Zbigniewa Herberta ks. Tomasz Kancelarczyk. Do Trzebiatowa przyjechała ze Szczecina grupa młodych ludzi, którzy uwrażliwiają swoich rówieśników na nadprzyrodzoną wartość życia. Podczas marszu młodzież niosła transparenty z napisami: „Płodność to nie patologia”, „Boisz się oddać dziecko – okno życia czeka”, „Życie jest darem Boga – Dawcy życia”. Marsz zakończyła Eucharystia w intencji obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, oraz tych wszystkich, którzy przypominają Boże przykazanie „Nie zabijaj”.
(oprac.: ks. R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »

2012-05-08

MARZEC 2012

Monumentalny Kościół Mariacki w Chojnie – dzieło wybitnego architekta Henryka Brunsberga, wzniesiony w latach 1389 – 1407, należy do pereł gotyckiej architektury Pomorza Zachodniego. Niestety wojenne, tragiczne dzieje doprowadziły do jego degradacji a lata tuz po II wojnie św. dopełniły ogromu zniszczeń, które w bardzo jaskrawy sposób widoczne były niemal aż do końca lat 80 ubiegłego wieku. Dopiero heroiczna zapobiegliwość dawnych mieszkańców Chojny poparta niezwykłym hartem ducha i wiarą w możliwość powodzenia ks. Kan. Antoniego Chodakowskiego sprawiły, że najpierw powstała Fundacja kościoła mariackiego a następnie podjęto szeroko zakrojone prace renowacyjne, które obecnie każą z szacunkiem oddać hołd tym, którzy doprowadzili do obecnego stanu całości bryły tej wspaniałej świątyni. W międzyczasie wielokrotnie postawiono sobie pytanie, co do przyszłości tego kościoła. Odpowiedzi na to zagadnienie poświęcone zostało, spotaknie zainteresowanych stron, które miało miejsce 1 marca w gościnnych murach klasztoru św. Trójcy w Chojnie.
Chojeńskie spotkanie, zgromadziło ponad dwudziestu znamienitych gości, którzy podjęli w swojej refleksji główna problematykę spotkania przedstawiając ważne aspekty ze swojej optyki spojrzenia i pełnionego urzędu. Obecni byli min.: ks. abp. Andrzej Dzięga, wicemarszałek Andrzej Jakubowski, senator RP Sławomir Preiss, Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, Peter Helbich –prezes Fundacji Kościoła Mariackiego, wojewódzki konserwator zabytków Ewa Stanecka, inż. Maciej Płotkowiak – prowadzący projekt odbudowy, dr Paweł Migdalski z US a także ze strony kościelnej prowadzący całe spotkanie ks. Kan Antoni Chodakowski – z zarządu Fundacji i od początku odpowiedzialny za odbudowę, ks. Kan Dariusz Knapik – Ekonom Archidiecezji, ks. Kan Marek Cześnin – konserwator zabytków, ks. prof. Krzysztof Wojtkiewicz – odpowiedzialny za ekumenizm, pastor Justus Werdin, ks. Konrad Richter ze Schwedt. Po przedstawieniu przez P. Helbicha i ks. Kan. A. Chodakowskiego dotychczasowego postępu prac zarząd Fundacji naświetlono plany priorytetowe dotyczące inwestycji rewitalizacyjnych zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej bryły kościoła. Obecnie najważniejsza kwestia to zamknięcie istniejącej szczeliny pomiędzy dachem a wieżą kościoła, położenie nowego dachu na całej powierzchni świątyni, wykonanie elewacji oraz odtworzenie wnętrza kościoła z zachowaniem realiów 15 wieku. Obok tych inwestycji, na które od kilku lat coraz bardziej brakuje stałego finansowania ważne jest wniesienie treści duchowej, która ma stać się meritum funkcjonowania kościoła. Wizja Fundacji to połączenie funkcji religijno – ekumenicznych z warstwą kulturalną. Mocno akcentowane jest stworzenia tutaj prawdziwego centrum ekumenizmu. Kolejni mówcy akcentowali głownie możliwości zdobycia dotacji z różnorodnych źródeł, które zabezpieczą najpilniejsze potrzeby remontowe. Wskazywali na to zarówno senator, marszałek, burmistrz Chojny jak i wojewódzki konserwator zabytków, która uświadomiła wszystkim, że nadszedł ostateczny czas, aby podjąć finalną decyzję, co do przeznaczenia świątyni i jej wyglądu wewnętrznego, co jest konieczne do starania się o środki pomocowe. W toku dalszej dyskusji starano się podać konkretne propozycje, które miałyby później znaleźć swe odpowiednie miejsce w bieżącym funkcjonowaniu Kościoła Mariackiego po jego całkowitym albo częściowym zrekonstruowaniu. Plany te koncentrują się wokół przestrzeni sakralnej wypełnionej modlitwą katolików i protestantów, miejsca dla koncertów symfonicznych, występów chórów, zespołów muzycznych, koncertów organowych, inscenizacji teatralnych i poetyckich, stworzenia możliwości działalności muzeum, swoistego centrum konferencji naukowych i religijnych a także, co podkreślali ks. prof. K. Wojtkiewicz i pastor J. Werdin pierwszego centrum myśli ekumenicznej na naszych ziemiach.
Reasumując wszystkie idee, które zostały przedstawione ks. abp. Andrzej Dzięga nawiązując do niezwykłości architektury świątyni i dotychczasowego bilansu odbudowy podziękował członkom fundacji za włożony trud i troskę o przywrócenie świetności temu kościołowi. Mocno uwypuklił konieczność zachowania we wszystkich projektach przestrzeni sakralnej, która ma być zwornikiem poczynań religijnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i turystycznych, o których była mowa w propozycjach. Wymaga to szczegółowego pochylenia się nad każdą propozycją gdyż odbudowa świątyni jest niebywałą szansą dla kościoła, gminy Chojna, regionu nadgranicznego i całego województwa. Dlatego jak zauważył Metropolita Szczecińsko – Kamieński Fundacja Kościoła Mariackiego nie może pozostać sama w rozwiązywaniu kolejnych zadań!
Spotkanie w Chojnie przyczyniło się do zintegrowania w myśleniu o przyszłości tej wspaniałej, unikalnej świątyni przez najważniejsze osobistości i urzędy odpowiedzialne za funkcjonowanie Państwa i Kościoła. Wspólna troska o ten skarb dziedzictwa narodowego musi przynieść pozytywne owoce w postaci godnego odbudowania kościoła oraz późniejszego jego merytorycznego funkcjonowania.

( oprac.: ks. mgr Robert Gołębiowski – Lubicz)
więcej »

2012-04-18

LUTY 2012

03.02.2012 r. – w Łobzie rozpoczęły się uroczystości z okazji 10-lecia istnienia powiatu łobeskiego. Mszę św. w kościele pw. NSPJ, która zainaugurowała obchody, odprawił ks. abp A. Dzięga. Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich samorządowców oraz ich rodzin. Mszy św. oprawę muzyczną nadała młodzież z Zespołu Szkół Gimnazjalnych oraz zespół powiatowy „SunDayLove”. Następnego dnia Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców powiatu łobeskiego odprawił bp M. Kruszyłowicz. Reformę administracji obok trzech innych fundamentalnych reform dla naszego państwa wprowadził rząd Jerzego Buzka, który był premierem w latach 1997–2001. W skład powiatu łobeskiego wchodzą gminy miejsko-wiejskie (Dobra, Łobez, Resko, Węgorzyno), gminy wiejskie (Radowo Małe), miasta (Dobra, Łobez, Resko, Wegorzyno). Komitet Honorowy obchodów dziesięciolecia powiatu łobeskiego utworzyli: Antoni Gutkowski, Tadeusz Jóźwiak, Halina Szymańska, Ryszard Brodziński, Wiesław Bernacki, Marian Płóciennik, ks. Grzegorz Kalamarz, proboszcz parafii pw. MB Szkaplerznej z Radowa Małego.
(oprac.: ks. mgr R. Włodkowski, Szczecin)
więcej »Strony: 1 [2] [3] [4] [5]
Projektowanie stron internetowych - Agencja Interaktywna szczecin